Kända problem och begränsningar i Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 9Show Document
 • View in full screen mode

Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som endast påverkar Meeting Center. Mer information om vilka webbläsare och operativsystem som stöds av WebEx samt kända problem som påverkar andra WebEx-tjänster finns under Plattformsoberoende kända problem och begränsningar.

Microsoft Windows instabilt med vissa Intel-videodrivrutiner

Microsoft Windows som körs med viss maskinvara och programvara för Intel-videodrivrutiner kan bli instabilt under möten. Följande maskinvaru- och programvarukombinationer kan göra operativsystem instabila:

 • Dell Latitude E7470 bärbar dator som kör 64-bitars Windows 7 med någon av följande grafikdrivrutiner:

  • Intel HD Graphics 520

  • Intel Iris Graphics 550

 • HP EliteBook 840 G3 bärbar dator med Intel-grafikdrivrutiner

Microsoft arbetar med problemet och en lösning kommer inom kort.

Det går inte att ansluta automatiskt med hybrid-VoIP från TSP

Du kan inte ansluta automatiskt till ljudet när du ansluter till ett möte med hybrid-VoIP från TSP även om du har aktiverat inställningen ”;Anslut automatiskt till ljud med dator”;

Uppspelning av inspelningar på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen, kommer detta alternativ att aktiveras som standard i mötesschemaläggaren på din WebEx-webbplats. Det kommer också att aktiveras i standardmötesmallen du använder i WebEx-produktivitetsverktyg för att schemalägga WebEx-möten med Microsoft Outlook. Gemensamma mötesmallar som har skapats av användare kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av gemensamma mallar och vill att den första deltagaren som ansluter till möten automatiskt blir presentatör måste värden manuellt aktivera denna inställning i de gemensamma mallarna.

Nätverksbaserade inspelningar

Nätverksbaserade inspelningar kräver en bandbredd på minst 2.0 Mbit/s för att uppspelningen ska flyta smidigt, annars kan pauser uppstå.

Linux har inte stöd för MP4-uppspelning i icke-WebEx-videomöten

Linux-användare kan inte starta eller delta i icke-WebEx-videokonferensmöten som har MP4-uppspelning aktiverad. De får ett varningsmeddelande om att deras operativsystem inte har stöd för mötet, eftersom Linux endast har stöd för ARF-inspelningsformatet.

Aktiva möten med endast ljud tas bort

Möten med endast ljud tas bort enligt 90-dagarsperioden för att ta bort möten eller 180-dagarsperioden för återkommande möten, även om mötena har haft en värd eller deltagare under den tidsperioden.

Personliga rum

Automatisk låsning av personligt mötesrum - Detta alternativ tillämpas endast när värdar träder in i sitt personliga mötesrum med hjälp av WebEx-programmet. Om värdar träder in i sitt personliga mötesrum från en videoenhet eller ett videoprogram tillämpas inte denna funktion.

Informera värden - Om mer än en deltagare klickar på knappen Informera värd inom en 5-minutersperiod, skickar WebEx endast en e-postavisering med namnen på alla deltagare. E-postaviseringen kommer som mest att visa namnen på fem deltagare. Den här funktionen stöds för närvarande inte på mobila enheter.

Ljud via telefonitjänsteleverantör (TSP) – På vissa WebEx-webbplatser som använder tredjepartsleverantörer av telefonitjänster kan TelePresence-användare i vissa fall inte delta i WebEx-videokonferensmöten eller starta möten i personliga rum förrän de har angivit det avgiftsbelagda telefonnumret till telekonferensleverantören. För att undvika detta problem under möten rekommenderar vi att värden anger det avgiftsbelagda numret för TSP-ljudtjänsten i sina inställningar i samband med att det personliga mötesrummet konfigureras.

Annan telekonferens - För ett fåtal WebEx-webbplatser som använder Annan telekonferens som ljudalternativ startas personliga mötesrum utan ljud om alternativet Annan telekonferens är markerat. För att undvika detta problem rekommenderar vi starkt att webbplatsadministratörer ändrar webbplatsens ljudinställningar.

Webbläsare - På grund av särskilda säkerhetsåtgärder kan personliga mötesrum endast identifiera en mötesdeltagare officiellt, om en PC-användare vill delta i ett och samma personliga mötesrum från två tabbar i en webbläsare som två deltagare.

