Rozwiązywanie problemów z aplikacją Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Rozwiązywanie problemów z aplikacją Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Cisco Jabber


Uwaga


  

W organizacji mogą nie być obsługiwane wszystkie funkcje omówione w tym dokumencie.    W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem systemu.   

   

Uwaga


  

Jakość dźwięku połączeń zależy od tego, czy używana jest sieć Wi-Fi, czy sieć danych telefonii komórkowej. Pracownicy Centrum pomocy technicznej firmy Cisco nie mogą rozwiązać problemów z jakością dźwięku występujących podczas używania sieci danych telefonii komórkowej lub sieci Wi-Fi nienależących do firmy.   

   

Problemy z logowaniem

  

Jeśli nie możesz się zalogować, skorzystaj z poniższych wskazówek.   

   

            
Krok 1    Sprawdź, czy używasz obsługiwanego urządzenia i systemu operacyjnego.               

Informacje o obsługiwanych urządzeniach i systemach operacyjnych można znaleźć w dokumencie Informacje o aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad dotyczącym używanej wersji tej aplikacji.     

    
Krok 2    Sprawdź, czy używasz właściwej wersji aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad.              

Najnowszą wersję aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad można pobrać z App Store.     

    
Krok 3    Sprawdź, czy masz uprawnienia dostępu do sieci korporacyjnej z sieci Wi-Fi nienależących do firmy.   
Krok 4    Jeśli masz uprawnienia dostępu do sieci korporacyjnej z sieci Wi-Fi nienależących do firmy, skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy środowisko brzegowe systemu współpracy jest poprawnie skonfigurowane.   
Krok 5    Jeśli masz uprawnienia dostępu do sieci korporacyjnej z sieci Wi-Fi nienależących do firmy, sprawdź, czy zostało nawiązane połączenie VPN (jeśli jest wymagane). Jeśli połączenie VPN nie zostało nawiązane, skontaktuj się z administratorem systemu.    
Krok 6    Jeśli używasz usług telefonicznych, sprawdź połączenie sieciowe między urządzeniem a siecią korporacyjną w następujący sposób:    
 1. Otwórz przeglądarkę internetową.     
 2. Spróbuj otworzyć stronę administracyjną korporacyjnego systemu wywołania, wprowadzając w przeglądarce następujący adres URL: http://adres serwera Cisco Unified Communications Manager Twojej firmy.     

  Na przykład:http://209.165.200.224            

  Jeśli nie znasz adresu serwera Cisco Unified Communications Manager swojej firmy, skontaktuj się z administratorem systemu.      

       
 3. Jeśli nie możesz otworzyć strony administracyjnej korporacyjnego systemu wywołania, spróbuj to zrobić, korzystając z innego punktu dostępu do sieci. Jeśli nadal nie możesz otworzyć strony administracji korporacyjnego systemu wywołania, skontaktuj się z administratorem systemu i zapytaj, czy jest jakiś problem z siecią.     
Krok 7    Jeśli używasz usług telefonicznych poza biurem oraz oprogramowania Cisco Unified Communications Manager 9.0 lub nowszego, sprawdź w poniższy sposób połączenie między swoim urządzeniem a serwerem:    
 1. Otwórz przeglądarkę internetową, używając sieci swojej firmy za pośrednictwem połączenia VPN.     
 2. Spróbuj otworzyć stronę administracyjną korporacyjnego systemu wywołania, wprowadzając w przeglądarce następujący adres URL: https://serwer CUCM:8443/cucm-uds/user/<ident. użytkownika>.                 

  Jeśli nie znasz adresu serwera Cisco Unified Communications Manager swojej firmy, skontaktuj się z administratorem systemu.      

              

  Jeśli nie możesz się połączyć z serwerem, skontaktuj się z administratorem systemu i zapytaj, czy jest jakiś problem z siecią.      

       
 3. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.            

  Jeśli logowanie się nie uda, sprawdź u administratora systemu poprawność swojej nazwy użytkownika i hasła.      

       
Krok 8    Jeśli używasz programu Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service Service Release 9.1 lub wcześniejszej wersji, sprawdź w poniższy sposób, czy możesz się zalogować na swoje konto użytkownika:    
 1. Wprowadź adres URL w następującym formacie: http://nazwa serwera systemu obecności/ccmuser.            

  Jeśli nie możesz się połączyć z serwerem, skontaktuj się z administratorem systemu i zapytaj, czy jest jakiś problem z siecią.      

       
 2. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.            

  Jeśli logowanie się nie uda, sprawdź u administratora systemu poprawność swojej nazwy użytkownika i hasła.      

