Probleemoplossing voor Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Probleemoplossing voor Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Cisco Jabber


Opmerking


  

Het is mogelijk dat uw organisatie niet alle functies ondersteunt die in dit document worden beschreven.    Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.   

   

Opmerking


  

De spraakkwaliteit van gesprekken varieert, afhankelijk van de verbinding met het Wi-Fi-netwerk of het mobiele gegevensnetwerk. Het Cisco Technical Assistance Center (TAC) kan problemen met de spraakkwaliteit niet oplossen wanneer u een mobiel gegevensnetwerk of niet-zakelijk Wi-Fi-netwerk gebruikt.   

   

Problemen met aanmelden

  

Als u zich niet kunt aanmelden, kunt u de volgende tips voor probleemoplossing proberen.   

   

            
Stap 1    Controleer of u een ondersteund apparaat en besturingssysteem gebruikt.               

Raadpleeg voor informatie over ondersteunde apparaten en besturingssystemen de Release-opmerkingen voor Cisco Jabber voor iPhone en iPad voor uw versie.     

    
Stap 2    Controleer of u de juiste versie van Cisco Jabber voor iPhone en iPad gebruikt.              

U kunt de nieuwste versie van Cisco Jabber voor iPhone en iPad downloaden in de App Store.     

    
Stap 3    Controleer of u toegangsrecht hebt tot uw bedrijfsnetwerk via Wi-Fi-netwerken die niet bij een bedrijf horen.   
Stap 4    Als u toegang hebt tot uw bedrijfsnetwerk via Wi-Fi-netwerken die niet bij een bedrijf horen, neemt u contact op met uw systeembeheerder om te controleren of uw edge-samenwerkingsomgeving correct is geconfigureerd.   
Stap 5    Als u toegangsrecht hebt tot uw bedrijfsnetwerk via Wi-Fi-netwerken die niet bij een bedrijf horen, controleert u of uw VPN is verbonden (als VPN vereist is). Als uw VPN niet is verbonden, neemt u contact op met de systeembeheerder.    
Stap 6    Als u Telefoonservices gebruikt, controleert u als volgt de netwerkverbinding tussen uw apparaat en het bedrijfsnetwerk:    
 1. Open uw internetbrowser.     
 2. Probeer de beheerpagina's voor het telefoonsysteem van het bedrijf te openen door in de internetbrowser de volgende URL in te voeren: http://adres van Cisco Unified Communications Manager-server van uw bedrijf.     

  Voorbeeld:http://209.165.200.224            

  Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen adres van de server voor Cisco Unified Communications Manager van uw bedrijf hebt.      

       
 3. Als u geen toegang hebt tot de beheerpagina's voor het telefoonsysteem van het bedrijf, kunt u het vanaf een ander toegangspunt opnieuw proberen. Als u nog steeds geen toegang hebt tot de beheerpagina's voor het telefoonsysteem van het bedrijf, neemt u contact op met de systeembeheerder om na te gaan of er sprake is van een netwerkprobleem.     
Stap 7    Als u Telefoonservices buiten kantoor gebruikt en Cisco Unified Communications Manager 9.0 of hoger gebruikt, controleert u als volgt de netwerkverbinding tussen uw apparaat en de server:    
 1. Open uw internetbrowser via VPN vanuit het netwerk van uw bedrijf.     
 2. Probeer de beheerpagina's voor het telefoonsysteem van het bedrijf te openen door in de internetbrowser de volgende URL in te voeren: https://cucm server:8443/cucm-uds/user/<userid>.                 

  Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen adres van de server voor Cisco Unified Communications Manager van uw bedrijf hebt.      

              

  Als u geen toegang krijgt tot de server, neemt u contact op met de systeembeheerder om na te gaan of er sprake is van een netwerkprobleem.      

       
 3. Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.            

  Als het aanmelden mislukt, controleert u bij uw systeembeheerder of uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn.      

       
Stap 8    Als u Servicerelease 9.1 of lager van Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service gebruikt, controleert u als volgt of u zich met uw gebruikersaccount kunt aanmelden:    
 1. Voer de URL in met de volgende notatie: http://naam van presence-server/ccm-gebruiker.            

  Als u geen toegang krijgt tot de server, neemt u contact op met de systeembeheerder om na te gaan of er sprake is van een netwerkprobleem.      

       
 2. Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.            

  Als het aanmelden mislukt, controleert u bij uw systeembeheerder of uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn.      