Linux-system, BlackBerry 10-enheter och Windows Phone 8 – Du kan inte starta eller vara värd för ett möte i ditt personliga mötesrum via Linux-system, en BlackBerry 10- eller Windows Phone 8-enhet.

Lobby i personligt mötesrum – Användare som har följande enheter eller system kan inte vänta i lobbyn när det personliga mötesrummet är låst: Linux-system, TelePresence-enheter, Windows Phone 8-enheter och BlackBerry 10-enheter. Inte heller kan användare som endast deltar i mötets ljuddel vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst. Dessa användare kommer att få ett meddelande om att rummet är låst, och kommer inte att kunna delta förrän rummet har låsts upp.

För information om övriga problem som påverkar personliga rum och WebEx-videokonferenser, se Plattformsoberoende funktioner och kända problem.

Cisco WebEx-webbapp

Videobegränsning

VoIP stöds inte när WebEx Meeting Center-videokonferenser är inaktiverat på värdkontot.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering av WebEx, som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version, kan du uppleva långsammare laddningstider eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Ett möte åt gången

Mac-användare kan endast delta i ett möte åt gången.

Mötesupplevelse

 • När språkvalet är inställt på koreanska kan felaktiga tecken ibland visas i mötesämnet.

 • Videoinställningsknappen visas inte i mötesdeltagarpanelen hos Mac-användare när en mötesdeltagare tittar på delat innehåll i helskärmsläge.

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:
  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade snabbstartsmallar som har skapats i äldre versioner av Meeting Center kan sluta fungera efter uppgradering till denna version.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av fler än ett ord visas inte korrekt som tre bokstäver, till exempel visas "Mary Van Buren" och "Robert Smith Jr." som "MB" respektive "RJ".

Funktionen ”Alla kan dela”

 • Funktionen ”Alla kan dela” är inte tillgänglig på Linux-plattformen. Den finns heller inte tillgänglig för mobila användare som använder tidigare versioner av Cisco WebEx Meetings-mobilappen. Denna funktion kommer att stödjas i Cisco WebEx Meetings-app version 6.6 eller senare på iPhone och iPad, version 3.6 eller senare på Blackberry 10-enheter och version 6.5 eller senare på Android-enheter. Användare från mobila enheter som har tidigare versioner av programmet kan fortfarande bli utsedda till presentatörer genom att presentatörsrollen överlåts till dem, förutsatt att mobilappen har presentatörskapacitet.

 • Om värden startar ett möte på en dator och sedan inaktiverar funktionen ”Alla kan dela” under ett möte kan mötesdeltagare i det mötet som använder tidigare versioner av Cisco WebEx Meetings-appen på iPhone, iPad, Blackberry 10-enheter eller Android-enheter fortfarande dela.

 • Användare som har Cisco WebEx Meetings-appen kan inte inaktivera funktionen ”Alla kan dela” under mötets gång. De kommer istället följa webbplatsadministrationens inställning för denna funktion.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i mötet även om värden redan har anslutit till mötet. Skulle detta inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden tilldelar värdrollen tillbaka till mötesvärden.

Kommandot Lämna möte

Kommandot Lämna möte är inaktiverat på webbplatser som använder tredje part för ljud via telefonitjänstleverantörer (TSP).

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som den del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar. Mer information och anvisningar finns i Frågor och svar om uppdatering av kryptografiska nycklar för WebEx.

Windows 7

 • Om en värd startar en händelse i Event Center med ljudsändning, kan det ta tid för andra mötesdeltagare att delta i ljudsändningen.

Windows 8.1 och 10

 • Vid fildelning måste du ha Adobe Acrobat Reader för att kunna dela PDF-filer.

 • Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

 • Mötesdeltagare i Meeting Center kan spara Universal Communications Format-filerna (UCF) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Meeting Center-möte delar och kommenterar en whiteboard, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen markeras.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Windows 10

 • Begränsningar i webbläsaren Microsoft Edge

  • Webbläsaren Edge stöds via WebEx lösning för temporära mappar (Temporary Folder Solution, TFS) genom att hämta och installera en körbar fil (.exe) första gången den används.

