Del indhold

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigtsopgaver: Del indhold

 

Præsentationsværter kan dele næsten alle slags indhold under en begivenhed.

   
                         
 

Hvis du som præsentationsvært ønsker at dele ...

  
 

Vælg ...

  
 

Alt på din computerskærm.

  
 

Del > Min skærm

  
 

En fil der ikke behøves at blive redigeret under begivenheden.

  

For eksempel en video eller diaspræsentation.

  
 

Del > Fil (inklusive video)

  
 

En applikation eller en fil der ikke behøves at blive redigeret under begivenheden.

  

For eksempel visning af en ny applikations evner eller demonstration af, hvordan man tegner 3D-former i grafisk software.

  
 

Del > Applikation

  
 

Et tomt arbejdsområde hvor du kan samarbejde med andre begivenhedsdeltagere ved at bruge både tekst og grafiske værktøjer for at fremhæve, tilføje noter og skabe almindelige billeder.

  
 

Del > Whiteboard

  
 

En hjemmeside hvor du kan guide deltagerne videre til forskellige websteder, men hvor medieeffekter, video og lyd ikke kan afspilles.

  
 

Del > Webbrowser

  
 

Filer eller applikationer der er placeret på en ekstern computer, og du har installeret Access Anywhere-agenten på den.

  

For eksempel hvis du rejser og ønsker at vise en software-applikation, der kun har licens til din kontor-computer.

  
 

Del > Ekstern Computer

  
 

Hele begivenhedsvinduet men ingen anden del af din computerskærm.

  
 

Del > Mit begivenhedsvindue

  
  
  
                   
 

Hvis du som deltager ønsker at...

  
 

Gør dette ...

  
 

Kontroller din visning af delt software

  
 

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Se. Vælg en valgmulighed fra menuen.

  
Tip        

For at skifte hurtigt fra standardvinduet til visning af den delte software i fuld skærm skal du dobbeltklikke på den delte software.

  
  
 

Luk dit delingsvindue

  
 

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Stop , for eksempel Stop applikationsdeling.

  
 

Anmod om kommenteringskontrol over delt software

  
 

På begivenhedskontrolpanelet vælges Bed om lov til at kommentere (blyantikon).

  
 

Gem kommentarer

  
 

I panelet Værktøjer vælges Gem kommentarer.

  
Bemærk        

Deltagere kan ikke bruge denne valgmulighed, medmindre værten eller præsentationsværten tildeler dem Hentning af skærmbilleder.

  
  
 

Anmod om ekstern kontrol over delt software

  
 

På begivenhedskontrolpanelet vælges Bed om lov til at kontrollere.

  
  

Del en fil

 

Du kan dele en fil, såsom et dokument, en præsentation eller en video, der ligger på din computer. Deltagere ser den delte fil i deres indholdsvisninger.

  
   
1    Vælg Del > Fil (inklusive video).
2    Vælg en eller flere filer, du ønsker at dele, og vælg derefter Åbn.   

Filer indlæses én ad gangen, og en statusindikator vises i indholdsområdet og på dokumentfanebladet. Den delte fil vises i indholdsvisningen.

  

Vælg en importtilstand til præsentationsdeling (Windows)

 

Ændring af importtilstanden påvirker ikke nogen præsentationer, som du deler i øjeblikket. For at anvende en ny importtilstand for en fælles præsentation skal du først lukke den og derefter dele den igen.

  
     
1    I begivenhedsvinduet vælger du Begivenhed > Valgmuligheder.   

Dialogboksen Begivenhedsvalgmuligheder vises, med fanen Valgmuligheder valgt som standard.

  
2    Vælg Importtilstand.
3    Vælg enten Universal Communications Format eller Printerdriver.
 •  

  Universal Communications Format (UCF): Standardtilstanden. Lader dig vise animationer og diasovergange i Microsoft PowerPoint-præsentationer. I UCF-tilstanden importerer Begivenhedsadministratoren præsentationer hurtigere, end den gør i printerdriver-tilstand. Men sider eller dias fremstår muligvis ikke konsistent i Begivenhedsadministratoren på tværs af platforme.

