Fejlfinding af Cisco Jabber til iPhone og iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Fejlfinding af Cisco Jabber til iPhone og iPad

Cisco Jabber


Note


  

Din organisation understøtter muligvis ikke alle de funktioner, som omtales i dette dokument.    Kontakt systemadministratoren for at få yderligere oplysninger.   

   

Note


  

Opkaldenes stemmekvalitet varierer, afhængig af Wi-Fi- eller mobildatanetværksforbindelsen. Ciscos tekniske assistancecenter (TAC) kan ikke foretage fejlfinding på stemmekvalitet, når du bruger mobile datanetværk eller ikke-firmarelaterede Wi-Fi-netværk.   

   

Problemer med at logge på

  

Hvis du ikke kan logge på, skal du prøve følgende tip til fejlfinding.   

   

            
Trin 1    Kontrollér, at din enhed og dit operativsystem understøttes.               

For oplysninger om understøttede enheder og operativsystemer henvises der til Cisco Jabber til iPhone og iPad Udgivelsesnoter for din version.     

    
Trin 2    Kontrollér, at du bruger den korrekte version af Cisco Jabber til iPhone and iPad.              

Du kan downloade den nyeste version af Cisco Jabber til iPhone and iPad fra App Store.     

    
Trin 3    Kontrollér, at du har adgangsrettigheder til dit firmas netværk fra et eksternt trådløst netværk.   
Trin 4    Hvis du har adgangsrettigheder til dit firmas netværk fra et eksternt trådløst netværk, skal du kontakte systemadministratoren for at kontrollere, om dit samarbejdsmiljø er konfigureret korrekt.   
Trin 5    Hvis du har adgangsrettigheder til dit firmas netværk fra et eksternt trådløst netværk, skal du kontrollere, at din VPN-forbindelse er aktiv (hvis netværket kræver VPN). Hvis din VPN-forbindelse ikke er aktiv, skal du kontakte systemadministratoren.    
Trin 6    Hvis du bruger Telefontjenester, skal du kontrollere netværksforbindelsen mellem enheden og firmaets netværk på følgende måde:    
 1. Åbn din internetbrowser.     
 2. Prøv at få adgang til administrationssiderne for firmaets telefonsystem ved at indtaste følgende URL-adresse i webbrowseren: http://dit firmas Cisco Unified Communication Manager-serveradresse.     

  Eksempel:http://209.165.200.224            

  Kontakt din systemadministrator, hvis du ikke har adressen til din virksomheds Cisco Unified Communications Manager-server.      

       
 3. Hvis du ikke kan få adgang til administrationssiderne for firmaets telefonsystem, skal du prøve igen fra et andet adgangspunkt til netværket. Hvis du stadig ikke kan få adgang til administrationssiderne for firmaets opkaldssystem, skal du kontakte systemadministratoren for at undersøge, om der er et netværksproblem.     
Trin 7    Hvis du bruger Phone Services, når du ikke er på kontoret, og Cisco Unified Communications Manager 9.0 eller senere, skal du kontrollere netværksforbindelsen mellem din enhed og serveren på følgende måde:    
 1. Åbn din internetbrowser fra din virksomheds netværk via VPN.     
 2. Prøv at få adgang til administrationssiderne for firmaets telefonsystem ved at indtaste følgende URL-adresse i din internetbrowser: https://cucm server:8443/cucm-uds/user/<userid>.                 

  Kontakt din systemadministrator, hvis du ikke har adressen til din virksomheds Cisco Unified Communications Manager-server.      

              

  Hvis du ikke kan få adgang til serveren, skal du kontakte systemadministratoren for at undersøge, om der er et netværksproblem.      

       
 3. Log på med dit brugernavn og din adgangskode.            

  Hvis du ikke kan logge på, skal du kontrollere dit brugernavn og din adgangskode sammen med systemadministratoren.      

       
Trin 8    Hvis du bruger version 9.1 eller tidligere af Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service, skal du kontrollere, at du kan logge på din brugerkonto som følger:    
 1. Indtast URL-adressen med følgende format: http://navn på presence-server/ccmuser.            

  Hvis du ikke kan få adgang til serveren, skal du kontakte systemadministratoren for at undersøge, om der er et netværksproblem.      

