Gesprekken in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Gesprekken in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Telefoonservicesaccounts

Wanneer u belt via Cisco Jabber, gebruikt de app uw werknummer. Dat nummer wordt getoond aan de persoon die u belt.   

U kunt op verschillende manieren een oproep plaatsen, afhankelijk van de manier waarop uw account is ingesteld.   

Controleer uw accountinstellingen om na te gaan of uw systeembeheerder de functie DVO heeft ingeschakeld.   

 •        
 
                         
   

In de volgende tabel wordt het belgedrag van VoIP- en DVO-gesprekken vergeleken.   

    


Tabel 1 Vergelijking van het belgedrag van VoIP- en DVO-gesprekken
 VoIP      DVO     
Gebruikte netwerken      Wi-Fi- of mobiele gegevensnetwerken      Mobiel spraaknetwerk     
Maximum aantal gesprekken tegelijk      Twee     

Er is slechts één gesprek tegelijkertijd actief. Het andere gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.     

      
Eén     
     

Functies tijdens gesprek     

      

(zoals In wacht of Conferentie)     

      
Beschikbaar      Niet beschikbaar     
Inkomende oproepen      Openen in Cisco Jabber          Openen in systeemeigen telefoontoepassing     
Uitgaande oproepen      Cisco Jabber belt direct het nummer dat u invoert.      Het telefoonsysteem van het bedrijf belt u terug voordat het nummer dat u invoert, wordt gebeld.     
 
             
De volgende tabel bevat de gespreksinstellingen die u via het menu Instellingen in Cisco Jabber kunt opgeven op basis van uw accountinstellingen voor telefoonservices.   

Tabel 2 Gespreksinstellingen
Als het volgende voor uw account geldt...      U kunt de volgende Cisco Jabber-instellingen wijzigen     
Video ingeschakeld           

Automatisch verzenden: gebruik deze instelling om het automatische verzenden van video bij gesprekken in en uit te schakelen.     

      

Mobiel gegevensnetwerk: gebruik deze instelling om video automatisch in of uit te schakelen wanneer u een mobiel gegevensnetwerk gebruikt.     

      
Opmerking             

Deze opties zijn niet beschikbaar als u de modus voor lage bandbreedte inschakelt.      

      
      
DVO niet ingeschakeld      Lage bandbreedte: Gebruik deze instelling om audio te optimaliseren bij het voeren van VoIP-gesprekken wanneer u verbonden bent met een netwerk met lage bandbreedte.     
DVO ingeschakeld           

Belopties: Geef op of u via Cisco Jabber altijd VoIP-gesprekken wilt voeren, altijd gesprekken via uw mobiele spraaknetwerk wilt voeren of automatisch de belmethode wilt selecteren op basis van uw netwerkverbinding.     

      

Lage bandbreedte: Als u een beloptie selecteert die VoIP gebruikt, toont Cisco Jabber de instelling voor Lage bandbreedte. Gebruik deze instelling om audio te optimaliseren bij het voeren van VoIP-gesprekken wanneer u verbonden bent met een netwerk met lage bandbreedte.     

      

Een oproep plaatsen via Dial via Office (DVO)

   

Als u geen VoIP gebruikt, kunt u oproepen plaatsen via Dial via Office (DVO).   

    

     
Stap 1    Kies een nummer via het toetsenblok.    
Stap 2    Tik op Bellen.     Het telefoonsysteem van het bedrijf belt u terug via het mobiele spraaknetwerk.    
Stap 3    Tik op Antwoord om de oproep te beantwoorden.    
Stap 4    Druk op een cijfer op het toetsenblok als u daarom wordt gevraagd.          

Het telefoonsysteem van het bedrijf belt het nummer dat u hebt gekozen nadat u de oproep hebt beantwoord. De DVO-oproep wordt in de systeemeigen telefoontoepassing geopend.     

     

Meldingen instellen


    
Stap 1    Ga naar Instellingen > Meldingen > Jabber op uw apparaat.    
Stap 2    Schakel Meldingen toestaan in.    
Stap 3    Kies de waarschuwingsstijl van uw voorkeur.    

Een gesprek van Jabber naar Jabber voeren

   
Met spraak- en videogesprekken van Jabber naar Jabber kunt u gesprekken plaatsen tussen twee Jabber-clients.    Er zijn verschillen tussen gewone gesprekken en gesprekken van Jabber naar Jabber:   
 •      

  U kunt maar met één contactpersoon tegelijk een gesprek van Jabber naar Jabber voeren.     

       

 •      

  Als u een gesprek van Jabber naar Jabber voert, kunt u pas na afloop van het gesprek een andere contactpersoon bellen.     

       

 •      

  Als u en de contactpersoon met wie u wilt bellen tegelijkertijd een gesprek van Jabber naar Jabber starten, wordt het gesprek verbonden maar krijgt u geen melding dat er een oproep binnenkomt.     

       

 •      

  Als u een mobiel gesprek voert, kunt u geen gesprek van Jabber naar Jabber beantwoorden. Het binnenkomende gesprek van Jabber naar Jabber wordt weergegeven als een gemiste oproep.     

