Dela innehåll

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Snabbåtgärder: Dela innehåll

 

Presentatörer kan dela i princip vilket typ av innehåll som helst under en händelse.

   
                         
 

Om du som presentatör vill dela ...

  
 

Välj …

  
 

Allt på din dators skärm.

  
 

Dela > Min skärm

  
 

En fil som inte ska redigeras under händelsen.

  

Exempelvis en video eller en bildpresentation.

  
 

Dela > Fil (inklusive video)

  
 

Ett program eller en fil som ska redigeras under händelsen.

  

Om du exempelvis vill visa ett nytt programs funktioner eller demonstrera hur man ritar 3D-former i en grafikprogramvara.

  
 

Dela > Program

  
 

Ett tomt arbetsområde där du kan samarbeta med andra händelsedeltagare med hjälp av både text- och bildverktyg för att markera, lägga till anteckningar och skapa enkla bilder.

  
 

Dela > Whiteboard

  
 

En webbplats via vilken du kan guida mötesdeltagare till diverse webbsidor, men där medieeffekter, video och ljud inte kan spelas upp.

  
 

Dela > Webbläsare

  
 

Filer eller program som finns på en fjärrdator, på vilken du har installerat Access Anywhere-agenten.

  

Exempelvis om du är på resande fot och vill demonstrera en programvara vars licens endast finns på din kontorsdator.

  
 

Dela > Fjärrdator

  
 

Hela ditt händelsefönster, men ingen annan del av din dators skärm.

  
 

Dela > Mitt händelsefönster

  
  
  
                   
 

Om du som mötesdeltagare vill ...

  
 

Göra följande ...

  
 

Kontrollera din vy över delade program

  
 

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa. Välj sedan ett menyalternativ.

  
Tips        

Om du snabbt behöver växla mellan standardfönstret och helskärmsläget för ett delat program dubbelklickar du på den delade programvaran.

  
  
 

Stänga ditt delningsfönster

  
 

I händelsekontrollpanelen väljer du nedåtpilen och därefter Stoppa <alternativ>, t.ex. Stoppa programdelning.

  
 

Begära kommenteringskontroll av delade program

  
 

I händelsekontrollpanelen väljer du Begär att få kommentera (pennikonen).

  
 

Spara kommentarer

  
 

I Verktygspanelen väljer du Spara kommentarer.

  
Observera        

Mötesdeltagare kan bara använda detta alternativ om värden eller presentatören beviljar dem privilegiet Skärminspelning.

  
  
 

Begära fjärrkontroll över delade program

  
 

Välj Be om kontroll i händelsekontrollpanelen.

  
  

Dela en fil

 

Du kan dela en fil, exempelvis ett dokument, en presentation eller en video, som finns på din dator. Mötesdeltagarna ser den delade filen i sina innehållsvisare.

  
   
1    Välj Dela > Fil (inklusive video).
2    Välj en eller flera filer som du vill dela och välj sedan Öppna.   

Filerna läses in en åt gången och en statusindikator visas i innehållsområdet och på dokumentflikarna. Den delade filen visas i innehållsvisaren.

  

Välja ett importläge för presentationsdelning (Windows)

 

Om du ändrar importläget påverkas inte de presentationer som du för närvarande delar. För att tillämpa ett nytt importläge på en delad presentation måste du först stänga presentationen och sedan dela den igen.

  
     
1    Välj Händelse > Alternativ i händelsefönstret.   

Dialogrutan Händelsealternativ öppnas med fliken Alternativ vald som standard.

  
2    Välj Importläge.
3    Välj antingen UCF (Universal Communications Format) eller Skrivares drivrutin.
 •  

  UCF (Universal Communications Format): standardläget. Låter dig visa animeringar och bildövergångar i Microsoft PowerPoint-presentationer. I UCF-läget importerar händelsehanteraren presentationer snabbare än i läget för skrivarens drivrutin. Det kan dock hända att sidor och bilder inte alltid visas på samma sätt i händelsehanteraren på alla plattformar.

    

  UCF-läge stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder.

    
 •  

  Drivrutin för skrivare: Visar delade presentationer som de ser ut när du skriver ut dem, vilket ger en konsekvent visning av sidor och bilder i händelsehanteraren på olika plattformar. Detta läge har dock inte stöd för animeringar eller bildövergångar. I detta läge kan den första sidan eller bilden visas snabbt, men den totala importtiden för alla sidor eller bilder är vanligtvis längre än i UCF-läget.

