Kodeki obsługiwane w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode

Kodeki audio

Tryby

Obsługiwane kodeki audio

Niska przepustowość

G.729a

Normalny

G.711, G.711 mu-law, G.711 a-law, G.722, G.722.1, Opus i G.729a


Uwaga


Jeśli występują problemy z jakością głosu, użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć tryb niskiej przepustowości w ustawieniach klienta.


Kodeki wideo

H.264/AVC

Kodeki poczty głosowej

  • PCM linear

  • G.711 mu-law (domyślny)

  • G.711 a-law

  • GSM 6.10


Uwaga


Aplikacja Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad nie obsługuje wizualnej poczty głosowej kodowanej przy użyciu kodeka G.729. Jednak użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do wiadomości głosowych przy użyciu kodeka G.729 i funkcji Poczta głosowa.


 


 

Attachments

    Outcomes