Inhoud delen

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Taken voor Snelle referentie: Inhoud delen

 

Presentatoren kunnen tijdens een gebeurtenis bijna elk type inhoud delen.

   
                         
 

Als u als presentator het volgende wilt delen...

  
 

Selecteert u...

  
 

Alles op uw computerscherm.

  
 

Delen > Mijn scherm

  
 

Een bestand dat tijdens de gebeurtenis niet hoeft te worden bewerkt.

  

Bijvoorbeeld een video of diapresentatie.

  
 

Delen > Bestand (inclusief video)

  
 

Een toepassing die/bestand dat tijdens de gebeurtenis moet worden bewerkt.

  

Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een nieuwe toepassing laten zien of demonstreren hoe 3D-vormen kunnen worden getekend in grafische software.

  
 

Delen > Toepassing

  
 

Een leeg werkgebied waar u kunt samenwerken met andere deelnemers aan de gebeurtenis, met gebruik van teksttools en grafische tools om items te markeren, aantekeningen toe te voegen en basisafbeeldingen te maken.

  
 

Delen > Whiteboard

  
 

Een website waarop u de deelnemers naar verschillende webpagina's leidt, maar waar mediaeffecten, video en geluid niet afspeelbaar zijn.

  
 

Delen > Webbrowser

  
 

Bestanden of toepassingen die zich op een externe computer bevinden waarop de Access Anywhere-agent is geïnstalleerd.

  

U reist bijvoorbeeld en wilt een softwaretoepassing demonstreren waarvan de licentie alleen voor uw kantoorcomputer geldt.

  
 

Delen > Externe computer

  
 

Uw hele gebeurtenisvenster, maar geen ander deel van uw computerscherm.

  
 

Delen > Mijn gebeurtenisvenster

  
  
  
                   
 

Als u als deelnemer het volgende wilt doen...

  
 

Doet u dit…

  
 

De weergave van gedeelde software beheren

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Weergave. Kies een optie in het menu.

  
Tip        

Als u snel wilt overschakelen van het standaardvenster naar weergave op volledig scherm van gedeelde software, dubbelklikt u op de gedeelde software.

  
  
 

Het venster voor delen sluiten

  
 

Selecteer de pijl omlaag in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis en kies vervolgens <optie> stoppen, bijvoorbeeld Toepassingen delen stoppen.

  
 

Aantekeningenbeheer van gedeelde software aanvragen

  
 

Selecteer Vragen om aantekeningen te maken (potloodpictogram) in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis.

  
 

Aantekeningen opslaan

  
 

Selecteer Aantekeningen opslaan in het deelvenster Hulpprogramma's.

  
Opmerking        

Deelnemers kunnen deze optie alleen gebruiken als de host of de presentator het recht Scherm vastleggen aan hen toewijst.

  
  
 

Vragen om extern beheer van gedeelde software

  
 

Selecteer Vragen om beheer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis.

  
  

Een bestand delen

 

U kunt een bestand delen, bijvoorbeeld een document, presentatie of video dat/die zich op uw computer bevindt. Deelnemers zien het gedeelde bestand in hun inhoudviewer.

  
   
1    Selecteer Delen > Bestand (inclusief video).
2    Selecteer een of meer bestanden die u wilt delen en selecteer vervolgens Openen.   

De bestanden worden één voor één geladen en er verschijnt een statusindicator in het inhoudsgedeelte en op de documenttabbladen. Het gedeelde bestand wordt weergegeven in de inhoudviewer.

  

Een importmodus kiezen voor het delen van presentaties (Windows)

 

Als u de importmodus wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de presentaties die u op dat moment deelt. Als u een nieuwe importmodus wilt toepassen op een gedeelde presentatie, moet u de presentatie eerst sluiten en vervolgens opnieuw delen.

  
     
1    Selecteer in het venster Gebeurtenis Gebeurtenis > Opties.   

Het dialoogvenster Gebeurtenisopties wordt weergegeven. Standaard is het tabblad Opties geselecteerd.

  
2    Selecteer Importmodus.
3    Selecteer Universal Communications Format of Printerstuurprogramma.
 •  

  Universal Communications Format (UCF): dit is de standaardmodus. Hiermee kunt u animaties en diaovergangen in Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven. In de UCF-modus kunt u de presentaties sneller met Gebeurtenisbeheer importeren dan in de printerstuurprogrammamodus. Het is echter mogelijk dat de pagina's of dia's niet consistent voor verschillende platforms worden weergegeven in Gebeurtenisbeheer.

