Konfiguracja początkowa aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  
Zanim rozpoczniesz

   
 •      

  Przejdź do sklepu Apple App Store i zainstaluj aplikację Cisco Jabber.     

       

 •      

  Upewnij się, że masz informacje o sposobie logowania oraz koncie od administratora systemu.     

       

    


      
Krok 1    Zatrzymaj pozostałe aplikacje VoIP.    
Krok 2    Połącz się z siecią korporacyjną.    
Krok 3    Otwórz aplikację Cisco Jabber i postępuj zgodnie z komunikatami na kolejnych ekranach.    
Krok 4    Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i domeny, wprowadź je w następującym formacie:      nazwauzytkownika@przyklad.com.    
Krok 5    Na ekranie końcowym dotknij opcji Zaloguj.     Może zostać wyświetlony monit z prośbą o zweryfikowanie certyfikatów serwera. Jeśli nie masz pewności, czy należy je zaakceptować, skontaktuj się z administratorem systemu. Po ukończeniu konfigurowania zapoznaj się z podręcznikami użytkownika dostępnym w menu Ustawienia aplikacji Cisco Jabber, aby uzyskać więcej informacji.    

 


Attachments

  Outcomes