       
Krok 9    Jeśli używasz Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service Service Release 10.0, sprawdź w poniższy sposób, czy możesz się zalogować na swoje konto użytkownika:    
 1. Wprowadź adres URL w następującym formacie: http://nazwa serwera ccm/ccmuser.            

  Jeśli nadal nie możesz się połączyć z serwerem, skontaktuj się z administratorem systemu i zapytaj, czy jest jakiś problem z siecią.      

       
 2. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.            

  Jeśli logowanie się nie uda, sprawdź u administratora systemu poprawność swojej nazwy użytkownika i hasła.      

       
Krok 10    Jeśli używasz usługi Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service, sprawdź w poniższy sposób połączenie między swoim urządzeniem a serwerem:    
 1. Za pomocą narzędzia ping sprawdź dostępność serwera usługi Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.     
 2. Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny serwera w następującym formacie:       nazwa serwera systemu obecności.domena.com            

  Jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerem za pomocą narzędzia ping, skontaktuj się z administratorem systemu.      

       
Krok 11    Jeśli nadal nie możesz skonfigurować aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad, wyślij raport o problemie do administratora systemu.    

Utrata połączenia

      Problem Moje urządzenie utraciło połączenie z serwerem UCM i nie można ponownie automatycznie nawiązać połączenia.       
   Rozwiązanie Upewnij się, że nie nastąpiło logowanie do więcej niż jednej aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad przy użyciu tego samego konta. Użytkownik może być jednocześnie zalogowany tylko na jedno konto aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad. Aby rozwiązać ten problem, wyloguj się z innej aplikacji, w której używane jest to konto.       

Nie można wyświetlić zdjęć kontaktów

  

Problem Nie można wyświetlić zdjęć kontaktów z usługi Cisco Jabber.  

   

Rozwiązanie Wykonaj następujące czynności:  

   
 •     

  W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Wyświetlacz i upewnij się, że przełącznik Pokaż zdjęcie kontaktu jest włączony. Jeśli tak nie jest, dotknij przełącznika, aby włączyć tę opcję.    

      

 •     

  Skontaktuj się z administratorem systemu i upewnij się, że zdjęcia w Twoim profilu zostały włączone.    

      

   

Ikona statusu dostępności jest szara

  

Problem Ikony statusu dostępności są szare, a nie kolorowe.   

   

Rozwiązanie W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Wyświetlacz > Ikona z ułatwieniami dostępu i wyłącz tę opcję.   

   

Nie można przekazywać połączeń do sieci komórkowej

  

Problem Nie mogę przekazywać połączeń VoIP programu Cisco Jabber do głosowej sieci komórkowej.  

   

Rozwiązanie Sprawdź następujące warunki:  

   
 • Sprawdź, czy siła sygnału jest dobra.   
 • Sprawdź, czy w telefonie jest włączone ustawienie Pokaż identyfikator abonenta dzwoniącego. Na ekranie głównym urządzenia iPhone dotknij opcje Ustawienia > Telefon > Pokaż identyfikator abonenta dzwoniącego i upewnij się, że przełącznik Pokaż identyfikator abonenta dzwoniącego jest włączony.   
   

Nie można nawiązywać połączeń

  

Problem Nie mogę nawiązywać połączeń w aplikacji Cisco Jabber podczas korzystania z sieci VPN w sieci Wi-Fi.  

   

Rozwiązanie Sprawdź, czy klient sieci VPN jest obsługiwany.  

   

Nie można rozpoczynać konferencji wideo

  

Problem Nie mogę rozpocząć połączenia konferencyjnego wideo w aplikacji Cisco Jabber.      

   

Rozwiązanie Skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy ustawienia MCU dla konta usług telefonicznych są skonfigurowane prawidłowo.   

   

Problemy z funkcją Dzwoń za pośrednictwem biura

  

Problem Gdy nawiązuję połączenie za pomocą funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura (DvO, Dial via Office), osoba, do której dzwonię, odbiera połączenie z mojego systemu poczty głosowej lub innego numeru.  

   

Rozwiązanie W przypadku nawiązywania połączenia za pomocą funkcji DvO, osoba, do której dzwonisz, może odebrać połączenie z Twojego systemu poczty głosowej lub innego numeru w następujących sytuacjach:  

   
 • Sygnał Twojego połączenia z głosową siecią komórkową jest słaby. Aby zapobiec temu problemowi, przed nawiązaniem połączenia za pomocą funkcji DvO upewnij się, że masz silny sygnał połączenia z głosową siecią komórkową.   
 • Skonfigurowano inny numer oddzwaniania funkcji DvO niż Twój numer telefonu komórkowego. Aby rozwiązać ten problem, zmień w ustawieniach aplikacji Cisco Jabber numer oddzwaniania funkcji DvO na numer swojego telefonu komórkowego.   
 • Nie odebrano połączenia zwrotnego w odpowiednim czasie, a dla urządzenia jest skonfigurowana poczta głosowa.   
   