    

  De UCF-modus wordt niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's delen.

    
 •  

  Printerstuurprogramma: deze modus geeft de gedeelde presentaties weer zoals deze worden afgedrukt, zodat de pagina's en dia's in Gebeurtenisbeheer consistent worden weergegeven voor verschillende platforms. Deze modus ondersteunt echter geen animaties of diaovergangen. In deze modus wordt de eerste pagina of dia mogelijk snel weergegeven, maar doorgaans is er in totaal meer tijd nodig om alle pagina's of dia's te importeren dan in de UCF-modus.

    
4    Selecteer OK.

Navigeren door dia's, pagina's of whiteboards met behulp van de werkbalk

 

In de inhoudviewer kunt u navigeren naar een andere pagina, dia of 'pagina' van een whiteboard. Alle documenten, presentaties of whiteboards die worden gedeeld, worden op een tabblad boven aan de inhoudviewer weergegeven.

  
   
1    Selecteer in het venster Gebeurtenis het tabblad voor het document, de presentatie of het whiteboard dat u wilt weergeven.   

Als er meer tabbladen zijn dan er gelijktijdig kunnen worden weergegeven, selecteert u de knop pijl-omlaag om de lijst met overige tabbladen weer te geven.

  
2    Klik op de pijlopties op de werkbalk om de pagina of dia die u weergeeft te veranderen.    
Opmerking        
 •  

  U kunt ook navigeren naar een andere pagina of dia in een gedeeld document, presentatie of whiteboard door de miniatuurviewer te openen.

    

 •  

  U kunt een interval opgeven waarna automatisch wordt doorgegaan naar de volgende pagina of dia.

    

 •  

  Als uw presentatie animaties of diaovergangen bevat, kunt u deze uitvoeren via de werkbalk of via sneltoetsen.

    

  
  

Automatisch doorgaan naar de volgende pagina of dia

 

Wanneer u een document of presentatie in de inhoudviewer deelt, kunt u automatisch de volgende pagina's of dia's weergeven na een bepaald interval. Wanneer u automatisch door de pagina's of dia's bladert, kunt u op elk gewenst moment stoppen.

  
       
1    Selecteer in het venster Gebeurtenis het tabblad voor het document of de presentatie waarin u automatisch door de pagina's of dia's wilt bladeren.
2    Selecteer Weergeven > Automatisch door pagina's bladeren.
3    Als u het tijdsinterval wilt wijzigen voor het bladeren door pagina's, voert u een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Selecteer de pijl omhoog of omlaag om het interval te verhogen of te verlagen.

    
 •  

  Geef een bepaald interval op.

    
   

Als u het bladeren door pagina's of dia's opnieuw wilt starten nadat alle pagina's en dia's zijn weergegeven, schakelt u het selectievakje Terug naar het begin en doorgaan met vooruit bladeren in.

  
4    Selecteer Start.
5    (Optioneel) Sluit het dialoogvenster Automatisch door pagina's bladeren door in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster op de knop Sluiten te klikken.   

Er wordt door de pagina's of dia's gebladerd met het opgegeven tijdsinterval.

  
6    Als u het automatisch door pagina's of dia's bladeren wilt stoppen, opent u het dialoogvenster Automatisch door pagina's bladeren opnieuw en klikt u op Stoppen.

Animaties en diaovergangen weergeven in een gedeelde presentatie

 

Wanneer u een diapresentatie van Microsoft PowerPoint deelt via de inhoudviewer, kunt u tekstanimaties en diaovergangen gebruiken. Dit werkt op dezelfde manier als de optie Diavoorstelling in PowerPoint.

  
 •  

  Animaties en overgangen worden niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's delen. Gebruik in plaats daarvan de optie om een toepassing of scherm te delen.

    

 •  

  Als u dia-animaties en -overgangen wilt weergeven, moet u de presentatie delen als UFC-bestand (Universal Communications Format). In de modus UCF importeren wordt een PowerPoint-bestand automatisch geconverteerd naar een UCF-bestand wanneer u het deelt.

