Felsöka Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Felsöka Cisco Jabber för iPhone och iPad

Cisco Jabber


OBS!


  

Företaget kanske inte stöder alla funktionerna som diskuteras i det här dokumentet.    Kontakta systemadministratören för mer information.   

   

OBS!


  

Samtalens röstkvalitet varierar beroende på den trådlösa anslutningen eller mobildatanätanslutningen. Cisco Technical Assistance Center (TAC) kan inte felsöka röstkvaliteten när du använder mobildatanätverk eller privata Wi-Fi-nätverk.   

   

Inloggningsproblem

  

Om du inte kan logga in kan du pröva följande felsökningstips.   

   

            
Steg 1    Kontrollera att du använder en enhet och ett operativsystem som stöds.               

För information om enheter och operativsystem som stöds, se versionsinformationen för din version av Cisco Jabber för iPhone och iPad.     

    
Steg 2    Kontrollera att du använder rätt version av Cisco Jabber för iPhone och iPad.              

Du kan hämta den senaste versionen av Cisco Jabber för iPhone och iPad från App Store.     

    
Steg 3    Kontrollera om du har tillgång till ditt företagsnätverk från Wi-Fi-nätverk som inte tillhör företaget.   
Steg 4    Om du har tillgång till ditt företagsnätverk från Wi-Fi-nätverk som inte tillhör företaget ska du kontakta din systemadministratör och kontrollera om din collaboration edge-miljö har konfigurerats på rätt sätt.   
Steg 5    Om du är behörig att gå in på ditt företagsnätverk från Wi-Fi-nätverk som inte tillhör företag ska du kontrollera att ditt VPN är anslutet (om VPN krävs). Om VPN inte är ansluten kontaktar du systemadministratören.    
Steg 6    Om du använder Telefontjänster, kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och företagets nätverk så här:    
 1. Öppna webbläsaren.     
 2. Försök komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem genom att ange följande webbadress i webbläsaren: http://ditt företags serveradress för Cisco Unified Communications Manager.     

  T.ex.:http://209.165.200.224            

  Kontakta din systemadministratör om du inte har adressen till ditt företags Cisco Unified Communications Manager-server.      

       
 3. Om du inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du försöka igen från en annan åtkomstpunkt i nätverket. Om du fortfarande inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.     
Steg 7    Om du använder Telefontjänster utanför kontoret och Cisco Unified Communications Manager 9.0 eller senare, kontrollerar du anslutningen mellan enheten och servern på följande sätt:    
 1. Öppna din webbläsare från företagets nätverk via VPN.     
 2. Försök komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem genom att ange följande webbadress i webbläsaren: https://cucm server:8443/cucm-uds/user/<userid>.                 

  Kontakta din systemadministratör om du inte har adressen till ditt företags Cisco Unified Communications Manager-server.      

              

  Om du inte kommer åt servern kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.      

       
 3. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.            

  Om det inte går att logga in bör du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.      

       
Steg 8    Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service Service Release 9.1 eller tidigare, kontrollerar du att du kan logga in med ditt användarkonto på följande sätt:    
 1. Ange webbadressen i följande format: http://namn på presence-servern/ccm-användare.            

  Om du inte kommer åt servern kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.      

       
 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.            

  Om det inte går att logga in bör du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.      

       
Steg 9    Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service Service Release 10.0 kontrollerar du att du kan logga in med ditt användarkonto på följande sätt:    
 1. Ange webbadressen i följande format: http://namn på ccm-servern/ccm-användare.            

  Om du fortfarande inte kan komma åt servern kontaktar du systemadministratören för att ta reda på om det är problem med nätverket.      

       
 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.            

  Om det inte går att logga in bör du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.      

       
Steg 10    Om du använder tjänsten Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service ska du kontrollera nätverksanslutningen mellan din enhet och servern på följande sätt:    
 1. Öppna ett pingverktyg för att pinga Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service-servern.     
 2. Ange serverns fullständiga domännamn i följande format:       namnet på presence-servern.domän.com            

  Kontakta systemadministratören om du inte kan pinga servern.      

       
Steg 11    Om du fortfarande inte kan konfigurera Cisco Jabber för iPhone och iPad ska du skicka en problemrapport till din systemadministratör.    

Avbruten anslutning

      Problem Min enhet tappade anslutningen till UCM-servern och kan inte återansluta automatiskt.       
   Lösning Kontrollera om du har loggat in på flera Cisco Jabber för iPhone och iPad-program med samma konto. Du kan bara logga in med ett konto på en Cisco Jabber för iPhone och iPad-app åt gången. Du kan lösa problemet genom att logga ut från det andra programmet som använder det här kontot.       

Jag ser inga kontaktfoton

  

Problem Jag ser inga foton på Cisco Jabber-kontakter.  

   

Lösning Försök med följande:  

   
 •     

  I Cisco Jabber, tryck på Inställningar > Visa och kontrollera att knappen Visa kontaktfoto är aktiverad. Om den inte är det trycker du på knappen för att aktivera den.    