  • Webbläsaren Edge har endast stöd för att starta och delta i möten, händelser, utbildningsmöten och supportmöten i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center. Den stöds inte för Access Anywhere, Remote Access, Praktiskt labb, WebEx-spelaren för WebEx-inspelningsformat (WRF) eller WebEx nätverksinspelare för filer i avancerat inspelningsformat (ARF).

  • Delning av Edge-webbläsaren under ett WebEx-möte med hjälp av funktionerna för webbläsardelning eller programdelning stöds inte. Vi rekommenderar att skärmdelning används istället.

  Vi rekommenderar att du använder WebEx i Internet Explorer eller någon annan webbläsare tills fullt stöd finns för webbläsaren Edge.

 • Begränsningar i Firefox (64-bitars)

  • Webbläsaren Firefox (64-bitars) stöds via WebEx lösning för temporära mappar (Temporary Folder Solution, TFS) genom att hämta och installera en körbar fil (.exe) första gången den används.

  • Webbläsaren Firefox (64-bitars) stöds endast för att starta och delta i möten, händelser, utbildningsmöten och supportmöten i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center. Den stöds inte för Access Anywhere, Remote Access, Praktiskt labb, WebEx-spelaren för WebEx-inspelningsformat (WRF) eller WebEx nätverksinspelare för filer i avancerat inspelningsformat (ARF).

  Vi rekommenderar att du använder 32-bitarsversionen av webbläsaren Firefox tills fullt stöd finns för 64-bitarsversionen.

 • Stöd för flera bildskärmar

  Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

 • Begränsning vid innehållsdelning

  • När du delar en större fil såsom en PDF kommer möteshanteraren att sluta svara tills filuppladdningen är slutförd. Beroende på dokumentstorleken kan möteshanteraren sluta svara under en längre tid.

  • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att släckas.

  • Windows-programmen listas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

  • Om Meeting Center-deltagare försöker spara Universal Communications Format (UCF)-filer på sina lokala datorer och har öppnat dialogrutan Spara dokument, men värden sedan stänger av alternativet som låter användare spara filer, kan deltagarna ändå spara UCF-filerna.

 • När du delar ditt program eller skrivbord i Windows 10 kommer andra mötesdeltagare att se ett rutnät på platserna med öppnade paneler i fönstret för det delade innehållet. Detta problem uppstår med alla paneler, inbegripet möteskontrollpaneler, mötesdeltagarpaneler, chattpaneler och delningsindikatorer. Vi rekommenderar att du i så stor utsträckning som möjligt håller panelerna stängda för att tillhandahålla en bättre visningsupplevelse för andra mötesdeltagare. Du kan snabbt dölja eller visa alla mötespaneler genom att trycka på Ctrl+Alt+Shift+H.

Visningskvalitet på delade dokument

WebEx använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Beskurna, avskurna eller borttappade ritade objekt

Ritade objekt helt eller delvis utanför 15-bitars twipkoordinatområdet (32 768 x 32 768 twip = 22,75 x 22,75 tum) är avskurna eller visas inte alls. Detta inkluderar vanliga ritade PD-objekt, bilder, UCF-objekt och kommentarer. Pixlarnas verkliga storlek beror på skärmupplösningen och skärmstorleken.

För att undvika detta problem rekommenderar vi att du ändrar storlek på stora dokument så att de passar inom ovanstående koordinatområde.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF-verktygslåda.
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under WebEx-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Tagga interna mötesdeltagare

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

 • När mötesdeltagaren deltar via en mobil enhet

 • När en mötesdeltagare som använder One Touch TelePresence Plus inte använder SAML SSO-inloggning

 • I personliga konferensmöten

Fildelning

Om du är en värd som använder Windows och inte har en universell skrivardrivrutin installerad på ditt system kommer du endast att kunna dela Microsoft PowerPoint-filer under fildelning. I detta fall ger systemet dig möjligheten att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en universell skrivardrivrutin innan du fortsätter. (i Windows 7-system finns en universell skrivardrivrutin förinstallerad).

Det finns inte stöd för fildelning i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence).

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT och MP4.

 • MP4- och MOV-videofiler kan inte delas under ett WebEx-möte om de inte kan spelas upp av QuickTime-spelaren.

 • Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

  • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

  • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

  • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

Det finns inte stöd för fildelning i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence).

