Felsökning i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Felsökning i Cisco Jabber för Android

Visa användarhandböcker


   
Steg 1    Tryck på Användarguider på skärmen Inställningar, under Hjälp.   
Steg 2    Tryck på ett av följande alternativ för att visa relaterat innehåll.                
AlternativBeskrivning
Snabbstartvideo     

Videoöversikt över funktionerna och fördelarna med Cisco Jabber.     

Snabbstartsguide     

Anvisningar som hjälper dig att logga in på Cisco Jabber för första gången och använda vissa huvudfunktioner.     

Användarhandbok     

Utförliga anvisningar till hur du använder Cisco Jabber.     


Skicka problemrapport

   

Använd den här metoden för att skicka en problemrapport via inställningarna för Cisco Jabber.   

   

Tips


Du kan också skicka en rapport genom att trycka på länken ”Skicka problemrapport” i ett felmeddelande.   
    
Innan du börjar   

OBS!


   

Röst- och videokvaliteten i samtalen beror på din WiFi- eller mobildatanätsanslutning.        

   
   
 •      

  Installera ett e-postprogram på enheten.     

       
 •      

  Be att få e-postadressen för problemrapporter av systemadministratören.     

       
    

      
Steg 1    Tryck på Problemrapportering i skärmen Inställningar, under Hjälp.    
Steg 2    Om du kan återskapa problemet trycker du på knappen Detaljerad loggning för att aktivera funktionen.    
Steg 3    Återskapa problemet.   
Steg 4    Tryck på Skicka problemrapport.          

Cisco Jabber öppnar ditt e-postprogram med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler.     

     
Steg 5    Beskriv problemet i e-postmeddelandets textdel och skicka det till systemadministratören.          
Tips            

Inkludera tidpunkten då problemet inträffade. Kontrollera listan Senaste för att hitta tiden.     

      
     

Vad göra härnäst

   

Viktigt!    

För att förbättra prestandan, spara på batteriet och begränsa användningen av lagringsutrymme trycker du på knappen Detaljerad loggning för att stänga av den när du inte längre behöver den.    

    
    

Inloggningsproblem

   

Om du inte kan logga in kan du pröva följande felsökningstips.   

    

         
Steg 1    Kontrollera att du använder en enhet och ett operativsystem som stöds. För information om enheter och operativsystem som stöds, se versionsinformationen för din version av Cisco Jabber för Android.    
Steg 2    Kontrollera att du använder rätt version av Cisco Jabber för Android.          

Du kan hämta den senaste versionen av Cisco Jabber för Android från Google Play Store.     

     
Steg 3    Kontrollera att VPN är ansluten (om VPN krävs). Om ditt VPN inte är anslutet och du inte använder Expressway för mobil och fjärråtkomst ska du kontakta din systemadministratör och be om konfigurationsuppgifter.    
Steg 4    Om du använder HTTP-allmän SAML SSO-autentisering och det inte går att logga in vid byte av användare med funktionen Återställ Jabber:    
 1. Återställ Jabber     
 2. Tvinga totalt stopp av programmet i Android OS     
 3. Logga in     
Steg 5    Om du använder Telefontjänster, kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och företagets nätverk så här:    
 1. Öppna webbläsaren.     
 2. Försök komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem genom att ange följande webbadress i webbläsaren: http://cisco_unified _communications_manager_node_name_or_ip_address/ucmuser.            

  Kontakta din systemadministratör om du inte har adressen till ditt företags Cisco Unified Communications Manager-nod.      

        
 3. Om du inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du försöka igen från en annan åtkomstpunkt i nätverket. Om du fortfarande inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.     
Steg 6    Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service ska du kontrollera nätverksanslutningen mellan din enhet och noden på följande sätt:    
 1. Öppna ett pingverktyg för att pinga Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service-noden.     
 2. Ange nodens fullständiga domännamn eller IP-adress i ett av följande format:            
  •        

   presence_nodnamn.domän.com       

           
  •        

   ip-address.domän.com       

           
         

  Om du inte kan pinga noden ska du kontakta din systemadministratör.      