       
 2. Log på med dit brugernavn og din adgangskode.            

  Hvis du ikke kan logge på, skal du kontrollere dit brugernavn og din adgangskode sammen med systemadministratoren.      

       
Trin 9    Hvis du bruger version 10.0 eller tidligere af Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service, skal du kontrollere, at du kan logge på din brugerkonto som følger:    
 1. Indtast URL-adressen med følgende format: http://navn på ccm-server/ccmuser.            

  Hvis du stadig ikke kan få adgang til serveren, skal du kontakte systemadministratoren for at undersøge, om der er et netværksproblem.      

       
 2. Log på med dit brugernavn og din adgangskode.            

  Hvis du ikke kan logge på, skal du kontrollere dit brugernavn og din adgangskode sammen med systemadministratoren.      

       
Trin 10    Hvis du bruger Cisco Unified Communications Manager IM and Presence-tjenesten, skal du kontrollere netværksforbindelsen mellem din enhed og serveren som følger:    
 1. Åbn en ping-funktion for at pinge Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service-serveren.     
 2. Indtast serverens fulde domænenavn i følgende format:       navn på presence-server.domain.com            

  Hvis du ikke kan pinge serveren, skal du kontakte systemadministratoren.      

       
Trin 11    Hvis du stadig ikke kan konfigurere Cisco Jabber til iPhone og iPad, skal du sende en problemrapport til din systemadministrator.    

Tabt forbindelse

      Problem Min enhed tabte forbindelsen til UCM-serveren, og den kan ikke automatisk genetablere forbindelsen.       
   Løsning Kontrollér, om du er logget på mere end én Cisco Jabber til iPhone og iPad-applikation med den samme konto. Du kan kun registrere en konto til én Cisco Jabber til iPhone og iPad-applikation ad gangen. Du løser problemet ved at logge af det andet program, der bruger kontoen.       

Jeg kan ikke se billeder af kontakter

  

Problem Jeg kan ikke se billeder af mine Cisco Jabber-kontakter.  

   

Løsning Prøv følgende:  

   
 •     

  Tryk i Cisco JabberIndstillinger > Vis, og kontrollér, at Vis billede af kontakt er slået til. Hvis funktionen ikke er slået til, skal du slå den til.    

      

 •     

  Kontakt din systemadministrator for at kontrollere, at billeder er slået til under din profil.    

      

   

Statusikon for tilgængelighed er gråt

  

Problem Statusikonerne for tilgængelighed er grå og ikke farvede.   

   

Løsning I Cisco Jabber skal du trykke på Indstillinger > Vis > Ikon for tilgængelighed og deaktivere denne indstilling.   

   

Jeg kan ikke sende opkald til mobilnetværket

  

Problem Jeg kan ikke sende Cisco Jabber VoIP-opkald til mit mobile talenetværk.  

   

Løsning Kontrollér følgende:  

   
 • Kontrollér, at din signalstyrke er god.   
 • Kontrollér, at du har aktiveret indstillingen Vis mit opkalds-id på din telefon. Tryk på Indstillinger > Telefon > Vis mit opkalds-id på din iPhones hjemmeskærm, og kontrollér, at Vis mit opkalds-id er slået til.   
   

Jeg kan ikke ringe op

  

Problem Jeg kan ikke foretage Cisco Jabber-opkald ved hjælp af VPN over et Wi-Fi-netværk.  

   

Løsning Kontrollér, om VPN-klienten understøttes.  

   

Jeg kan ikke starte videokonferencer

  

Problem Jeg kan ikke starte en videokonference fra Cisco Jabber.      

   

Løsning Kontakt din systemadministrator for at kontrollere, at dine MCU-indstillinger er konfigureret korrekt for din konto til Telefontjenester.   

   

Problemer med Dial via Office

  

Problem Når jeg foretager DVO-opkald, modtager den person, jeg ringer til, et opkald fra mit system til indtalt besked eller et andet nummer.  