    

  UCF-tilstand er ikke understøttet for Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.

    
 •  

  Printerdriver: Viser delte præsentationer som de fremstår, når du udskriver dem, så sider og dias fremstår konsistent i Begivenhedsadministratoren på tværs af platforme. Men denne tilstand understøtter ikke animationer eller diasovergange. I denne tilstand kan den første side eller dias blive vist hurtigt, men den samlede import af alle sider eller dias er normalt langsommere end i tilstanden UCF.

    
4    Klik på OK.

Naviger dias, sider eller whiteboards vha. værktøjsbjælken

 

Du kan navigere til andre sider, dias eller whiteboard-sider i indholdsvisningen. Hvert dokument, præsentation eller whiteboard, der deles, vises i en fane i toppen af indholdsvisningen.

  
   
1    I begivenhedsvinduet vælger du fanebladet for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, som du ønsker at vise.   

Hvis der er flere faneblade, end der kan vises på én gang, vælges pil ned-tasten for at se en liste over yderligere faneblade.

  
2    Vælg valgmulighederne med pile på værktøjsbjælken for at ændre den side eller det dias, du kigger på.    
Bemærk        
 •  

  Som alternativ kan du navigere til forskellige sider eller dias i et delt dokument, præsentation eller whiteboard ved at åbne miniatureikon-visningsprogrammet.

    

 •  

  Du kan avancere sider eller dias fremad automatisk efter et tidsinterval, som du angiver.

    

 •  

  Hvis din præsentation indeholder animationer eller diasovergange, kan du bruge værktøjsbjælken eller tastaturgenveje til at udføre dem.

    

  
  

Bladre frem i sider eller dias automatisk

 

Når du deler et dokument eller en præsentation i indholdsvisning, kan du automatisk avancere sider eller dias med et angivet interval. Når du starter automatisk avancering for sider eller dias, kan du stoppe når som helst.

  
       
1    I begivenhedsvinduet skal du vælge fanen for det dokument eller den præsentation, hvor du automatisk vil bladre frem i sider eller dias.
2    Vælg Se > Avancer automatisk sider.
3    Hvis du vil ændre tidsintervallet for bladring af sider, skal du gøre et af følgende:
 •  

  Vælg op- eller ned-knappen for at øge eller sænke intervallet

    
 •  

  Indtast et bestemt tidsinterval

    
   

For at genstarte avancering af side eller dias, når alle sider eller dias vises, markeres Vend tilbage til begyndelsen, og fortsæt avancering.

  
4    Vælg Start.
5    (Valgfri) Luk dialogboksen Avancer automatisk sider ved at vælge knappen Luk i øverste højre hjørne af dialogboksen.   

Siderne eller diassene fortsætter med at avancere ved det angivne interval.

  
6    For at stoppe automatisk side- eller diasavancering skal du igen åbne dialogboksen Avancer automatisk sider og vælge Stop.

Vis diasanimationer og -overgange i en delt præsentation

 

Når du deler en Microsoft PowerPoint-diaspræsentation i indholdsvisningen, kan du animere tekst og diasovergange, ligesom du kan ved hjælp af valgmuligheden diasshow i PowerPoint.

  
 •  

  Animationer og overgange understøttes ikke for Office 2013-brugere, der deler PowerPoint-dias. Brug i stedet applikations- eller skærmdeling.

    

 •  

  For at vise diasanimationer og overgange skal du dele præsentationen som en Universal Communication Format (UCF)-fil. UCF-importtilstanden konverterer automatisk en PowerPoint-fil til en UCF-fil, når du deler den.

