เริ่มแชทกลุ่มใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

คุณสามารถใช้แชทกลุ่มเพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อตั้งแต่สองคนขึ้นไปพร้อมกัน แชทกลุ่มไม่ถาวร ซึ่งหมายถึงคุณสามารถใช้แชทกลุ่มเพื่อสร้างการแชทกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้แต่จะไม่มีการเก็บประวัติเอาไว้

เลือกเชิญผู้เข้าร่วมหนึ่งคนขึ้นไปให้เข้าแชทกลุ่ม จำนวนผู้เข้าร่วมแชทกลุ่มสูงสุดคือ 100 คน
  • เปิดหน้าต่างแชทกับผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่งในแชทกลุ่ม คลิกที่ปุ่ม Add participants (เพิ่มผู้เข้าร่วม) ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างแชท แล้วระบุผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ
  • ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกทุกคนที่คุณต้องการเชิญเข้าแชทกลุ่ม คลิกขวาเหนือชื่อที่เลือก แล้วเลือก Start a group chat (เริ่มการแชทกลุ่ม)
  • ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลื่อนไปเหนือชื่อกลุ่มแล้วคลิกที่ไอคอนแชทกลุ่มเพื่อเริ่มใช้งานแชทกลุ่มกับผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกลุ่ม
  • เลือกผู้ติดต่อหลาย ๆ คนจากแท็บ Contacts (ผู้ติดต่อ) หรือ Chats (แชท) แล้วคลิกที่ไอคอนแชทกลุ่ม ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อเลื่อนไปเหนือผู้ติดต่อที่เลือกไว้ชื่อใดชื่อหนึ่ง
  • สำหรับการแชทแบบ 1:1 ที่มีอยู่ ให้ลากชื่อผู้ติดต่อจากแท็บ Contacts (ผู้ติดต่อ) ไปยังบริเวณเนื้อหาของข้อความ หรือบริเวณรายชื่อของผู้เข้าร่วมAttachments

    Outcomes