Ljudväxling till interna högtalare under fildelning

Om du använder en extern ljudenhet, t.ex. hörlurar eller externa högtalare, kommer fildelning av ljud, t.ex. WRF-filer, att tvinga WebEx-programmet att växla till de interna högtalarna även om du väljer en extern källa i WebEx-ljudinställningarna. Programmet återgår till den externa enheten efter att du har avslutat fildelningen.

Kan inte delta i mötet

Som Linux/Unix-användare går det eventuellt inte att delta i mötet om NTLM-verifiering är aktiverad via ISA-proxy.

Visa Office 2007-dokument

Mötesdeltagare som deltar i ett möte från Linux/Unix kan uppleva visningsproblem när presentatören delar ett Microsoft Office 2007-dokument. Vissa animeringar och bilder går inte att visa eller kan se förvrängda ut.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 och senare kan det hända att text som kopieras från en webbsida och klistras in på anteckningspanelen inte visas korrekt. En lösning är att först kopiera texten till Microsoft Word eller Microsoft Anteckningar och sedan kopiera texten från programmet till anteckningspanelen.

Importering av adressböcker till Microsoft Outlook 2010

Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010 (64-bitars).

Avsluta ett möte

Om flera flikar är öppna i webbläsaren Internet Explorer 7 och WebEx-sidan ”Möte pågår” inte är förgrundsfliken, kan möteshanteraren inte stängas. Anledningen är att bekräftelsedialogrutan ”Stäng möte” döljs om en annan flik visas ovanpå WebEx-sidan.

Videovisning i helskärmsvy

När presentatören växlar till videovisning i helskärmsläge under delningen av deras skärm (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”) kommer delningen av ett program eller dokument att pausas på deltagarsidan (den senaste delade skärmen fryser) om personen bara har en bildskärm. När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om presentatören har två eller fler bildskärmar kan han eller hon enkelt dela innehåll på en bildskärm och växla till helskärmsvideo på en annan bildskärm.

Litet WebEx-fönster på Microsoft Surface

WebEx öppnar ett väldigt litet fönster på Microsoft Surface-enheter i tidigare WBS-versioner än 31.8. Det är svårt att läsa text och använda kontroller. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste WebEx-versionen.

Automatisk omstart av ett möte på en säkerhetskopierad webbplats

Det finns ingen automatisk återställning av delat läge när en sida inte går att nå och automatiskt omdirigerar dig till din säkerhetskopierade webbplats som har säkerhetskopierats med WebEx Global Site Backup-system (GSB). När mötesfönstret återansluter till mötet på en säkerhetskopierad webbplats går det delade tillståndet förlorat och presentatören måste dela innehållet igen.

Använda applikationen Cisco WebEx Meetings på mobila enheter

Du kan ladda ner Cisco WebEx Meetings-appen från Apple App Store, Windows Phone Store, Google Play eller Amazon Appstore för Android. För mer information, se versionsinformation för mobila enheter på https://help.webex.com/community/webex-mobile/

(länk https://help.webex.com/community/webex-mobile/)

Mobila enheter stöds inte om de låsts upp med jailbreak eller rooting eller om leverantörs- eller hårdvarubegränsningarna tagits bort.

End-to-end-kryptering med PKI

End-to-end-kryptering av mötesdata genom att använda ett allmänt eller privat nyckelpar tillhandahållet av webbplatsadministratören stöds inte längre. End-to-end-kryptering i ett livemöte är fortsatt endast tillgängligt via en automatiskt genererad sessionsnyckel.

Nekad åtkomst på iOS-enhet efter uppgradering

Du kan hindras från att delta i ett möte från din iOS-enhet med felmeddelandet ”Denna version av WebEx-programmet är inte kompatibel med den nuvarande WebEx-tjänsten. Uppgradera programmet nu.”. Detta beror på ett säkerhetsalternativ för att upprätthålla säker åtkomst efter uppgraderingar av alla mobilappar.

Överlappande möten avslutas i förtid

Överlappande möten kan avslutas när det första mötet slutar under vissa förhållanden.

Till exempel om en värd schemalägger ett dagligt upprepat möte med 24 timmars varaktighet med en starttid klockan 08:00, och mötet har stöd för att delta före värden 15 minuter före mötets starttid och värden inte är närvarande, avslutas mötet klockan 08:00 och värden och deltagarna måste ansluta till mötet igen.
Attachments

  Outcomes