        
Steg 7    Om du använder en surfplatta ska du kontakta din systemadministratör för att se till att den har ställts in så att den kan användas. Vissa surfplattetjänster kräver ytterligare konfiguration som kanske inte har utförts än.    
Steg 8    Om du fortfarande inte kan konfigurera Cisco Jabber för Android ska du skicka en problemrapport till din systemadministratör.    

Certifikatproblem

  Verifiering av certifikat

När du konfigurerar och använder Cisco Jabber blir du eventuellt uppmanad att validera dina servercertifikat för att ansluta till dina tjänster.   

Beroende på hur kontot har konfigurerats kan du behöva verifiera servercertifikat för följande tjänster:  
 •    

  Snabbmeddelanden   

     
 •    

  Telefontjänster   

     
 •    

  Röstbrevlåda   

     
 •    

  Katalog   

     
 •    

  Expressway Mobile och fjärråtkomst   

     
 •    

  SSO IdO-certifiering för SSO-driftsättning   

     
   

OBS!


Beroende på hur din administratör konfigurerar servrarna måste du eventuellt validera flera certifikat för snabbmeddelanden och telefontjänster.  
   
Om du avböjer ett certifikat händer följande:  
Snabbmeddelanden   
Du kan inte logga in på Cisco Jabber.   
Telefontjänster   
    
 •      

  Ett meddelande om ogiltigt certifikat kommer att visas.     

       
 •      

  Om systemet endast har en server kan du inte logga in på Cisco Jabber.     

       
 •      

  Om systemet har två servrar och du avböjer ett certifikat kan du acceptera det andra certifikatet och logga in på den servern.     

       
 •      

  Du kan inte logga in på Cisco Jabber.     

       
    
Röstbrevlåda   
    
 •      

  Ett meddelande om ogiltigt certifikat kommer att visas.     

       
 •      

  Du kan logga in på Cisco Jabber, men du kan inte få åtkomst till tjänsten för röstmeddelanden. Du måste logga ut från Cisco Jabber och sedan logga in igen för att meddelandet om certifikatvalidering ska visas på nytt.     

       
    
   

Fel i registrering på Cisco Unified Communications Manager

   

På grund av ett kärnfel kan Cisco Jabber inte registreras i Cisco Unified Communications Manager på vissa Android-enheter. Gör så här för att lösa problemet:   

    
   
 •      

  Uppgradera Android-kärnan till 3.10 eller en senare version.     

       
 •      

  Ställ in Cisco Unified Communications Manager på att använda varierande säkerhetsläge, aktivera säker SIP-samtalssignalering och använda port 5061. Se Säkerhetsguide för Cisco Unified Communications Manager till din version för anvisningar om hur du kan konfigurera blandat läge med Cisco CTL Client. Du hittar säkerhetsguiderna i Underhålls- och användarguiderna till Cisco Unified Communications Manager. Den här lösningen gäller följande kompatibla enheter:     

         
                                             

  Enhetsmodell

  Operativsystem

  HTC M7

  Android OS 4.4.2 eller senare

  HTC M8

  Android OS 4.4.2 eller senare

  HTC M9

  Android OS 5.0 eller senare

  HTC One Max

  Android OS 4.4.2 eller senare

  Sony Xperia M2

  Android OS 4.3 eller senare och äldre kärnversion än 3.10.49. 1

  Sony Xperia Z1

  Sony Xperia ZR/A

  Sony Xperia Z2

  Sony Xperia Z2 Tablet

  Sony Xperia Z3

  Sony Xperia Z3 Tablet Compact

  Xiaomi Mi4

  (Android OS 4.4 eller senare)

  Xiaomi Mi Note

  (Android OS 4.4.4 eller senare)

  Xiaomi Mi Pad

  (Android OS 4.4.4 eller senare)

  Sonim XP7

  (Android OS 4.4.4)

  1

  Om Sony-enhetens Android-operativsystem är 5.0.2 eller senare, och kärnversionen är 3.10.49 eller senare, så har den stöd för osäkert läge.