    

 •  

  Hvis mindst én begivenhedsdeltager anvender Java Begivenhedsadministrator, kan animationer og diasovergange ikke vises under begivenheden. Begivenhedsvært kan forhindre deltagere i at tilslutte sig en begivenhed vha. Java Begivenhedsadministrator, når begivenheden planlægges.

    

  
   
1    Sørg for, at indholdsvisningen har inputfokus ved at klikke i visningen.  

Indholdsvisningen har inputfokus, hvis en blå ramme vises omkring diasset i visningen.

  
2    I værktøjsbjælken skal du vælge de passende pile for at flytte gennem din præsentation.

Føj nye sider til delte filer eller whiteboards

 

Når du deler en fil eller et whiteboard i indholdsvisning, kan du tilføje en ny, blank side til kommentering.

  
   
1    I indholdsvisningen vælges fanen for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, hvortil du ønsker at tilføje en side eller dias.
2    Vælg Rediger > Tilføj side.   

En ny side vises i indholdsvisningen til sidst i det aktuelt valgte dokument, præsentation eller whiteboard.

  
Tip        

Hvis du har tilføjet flere sider til en delt fil eller en whiteboardfane, kan du få vist miniatureikoner for at gøre det nemt at se og navigere rundt i dine tilføjede sider.

  
  

Indsæt billeder i dias, sider eller whiteboards

 

Hvis du kopierer et bitmapbillede til din computers udklipsholder, kan du indsætte billedet i alle nye sider, dias eller whiteboards i indholdsvisningen.

  

For eksempel kan du kopiere et billede på et websted eller i en applikation og så hurtigt dele det billede ved at indsætte det i indholdsvisningen.

  
   
1    I indholdsvisningen vælges fanen for dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, hvor du vil indsætte et billede.
2    Vælg Rediger > Indsæt som en ny side.   

Billedet vises på en ny side i indholdsvisningen i slutningen af det aktuelle dokument, præsentation eller whiteboard.

  
Bemærk        

Du kan indsætte enhver form for bitmapbillede, såsom et GIF-, JPEG-, BMP- eller TIF-billede i indholdsvisningen. Du kan dog ikke indsætte andre typer billeder - såsom EPS- eller Photoshop (PSD)-billeder - i indholdsvisningen.

  
  

Gem en præsentation, et dokument eller et whiteboard

Du kan gemme ethvert delt dokument, præsentation eller whiteboard, der vises i indholdsvisningen. En gemt fil indeholder alle de sider eller dias i dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, der i øjeblikket vises i indholdsvisningen, inklusive eventuelle kommenteringer og markører, som du eller andre mødedeltagere føjede til dem.

Filer, som du gemmer, er i formatet Universal Communication Format (UCF). Du kan åbne en .ucf-fil enten i en anden begivenhed eller når som helst uden for en begivenhed.

Når du gemmer et nyt dokument, præsentation eller whiteboard til en fil, kan du gemme det igen for at overskrive filen eller gemme en kopi til en anden fil.

     
1    For at gemme et nyt dokument vælges Fil > Gem > Dokument.
2    Vælg en placering at gemme filen til.
3    Indtast et filnavn i Filnavn-boksen.
4    For at gemme en kopi skal du vælge Gem som > Dokument og så indtaste enten et nyt navn til filen eller vælge en ny placering at gemme filen til.

Åbn gemte dokumenter, præsentationer eller whiteboards

Hvis du har gemt et dokument, en præsentation eller et whiteboard, der blev vist i indholdsvisningen, kan du gøre ét af følgende:

 • Åbn filen i indholdsvisningen under en anden begivenhed. Kun en præsentationsvært eller deltagere, der har ret til at dele dokumenter, kan åbne en gemt fil under en begivenhed.

   

 • Åbn filen når som helst på din computers desktop.

   

Et gemt dokument, præsentation eller whiteboard er i det gemte Universal Communications Format (UCF) og har forlængelsen .ucf.

 • UCF er ikke understøttet for Office 2013-brugere, der deler PowerPoint-dias.