       
Stap 9    Als u Servicerelease 10.0 van Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service gebruikt, controleert u als volgt of u zich met uw gebruikersaccount kunt aanmelden:    
 1. Voer de URL in met de volgende notatie: http://naam van ccm-server/ccm-gebruiker.            

  Als u nog steeds geen toegang krijgt tot de server, neemt u contact op met de systeembeheerder om na te gaan of er sprake is van een netwerkprobleem.      

       
 2. Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.            

  Als het aanmelden mislukt, controleert u bij uw systeembeheerder of uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn.      

       
Stap 10    Als u Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service gebruikt, controleert u de netwerkverbinding tussen uw apparaat en de server als volgt:    
 1. Open een ping-hulpprogramma om de server Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service te pingen.     
 2. Voer de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van de server in de volgende notatie in:       naam van presence-server.domein.com            

  Neem contact op met de systeembeheerder als u de server niet kunt pingen.      

       
Stap 11    Als u Cisco Jabber voor iPhone en iPad nog steeds niet kunt configureren, stuurt u uw systeembeheerder een probleemrapport.    

Verbroken verbinding

      Probleem De verbinding van mijn apparaat met de UCM-server is verbroken en ik kan niet automatisch opnieuw verbinding maken.       
   Oplossing Controleer of u bij meerdere exemplaren van Cisco Jabber voor iPhone en iPad bent aangemeld met hetelfde account. U kunt een account bij slechts één exemplaar van Cisco Jabber voor iPhone en iPad tegelijk aanmelden. U lost dit probleem op door u af te melden bij het andere exemplaar van de toepassing dat deze account gebruikt.       

Foto's van contactpersonen zijn niet zichtbaar

  

Probleem Ik zie geen foto's van Cisco Jabber-contactpersonen.  

   

Oplossing Probeer het volgende:  

   
 •     

  Tik in Cisco Jabber op Instellingen > Weergeven en controleer of de optie Contactfoto weergeven is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, tikt u op de optie om deze in te schakelen.    

      

 •     

  Neem contact op met de systeembeheerder om na te gaan of foto's in uw profiel zijn ingeschakeld.    

      

   

Het toegankelijkheidspictogram is grijs

  

Probleem De statuspictogrammen zijn grijs in plaats van gekleurd.   

   

Oplossing Tik in Cisco Jabber op Instellingen > Weergeven > Toegankelijkheidspictogram en schakel deze instelling uit.   

   

Kan geen oproepen naar mobiel netwerk verplaatsen

  

Probleem Ik kan geen Cisco Jabber-VoIP-oproepen naar mijn mobiele spraaknetwerk verplaatsen.  

   

Oplossing Controleer de volgende punten:  

   
 • Controleer of de signaalsterkte goed is.   
 • Controleer of de instelling Mijn beller-ID weergeven op uw apparaat is ingeschakeld. Tik in het startscherm van de iPhone op Instellingen > Telefoon > Toon mijn beller-ID en controleer of de optie Toon mijn beller-ID is ingeschakeld.   
   

Kan niet bellen

  

Probleem Ik kan geen oproepen plaatsen via Cisco Jabber bij gebruik van VPN via een Wi-Fi-netwerk.  

   

Oplossing Controleer of de VPN-client wordt ondersteund.  

   

Kan geen videovergaderingen starten

  

Probleem Ik kan geen videovergadering starten vanuit Cisco Jabber.      

   

Oplossing Neem contact op met de systeembeheerder om na te gaan of uw MCU-instellingen (Multi Control Unit) correct zijn opgegeven voor uw Telefoonservices-account.   

   

Problemen met DVO-oproepen

  

Probleem Wanneer ik DVO-oproepen (Dial via Office) plaats, ontvangt de persoon die ik bel een oproep van mijn voicemailsysteem of een ander nummer.  

   

Oplossing In de volgende gevallen kan de persoon die u belt een oproep van uw voicemailsysteem of van een ander nummer ontvangen wanneer u een DVO-oproep plaatst:  

   
 • Uw mobiele spraaknetwerkverbinding is zwak. U kunt dit probleem voorkomen door te controleren of u een sterke mobiele spraaknetwerkverbinding hebt voordat u een DVO-oproep plaatst.   
 • U hebt uw DVO-terugbelnummer ingesteld met een ander telefoonnummer dan uw mobiele telefoonnummer. U kunt dit probleem voorkomen door uw DVO-terugbelnummer te wijzigen in uw mobiele telefoonnummer in de instellingen van Cisco Jabber.   
 • U beantwoordt de terugbeloproep niet op tijd en uw apparaat is geconfigureerd om over te schakelen naar voicemail.   
   