      
    
    

OBS!


Om Sony-enhetens Android-operativsystem är 5.0.2 eller senare, och kärnversionen är 3.10.49 eller senare, så har den stöd för osäkert läge.


Nexus 6P slutar att fungera medan Jabber används

Problem Nexus 6P-enheten slutar att fungera när Jabber-klienten används.

Lösning Detta händer om du använder Jabber på Nexus 6P med OS 6.0 eller 6.0.1 och när du är uppkopplad mot företagsnätverket. Du får en avisering om att du ska ställa in din telefontjänst som en säker telefontjänst, sedan trycker du på Kontakta administratören senare, vilket säkerställer att din telefon fungerar korrekt. Du måste nu kontakta din administratör för att ställa in din Jabber-telefontjänst som en säker telefontjänst.

Om du trycker på Fråga aldrig igen och Nej tack kommer din telefon att sluta fungera. Du kan fortfarande kontakta din administratör för att ställa in din Jabber-telefontjänst som en säker telefontjänst för att fortsätta använda Jabber.

Det finns ett Google-ärende öppnat för detta problem med Nexus 6p-enheter, se Utvecklarlänk för Android.

Programfel

  

Om Cisco Jabber för Android får tekniska fel rekommenderar vi att du rensar programmets data och tvingar ett avslut innan omstart.  

   

      
Steg 1    Öppna programmet Inställningar i Android.   
Steg 2    Beroende på vilket operativsystem du använder trycker du på Appar eller Programhanterare.   
Steg 3    Tryck på Cisco Jabber.   
Steg 4    Tryck på Rensa data.
Steg 5    Tryck på Tvingad avslutning.   

Anslutningsproblem

Avbruten anslutning

Problem Anslutningen till företagsservrarna avbröts och min enhet kan inte ansluta automatiskt igen.
Lösning Kontrollera om du har loggat in på fler än ett Cisco Jabber för Android-program med samma enhets-id. Du kan bara registrera ett enhets-id till ett Cisco Jabber för Android-program åt gången. Du kan rätta till det här problemet genom att logga ut ur det andra programmet som använder detta enhets-ID.

Telefontjänster ansluter inte automatiskt

   

Problem Mina telefontjänster anslöts inte automatiskt efter att jag hade loggat in på Cisco Jabber för Android.   

    

Lösning Om du loggar in på Cisco Jabber för Android från en enhet och sedan loggar in på Cisco Jabber för Android från en annan enhet kommer telefontjänsterna inte att anslutas automatiskt. För att kringgå det här problemet kan du manuellt logga in på följande telefontjänster:   

    
 1.      

  Öppna navigeringsfönstret.     

       
 2.      

  Tryck på Telefontjänster och bekräfta dina inloggningsuppgifter.     

       
 3.      

  Tryck på Spara.     

       
    

Lösning Om du använder en säker telefontjänst och installerar om Cisco Jabber för Android på grund av säkerhetsskäl kommer certifieringen inta att sparas på din telefons SD-kort. Kontakta din administratör för att installera den säkra telefoncertifieringen igen.   

    

Kontaktproblem

Jag ser inga kontaktfoton

Problem Jag ser inga foton på mina Cisco Jabber-kontakter.

 

Lösning Försök med följande:

 
 1. Tryck på Inställningar > Visa och kontrollera att knappen Visa kontaktfoto är aktiverad. Om den inte är det trycker du på knappen för att aktivera den.
 2. Kontakta systemadministratören för att kontrollera att foton har aktiverats i din profil.