      

 •     

  Kontakta systemadministratören för att kontrollera att foton har aktiverats i din profil.    

      

   

Ikonen för tillgänglighetsstatus är grå

  

Problem Ikonerna för tillgänglighetsstatus är gråa och inte i färg.   

   

Lösning I Cisco Jabber trycker du på Inställningar > Visa > Tillgänglighetsikon och inaktivera denna inställning.   

   

Det går inte att skicka samtal till mobilnätet

  

Problem Jag kan inte skicka Cisco Jabber VoIP-samtal till mitt mobilröstnätverk.  

   

Lösning Kontrollera följande:  

   
 • Kontrollera att signalstyrkan är acceptabel.   
 • Kontrollera att du aktiverade inställningen Visa mitt nummer på din telefon. Tryck på Inställningar > Telefon > Visa mitt nummer på startskärmen i iPhone och kontrollera att Visa mitt nummer är aktiverat.   
   

Det går inte att ringa

  

Problem Jag kan inte ringa samtal i Cisco Jabber via VPN över ett WiFi-nätverk.  

   

Lösning Kontrollera om det finns stöd för VPN-klienten.  

   

Det går inte att starta videokonferenser

  

Problem Jag kan inte starta ett videokonferenssamtal från Cisco Jabber.      

   

Lösning Kontakta och be din systemadministratör kontrollera att inställningarna för din multikontrollenhet har konfigurerats korrekt för ditt telefontjänstkonto.   

   

Samtalsproblem Dial via Office

  

Problem När jag ringer samtal med Dial via Office (DvO) så får personen jag ringer ett samtal från mitt röstmeddelandesystem eller ett annat nummer.  

   

Lösning När du ringer ett DvO-samtal kan personen du ringer få ett samtal från ditt röstmeddelandesystem eller ett annat nummer i följande fall:  

   
 • Anslutningen till mobilsamtalsnätet är svag. För att förhindra problemet ska du kontrollera att du har en stark uppkoppling till mobilröstanslutningen innan du ringer ett DvO-samtal.   
 • Du konfigurerar ditt DvO-nummer för återuppringning med ett telefonnummer som skiljer sig från ditt mobilnummer. För att förhindra problemet ska du ändra DvO-numret för återuppringning till ditt mobilnummer under inställningarna för Cisco Jabber.   
 • Du svarar inte på återuppringningen i tid och enheten har konfigurerats med röstbrevlåda.   
   

Samtal avbryts

  

Problem När jag ringer Cisco Jabber VoIP-samtal via VPN över ett WiFi-nätverk avbryts samtalen efter flera sekunder.  

   

Lösning Kontrollera följande:  

   
 •     

  Kontrollera att VPN-klienten stöds.    

      

 •     

  Kontrollera signalen för datanätet. Om du använder Cisco Jabber över mobildatanätet kan det vara stora variationer i anslutningen och samtalskvaliteten. Inaktivera anslutningen till mobildatanätet om problemet kvarstår. I Cisco Jabber, tryck på Inställningar > Samtal > Ljud och video. Tryck på knappen Mobildatanät för att stänga av den.    

      

   

Inga samtalsalternativ visas

  

Problem Jag kan inte se samtalsalternativen i inställningsmenyn för Cisco Jabber.  

   

Lösning Din administratör måste aktivera funktionen Dial via Office (DVO) innan du ser samtalsalternativen i din inställningsmeny. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.  

   

Svagt ljud eller ljudet avbryts

  

Problem Dålig ljudkvalitet, plötslig tystnad eller ljudet försvinner.   

   

Lösning Kontrollera följande:   

   
 • Svag trådlös signal:     Kontrollera anslutningsstaplarna på enheten och bekräfta att den trådlösa anslutningen är stark. Om signalen är svag kan du fundera på att flytta över samtalet till det mobila nätverket. Under ett pågående samtal trycker du på och sedan Flytta till mobil. Tryck på OK och sedan på Svara.    
 • Anslutning till mobildatanätet: Om du använder Cisco Jabber över mobildatanätet kan det vara stora variationer i anslutningen och samtalskvaliteten. Inaktivera anslutningen till mobildatanätet om problemet kvarstår. I Cisco Jabber, tryck på Inställningar > Samtal > Ljud och video. Tryck på knappen Mobildatanät för att stänga av den.    
 • Bluetooth och störningar i det trådlösa nätverket: Även på det väl utformade trådlösa nätverk kan det uppstå störningar från andra enheter (inklusive ditt Bluetooth-headset) vilket kan göra att samtal frånkopplas eller att ljudkvaliteten i Cisco Jabber är dålig. Stäng av Bluetooth-headsetet för att se om detta löser problemet.    
 • Vidarebefordran mellan trådlösa åtkomstpunkter: När du går runt på arbetsplatsen kan det hända att den trådlösa anslutningen överförs mellan olika trådlösa åtkomstpunkter. Om du har ett pågående samtal under en sådan övergång kan du höra förvrängt ljud eller tystnad under några sekunder.     Det löser sig när vidarebefordran är klar.    
 • Anslutningen till Telefontjänster avbröts: Vanliga orsaker inkluderar nätverksproblem eller servrar som tillfälligtvis ligger nere. Kontakta din systemadministratör om problemet kvarstår.    
 • Nätverk med låg bandbredd:     Om du ringer över ett trådlöst nätverk med låg bandbredd kan du optimera anslutningen för nätverk med låg bandbredd och försöka igen. I Cisco Jabber, tryck på Inställningar > Samtal > Ljud och video. Tryck på knappen Låg bandbredd för att aktivera funktionen.    
   

