Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Przygotowanie do konfigurowania

   

Po zainstalowaniu aplikacji Cisco Jabber na urządzeniu uzyskaj od administratora systemu informacje o sposobie logowania i koncie.   

   

Uwaga


   

W organizacji mogą nie być obsługiwane wszystkie funkcje omówione w tym dokumencie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem systemu.   

   
    

Konfigurowanie przy użyciu funkcji prostego logowania

   

Administrator systemu może skonfigurować konto do korzystania z prostego logowania lub logowania ręcznego. Procedura logowania zależy od konfiguracji konta.  

    

       
Krok 1    Otwórz aplikację Cisco Jabber.   
Krok 2    Przeczytaj umowę licencyjną i warunki użytkowania, a następnie dotknij opcji Akceptuj.    
Krok 3    Zapoznaj się z ekranami W aplikacji Cisco Jabber, a następnie dotknij opcję Zacznij teraz.    
Krok 4    W przypadku wyświetlenia monitu zweryfikuj certyfikat serwera.          

Jeśli nie masz pewności, czy zaakceptować certyfikat, skontaktuj się z administratorem.     

     
Krok 5    Wprowadź nazwę użytkownika w następującym formacie:      nazwauzytkownika@przyklad.com.    
Krok 6    Dotknij opcji Kontynuuj, a następnie zaloguj się, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.   

Co zrobić dalej

   

Jeśli nazwa użytkownika i domena nie zostaną rozpoznane, wprowadź ręcznie informacje o koncie. Możesz wybrać jedną z następujących opcji w obszarze Ustawienia zaawansowane. Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących sekcjach:   

         

Możesz ręcznie zmienić typ konta za pomocą opcji Zmień typ konta.  

    

Ręczne konfigurowanie usługi Cisco IM and Presence


         
Krok 1    Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.
Krok 2    Wyłącz opcję Automatycznie, aby ręcznie zalogować się do konta.
Krok 3    Dotknij opcji Cisco IM and Presence.
Krok 4    W obszarze INFORMACJE O SERWERZE wprowadź adres serwera.
Krok 5    Dotknij przycisku Zapisz.
Krok 6    Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie: nazwauzytkownika@przyklad.com.
Krok 7    Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj). Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber.
Krok 8    W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatu serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty.

Ręczne konfigurowanie aplikacji Cisco WebEx Messenger


         
Krok 1    Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.
Krok 2    Wyłącz opcję Automatycznie, aby ręcznie zalogować się do konta.
Krok 3    Dotknij opcji Wiadomości błyskawiczne WebEx.
Krok 4    Dotknij przycisku Zapisz.
Krok 5    Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie: nazwauzytkownika@przyklad.com.
Krok 6    Dotknij opcji Kontynuuj.
Krok 7    Wprowadź hasło.
Krok 8    Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj). Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber.

Ręczne konfigurowanie tylko usług telefonicznych


           
Krok 1    Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.
Krok 2    Wyłącz opcję Automatycznie, aby ręcznie zalogować się do konta.
Krok 3    Dotknij opcji Tylko usługi telefoniczne.
Krok 4    W obszarze INFORMACJE O SERWERZE wprowadź adres serwera TFTP i adres serwera CCMIP.
Krok 5    Dotknij przycisku Zapisz.
Krok 6    Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie: nazwauzytkownika@przyklad.com.
Krok 7    Dotknij opcji Kontynuuj.
Krok 8    Wprowadź hasło.
Krok 9    Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj). Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber.
Krok 10    W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatu serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty.

Ręczne konfigurowanie systemu Cisco Unified Communications Manager 9 lub nowszego


         
Krok 1    Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.    
Krok 2    Wyłącz opcję Automatycznie, aby ręcznie zalogować się do konta.    
Krok 3    Dotknij opcji Communication Manager 9+.    
Krok 4    W obszarze INFORMACJE O SERWERZE wprowadź adres serwera.   
Krok 5    Dotknij przycisku Zapisz.    
Krok 6    Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie:     nazwauzytkownika@przyklad.com.    
Krok 7    Dotknij opcji Kontynuuj.   
Krok 8    Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj).     Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber.    

 

Attachments

  Outcomes