Det går inte att se företagsgruppens kontaktfoton

Problem Det går inte att se foton på Active Directory- eller företagsgruppskontakter.

Lösning Kontaktfoton är som standardinställning inte synliga automatiskt. Du måste hålla markören över en kontakt eller trycka på en kontakt för att visa fotot.

Samtalsproblem

Det går inte att skicka samtal till mobilnätet

   

Problem Jag kan inte skicka Cisco Jabber VoIP-samtal till mitt mobilröstnätverk.   

    

Lösning Kontrollera följande:   

    
 • Kontrollera att signalstyrkan är acceptabel.    
 • Kontrollera att du aktiverade inställningen Visa mitt nummer på din telefon. Tryck på Meny > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentation i Android-telefonprogrammet och kontrollera att knappen Nummerpresentation är aktiverad.    
    

Det går inte att ringa

Problem Jag kan inte ringa samtal i Cisco Jabber via VPN över ett WiFi-nätverk.

 

Lösning Kontrollera om det finns stöd för VPN-klienten. För information om vilka VPN-klienter som stöds, se Versionsinformationen om Cisco Jabber för Android.

 

Det går inte att starta videokonferenser

Problem Jag kan inte starta ett videokonferenssamtal från Cisco Jabber.

 

Lösning Kontakta din systemadministratör och kontrollera att dina MCU-inställningar är korrekt konfigurerade för ditt telefontjänstkonto.

 

Samtalsproblem Dial via Office

  

Problem När jag ringer samtal med Dial via Office (DvO) så får personen jag ringer ett samtal från mitt röstmeddelandesystem eller ett annat nummer.  

   

Lösning När du ringer ett DvO-samtal kan personen du ringer få ett samtal från ditt röstmeddelandesystem eller ett annat nummer i följande fall:  

   
 • Anslutningen till mobilsamtalsnätet är svag. För att förhindra problemet ska du kontrollera att du har en stark uppkoppling till mobilröstanslutningen innan du ringer ett DvO-samtal.   
 • Du konfigurerar ditt DvO-nummer för återuppringning med ett telefonnummer som skiljer sig från ditt mobilnummer. För att förhindra problemet ska du ändra DvO-numret för återuppringning till ditt mobilnummer under inställningarna för Cisco Jabber.   
 • Du svarar inte på återuppringningen i tid och enheten har konfigurerats med röstbrevlåda.   
   

Det går inte att se video under samtal

Problem Jag kan inte ta emot video när jag är i ett Cisco Jabber-videosamtal via VPN över ett WiFi-nätverk.

 

Lösning Kontrollera att det finns stöd för VPN-klienten.

 

Problem Cisco Jabber har lagt sig i bakgrunden under ett videosamtal. När jag plockade upp samtalet igen kunde jag inte se video.

 

Lösning Om Cisco Jabber förpassas till bakgrunden under ett videosamtal fortsätter samtalet utan video. Tryck på knappen Video i kontrollfältet om du vill sända video igen.

Inga samtalsalternativ visas

Problem Jag kan inte se samtalsalternativen i inställningsmenyn i Cisco Jabber .

 

Lösning Din administratör måste aktivera funktionen Dial via Office (DVO) innan du ser samtalsalternativen i din Inställningsmeny. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.

 

Problem med samtalsfunktioner

   

Problem Mina samtalsfunktioner fungerar inte korrekt.   

    

Lösning Du kan få problem med samtalsfunktionerna i Cisco Jabber för Android om du ställer in att din enhet ska starta det inbyggda telefonprogrammet som standard.       

    
Du kan undvika dessa problem genom att göra så här:   
 1.      

  På startskärmen i din Android-enhet trycker du på Inställningar.     

       
 2.      

  Tryck på Appar.     

       
 3.      

  Dra åt vänster för att få en lista över alla installerade appar.     

       
 4.      

  Rulla nedåt och tryck på appikonen Telefon.     

       
 5.      