Enkelriktat ljud

  

Problem När jag ringer samtal i Cisco Jabber via VPN över ett WiFi-nätverk är ljudet enkelriktat.  

   

Lösning Kontrollera att det finns stöd för VPN-klienten.   

   

Det hörs inget ljud i headsetet

  

Problem I ett samtal, när jag använder ett headset, hör jag inte uppringaren även om jag skruvar upp volymen på headsetet.  

   

Lösning Headsetets volym är fristående från volymreglaget i Cisco Jabber.    Du måste höja volymen i Cisco Jabber.  

   

Det gör du genom att använda enhetens volymknappar för att justera volymen när Cisco Jabber är startat och headsetet är inkopplat.  

   

Ljudet försvinner när du får samtal i det inbyggda telefonprogrammet

  

Problem Ljudet försvinner i mitt Cisco Jabber VoIP-samtal när jag får ett inkommande samtal i det inbyggda telefonprogrammet.  

   

Lösning Om du redan är i ett Cisco Jabber VoIP-samtal när du får ett nytt mobilsamtal till din inbyggda telefonapp rekommenderar Cisco att du avböjer det nya samtalet.  

   
 1.     

  Tryck på Avböj.    

      

 2.     

  Tryck på Återuppta när du vill återuppta ditt Cisco Jabber VoIP-samtal.    

      

   

När du får ett inkommande samtal till den inbyggda telefonappen avaktiverar den automatiskt mikrofonen för alla andra program, inklusive Cisco Jabber.  

   

Du hinner inte informera den du pratar med om att du behöver ta ett annat samtal innan mikrofonen avaktiveras.  

   

Om du avböjer det nya samtalet och återupptar ditt Cisco Jabber VoIP-samtal kan den du pratar med höra dig igen.  

   

Om du accepterar det nya samtalet kan du inte återgå till ditt Cisco Jabber VoIP-samtal innan du har avslutat telefonsamtalet i den inbyggda appen.  

   

Problem med inloggningsuppgifterna för röstbrevlådan

  

Problem Jag kommer inte åt mina röstmeddelanden p.g.a. ett felaktigt användarnamn eller lösenord.  

   

Lösning Kontakta röstbrevlådeadministratören och be om hjälp. Röstbrevlådeadministratören kan bekräfta inställningarna på servern eller återställa ditt lösenord.  

   

Det går inte att visa vissa röstmeddelanden

  

Problem Jag ser inte vissa visuella röstmeddelanden när jag inte är ansluten till företagsnätverket.  

   

Lösning Cisco Jabber måste vara anslutet till ditt företagsnätverk för att uppdatera dina röstmeddelanden och för att spela upp säkra röstmeddelanden. Du kan lyssna på dina sparade röstmeddelanden även om du inte är ansluten till företagsnätverket.  

   

Batteriet laddas ur snabbt

  

Problem Enhetens batteri töms snabbare när jag använder Cisco Jabber.  

   

Lösning Kontrollera följande om du vill att batteriet ska räcka längre.  

   
 • Detaljerad loggning: Aktivera bara det här alternativet om du samlar in felsökningsinformation för att lösa problem med att använda Cisco Jabber.     Annars kan du inaktivera den. I Cisco Jabber trycker du på Inställningar > Problemrapportering. Tryck på knappen Detaljerad loggning för att stänga av funktionen.   
 • En svag 3G- eller trådlös anslutning kan påverka batteriladdningen. Flytta till en plats med starkare nätverkssignal.   
   

Kan inte ringa från Apple Watch

  

Problem Jag kan inte ringa samtal från Cisco Jabber-appen på min Apple Watch.  

   
  
 •     

  Se till att din klocka är ansluten till din iPhone.    

      

 •     

  Se till att Telefontjänster är aktiverat för ditt konto.    

      

   
   

Apple Watch-appen är inte installerad

   

Problem Jag kan inte se Cisco Jabber-appen på min Apple Watch efter installationen.   

    

Lösning I inställningarna för Watch-appen ska du se till att Visa appen på Apple Watch är PÅ.   

    
 

Attachments

  Outcomes