Połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Konta z usługami telefonicznymi

Gdy dzwonisz z aplikacji Cisco Jabber, u osoby, do której dzwonisz, jest wyświetlany Twój służbowy numer telefonu.   

Dzwonić można na różne sposoby w zależności od konfiguracji konta użytkownika.   

Sprawdź ustawienia konta i upewnij się, że administrator systemu włączył funkcję Dzwoń za pośrednictwem biura.   

 •        
 
                         
   

W poniższej tabeli porównano działanie połączeń VoIP i Dzwoń za pośrednictwem biura.   

    


Tabela 1 Porównanie działania połączeń VoIP i Dzwoń za pośrednictwem biura
 VoIP      Dzwoń za pośrednictwem biura     
Używane sieci      Wi-Fi oraz sieci danych telefonii komórkowej      Głosowa sieć komórkowa     
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń      Dwa     

Tylko jedno połączenie jest aktywne w danej chwili — drugie jest automatycznie wstrzymywane.     

      
Jeden     
     

Funkcje dostępne w trakcie połączeń     

      

(np. wstrzymanie lub połączenia konferencyjne)     

      
Dostępny      Niedostępne     
Połączenia przychodzące      Otwierane w aplikacji Cisco Jabber          Otwierane w aplikacji telefonu macierzystego     
Połączenia wychodzące      Cisco Jabber natychmiast dzwoni pod wprowadzony numer.      Korporacyjny system wywołania oddzwania, zanim zadzwoni pod wprowadzony numer.     
 
             
W poniższej tabeli wymieniono ustawienia połączeń, które można wybrać w menu Ustawienia aplikacji Cisco Jabber w zależności od konfiguracji usług telefonicznych na koncie użytkownika.   

Tabela 2 Ustawienia połączeń
Jeśli konto to...      Możesz zmienić te ustawienia aplikacji Cisco Jabber     
Tryb wideo włączony           

Wysyłaj automatycznie: To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie wideo podczas połączeń.     

      

Sieć danych telefonii komórkowej: To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie wideo podczas połączeń za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej.     

      
Uwaga             

Te opcje są niedostępne po włączeniu trybu niskiej przepustowości.      

      
      
Nie włączono funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura      Niska przepustowość: To ustawienie pozwala zoptymalizować dźwięk podczas połączeń VoIP za pośrednictwem sieci o małej przepustowości.     
Włączono funkcję Dzwoń za pośrednictwem biura           

Opcje połączeń: Określają, czy aplikacja Cisco Jabber ma zawsze nawiązywać połączenia VoIP, zawsze nawiązywać połączenia przy użyciu głosowej sieci komórkowej czy automatycznie wybierać metodę połączenia na podstawie używanego połączenia sieciowego.     

      

Niska przepustowość: Jeśli wybrano opcję połączeń przy użyciu funkcji VoIP, w aplikacji Cisco Jabber jest wyświetlane ustawienie Niska przepustowość. To ustawienie pozwala zoptymalizować dźwięk podczas połączeń VoIP za pośrednictwem sieci o małej przepustowości.     

      

Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem biura

   

Jeśli funkcja VoIP nie jest używana, połączenia można nawiązywać przy użyciu funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.   

    

     
Krok 1    Wybierz numer na ekranie Klawiatura numeryczna.    
Krok 2    Dotknij opcji Call (Połącz).     Korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie przez głosową sieć komórkową.    
Krok 3    Dotknij przycisku Odbierz, aby przyjąć połączenie.    
Krok 4    Jeśli pojawi się odpowiedni monit, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej.          

Gdy przyjmiesz połączenie, korporacyjny system wywołania zadzwoni pod wybrany przez Ciebie numer. Połączenie przy użyciu funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura zostanie otwarte w aplikacji telefonu macierzystego.     

     

Konfigurowanie powiadomień


    
Krok 1    Przejdź do menu Ustawienia > Powiadomienia > Jabber na swoim urządzeniu.    
Krok 2    Włącz opcję Zezwól na powiadomienia.    
Krok 3    Wybierz preferowany styl alertów.    

Nawiązywanie połączenia między klientami Jabber

   
Połączenia głosowe i wideo między klientami Jabber umożliwiają nawiązywanie połączeń między klientami Jabber.    W przypadku połączeń między aplikacjami Jabber występują pewne różnice:   
 •      

  Połączenie między aplikacjami Jabber można nawiązać tylko z jednym kontaktem naraz.     

       

 •      

  W trakcie połączenia między klientami Jabber nie można nawiązać połączenia z innym kontaktem, dopóki trwające połączenie nie zostanie zakończone.     

