Opkald i Cisco Jabber til iPhone og iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Opkald i Cisco Jabber til iPhone og iPad

Konto til Telefontjenester

Når du ringer med Cisco Jabber, bruger appen dit arbejdstelefonnummer og viser det arbejdsnummer til personen, du ringer til.   

Du kan foretage opkald på forskellige måder, afhængigt af hvordan din konto er konfigureret.   

Kontrollér dine kontoindstillinger for at sikre, at din systemadministrator har aktiveret funktionen DVO.   

 •        
 
                         
   

I følgende tabel sammenlignes funktionaliteten mellem VoIP- og DVO-opkald.   

    


Tabel 1 Sammenligning af VoIP- og DVO-opkaldsadfærd
 VoIP      DVO     
Anvendte netværk      Wi-Fi- eller mobildatanetværk      Mobilt talenetværk     
Maksimalt antal samtidige opkald      To     

Der er kun ét aktivt opkald ad gangen – det andet sættes automatisk i venteposition.     

      
Et     
     

Funktioner under opkald     

      

(f.eks. venteposition eller konference)     

      
Muligt      Ikke muligt     
Indgående opkald      Åbn i Cisco Jabber          Åbnes i telefonens indbyggede applikation     
Udgående opkald      Cisco Jabber ringer med det samme til det nummer, du indtaster.      Virksomhedens opkaldssystem ringer tilbage til dig, før der ringes op til det nummer, du har indtastet.     
 
             
Følgende tabel opstiller opkaldsindstillingerne, som du kan oprette i menuen Cisco Jabber-indstillinger baseret på opsætningen af din konto til telefontjenester.   

Tabel 2 Opkaldsindstillinger
Hvis din konto er …      Kan du ændre disse Cisco Jabber-indstillinger     
Videoaktiveret           

Send automatisk: Brug denne indstilling til at slå automatisk video til eller fra for opkald.     

      

Mobildatanetværk: Brug denne indstilling til at slå automatisk video til eller fra, når du bruger et mobildatanetværk.     

      
Note             

Disse valgmuligheder er ikke tilgængelige, hvis du aktiverer tilstanden Lav båndbredde.      

      
      
DVO ikke aktiveret      Lav båndbredde-tilstand: Brug denne indstilling til at optimere videobilledet, hvis du foretager VoIP-opkald, mens du har forbindelse til et netværk med lav båndbredde.     
DVO aktiveret           

Opkaldsvalgmuligheder: Specificer, om du vil have Cisco Jabber til altid at foretage VoIP-opkald, altid vil foretage opkald med dit mobiltelefoninetværk eller automatisk vil vælge opkaldsmetoden baseret på din netværksforbindelse.     

      

Lav båndbredde-tilstand: Hvis du vælger en opkaldsvalgmulighed, der bruger VoIP, viser Cisco Jabber indstillingen Lav båndbredde-tilstand. Brug denne indstilling til at optimere lyden, hvis du foretager VoIP-opkald, mens du har forbindelse til et netværk med lav båndbredde.     

      

Foretag et opkald ved hjælp af DVO

   

Hvis du ikke bruger VoIP, kan du foretage opkald via DVO.   

    

     
Trin 1    Vælg nummeret på skærmbilledet Tastatur.    
Trin 2    Tryk på Opkald.     Firmaets telefonsystem ringer tilbage til dig via dit mobile talenetværk.    
Trin 3    Tryk på Svar for at acceptere opkaldet.    
Trin 4    Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på et tal på det numeriske tastatur.          

Når du har accepteret opkaldet, ringer firmaets telefonsystem til det nummer, du har trykket. DVO-opkaldet åbnes i det indbyggede telefonprogram.     

     

Konfigurer underretninger


    
Trin 1    Gå til Indstillinger > Underretninger > Jabber på din enhed.    
Trin 2    Slå Tillad underretninger til.    
Trin 3    Vælg din foretrukne alarmstil.    

Foretag et Jabber til Jabber-opkald

   
Med Jabber til Jabber-tale- og videoopkald kan du foretage opkald mellem to Jabber-klienter.    Der er en række forskelle på brugen af Jabber til Jabber-opkald:   
 •      

  Du kan kun foretage et Jabber til Jabber-opkald med én kontaktperson ad gangen.     

       

 •      

  Når du er i et Jabber til Jabber-opkald, kan du ikke ringe til en anden kontaktperson, før dit aktuelle opkald er afsluttet.     

       

 •      

  Når du og kontaktpersonen, som du vil ringe til, begynder et Jabber til Jabber-opkald samtidigt, forbindes opkaldet, men du får ikke besked om et indgående opkald.     