Połączenia są zrywane

  

Problem Połączenie VoIP aplikacji Cisco Jabber nawiązane przy użyciu połączenia VPN i sieci Wi-Fi zostaje utracone po kilku sekundach.  

   

Rozwiązanie Sprawdź następujące warunki:  

   
 •     

  Upewnij się, że klient VPN jest obsługiwany.    

      

 •     

  Sprawdź sygnał sieci danych. Jeśli używasz aplikacji Cisco Jabber poprzez sieć danych telefonii komórkowej, jakość połączeń może być bardzo zróżnicowana. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wyłącz korzystanie z sieci danych telefonii komórkowej. W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Połączenie > Dźwięk i wideo. Dotknij przełącznika Sieć danych telefonii komórkowej, aby wyłączyć tę opcję.    

      

   

Opcje połączeń są niewidoczne

  

Problem W menu ustawień aplikacji Cisco Jabber nie widać opcji połączeń.  

   

Rozwiązanie Aby opcje połączeń były widoczne w menu ustawień, administrator musi włączyć funkcję Dzwoń za pośrednictwem biura. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.  

   

Słaba jakość lub przerywanie dźwięku

  

Problem Słaba jakość dźwięku, nagła cisza lub przerywanie dźwięku.   

   

Rozwiązanie Sprawdź następujące warunki:   

   
 • Słaby sygnał sieci bezprzewodowej:     Sprawdź liczbę pasków wyświetlanych na urządzeniu i upewnij się, że połączenie z siecią Wi-Fi jest silne. Jeśli sygnał jest słaby, rozważ przekazanie połączenia do sieci komórkowej. Podczas połączenia dotknij opcji , a następnie opcji Przenieś na kom. Naciśnij przycisk OK, a następnie dotknij opcji Odbierz.    
 • Połączenia w sieci danych telefonii komórkowej: Jeśli używasz aplikacji Cisco Jabber poprzez sieć danych telefonii komórkowej, jakość połączeń może być bardzo zróżnicowana. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wyłącz korzystanie z sieci danych telefonii komórkowej. W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Połączenie > Dźwięk i wideo. Dotknij przełącznika Sieć danych telefonii komórkowej, aby wyłączyć tę opcję.    
 • Zakłócenia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i Wi-Fi: Nawet w dobrze zaprojektowanych sieciach Wi-Fi mogą występować zakłócenia pochodzące z innych urządzeń (w tym z zestawu słuchawkowego Bluetooth), co może być przyczyną utraty połączeń lub niskiej jakości dźwięku w aplikacji Cisco Jabber. Wyłącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.    
 • Przełączanie między punktami dostępowymi Wi-Fi: Podczas przemieszczania się w miejscu pracy połączenie Wi-Fi może być przełączane między różnymi punktami dostępowymi Wi-Fi. W przypadku prowadzenia rozmowy podczas przełączenia przez kilka sekund dźwięk może być zniekształcony lub wyciszony.     Ten problem zostaje rozwiązany po zakończeniu przełączania.    
 • Utrata połączenia z usługami telefonicznymi: Zwykle przyczyną są problemy z siecią lub serwerami, które są tymczasowo niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z administratorem systemu.    
 • Sieci o niskiej przepustowości:     Jeśli nawiązujesz połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej o niskiej przepustowości, zoptymalizuj połączenie dla sieci o niskiej przepustowości i spróbuj ponownie. W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Połączenie > Dźwięk i wideo. Naciśnij przełącznik Niska przepustowość, aby włączyć tę opcję.    
   

Jednokierunkowa transmisja dźwięku

  

Problem Podczas połączeń w aplikacji Cisco Jabber nawiązywanych poprzez sieć VPN w sieci Wi-Fi dźwięk jest transmitowany tylko w jednym kierunku.  

   

Rozwiązanie Upewnij się, że klient VPN jest obsługiwany.   

   

Nie słychać dźwięku w zestawach nagłownych

  

Problem Podczas połączenia przy użyciu zestawu nagłownego nie słychać rozmówcy nawet po zwiększeniu głośności w zestawie nagłownym.  