    

 •  

  Als een of meer deelnemers aan de gebeurtenis Java-gebeurtenisbeheer gebruiken, worden animaties en diaovergangen niet weergegeven tijdens de gebeurtenis. De host van de gebeurtenis kan bij het plannen van de gebeurtenis voorkomen dat deelnemers zich bij een gebeurtenis voegen als ze gebruikmaken van de Java-gebeurtenisbeheer.

    

  
   
1    Klik in de inhoudviewer zodat deze de focus heeft.  

De focus is op de inhoudviewer als er een blauwe rand wordt weergegeven om de dia in de viewer.

  
2    Selecteer de desbetreffende pijlen op de werkbalk om de presentatie te doorlopen.

Nieuwe pagina's toevoegen aan gedeelde bestanden of whiteboards

 

Wanneer u een bestand of een whiteboard in de inhoudviewer deelt, kunt u een nieuwe, lege pagina voor aantekeningen toevoegen.

  
   
1    Selecteer in de inhoudviewer het tabblad voor het document, de presentatie of het whiteboard waaraan u een pagina of dia wilt toevoegen.
2    Selecteer Bewerken > Pagina toevoegen.   

Er verschijnt aan het eind van het document, de presentatie of het whiteboard dat u hebt geselecteerd, een nieuwe pagina in de inhoudviewer.

  
Tip        

Als u meerdere pagina's aan een gedeeld bestand of whiteboardtabblad hebt toegevoegd, kunt u miniaturen weergeven zodat u eenvoudig de toegevoegde pagina's kunt bekijken en door de pagina's kunt navigeren.

  
  

Afbeeldingen plakken in dia's, pagina's of whiteboards

 

Als u een bitmapafbeelding kopieert naar het klembord van uw computer, kunt u deze afbeelding op een nieuwe pagina, nieuwe dia of nieuw whiteboard in de inhoudviewer plakken.

  

U kunt bijvoorbeeld een afbeelding op een webpagina of in een toepassing kopiëren en die afbeelding vervolgens plakken in de inhoudviewer om deze snel met andere gebruikers te delen.

  
   
1    Selecteer in de inhoudviewer het tabblad van het document, de presentatie of het whiteboard waarin u een afbeelding wilt plakken.
2    Selecteer Bewerken > Plakken als nieuwe pagina.   

De afbeelding verschijnt op een nieuwe pagina in de inhoudviewer, aan het einde van het geselecteerde document, de presentatie of het whiteboard.

  
Opmerking        

U kunt elk type bitmapafbeelding, bijvoorbeeld een GIF-, JPEG-, BMP- of TIF-bestand, in de inhoudviewer plakken. Andere soorten afbeeldingen, zoals EPS- of Photoshop (PSD)-afbeeldingen, kunt u niet plakken in de inhoudviewer.

  
  

Een presentatie, document of whiteboard opslaan

U kunt alle documenten, presentaties of whiteboards opslaan die in de inhoudviewer worden weergegeven. Een opgeslagen bestand bevat alle pagina's of dia's in het document, de presentatie of het whiteboard dat momenteel in de inhoudviewer wordt weergegeven, inclusief de aantekeningen en aanwijzers die u of andere deelnemers hebben toegevoegd.

Bestanden die u opslaat, hebben de UCF-indeling (Universal Communications Format). U kunt een UCF-bestand openen tijdens een andere gebeurtenis of, op elk gewenst moment, buiten een gebeurtenis.

Zodra u een nieuw document, nieuwe presentatie of nieuw whiteboard hebt opgeslagen in een bestand, kunt u het nogmaals opslaan om het bestand te overschrijven of om een kopie op te slaan in een ander bestand.

     
1    Als u een nieuw document wilt opslaan, selecteert u Bestand > Opslaan > Document.
2    Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
3    Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand.
4    Als u een kopie wilt opslaan, kiest u Opslaan als > Document en typt u vervolgens een nieuwe naam voor het bestand of kiest u een nieuwe locatie waarop het bestand moet worden opgeslagen.

Een opgeslagen document, presentatie of whiteboard openen

Als u documenten, presentaties of whiteboards hebt opgeslagen die in de inhoudviewer werden weergegeven, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • U kunt het bestand in de inhoudviewer openen tijdens een andere gebeurtenis. Alleen een presentator of deelnemer met het recht om documenten te delen, kan een opgeslagen bestand tijdens een gebeurtenis openen.