  Kontrollera att alternativet Starta som standard är avstängt.     

       
    
    

Det går inte att ringa Cisco Jabber-samtal från telefonappen i Android

   

Problem Det inbyggda programmet i Android-telefonen visar inte längre popup-fönstret som låter mig välja Cisco Jabber.

    

Lösning P.g.a. en begränsning i Android OS 4.1.2 och senare på vissa enheter kan det uppstå problem när du gör följande steg:

        
 1. Ringer från det inbyggda Android-telefonprogrammet.

 2. Väljer Jabber (eller något annat röstprogram) i popupfönstret.

 3. Välj Alltid för att indikera att du alltid vill använda Cisco Jabber (eller ett annat röstprogram) att ringa samtal med.

När du har gått igenom de här stegen visar inte det inbyggda Android-telefonprogrammet längre popupfönstret där du kan välja ett annat röstprogram. Istället kan du endast ringa samtal genom det inbyggda telefonprogrammet i Android. Det går inte att komma runt det här problemet.

Svagt ljud eller ljudet avbryts

  

Problem Dålig ljudkvalitet, plötslig tystnad eller ljudet försvinner.  

   

Lösning Kontrollera följande:  

   
 •       Svag trådlös signal – Kontrollera staplarna på din Android-enhet för att verifiera att du har en stark WiFi-anslutning. Om signalen är svag kan du fundera på att flytta över samtalet till det mobila nätverket. Under ett pågående samtal trycker du på och sedan Flytta till mobil. Tryck på OK och sedan på Svara.   
 • Bluetooth- och WiFi-störning – Även på välutformade trådlösa nätverk kan du råka ut för störningar från andra enheter (bland annat ditt Bluetooth-headset) som kan orsaka avbrutna samtal eller dålig ljudkvalitet i Cisco Jabber. Stäng av Bluetooth-headsetet för att se om detta löser problemet.   
 •       Överföring mellan olika WiFi-åtkomstpunkter – När du förflyttar dig på jobbet kan din WiFi-anslutning överföras mellan olika WiFi-åtkomstpunkter. Om du har ett pågående samtal under en sådan övergång kan du höra förvrängt ljud eller tystnad under några sekunder. Det löser sig när vidarebefordran är klar.   
 •       Tappad anslutning för telefontjänster – Vanliga orsaker är bland annat nätverksproblem eller servrar som tillfälligt är nere. Kontakta din systemadministratör om problemet kvarstår.   
 •       Nätverk med låg bandbredd – Om du ringer via ett trådlöst nätverk med låg bandbredd ska du optimera din uppkoppling för nätverk med låg bandbredd och försöka igen. I Cisco Jabber trycker du på Inställningar > Ljud och video. Tryck på knappen Läge för låg bandbredd för att aktivera funktionen.    
 • Headset – Att använda headset som inte kom med din enhet kan orsaka ljudproblem, till exempel lågt eller enkelriktat ljud.   
   

Enkelriktat ljud

   

Problem När jag ringer samtal i Cisco Jabber via VPN över ett WiFi-nätverk är ljudet enkelriktat.   

    

Lösning Kontrollera följande:   

    
 •      

  Kontrollera att VPN-klienten stöds – För information om vilka VPN-klienter som stöds, se Versionsinformationen om Cisco Jabber för Android.

       
 •      

  Kontrollera ditt headset – Att använda headset som inte medföljde din enhet kan orsaka ljudproblem, till exempel lågt eller enkelriktat ljud.     

       
    

Det hörs inget ljud i headsetet

Problem I ett samtal, när jag använder ett headset, hör jag inte uppringaren även om jag skruvar upp volymen på headsetet.

 

Lösning Headsetets volym är fristående från volymreglaget i Cisco Jabber. Du måste höja volymen i Cisco Jabber.

 

Det gör du genom att använda enhetens volymknappar för att justera volymen när Cisco Jabber är startat och headsetet är inkopplat.