   

 • Hvis den fil, du vil åbne, ligger på din computers desktop, behøver du blot at dobbeltklikke på den for at åbne den i WebEx-dokumentvisningsprogram. 

   

    
1    Vælg Fil > Åbn og del.
2    Vælg dokument-, præsentation- eller whiteboard-filen, du vil åbne.
3    Vælg Åbn.

Udskriv præsentationer, dokumenter eller whiteboards

 

Du kan udskrive delte præsentationer, dokumenter eller whiteboards, der vises i din indholdsvisning. En udskrevet kopi af delt indhold omfatter alle tilføjede kommentarer og henvisninger.

  
    
1    I indholdsvisningen skal du vælge fanen for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, som du ønsker at udskrive.
2    Vælg Fil > Udskriv > Dokument.
3    Vælg de udskriftsindstillinger, du vil bruge, og udskriv derefter dokumentet.   

Når du udskriver delt indhold i indholdsvisningen, ændrer Begivenhedsadministratoren størrelsen, så det passer på den udskrevne side. For whiteboards udskriver Begivenhedsadministratoren dog kun indholdet, der ligger inden for de stiplede linjer på whiteboardet.

  

Del en applikation

 

Du kan dele enhver applikation på din computer med begivenhedsdeltagerne.

  
      
1    Vælg Del > Applikation.   

Listen over alle applikationer, der kører på computeren i øjeblikket.

  
2    Gør ét af følgende:
 •  

  Hvis applikationen, du vil dele, kører i øjeblikket, skal du vælge den på listen for at begynde at dele den.

    
 •  

  Hvis applikationen, du vil dele, ikke kører i øjeblikket, vælg Anden applikation. Dialogboksen Anden applikation vises med en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og vælg derefter Del.

    
   

Din applikation vises i et delevindue på deltagernes skærme.

  
3    Hvis du vil dele en ekstra applikation, skal du vælge den applikation, du vil dele:
 •  

  Hvis den applikation kører i øjeblikket, skal du vælge Del.

    
 •  

  Hvis applikationen ikke kører i øjeblikket, vælger du Del applikation i begivenhedskontrolpanelet.

    
 •  

  Når du åbner enhver applikation, som du har minimeret, åbnes den med delingsknapper i det øverste højre hjørne.

    
4    Hvis du vil skifte mellem applikationer, skal du vælge rullegardinpilen ved siden af knappen Deling.
5    For at stoppe applikationsdeling vælger du Stop deling fra titelbjælken i den applikation, som du ikke længere ønsker at dele, eller i begivenhedskontrolpanelet.

Applikationer med detaljeret farve

Kun for Windows-brugere

   

Som standard sender Begivenhedsadministrator billeder af delt software vha. 16-bit farvetilstand, som svarer til din computers indstilling "Mange farver" (16-bit). Denne tilstand giver en nøjagtig farvefremstilling for de fleste delte applikationer. Men hvis din delte applikation indeholder detaljerede farvebilleder - såsom farvegradienter - vil farven muligvis ikke blive vist nøjagtigt på deltagernes skærme. For eksempel kan der forekomme farvegradueringer og "farvebånd."

  

Hvis farvens nøjagtighed og opløsning i en delt applikation er vigtig, kan du aktivere tilstanden Ægte farver i Begivenhedsadministrator. Brug af denne tilstand kan dog påvirke applikationsdelingens præstation.

  

Ved at bruge tilstanden Ægte farver kan du vælge en af følgende valgmuligheder:

  
 •  

  Bedre billedvisning (ingen billedkomprimering)

    

 •  

  Bedre præstation (komprimering af visse billeder)

    

  "Præstation" henviser til den "hastighed", hvorved billeder vises på deltagernes skærme, og "billedbehandling" henviser til farvekvaliteten på de delte billeder.