   

 • U kunt het bestand op elk gewenst moment op het bureaublad van uw computer openen.

   

Een document, presentatie of whiteboard wordt opgeslagen in de indeling UCF (Universal Communications Format) en heeft de extensie .ucf.

 • UCF wordt niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's delen.

   

 • Als het bestand dat u wilt openen zich op het bureaublad van uw computer bevindt, dubbelklikt u op het bestand om dit te openen in de WebEx-documentviewer. 

   

    
1    Selecteer Bestand > Openen en delen.
2    Selecteer het document, de presentatie of het whiteboard dat u wilt delen.
3    Selecteer Openen.

Presentaties, documenten of whiteboards afdrukken

 

U kunt alle documenten, presentaties of whiteboards afdrukken die in de inhoudviewer worden weergegeven. Een afgedrukt exemplaar van gedeelde inhoud bevat alle aantekeningen en aanwijzers.

  
    
1    Selecteer in de inhoudviewer het tabblad van een af te drukken document, presentatie of whiteboard.
2    Selecteer Bestand > Afdrukken > Document.
3    Selecteer de afdrukopties die u wilt gebruiken en druk het document vervolgens af.   

Wanneer u gedeelde inhoud in de inhoudviewer afdrukt, past Gebeurtenisbeheer het formaat aan zodat de inhoud op de afgedrukte pagina past. Voor whiteboards geldt echter dat Gebeurtenisbeheer alleen die inhoud afdrukt die op het whiteboard tussen de streepjeslijnen wordt weergegeven.

  

Een toepassing delen

 

U kunt iedere toepassing op uw computer delen met deelnemers aan een gebeurtenis.

  
      
1    Selecteer Delen > Toepassing.   

Er wordt een lijst weergegeven van alle toepassingen die nu op uw computer worden uitgevoerd.

  
2    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Als de toepassing die u wilt delen nu wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst. De toepassing wordt gedeeld.

    
 •  

  Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert u Andere toepassing. Het dialoogvenster Andere toepassing wordt weergegeven met een lijst met alle toepassingen op uw computer. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer vervolgens Delen.

    
   

Uw toepassing wordt weergegeven in een gedeeld venster op het scherm van de deelnemers.

  
3    Als u een aanvullende toepassing wilt delen, selecteert u de toepassing die u wilt delen:
 •  

  Als die toepassing momenteel wordt uitgevoerd, selecteert u Delen.

    
 •  

  Als die toepassing nu niet wordt uitgevoerd, selecteert u Toepassing delen in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis.

    
 •  

  Wanneer u een toepassing opent die u hebt geminimaliseerd, wordt deze geopend met de deelknoppen in de rechterbovenhoek.

    
4    Als u wilt schakelen tussen toepassingen, selecteert u de vervolgkeuzepijl naast de knop Delen.
5    Als u het delen van de toepassing wilt beëindigen, selecteert u Delen stoppen op de titelbalk van de toepassing die u niet meer wilt delen of in het Bedieningspaneel gebeurtenis.

Toepassingen met gedetailleerde kleuren

Alleen voor gebruikers van Windows

   

Standaard verzendt Gebeurtenisbeheer afbeeldingen van gedeelde software in de modus 16-bits kleuren, die overeenkomt met de computerinstelling Hoge kleuren (16-bits). In de meeste gedeelde toepassingen geeft u met deze modus de kleuren nauwkeurig weer. Als uw gedeelde toepassing echter gedetailleerde kleurenafbeeldingen bevat, zoals kleurovergangen, worden de kleuren misschien niet juist weergegeven op de schermen van de deelnemers. Kleurovergangen kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven als kleurbanden.

  

Als de nauwkeurigheid en de resolutie van de kleuren in een gedeelde toepassing belangrijk zijn, kunt u de modus Ware kleuren inschakelen in Gebeurtenisbeheer. Deze modus kan echter wel invloed hebben op de prestaties van het delen van de toepassing.

  

Als u de modus Ware kleuren gebruikt, kunt u een van de volgende opties selecteren:

  
 •  

  Betere weergave (geen weergavecompressie)

    

 •  

  Betere prestaties (enige weergavecompressie)

    

  'Prestaties' betekent hier de snelheid waarmee de afbeeldingen verschijnen op de schermen van de deelnemers en 'weergave' verwijst naar de kleurkwaliteit in de gedeelde afbeeldingen.