Gesprekken worden beëindigd

  

Probleem Wanneer ik VoIP-gesprekken voer via Cisco Jabber bij gebruik van VPN via een Wi-Fi-netwerk, worden de gesprekken na enkele seconden beëindigd.  

   

Oplossing Controleer de volgende punten:  

   
 •     

  Controleer of de VPN-client wordt ondersteund.    

      

 •     

  Controleer het signaal van uw gegevensnetwerk. Als u Cisco Jabber gebruikt via uw mobiele gegevensnetwerk, kan de kwaliteit van de verbinding en van het gesprek aanzienlijk variëren. Wanneer de problemen aanhouden, moet u verbinding via het mobiele gegevensnetwerk uitschakelen. Tik in Cisco Jabber op Instellingen > Bellen > Audio en video. Tik op de optie Mobiel gegevensnetwerk om deze uit te schakelen.    

      

   

Belopties zijn niet zichtbaar

  

Probleem De belopties in het menu Instellingen van Cisco Jabber zijn niet zichtbaar.  

   

Oplossing De beheerder moet de functie Dial via Office inschakelen voordat u de belopties in het menu Instellingen ziet. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.  

   

Slechte geluidskwaliteit of audioverbinding verbroken

  

Probleem Slechte geluidskwaliteit, plotselinge stilte of audioverbinding verbroken.   

   

Oplossing Controleer de volgende punten:   

   
 • Zwak draadloos signaal:     controleer de streepjes voor de signaalsterkte op uw apparaat om na te gaan of er sprake is van een sterke Wi-Fi-verbinding. Als het signaal zwak is, kunt u het gesprek verplaatsen naar het mobiele netwerk. Tik tijdens een gesprek op en tik vervolgens op Naar mobiel verplaatsen. Tik op OK en vervolgens op Beantwoorden.    
 • Verbinding via mobiel gegevensnetwerk: Als u Cisco Jabber gebruikt via uw mobiele gegevensnetwerk, kan de kwaliteit van de verbinding en van het gesprek aanzienlijk variëren. Wanneer de problemen aanhouden, moet u verbinding via het mobiele gegevensnetwerk uitschakelen. Tik in Cisco Jabber op Instellingen > Bellen > Audio en video. Tik op de optie Mobiel gegevensnetwerk om deze uit te schakelen.    
 • Bluetooth- en Wi-Fi-storing: zelfs bij gebruik van goed opgezette Wi-Fi-netwerken kan sprake zijn van storingen door andere apparaten (waaronder uw Bluetooth-headset), waardoor gesprekken kunnen worden verbroken of de geluidskwaliteit van gesprekken via Cisco Jabber slecht kan zijn. Schakel de Bluetooth-headset uit om na te gaan of het probleem daarmee is opgelost.    
 • Overdracht tussen Wi-Fi-toegangspunten: terwijl u zich door het kantoor verplaatst, kan de Wi-Fi-verbinding tussen verschillende Wi-Fi-toegangspunten worden overgedragen. Als u tijdens een dergelijke overdracht een gesprek voert, hoort u mogelijk enkele seconden vervormd geluid of stilte.     Dit probleem lost zichzelf op nadat de overdracht is voltooid.    
 • Verbroken verbinding met Telefoonservices: veelvoorkomende oorzaken zijn netwerkproblemen of servers die tijdelijk niet beschikbaar zijn. Neem contact op met de systeembeheerder als dit probleem zich blijft voordoen.    
 • Netwerken met lage bandbreedte:     als u belt via een draadloos netwerk met lage bandbreedte, moet u de verbinding voor netwerken met lage bandbreedte optimaliseren en het opnieuw proberen. Tik in Cisco Jabber op Instellingen > Bellen > Audio en video. Tik op de optie Lage bandbreedte om deze in te schakelen.    
   

Eenrichtingsaudio

  

Probleem Wanneer ik gesprekken voer via Cisco Jabber bij gebruik van VPN via een Wi-Fi-netwerk, is er sprake van geluid in slechts één richting.  