    
4    Välj OK.

Navigera i bilder, sidor och whiteboard med hjälp av verktygsfältet

 

Du kan navigera till olika sidor, bilder eller whiteboard-sidor i innehållsvisaren. Varje dokument, presentation och whiteboard som delas visas i en flik överst i innehållsvisaren.

  
   
1    I händelsefönstret väljer du fliken för det dokument, den presentation eller whiteboard som du vill visa.   

Om det finns fler flikar än vad som kan visas samtidigt använder du nedåtpilen för att visa en lista över övriga flikar.

  
2    Välj pilalternativen i verktygsfältet för att byta till en annan sida eller bild att visa.    
Observera        
 •  

  Alternativt kan du navigera till olika sidor eller bilder i ett delat dokument, presentation eller whiteboard genom att öppna miniatyrvisaren.

    

 •  

  Du kan automatiskt låta sidor eller bilder bläddra vidare efter ett tidsintervall som du anger.

    

 •  

  Om din presentation innehåller animeringar eller bildövergångar kan du använda verktygsfältet eller tangentbordsgenvägar för att spela upp dessa.

    

  
  

Låt sidor och bilder gå vidare automatiskt

 

När du delar ett dokument eller en presentation i innehållsvisaren kan du låta sidorna eller bilderna bläddra vidare automatiskt efter ett visst tidsintervall. Du kan när som helst stoppa det automatiska sid- eller bildbytet efter att du har startat det.

  
       
1    I händelsefönstret väljer du fliken till dokumentet eller presentationen som du vill ska byta sidor och bilder automatiskt.
2    Välj Visa > Bläddra sidor automatiskt.
3    För att ändra tidsintervallet för sidbyte gör du något av följande:
 •  

  Välj uppåt- eller nedåtknapparna för att öka eller minska intervallet

    
 •  

  Skriv in ett önskat tidsintervall

    
   

För att starta om byte av sidor och bilder när alla sidor och bilder har visats kryssar du i Återgå till början och fortsätt låta sidor bläddra vidare.

  
4    Välj Starta.
5    (Valfritt) Stäng dialogrutan Låt sidor gå vidare automatiskt genom att klicka på knappen Stäng högst upp till höger i dialogrutan.   

Sidorna eller bilderna fortsätter att bläddra vidare automatiskt efter angivet tidsintervall.

  
6    För att stoppa automatiskt sid- och bildbyte öppnar du igen dialogrutan Låt sidor gå vidare automatiskt och väljer Stoppa.

Visa animeringar och bildövergångar i en delad presentation

 

När du delar en Microsoft PowerPoint-presentation i innehållsvisaren kan du animera text och bildövergångar på samma sätt som när du använder alternativet Bildspel i PowerPoint.

  
 •  

  Animationer och övergångar stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder. Använd istället program- eller skärmdelning.

    

 •  

  För att visa bildanimeringar och bildövergångar måste du dela presentationen som en UCF-fil (Universal Communications Format). UCF-importläget konverterar automatiskt en PowerPoint-fil till en UCF-fil när du delar den.

    

 •  

  Om någon av händelsedeltagarna använder Java Meeting Manager visas inte animeringar och bildspel under händelsens gång. Värden för händelsen kan förhindra mötesdeltagare från att delta i en händelse med Java Meeting Manager när personen schemalägger händelsen.

    

  
   
1    Kontrollera att innehållsvisaren är aktiv genom att klicka i visaren.  

Du ser att innehållsvisaren är aktiv genom att en blå kantlinje visas runt bilden i visaren.

  
2    Använd pilarna i verktygsfältet för att bläddra i din presentation.

Lägg till nya sidor i delade filer eller på whiteboard

 

När du delar en fil eller en whiteboard i innehållsvisaren kan du lägga till en ny tom sida för kommentarer.

  
   
1    I innehållsvisaren väljer du fliken för det dokument, den presentation eller den whiteboard som du vill lägga till en sida eller bild i.
2    Välj Redigera > Lägg till sida.   

En ny sida visas sist i innehållsvisaren för det dokument, den presentation eller den whiteboard som har valts.

  
Tips        

Om du har lagt till flera sidor i en delad fil eller whiteboard kan du visa miniatyrer för att göra det enklare att visa och navigera mellan dina tillagda sidor.

  
  

Klistra in bildfiler i bilder, sidor eller på whiteboard

 

Om du kopierar en bitmappsbild till din dators urklipp kan du klistra in bilden i en ny sida, bild eller whiteboard i innehållsvisaren.

  

Du kan t.ex. kopiera en bild från en webbsida eller i ett program och sedan snabbt dela den bilden genom att klistra in den i innehållsvisaren.