       

 •      

  Als u een gesprek van Jabber naar Jabber voert en u een binnenkomend mobiel gesprek op uw iPhone ontvangt, wordt het gesprek van Jabber naar Jabber direct beëindigd, ook als u het gesprek niet beantwoordt.     

       

    
    
Voordat u begint   

Uw systeembeheerder moet deze functie inschakelen voor uw gebruikersaccount.   

    

   
Stap 1    Tik in het scherm Contacten op naast de contactpersoon die u wilt bellen.    
Stap 2    Tik in het scherm Profiel van de contactpersoon op Jabber-gesprek.    

Functies tijdens gesprek

Gesprekken samenvoegen

       

Met de functie Gesprekken samenvoegen kunt u twee actieve gesprekken samenvoegen tot een telefonische vergadering.   

    

Deze procedure is alleen van toepassing op VoIP-gesprekken via Cisco Jabber. De functie Gesprekken samenvoegen is niet beschikbaar voor DVO-gesprekken.   

    
 1. Tik in het gespreksscherm op .        
 2. Tik op Voeg gesprekken samen.    
 3. Tik op OK.    
 4. (Optioneel) Tik op om een lijst met de deelnemers aan de conferentie weer te geven.    
    

Een gesprek naar een mobiel netwerk verplaatsen

       

Als u tijdens een Cisco Jabber-VoIP-gesprek problemen met de gesprekskwaliteit hebt, kunt u het gesprek naar uw mobiele netwerk verplaatsen en het gesprek op uw mobiel ontvangen.   

    

Deze procedure is alleen van toepassing op VoIP-gesprekken via Cisco Jabber. Deze functie is niet beschikbaar voor DVO-gesprekken.   

    
 1. Tik in het gespreksscherm op .        
 2. Tik op Naar mobiel verplaatsen.    
 3. Tik op OK.    
 4. Tik op Beantwoorden wanneer uw apparaat overgaat.    
    

Opmerking


    

Uw systeembeheerder moet de optie Verbind door naar mobiel netwerk op de server inschakelen.    

    
    

Externe camera beheren

   

In oproepen die FECC ondersteunen, kunt u de externe camera aanpassen om een beter zicht te krijgen tijdens videogesprekken. U kunt ook de vergaderlay-out van camera's beheren. Het pictogram Externe cameracontrole weergeven wordt in uw gesprek weergegeven als controle van de externe camera is ingeschakeld. Als u het pictogram selecteert, kunt u het, afhankelijk van de manier waarop het gesprek is verbonden, gebruiken om de externe camera te verplaatsen of de vergaderlay-out van de videoschermen te wijzigen.   

    

Als u rechtstreeks belt met een eenheid of persoon die een apparaat met een te beheren camera heeft, kunt u de externe camera ook beheren als meerdere mensen tegelijk met dat apparaat bellen. Als u echter een bridge belt, kunt u alleen de vergaderlay-out beheren door te selecteren hoe de verschillende camera's in uw videovergadering moeten worden weergegeven.   

    
Voordat u begint   

Zorg dat het systeem dat u belt far-end camera control (FECC) ondersteunt. Deze functie moet worden ingeschakeld door de beheerder van uw videovergaderingen.   

    

   
Stap 1    Nadat u een videogesprek hebt gestart, selecteert u het pictogram Externe cameracontrole weergeven.    
Stap 2    Gebruik de knop Pannen, Kantelen en Zoomen om het gesprek te beheren.          
     
 •       

  Voor rechtstreekse gesprekken naar apparaten gebruikt u de knoppen om de camera naar links of rechts te pannen, omhoog of omlaag te kantelen en in of uit te zoomen.      

        

 •       
  Voor gesprekken naar bridges gebruikt u de knoppen om de te gebruiken vergaderlay-out te selecteren.       
                        
           

  Optie         

            
           

  Beschrijving         

            
           

  Omhoog kantelen         

            
           

  Pijl omhoog         

            
           

  Omlaag kantelen         

            
           

  Pijl omlaag         

            
           

  Naar links pannen         

            
           

  Pijl naar links         

            
           

  Naar rechts pannen         

            
           

  Pijl naar rechts         

            
           

  Inzoomen         

            
           

  plusteken (+)         

            
           

  Uitzoomen         

            
           

            minteken (-)         

            
         
        
      
     

De functie Gesprek parkeren gebruiken

   

In een actief gesprek kunt u het gesprek parkeren in een nummer voor Gesprek parkeren (bijvoorbeeld een telefoon in een ander kantoor of in een vergaderruimte). Een gebruiker kan vervolgens via een andere telefoon in uw systeem het nummer voor Gesprek parkeren kiezen om het gesprek op te halen.   

    

U kunt een lopend gesprek parkeren om het over te dragen naar een ander apparaat of om het tijdelijk in de wacht te zetten.   

    

   
Stap 1    Selecteer Meer > Parkeer in de beschikbare opties tijdens het gesprek.    
Stap 2    Haal het gesprek van een ander apparaat op of hervat het gesprek op het huidige apparaat.    

 

Attachments

  Outcomes