    

  Voordat u de modus Ware kleuren inschakelt, moet u uw beeldscherm instellen op Ware kleuren (24- of 32-bits kleuren). Meer informatie over het instellen van de opties voor uw beeldscherm vindt u in de Windows Help.

    

  

Alleen voor gebruikers van Mac

   

Voordat u een toepassing of uw inhoud gaat delen, kunt u een van de volgende weergavemodi kiezen:

  
 •  

  Betere prestaties: dit is de standaardmodus. Hierin kunt u de inhoud sneller weergeven dan wanneer u de modus voor een betere beeldkwaliteit kiest.

    

 •  

  Betere beeldkwaliteit: u kunt uw inhoud met een betere beeldkwaliteit weergeven. In deze modus duurt het langer voordat de gedeelde inhoud wordt weergegeven dan in de modus Betere prestaties.

    

  Het wijzigen van de weergavemodus heeft geen invloed op het delen van presentaties of documenten.

    

  

Toepassingen met gedetailleerde kleuren delen (Windows)

       
1    Als u momenteel een toepassing deelt, stopt u de deelsessie.
2    Selecteer Gebeurtenis > Gebeurtenisopties.
3    Selecteer het tabblad Modus ware kleuren.
4    Selecteer Modus ware kleuren inschakelen.
5    Selecteer een van de volgende opties:
 •  

  Betere weergave

    
 •  

  Betere prestaties

    
6    Selecteer OK of Toepassen.

Toepassingen met gedetailleerde kleuren delen (Mac)

     
1    Selecteer in het venster Gebeurtenis Event Center > Voorkeuren.
2    Selecteer Weergave.
3    Selecteer desgewenst Betere prestaties of Betere beeldkwaliteit.
4    Selecteer OK.

Multimedia-inhoud delen in de mediaviewer

 

U kunt multimedia-inhoud die zich op een URL bevindt, delen via het desbetreffende deelvenster Mediaviewer.

  
    
1    Als u multimedia-inhoud wilt delen, selecteert u Delen > Multimedia.   

Het dialoogvenster Multimedia delen wordt geopend.

  
2    Typ in het vak Adres de URL die de te delen multimedia-inhoud bevat en selecteer vervolgens OK.  

De inhoud verschijnt in de mediaviewer in het deelvenster Mediaviewer.

  
3    Als u de momenteel weergegeven inhoud wilt vervangen door nieuwe inhoud doet u het volgende:   

klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac) op de titelbalk Mediaviewer en selecteer vervolgens Multimedia delen.

  

Typ in het vak Adres de URL die de te delen multimedia-inhoud bevat en selecteer vervolgens OK.

  

De oude inhoud in de mediaviewer wordt vervangen door de nieuwe inhoud.

  
Wat moet u nog meer doen

 

Als u het delen van multimedia-inhoud wilt stoppen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac) op de titelbalk Mediaviewer en selecteert u vervolgens Delen van multimedia stoppen.

  

Voorkomen dat deelnemers van de gebeurtenis rich-mediabestanden delen

 

Event Center biedt deelnemers standaard de gelegenheid om UCF-bestanden (Universal Communications Format) tijdens een gebeurtenis te delen. Wanneer u een gebeurtenis plant, kunt u ervoor kiezen om deze functie uit te schakelen voor de gebeurtenis.

  
    
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar Gebeurtenisomschrijving en opties > Overige UCF-opties.
2    Selecteer Deelnemers niet toestaan om rich-mediabestanden te delen in deze gebeurtenis.
3    Selecteer Deze gebeurtenis plannen.

Deelnemers vragen om hun rich-mediaspelers te controleren

 

Als u van plan bent om UCF-multimediapresentatie (Universal Communications Format) weer te geven tijdens de gebeurtenis, kunt u deelnemers voorafgaand aan hun deelname aan de gebeurtenis vragen om te controleren of er een rich-mediaspeler op hun computer is geïnstalleerd.

  
    
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar Gebeurtenisomschrijving en opties > Overige UCF-opties.
2    Selecteer Deelnemers vragen om rich-mediaspelers te controleren.
3    Selecteer Deze gebeurtenis plannen.
 

Attachments

  Outcomes