  
   
1    I innehållsvisaren väljer du fliken för dokumentet, presentationen eller whiteboarden som du vill klistra in bilden i.
2    Välj Redigera > Klistra in som ny sida.   

Bilden visas på en ny sida sist i innehållsvisaren för det dokument, den presentation eller den whiteboard som har valts.

  
Observera        

Du kan klistra in alla typer av bitmappsbilder såsom GIF, JPEG, BMP eller TIF i innehållsvisaren. Du kan däremot inte klistra in andra typer av bilder som EPS eller Photoshop (PSD) i innehållsvisaren.

  
  

Spara en presentation, ett dokument eller en whiteboard

Du kan spara alla delade dokument, presentationer eller whiteboard som visas i innehållsvisaren. En sparad fil innehåller alla sidor eller bilder i dokumentet, presentationen eller whiteboarden som för närvarande visas i innehållsvisaren, inklusive alla kommentarer och pekare som du eller andra deltagare har lagt till.

Filer du sparar är i UCF-format (Universal Communications Format). Du kan öppna en .ucf-fil antingen i en annan händelse eller när som helst utanför en händelse.

När du har sparat ett nytt dokument, en ny presentation eller en ny whiteboard till en fil, kan du spara den igen för att skriva över filen eller spara en kopia till en annan fil.

     
1    För att spara ett nytt dokument väljer du Arkiv > Spara > Dokument.
2    Välj en plats att spara filen på.
3    Skriv in ett filnamn i rutan Filnamn.
4    För att spara en kopia väljer du Spara som > Dokument och skriver därefter antingen in ett nytt namn på filen eller letar upp en ny sökväg att spara filen på.

Öppna ett sparat dokument, en presentation eller en whiteboard

Om du har sparat ett dokument, en presentation eller en whiteboard som visades i innehållsvisaren, kan du göra något av följande:

 • Öppna filen i innehållsvisaren under en annan händelse. Endast en presentatör eller mötesdeltagare som har privilegiet Dela dokument kan öppna en sparad fil under en händelse.

   

 • Öppna filen när som helst från din dators skrivbord.

   

Ett dokument, en presentation eller en whiteboard sparas i UCF-format (Universal Communications Format), med filtillägget .ucf.

 • UCF stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder.

   

 • Om filen du vill öppna finns på din dators skrivbord dubbelklickar du på den för att öppna den i WebEx Dokumentvisare. 

   

    
1    Välj Fil > Öppna och dela.
2    Välj dokument-, presentations- eller whiteboard-filen som du vill öppna.
3    Välj Öppna.

Skriva ut presentationer, dokument eller whiteboard

 

Du kan skriva ut alla delade presentationer, dokument eller whiteboard som visas i innehållsvisaren. En utskriven kopia av delat innehåll inkluderar alla tillagda kommentarer och pekare.

  
    
1    I innehållsvisaren väljer du fliken för dokumentet, presentationen eller whiteboarden som du vill skriva ut.
2    Välj Fil > Skriv ut > Dokument.
3    Välj utskriftsalternativen som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.   

När du skriver ut delad information i innehållsvisaren ändrar händelsehanteraren storleken på informationen så att den får plats på den utskrivna sidan. När det gäller whiteboards skriver händelsehanteraren dock endast ut innehållet inom de streckade linjerna på whiteboarden.

  

Dela ett program

 

Du kan dela valfritt program på din dator med mötesdeltagare.

  
      
1    Välj Dela > Program.   

En lista över alla program som för närvarande körs på din dator visas.

  
2    Gör något av följande:
 •  

  Om programmet som du vill dela redan körs väljer du det i listan för att börja dela programmet.

    
 •  

  Om programmet som du vill dela inte körs väljer du Annat program. Dialogrutan Annat program öppnas och visar en lista över alla program på din dator. Välj programmet och välj sedan Dela.

    
   

Ditt program visas i ett delningsfönster på mötesdeltagarnas skärmar.

  
3    För att dela ytterligare ett program väljer du programmet som du vill dela:
 •  

  Om programmet redan körs väljer du Dela.

    
 •  

  Om programmet inte redan körs väljer du Dela program i händelsekontrollpanelen.

    
 •  

  När du öppnar ett program som du har minimerat öppnas det med delningsknapparna i det övre högra hörnet.

    
4    För att växla mellan program väljer du den nedrullningsbara pilen intill knappen Dela.
5    För att stoppa programdelning väljer du Stoppa delning i namnlisten på programmet som du inte längre vill dela, eller i händelsekontrollpanelen.