   

Løsning Når du foretager et DVO-opkald, kan den person, du ringer til, i følgende tilfælde modtage et opkald fra dit system til indtalt besked eller et andet nummer:  

   
 • Din forbindelse til mobiltalenetværket er svag. For at forhindre dette problem skal du kontrollere, at du har en god mobilforbindelse, før du foretager et DVO-opkald.   
 • Du konfigurerer dit DVO-tilbagekaldsnummer med et telefonnummer, der er anderledes end dit mobilnummer. For at forhindre dette problem skal du ændre dit DVO-tilbagekaldsnummer til dit mobilnummer i indstillingerne for Cisco Jabber.   
 • Du besvarer ikke tilbagekaldet i tide, og din enhed er konfigureret med indtalt besked.   
   

Opkald tabes

  

Problem Når du foretager Cisco Jabber VoIP-opkald via VPN på et Wi-Fi-netværk, tabes opkaldet efter adskillige sekunder.  

   

Løsning Kontrollér følgende:  

   
 •     

  Kontrollér, at VPN-klienten understøttes.    

      

 •     

  Kontrollér dit datanetværkssignal. Hvis du bruger Cisco Jabber på dit mobile datanetværk, kan din forbindelse og opkaldskvalitet svinge kraftigt. Deaktiver forbindelsen til det mobile datanetværk, hvis problemet fortsætter. Tryk i Cisco Jabber på Indstillinger > Opkald > Lyd og Video. Tryk på kontakten Mobildatanetværk for at slå funktionen fra.    

      

   

Jeg kan ikke se opkaldsvalgmulighederne

  

Problem Jeg kan ikke se opkaldsvalgmulighederne i menuen Indstillinger for Cisco Jabber.  

   

Løsning Administratoren skal aktivere funktionen DVO (Dial via Office), før du kan se opkaldsvalgmulighederne i din indstillingsmenu. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte administratoren.  

   

Dårlig lyd eller udfald

  

Problem Dårlig lydkvalitet, pludselig stilhed, eller lyden falder ud.   

   

Løsning Kontrollér følgende:   

   
 • Svagt trådløst signal:     Kontrollér stregerne på din enhed for at sikre, at du har en stærk Wi-Fi-forbindelse. Hvis signalet er svagt, skal du overveje at flytte opkaldet til det mobile netværk. Tryk på under et opkald, og tryk dernæst på Flyt til Mobil. Tryk på OK og dernæst på Svar.    
 • Forbindelse via det mobile datanetværk: Hvis du bruger Cisco Jabber på dit mobile datanetværk, kan din forbindelse og opkaldskvalitet svinge kraftigt. Deaktiver forbindelsen til det mobile datanetværk, hvis problemet fortsætter. Tryk i Cisco Jabber på Indstillinger > Opkald > Lyd og Video. Tryk på kontakten Mobildatanetværk for at slå funktionen fra.    
 • Bluetooth og Wi-Fi-interferens: Selv om du bruger et veldesignet Wi-Fi-netværk, vil du kunne opleve interferens fra andre enheder (inklusive dit Bluetooth-headset), og det kan medføre tabte opkald eller dårlig lydkvalitet i Cisco Jabber. Deaktiver Bluetooth-headsettet for at se, om det løser problemet.    
 • Videregivelse mellem Wi-Fi-adgangspunkter: Når du bevæger dig omkring på arbejdspladsen, kan det ske, at din Wi-Fi-forbindelse bliver overført mellem forskellige adgangspunkter. Hvis en af disse overgange sker under et opkald, hører du muligvis et par sekunders forvrænget lyd eller stilhed.     Problemet løses af sig selv, når videregivelsen er fuldført.    
 • Tabt forbindelse til telefontjenester: De hyppigste årsager er netværksproblemer eller servere, der er midlertidigt ude af drift. Kontakt systemadministratoren, hvis dette problem fortsætter.    
 • Netværk med lav båndbredde:     Hvis du ringer via et trådløst netværk med lav båndbredde, skal du optimere forbindelsen til netværk med lav båndbredde og forsøge igen. Tryk i Cisco Jabber på Indstillinger > Opkald > Lyd og Video. Tryk på kontakten Lav båndbredde-tilstand for at slå funktionen til.    
   

Envejslyd

  

Problem Når jeg foretager Cisco Jabber-opkald via VPN over et Wi-Fi-netværk, går lyden kun én vej.  

   

Løsning Kontrollér, at VPN-klienten understøttes.   