       

 •      

  Jeśli użytkownik i jego kontakt podejmą próbę nawiązania połączenia w aplikacji Jabber w tym samym czasie, połączenie użytkownika zostanie nawiązane, ale nie pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym.     

       

 •      

  Podczas połączenia przez telefon komórkowy nie możesz odbierać połączeń między klientami Jabber. Przychodzące połączenie tego typu będzie widoczne jako nieodebrane.     

       

 •      

  Jeśli trakcie połączenia między klientami Jabber na urządzeniu iPhone pojawi się przychodzące połączenie komórkowe, połączenie między klientami Jabber zostanie natychmiast zakończone, nawet jeśli nie odbierzesz połączenia.     

       

    
    
Zanim rozpoczniesz   

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu dla Twojego konta użytkownika.   

    

   
Krok 1    Na ekranie Kontakt dotknij opcji obok kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.    
Krok 2    Na ekranie Profil kontaktu dotknij opcji Połączenie Jabber.    

Funkcje dostępne w trakcie połączeń

Scal połączenia

       

Funkcja Scal umożliwia połączenie dwóch trwających połączeń w połączenie konferencyjne.   

    

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Funkcja Scal jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.   

    
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .        
 2. Dotknij opcji Scal połączenia.    
 3. Dotknij przycisku OK.    
 4. (Opcjonalnie) Dotknij ikony , aby wyświetlić listę uczestników konferencji.    
    

Przenoszenie połączenia do sieci komórkowej

       

Jeśli w trakcie połączenia VoIP w aplikacji Cisco Jabber wystąpią problemy z jakością połączenia, połączenie można przenieść do sieci komórkowej i odebrać je na telefonie komórkowym.   

    

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Ta funkcja jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.   

    
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .        
 2. Dotknij opcji Przenieś na telefon komórkowy.    
 3. Dotknij przycisku OK.    
 4. Dotknij opcji Odbierz, gdy telefon zacznie dzwonić.    
    

Uwaga


    

Administrator systemu musi włączyć na serwerze opcję Przenieś do sieci komórkowej.    

    
    

Sterowanie kamerą zdalną

   

Podczas połączeń obsługujących sterowanie kamerami zdalnymi możesz wyregulować kamerę zdalną tak, by zapewnić sobie lepszy widok podczas połączeń wideo, albo kontrolować układ kamer podczas konferencji. Ikona Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną jest wyświetlana podczas połączenia, jeśli można kontrolować kamerę zdalną. Po wybraniu tej ikony możesz, w zależności od sposobu nawiązania połączenia, poruszać kamerą zdalną albo zmieniać układ konferencyjny ekranów wideo.   

    

Jeśli dzwonisz bezpośrednio do działu lub osoby, która ma urządzenie z kamerą, którą można kontrolować, będziesz mieć nad nią kontrolę, nawet jeśli wiele osób naraz nawiązało połączenie z tym urządzeniem. Jeśli jednak masz połączenie z mostkiem, możesz kontrolować tylko układ konferencji, wybierając sposób wyświetlania różnych kamer na swoim ekranie połączenia konferencyjnego.   

    
Zanim rozpoczniesz   

Upewnij się, że system, do którego dzwonisz, obsługuje sterowanie kamerą zdalną. Ta funkcja musi być włączona przez administratora konferencji wideo.   

    

   
Krok 1    Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.    
Krok 2    Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.          
     
 •       

  W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie kamery w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.      

        

 •       
  W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.       
                        
           

  Opcja         

            
           

  Opis         

            
           

  Odchylenie w górę         

            
           

  Strzałka w górę         

            
           

  Pochylenie w dół         

            
           

  Strzałka w dół         

            
           

  Obrót w lewo         

            
           

  Strzałka w lewo         

            
           

  Obrót w prawo         

            
           

  Strzałka w prawo         

            
           

  Przybliżenie         

            
           

  + logować         

            
           

  Oddalenie         

            
           

            - logować         

            
         
        
      
     

Używanie funkcji Parkowanie połączenia

   

Aktywne połączenie można zaparkować na numerze wewnętrznym (na przykład innym telefonie w biurze lub pokoju konferencyjnym). Następnie przy użyciu innego telefonu w systemie można wybrać ten numer wewnętrzny i odebrać połączenie.   

    

Trwające połączenie można zaparkować, co umożliwi jego przekazanie na inne urządzenie lub tymczasowe wstrzymanie.   

    

   
Krok 1    Z opcji dostępnych w trakcie połączeń wybierz kolejno Więcej > Parkuj.    
Krok 2    Przejmij połączenie na innym urządzeniu lub wznów na bieżącym urządzeniu.    

 

Attachments

  Outcomes