Program med detaljerade färger

Endast för Windows-användare

   

Som standard skickar händelsehanteraren bilder av delad programvara i 16-bitars färgläge, vilket motsvarar din dators High Color-inställning (16-bitar). Detta läge ger en korrekt färgåtergivning av de flesta delade program. Om ditt delade program innehåller detaljerade färgbilder, t.ex. övergångar, kanske färgen inte visas korrekt på mötesdeltagarnas skärmar. Till exempel kan färgövergångar visas som ”färgband”.

  

Om det är viktigt att upplösningen och återgivningen av färger blir korrekt i delade program kan du aktivera True Color-läget i händelsehanteraren. I detta läge kan dock prestandan hos programdelningen påverkas.

  

När du använder True Color-läge kan du välja något av följande alternativ:

  
 •  

  Bättre bildhantering (ingen bildkomprimering)

    

 •  

  Bättre prestanda (viss bildkomprimering)

    

  Med ”prestanda” avses den hastighet med vilken bilder visas på mötesdeltagarnas skärmar och med ”bildhantering” avses färgkvaliteten på delade bilder.

    

  Innan du slår på True Color-läge ska du säkerställa att din bildskärm är inställd på True Color (antingen 24-bitars eller 32-bitars färg). För mer information om inställningsalternativen för din bildskärm, se Windows-hjälpen.

    

  

Endast för Mac-användare

   

Innan du delar ett program eller ditt innehåll kan du välja något av följande visningslägen:

  
 •  

  Bättre prestanda: standardläget. Du kan visa innehållet snabbare än i läget med högre bildkvalitet.

    

 •  

  Högre bildkvalitet: Du kan visa innehållet med högre bildkvalitet. I detta läge kan det ta längre tid att visa delat innehåll än i läget med bättre prestanda.

    

  Byte av visningsläge påverkar inte presentations- eller dokumentdelning.

    

  

Dela program med detaljerad färg (Windows)

       
1    Om du för närvarande delar ett program stoppar du delningssessionen.
2    Välj Händelse >Händelsealternativ.
3    Välj fliken True Color-läge.
4    Välj Aktivera True Color-läge.
5    Välj något av följande alternativ:
 •  

  Bättre bildhantering

    
 •  

  Bättre prestanda

    
6    Välj OK eller Verkställ.

Dela program med detaljerad färg (Mac)

     
1    I Händelsefönstret väljer du Event Center > Egenskaper.
2    Välj Visning.
3    Välj Bättre prestanda eller Högre bildkvalitet.
4    Välj OK.

Delning av multimediainnehåll i medievisaren

 

Du kan dela multimediainnehåll från en URL i den dedikerade panelen Mediavisare.

  
    
1    För att börja dela multimedieinnehåll väljer du Dela > Multimedia.   

Dialogrutan Dela multimedia visas.

  
2    I Adressrutan anger du URL:en som innehåller multimedieinnehållet som du vill dela och väljer sedan OK.  

Innehållet dyker upp i mediavisaren i panelen Mediaspelaren.

  
3    Gör följande för att byta ut innehållet som visas mot nytt innehåll:   

Högerklicka på (Windows) eller tryck ned ctrl och välj (Mac) Mediavisarens namnlist och sedan Dela multimedia.

  

I Adressrutan anger du URL:en som innehåller multimedieinnehållet som du vill dela och väljer sedan OK.

  

Det nya innehållet ersätter det gamla innehållet i mediavisaren.

  
Nästa steg

 

Högerklicka, (Windows) eller tryck ned ctrl och välj (Mac) Mediavisarens namnlist och välj sedan Stoppa multimediedelning om du vill stoppa delning av multimedia.

  

Hindra mötesdeltagare från att dela multimediafiler

 

Som standard kan deltagare dela UCF-filer under händelser i Event Center. När du schemalägger en händelse kan du ange att denna funktion ska vara avstängd för händelsen.

  
    
1    Gå till Beskrivning och alternativ för händelse > Andra UCF-alternativ på sidan Schemalägg en händelse.
2    Välj Tillåt inte deltagare att dela mulitmediafiler under den här händelsen.
3    Välj Schemalägg händelsen.

Uppmana mötesdeltagare att kontrollera sina multimediaspelare

 

Om du planerar att visa multimediepresentationer i UCF-format (Universal Communications Format) under händelsen kan du uppmana mötesdeltagarna att kontrollera att de har rätt multimediaspelare installerade på sina datorer innan de ansluter till händelsen.

  
    
1    Gå till Beskrivning och alternativ för händelse > Andra UCF-alternativ på sidan Schemalägg en händelse.
2    Välj Begär att deltagarna kontrollerar sina multimediaspelare.
3    Välj Schemalägg händelsen.
 

Attachments

  Outcomes