 

Bakgrundsmusik pausar inte eller återupptas

Problem Musiken varken pausas eller återupptas när du spelar musik i bakgrunden med ett tredjepartsprogram och du sedan ringer eller tar emot ett Cisco Jabber för Android-videosamtal.

Lösning Du kan komma runt det här problemet genom att öppna tredjepartsprogrammet för att pausa eller återuppta musiken.

Aviseringar visas inte

   

Problem Jag ser inga aviseringar om missade Cisco Jabber-samtal.   

    

Lösning Följ dessa steg för att kontrollera dina aviseringsinställningar:   

    
 1. Tryck på Inställningar på Android-startskärmen.    
 2. Tryck på Appar.   
 3. Tryck på Cisco Jabber.   
 4. Bekräfta att kryssrutan Visa aviseringar har markerats.    
    

Ser inte väntande samtal när en delad linje används

Problem När jag ringer ett samtal från min delade linje till ett videoprogram och sedan sätter samtalet i vänteläge från Cisco Jabbers skrivbordsprogram, kan jag inte se det väntande samtalet i Cisco Jabber för Android.

Lösning Cisco Jabber för Android stöder inte väntelägesfunktionen när du använder en delad linje för att ringa ett videoprogram. Om du vill komma runt det här problemet måste du återuppta samtalet med ditt Cisco Jabber-skrivbordsprogram (t.ex. Cisco Jabber för Windows eller Cisco Jabber för Mac).

Röstbrevlådeproblem

Problem med inloggningsuppgifterna för röstbrevlådan

Problem Jag kommer inte åt mina röstmeddelanden p.g.a. ett felaktigt användarnamn eller lösenord.

 

Lösning För att lösa det här problemet ska du utföra följande steg:

 
 1. Öppna skärmen med röstbrevlådekontot.

  Du öppnar skärmen med röstbrevlådekontot genom att trycka på röstbrevlådekontot i navigeringsfönstret eller genom att trycka på länken i det associerade felmeddelandet.

 2. Ange ditt användarnamn eller lösenord igen.

 3. Tryck på Använd.

Det går inte att visa vissa röstmeddelanden

  

Problem Jag ser inte vissa visuella röstmeddelanden när jag inte är ansluten till företagsnätverket.  

   

Lösning Cisco Jabber måste vara anslutet till ditt företagsnätverk för att uppdatera dina röstmeddelanden och för att spela upp säkra röstmeddelanden. Du kan lyssna på dina sparade röstmeddelanden även om du inte är ansluten till företagsnätverket.  

   

Batteriproblem

Batteriet laddas ur för snabbt

  

Problem Enhetens batteri töms snabbare när jag använder Cisco Jabber.  

   

Lösning Kontrollera följande om du vill att batteriet ska räcka längre.  

   
 •       Detaljerad loggning – Aktivera det här alternativet endast om du samlar in felsökningsuppgifter för att lösa problem med Cisco Jabber. Inaktivera så här:
  1. Tryck på Inställningar > Problemrapportering.

  2. Tryck på knappen Detaljerad loggning för att stänga av funktionen.   

   
 • En svag 3G- eller trådlös anslutning kan påverka batteriladdningen. Flytta till en plats med starkare nätverkssignal.   
   

Bluetooth-problem

Bluetooth och störningar i det trådlösa nätverket

Problem När jag använder min Bluetooth-ljudenhet är ljudet dåligt, tystnar plötsligt eller försvinner helt.

Lösning Även på välutformade trådlösa nätverk kan du råka ut för störningar från andra enheter (bland annat din Bluetooth-anslutna ljudenhet) som kan orsaka avbrutna samtal eller dålig ljudkvalitet i Cisco Jabber. Stäng av Bluetooth-ljudenheten för att se om det löser problemet.

Det går inte att svara eller avsluta samtal med Bluetooth-ljudenhet.