   

Jeg kan ikke høre lyd i headsettet

  

Problem Når jeg taler i telefon med et headset, kan jeg ikke høre samtalepartneren, selv om jeg skruer op for lydstyrken i headsettet.  

   

Løsning Headsettets lydstyrke er afhængig af lydstyrkekontrollen i Cisco Jabber.    Du skal øge lydstyrkeindstillingen i Cisco Jabber.  

   

For at gøre dette skal du anvende enhedens lydstyrkeknapper til justering af lydstyrkeindstillingerne, mens Cisco Jabber er åben og headsettet tilsluttet.  

   

Lyden falder ud, når du modtager opkald med telefonens indbyggede app

  

Problem Lyden forsvinder fra mit Cisco Jabber VoIP-opkald, når jeg modtager et indgående opkald med telefonens indbyggede app.  

   

Løsning Hvis du er midt i et Cisco Jabber VoIP-opkald, og du bliver ringet op via telefonens indbyggede app, anbefaler Cisco, at du afviser opkaldet.  

   
 1.     

  Tryk på Afvis.    

      

 2.     

  Tryk på Genoptag for at genoptage dit Cisco Jabber VoIP-opkald.    

      

   

Når du modtager et indgående opkald med telefonens indbyggede app, deaktiverer appen automatisk mikrofonen for alle andre applikationer inklusive Cisco Jabber.  

   

Mikrofonen deaktiveres så hurtigt, at du ikke har tid til at oplyse din nuværende samtalepartner om, at du er nødt til at besvare et andet opkald.  

   

Hvis du afviser det indgående opkald og genoptager dit Cisco Jabber VoIP-opkald, kan din nuværende samtalepartner høre dig igen.  

   

Hvis du accepterer det nye opkald, kan du ikke vende tilbage til dit Cisco Jabber VoIP-opkald, før du har afsluttet den almindelige telefonsamtale.  

   

Problemer med legitimationsoplysninger til indtalt besked

  

Problem Jeg kan ikke afspille mine talemeddelelser, fordi der er et problem med brugernavnet eller adgangskoden.  

   

Løsning Kontakt administratoren for tjenesten med indtalte beskeder for at få hjælp. Administratoren af din tjeneste med indtalte beskeder kan undersøge indstillingerne på serveren eller nulstille din adgangskode for dig.  

   

Jeg kan ikke få vist visse talemeddelelser

  

Problem Jeg kan ikke se nogle af de visuelle talemeddelelser, når jeg ikke har forbindelse til firmaets netværk.  

   

Løsning Cisco Jabber skal være forbundet til din virksomheds netværk for at opdatere dine talemeddelelser og afspille dine sikre talemeddelelser. Du kan stadig lytte til dine gemte talemeddelelser, når du ikke har forbindelse til firmaets netværk.  

   

Batteriet bliver hurtigt fladt

  

Problem Batteriet til min enhed drænes hurtigere, når jeg bruger Cisco Jabber.  

   

Løsning Kontrollér følgende for at reducere batteriforbruget.  

   
 • Detaljeret logføring: Slå kun denne valgmulighed til, hvis du vil indsamle fejlfindingsoplysninger til at løse problemer med Cisco Jabber.     Ellers skal den forblive deaktiveret. Tryk i Cisco JabberIndstillinger > Problemrapportering. Tryk på kontakten Detaljeret logføring for at slå funktionen fra.   
 • En svag 3G- eller Wi-Fi-forbindelse kan påvirke batteriets levetid. Find en placering med et stærkere netværkssignal.   
   

Kan ikke ringe fra Apple Watch

  

Problem Jeg kan ikke foretage opkald fra Cisco Jabber-appen på mit Apple Watch.  

   
  
 •     

  Kontrollér, at uret er tilsluttet telefonen.    

      

 •     

  Kontrollér, at Telefontjenester er aktiveret for din konto.    

      

   
   

Apple Watch-appen er ikke installeret

   

Problem Jeg kan ikke se Cisco Jabber-appen på mit Apple Watch efter installation.   

    

Løsning I indstillingerne for Watch-appen skal du kontrollere, at Vis app på Apple Watch er slået TIL.   

    
 

Attachments

  Outcomes