       

 •      

  Når du er i et mobilopkald, kan du ikke besvare et Jabber til Jabber-opkald. Det indgående Jabber til Jabber-opkald angives på listen Ubesvarede opkald.     

       

 •      

  Hvis du er i et Jabber til Jabber-opkald og modtager et indgående mobilopkald på din iPhone, afsluttes Jabber til Jabber-opkaldet omgående, selv hvis du ikke besvarer opkaldet.     

       

    
    
Inden du begynder   

Systemadministratoren skal aktivere denne funktion for din brugerkonto.   

    

   
Trin 1    På skærmbilledet Kontakter skal du trykke og holde nede ved siden af den kontakt, du vil ringe til.    
Trin 2    På skærmbilledet Profil skal du trykke på Jabber-opkald.    

Funktioner under opkald

Flet opkald

       

Brug flettefunktionen til at flette to opkald sammen til et konferenceopkald.   

    

Denne procedure gælder kun for Cisco Jabber VoIP-opkald. Flettefunktionen kan ikke bruges til DVO-opkald.   

    
 1. Fra i-opkald-visning, tryk på .        
 2. Tryk på Flette opkald.    
 3. Tryk på OK.    
 4. (Valgfrit) Tryk på for at se en liste over konferencedeltagere.    
    

Flyt et opkald til et mobilt netværk

       

Hvis du har et Cisco Jabber VoIP-opkald med kvalitetsproblemer, kan du flytte opkaldet til dit mobile netværk og modtage opkaldet på din mobiltelefon.   

    

Denne procedure gælder kun for Cisco Jabber VoIP-opkald. Funktionen kan ikke bruges til DVO-opkald.   

    
 1. Fra i-opkald-visning skal du trykke på .        
 2. Tryk på Flyt til Mobil.    
 3. Tryk på OK.    
 4. Tryk på Svar, når din enhed ringer.    
    

Note


    

Din systemadministrator skal aktivere valgmuligheden Overfør til mobilt netværk på serveren.    

    
    

Styring af bageste kamera

   

Ved opkald, der understøtter styring af det bageste kamera, kan du justere det bageste kamera for at give en bedre visning under videoopkald, eller du kan styre kameraers konferencelayout. Et ikon for Vis Far-End-kamerakontrol vises i dit opkald, hvis far-end-kamera er aktiveret for kontrol. Når du vælger ikonet, kan du, afhængig af den måde dine opkald er forbundet på, enten bruge det til at flytte det bageste kamera eller ændre layoutet for skærmbilleder for videokonferencer.   

    

Hvis du ringer direkte til en enhed eller en person, som har en enhed med et kamera, der kan styres, kan du styre det bageste kamera, selvom flere personer ringer til enheden samtidig. Hvis du imidlertid ringer til en bro, kan du kun styre konferencelayoutet ved at vælge, hvordan du ønsker, forskellige kameraer skal vises under dit konferenceopkald.   

    
Inden du begynder   

Sørg for, at det system, du ringer til, understøtter styring af bageste kamera (FECC). Funktionen skal aktiveres af din administrator af videokonferencer.   

    

   
Trin 1    Efter du har startet et videoopkald, skal du vælge ikonet for Vis Far-End-kamerakontrol.    
Trin 2    Brug knappen panorer, vip og zoom til at styre opkaldet.          
     
 •       

  Ved direkte opkald til enheder skal du bruge kontrolfunktionerne til at panorere kameraet til venstre eller højre, vippe kameraet op eller ned og zoome kameraet ind og ud.      

        

 •       
  Ved opkald til broer skal du bruge kontrolfunktionerne til at vælge det konferencelayout, du ønsker at bruge.       
                        
           

  Valgmulighed         

            
           

  Beskrivelse         

            
           

  Vip op         

            
           

  Tasten pil op         

            
           

  Vip ned         

            
           

  Tasten pil ned         

            
           

  Panorer til venstre         

            
           

  Pil til venstre         

            
           

  Panorer til højre         

            
           

  Pil til højre         

            
           

  Zoom ind         

            
           

  Tegnet +         

            
           

  Zoom ud         

            
           

            Tegnet -         

            
         
        
      
     

Bruge Parker opkald

   

Hvis du har et aktivt opkald, kan du parkere opkaldet på et parkeringslokalnummer (f.eks. en telefon i et andet kontor eller i et mødelokale). En anden telefon i dit system kan derefter ringe op til parkeringslokalnummeret for at hente opkaldet.   

    

Du kan parkere et igangværende opkald for at omstille det til en anden enhed eller parkere det midlertidigt.   

    

   
Trin 1    Vælg Mere > Parker blandt valgmulighederne under opkald.    
Trin 2    Hent opkaldet fra den anden enhed, eller genoptag opkaldet fra den aktuelle enhed.    

 

Attachments

  Outcomes