Problem Jag kan inte använda min Bluetooth-ljudenhet för att besvara eller avsluta samtal i Cisco Jabber för Android.

Lösning Cisco Jabber for Android har inte stöd för att besvara eller avsluta samtal med knappen Tala på en Bluetooth-ljudenhet. För att kringgå problemet ska du besvara och avsluta dina samtal i Cisco Jabber för Android med användargränssnittet Cisco Jabber.

Jag hör inte ringsignalen på en Bluetooth-ljudenhet när jag får ett inkommande samtal

Problem När jag får ett inkommande samtal i Cisco Jabber för Android kan jag inte höra ringsignalen i min Bluetooth-ljudenhet.

Lösning Det här problemet kan inträffa om du använder en Bluetooth-ljudenhet med ett operativsystem som är tidigare än Android OS 4.2.2 och du byter ljudenheter. Om du växlar mellan en Bluetooth-ljudenhet och andra ljudenheter som enhetens högtalare, hörlurar eller ett headset fungerar det bara på Android OS 4.2.2 och senare. Ringsignalen för inkommande samtal kan inte spelas i både enhetens högtalare och en Bluetooth-ljudenhet. Du löser det här problemet genom att uppgradera till det senaste operativsystemet för Android.

Det går inte att växla mellan ljudenheter när enheten ringer

Problem När jag hör ringsignalen för ett inkommande samtal kan jag inte växla mellan en annan ljudenhet och min Bluetooth-ljudenhet.

Lösning Operativsystemet Android har en begränsning som innebär att du inte kan växla mellan en annan ljudenhet och din Bluetooth-ljudenhet när ringsignalen spelas upp. Du kommer runt det här problemet genom att byta ljudenhet när du har svarat på det inkommande samtalet.

VPN-problem

Samtalsproblem

   

Problem Jag kan inte ringa via VPN över ett trådlöst nätverk.   

    

Lösning Kontrollera att du använder en VPN-klient som stöds. För information om vilka VPN-klienter som stöds, se Versionsinformationen om Cisco Jabber för Android.   

    

Problem med att samtal frånkopplas

   

Problem När jag ringer ett samtal via VPN över ett trådlöst nätverk kopplas samtalet bort efter några sekunder.   

    

Lösning Kontrollera att du använder en VPN-klient som stöds. För information om vilka VPN-klienter som stöds, se Versionsinformationen om Cisco Jabber för Android.   

    

Problem med att ta emot video

   

Problem När jag tar emot ett videosamtal via VPN över ett trådlöst nätverk kan jag inte ta emot video.   

    

Lösning Kontrollera att du använder en VPN-klient som stöds. För information om vilka VPN-klienter som stöds, se Versionsinformationen om Cisco Jabber för Android.   

    

Ljudproblem

   

Problem När jag ringer samtal via VPN över ett trådlöst nätverk fungerar ljudet bara åt ena hållet.   

    

Lösning Kontrollera att du använder en VPN-klient som stöds. För information om vilka VPN-klienter som stöds, se Versionsinformationen om Cisco Jabber för Android.   

    

Problem i WebEx

Problem i WebEx

   

Problem Det går inte att logga in på WebEx-mötet med Cisco Jabber.   

    

Lösning Innan du installerar Cisco Jabber måste du installera klienten för WebEx-möten.   

    

Felsökningstips för Cisco Jabber i Android Wear.

Problem Det går inte att se aviseringar i Android Wear

Lösning

 • Se till att Bluetooh på din enhet alltid är på.

 • Kontrollera att Android Wear är ansluten till din Android-enhet.

 • Kontrollera att du har loggat in på Cisco Jabber från din enhet.

Problem Det går inte att se sidan Senaste

Lösning

 • Kontrollera att du har ett konto för Cisco Jabbers telefontjänster.

 • Kontrollera att du har loggat in på Cisco Jabbers telefontjänster från din enhet.

 

Attachments

  Outcomes