Cisco Jabber för iPhone och iPad på Apple Watch

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Cisco Jabber på Apple Watch

Installera Cisco Jabber

Innan du börjar  
  
 •     

  Kontrollera om din iPhone kör iOS 9 eller en senare version.    

      

 •     

  Kontrollera om watchOS 2 eller en senare version körs på din Apple Watch.    

      

 •     

  Kontrollera om Cisco Jabber för iPhone och iPad finns på din iPhone.    

      

   
   
När du konfigurerar tredjepartsappar på din Apple Watch kan du välja antingen Installera alla eller Välj senare.   
 • Om du väljer Installera alla synkroniseras alla Apple Watch-kompatibla appar på din iPhone, inklusive Cisco Jabber, automatiskt med Apple Watch.    
 • Om du väljer Välj senare måste du synkronisera tredjepartsappar på din iPhone med Apple Watch manuellt. Gör så här om du vill synkronisera Cisco Jabber på din iPhone med din Apple Watch.    
 1. Tryck på appen Watch på din iPhone.    
 2. Bläddra till appen Cisco Jabber och hämta den till din iPhone.    
 3. Tryck på fliken Min Watch.    
 4. Tryck på Visa app på Apple Watch för att aktivera den.    

Avinstallera Cisco Jabber


    
Steg 1    Öppna Watch-appen på din iPhone och tryck på fliken Min Watch.   
Steg 2    Bläddra till appen Cisco Jabber och tryck på den.   
Steg 3    Tryck på Visa app på Apple Watch för att inaktivera Cisco Jabber-appen på din Apple Watch.   

Ring tillbaka till en av de senaste uppringarna

Innan du börjar  
  
 •     

  Kontrollera om din iPhone och Apple Watch har parkopplats och synkroniserats.    

      

 •     

  Kontrollera om ditt konto har telefontjänster aktiverade.    

      

   
   

    
Steg 1    Tryck på på hemskärmen i Cisco Jabber-appen för att visa samtalen i listan Senaste.   
Steg 2    Rotera för att visa de senaste samtalen i din samtalslogg.   
Steg 3    Tryck på kontakten du vill ringa tillbaka till.   

Svara på ett nytt meddelande

Innan du börjar  

Kontrollera om din iPhone och Apple Watch har parkopplats och synkroniserats.   

   

      
Steg 1    Tryck på på startsidan i Cisco Jabber-appen för att visa nya meddelanden.   
Steg 2    Rotera det digitala vredet för att bläddra genom listan över mottagna meddelanden.   
Steg 3    Tryck på konversationen som du vill besvara.   
Steg 4    Tryck på Svara.   
Steg 5    Du kan skicka ett svar på ett av följande sätt:   
 • Tryck på svaret som du vill skicka.    
 • Tryck på smileyn som du vill skicka.    
 • Tryck på om du vill använda Siri att skicka ditt svar med.    

Ange tillgänglighetsstatus

Innan du börjar  

Kontrollera om din iPhone och Apple Watch har parkopplats och synkroniserats.  

   

   
Steg 1    Tryck på på startsidan i Cisco Jabber-appen.   
Steg 2    Tryck på ett av alternativen för att ställa in din tillgänglighetsstatus.   

 

Attachments

  Outcomes