   

Rozwiązanie Głośność zestawu nagłownego jest niezależna od sterowania głośnością w aplikacji Cisco Jabber.    Należy zwiększyć ustawienie głośności w aplikacji Cisco Jabber.  

   

W tym celu należy użyć przycisków głośności na urządzeniu i dostosować ustawienia głośności, gdy aplikacja Cisco Jabber jest otwarta, a zestaw nagłowny jest podłączony.  

   

Przerywanie dźwięku po odebraniu połączenia w natywnej aplikacji telefonu

  

Problem Dźwięk połączenia VoIP w aplikacji Cisco Jabber jest wyłączany, gdy pojawi się połączenie przychodzące do natywnej aplikacji telefonu.  

   

Rozwiązanie Jeśli podczas prowadzenia rozmowy w aplikacji Cisco Jabber pojawi się połączenie do natywnej aplikacji telefonu, Cisco zaleca odrzucenie tego połączenia.  

   
 1.     

  Dotknij opcji Odrzuć.    

      

 2.     

  Dotknij opcji Wznów, aby wznowić połączenie VoIP aplikacji Cisco Jabber.    

      

   

Po odebraniu połączenia przychodzącego natywna aplikacja telefonu automatycznie wyłącza mikrofon dla wszystkich innych aplikacji, w tym dla aplikacji Cisco Jabber.  

   

Przed wyłączeniem mikrofonu nie ma czasu na poinformowanie rozmówcy o konieczności odebrania innego połączenia.  

   

Jeśli odrzucisz nowe połączenie, a następnie wznowisz połączenie VoIP aplikacji Cisco Jabber, dotychczasowy rozmówca będzie Cię ponownie słyszeć.  

   

Jeśli odbierzesz nowe połączenie, nie możesz wrócić do połączenia VoIP aplikacji Cisco Jabber do czasu zakończenia połączenia w natywnej aplikacji telefonu.  

   

Problemy z poświadczeniami poczty głosowej

  

Problem Nie mogę uzyskać dostępu do wiadomości głosowych z powodu błędu dotyczącego nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła.  

   

Rozwiązanie Skontaktuj się z administratorem poczty głosowej, aby uzyskać pomoc. Administrator poczty głosowej może sprawdzić ustawienia na serwerze lub zresetować Twoje hasło.  

   

Nie można wyświetlić niektórych wiadomości głosowych

  

Problem Nie mogę wyświetlić niektórych wizualnych wiadomości głosowych, jeśli nie ma połączenia z siecią korporacyjną.  

   

Rozwiązanie Aby można było aktualizować listę wiadomości głosowych i odtwarzać zabezpieczone wiadomości głosowe, aplikacja Cisco Jabber musi mieć połączenie z siecią korporacyjną. Zapisane wiadomości głosowe można odtwarzać nawet wtedy, gdy nie ma połączenia z siecią korporacyjną.  

   

Bateria szybko się rozładowuje

  

Problem Bateria w moim urządzeniu rozładowuje się szybciej, gdy korzystam z aplikacji Cisco Jabber.  

   

Rozwiązanie Aby ograniczyć zużycie baterii, sprawdź następujące opcje.  

   
 • Szczegółowe rejestrowanie: Tę opcję należy włączyć tylko w przypadku gromadzenia szczegółowych informacji diagnostycznych w celu rozwiązywania problemów występujących podczas korzystania z aplikacji Cisco Jabber.     W innych przypadkach opcja powinna być wyłączona. W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Zgłaszanie problemów. Dotknij opcji Szczegółowy log, aby ją wyłączyć.   
 • Słaby sygnał połączenia z siecią 3G lub Wi-Fi może mieć wpływ na czas pracy baterii. Przejdź do lokalizacji, w której sygnał sieci jest silniejszy.   
   

Nie można dzwonić z Apple Watch

  

Problem Nie mogę nawiązywać połączeń z aplikacji Cisco Jabber w urządzeniu Apple Watch.  

   
  
 •     

  Upewnij się, że zegarek jest połączony z iPhonem.    

      

 •     

  Upewnij się, że na Twoim koncie są włączone Usługi telefoniczne.    

      

   
   

Aplikacja Apple Watch nie jest zainstalowana

   

Problem Aplikacja Cisco Jabber po zainstalowaniu nie jest widoczna w urządzeniu Apple Watch.   

    

Rozwiązanie Sprawdź w ustawieniach aplikacji Watch, czy jest włączona opcja Pokaż aplikacje na Apple Watch.   

    
 

Attachments

  Outcomes