   

Oplossing Controleer of de VPN-client wordt ondersteund.   

   

Geen geluid hoorbaar via headset

  

Probleem Tijdens een actief gesprek via een headset kan ik de beller niet horen, zelfs niet wanneer ik het volume van de headset heb verhoogd.  

   

Oplossing Het volume van de headset is onafhankelijk van de volumeregeling in Cisco Jabber.    U moet de volume-instelling in Cisco Jabber verhogen.  

   

Gebruik de volumeknoppen van het apparaat om de volume-instellingen aan te passen terwijl Cisco Jabber actief is en de headset is aangesloten.  

   

Geluid valt weg bij het ontvangen van oproepen op systeemeigen telefoontoepassing

  

Probleem Geluid valt weg bij VoIP-gesprekken via mijn Cisco Jabber wanneer ik een inkomende oproep krijg op mijn systeemeigen telefoontoepassing.  

   

Oplossing Als u al een VoIP-gesprek via Cisco Jabber voert wanneer een nieuwe mobiele oproep binnenkomt op uw systeemeigen telefoontoepassing, is het raadzaam de nieuwe oproep af te wijzen.  

   
 1.     

  Tik op Wijs af.    

      

 2.     

  Tik op Hervatten om het VoIP-gesprek via Cisco Jabber te hervatten.    

      

   

Wanneer u een inkomende oproep krijgt op uw systeemeigen telefoontoepassing, schakelt die toepassing automatisch de microfoon uit voor alle andere toepassingen, inclusief Cisco Jabber.  

   

U hebt niet genoeg tijd voordat de microfoon wordt uitgeschakeld om de huidige beller te informeren dat u een andere oproep moet beantwoorden.  

   

Als u de nieuwe oproep afwijst en vervolgens uw VoIP-gesprek via Cisco Jabber hervat, kan de huidige beller u weer horen.  

   

Als u de nieuwe oproep beantwoordt, kunt u uw VoIP-gesprek via Cisco Jabber pas weer hervatten nadat u het gesprek via de systeemeigen telefoontoepassing hebt beëindigd.  

   

Problemen met voicemailreferenties

  

Probleem Ik kan geen spraakberichten beluisteren omdat de gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist is.  

   

Oplossing Neem contact op met de voicemailbeheerder voor hulp. De voicemailbeheerder kan de instellingen op de server controleren of uw wachtwoord opnieuw instellen.  

   

Sommige spraakberichten zijn niet zichtbaar

  

Probleem Ik kan niet alle spraakberichten van mijn visuele voicemail zien wanneer ik niet met het bedrijfsnetwerk ben verbonden.  

   

Oplossing Cisco Jabber moet verbinding hebben met het bedrijfsnetwerk om uw voicemailberichten bij te werken en beveiligde voicemailberichten af te spelen. U kunt uw opgeslagen spraakberichten zelfs beluisteren wanneer u niet met het bedrijfsnetwerk bent verbonden.  

   

Accu raakt snel leeg

  

Probleem De accu van mijn apparaat raakt sneller leeg wanneer ik Cisco Jabber gebruik.  

   

Oplossing Controleer de volgende punten om snel leeg raken van de accu te voorkomen.  

   
 • Uitgebreide registratie: Schakel deze optie alleen in om gegevens te verzamelen als u problemen hebt met Cisco Jabber.     Houd deze optie verder uitgeschakeld. Tik in Cisco Jabber op Instellingen > Probleemrapportage. Tik op Uitgebreide registratie om deze optie uit te schakelen.   
 • Een zwakke 3G- of Wi-Fi-verbinding kan de gebruiksduur van de accu beïnvloeden. Ga naar een locatie met een sterker netwerksignaal.   
   

Kan niet bellen vanaf Apple Watch

  

Probleem Ik kan geen oproepen plaatsen vanuit de Cisco Jabber-app op mijn Apple Watch.  

   
  
 •     

  Zorg ervoor dat uw Watch is verbonden met uw iPhone.    

      

 •     

  Zorg ervoor dat Telefoonservices is ingeschakeld voor uw account.    

      

   
   

Apple Watch-app niet geïnstalleerd

   

Probleem Na het installeren zie ik de Cisco Jabber-app niet op mijn Apple Watch.   

    

Oplossing Controleer of Toon app op Apple Watch is ingeschakeld in de app-instellingen van de Watch.   

    
 

Attachments

  Outcomes