    

  Før du aktiverer tilstanden Ægte farver, skal du kontrollere, om din skærm er indstillet til Ægte farver (enten 24- eller 32-bit farve). For yderligere oplysninger om konfigurationsindstillinger for din skærm se Windows hjælp.

    

  

Kun for Mac-brugere

   

Inden du deler en applikation eller dit indhold, kan du vælge en af følgende visningstilstande:

  
 •  

  Bedre præstation: Standardtilstanden. Du kan vise dit indhold hurtigere, end du gør med tilstanden for bedre billedkvalitet.

    

 •  

  Bedre billedkvalitet: Du kan vise dit indhold med bedre billedkvalitet. I denne tilstand kan dit delte indhold være længere om at blive vist end i tilstanden bedre præstation.

    

  Ændring af visningstilstanden påvirker ikke præsentation eller dokumentdeling.

    

  

Del applikationer med detaljerede farver (Windows)

       
1    Hvis du i øjeblikket deler en applikation, så stands din delingssession.
2    Vælg Begivenhed >Valgmuligheder for begivenhed.
3    Vælg fanebladet Tilstanden Ægte farver.
4    Vælg Aktivér tilstanden Ægte farver.
5    Vælg én af følgende valgmuligheder:
 •  

  Bedre billedbehandling

    
 •  

  Bedre præstation

    
6    Vælg OK eller Anvend.

Del applikationer med detaljeret farve (Mac)

     
1    I begivenhedsvinduet vælger du Event Center > Præferencer.
2    Vælg Vis.
3    Vælg Bedre præstation eller Bedre billedkvalitet.
4    Klik på OK.

Del multimedieindhold i medievisningen

 

Du kan dele multimedieindhold, som ligger på en URL-adresse, på panelet Medievisning.

  
    
1    For at starte deling af multimedieindhold vælger du Del > Multimedie.   

Dialogboksen Del multimedie vises.

  
2    I adressefeltet indtaster du URL-adressen, der indeholder det multimedieindhold, du ønsker at dele, og vælger derefter OK.  

Indholdet vises i medievisningen på panelet Medievisning.

  
3    For at udskifte det nuværende viste indhold med nyt indhold, skal du gøre følgende:   

Højreklik (Windows), eller vælg Ctrl, klik (Mac) Medievisningens titelbjælke, og vælg så Del multimedie.

  

I adressefeltet indtaster du URL-adressen, der indeholder det multimedieindhold, du ønsker at dele, og vælger derefter OK.

  

Det nye indhold erstatter det gamle indhold i medievisningen.

  
Hvad er næste trin?

 

For at stoppe delingen af multimedieindhold, højreklik (Windows), eller vælg Ctrl, klik (Mac) Medievisningens titelbjælke, og vælg så Stands deling af multimedie.

  

Forhindr, at mødedeltagere i en begivenhed deler multimediefiler

 

Event Center tillader som standard, at mødedeltagere kan dele Universal Communications Format (UCF)-filer i en begivenhed. Når du planlægger en begivenhed, kan du vælge at slå denne funktion fra for begivenheden.

  
    
1    På siden Planlæg en begivenhed går du til Begivenhedsbeskrivelse og -valgmuligheder > Andre UCF-valgmuligheder.
2    Vælg Tillad ikke, at mødedeltagere deler multimediefiler under denne begivenhed.
3    Vælg Planlæg denne begivenhed.

Anmod deltagere om at tjekke deres multimedieafspillere

 

Hvis du planlægger at vise Universal Communications Format (UCF)-multimediepræsentationer i begivenheden, kan du anmode deltagere om at bekræfte, at der er multimedieafspillere installeret på deres computere, før de deltager i begivenheden.

  
    
1    På siden Planlæg en begivenhed går du til Begivenhedsbeskrivelse og -valgmuligheder > Andre UCF-valgmuligheder.
2    Vælg Anmod deltagere om at verificere multimedieafspillere.
3    Vælg Planlæg denne begivenhed.
 

Attachments

  Outcomes