WebEx-ljud (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

WebEx-ljud (WBS30)

Plattformar och tjänster med stöd för WebEx-ljud

 

WebEx-ljud (hybridljud)

 

Med WebEx-ljud (hybridljud) kan deltagare ansluta till ljudkonferenser med sina datorer (internettelefon) eller via telefon. Det finns inga mötesnivåalternativ för att kunna aktivera eller inaktivera denna tjänst. Den är tillgänglig när WebEx-ljud är tillgängligt i ett WebEx-möte. Funktioner såsom att stänga av och slå på ljudet, ikoner och aktiv talare-meddelanden fungerar på samma sätt för deltagare. Deltagare kan när som helst övergå från att använda dator till telefon eller tvärtom. Deltagarnas status och det läge som de använder för att ansluta till konferensen visas i listan över mötesdeltagare.

 

WebEx-ljud (hybridljud) stöds för följande tjänster och plattformar:

  
                          

Stöd för WebEx-ljud (hybridljud)

 

Windows

 

Macintosh

 

Linux och Solaris

 

Meeting Center

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Training Center

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Event Center

 

Ja

 

Ja

 

Nej

 

Support Center

 

Nej

 

Nej

 

Nej

 
 

Stöd för WebEx-ljudfunktion

 


Note


Mer information om ljudalternativ som stöds i varje operativsystem finns under Plattformsoberoende funktioner och kända problem.

 
  
                                              
Finns i
Funktion Beskrivning Meeting Center Event Center Support Center Training Center

WebEx telekonferens

 

Det här ljudalternativet är integrerat i ditt online-möte. Välj bland följande alternativ:

 
  • Inringning: WebEx tillhandahåller ett avgiftsbelagt eller ett avgiftsfritt telefonnummer som du kan ringa när du vill ansluta till ett möte (det finns även internationella nummer).
  • Återuppringning: När du ansluter till en möte anger du ditt telefonnummer så ringer WebEx upp dig.
 
 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ljudsändning

 

Envägsljud, för möten där mötesdeltagarna endast lyssnar. En värd talar via en mikrofon som är ansluten till dennes dator.

 

Nej

 

Ja

 

Nej

 

Nej

 

Integrerat ljud för internettelefon (VoIP)

 

Använd datorn i stället för telefonen för att skicka ljudet via internet.

 

Ja

 

Endast Windows

 

Ja

 

Endast Windows

 

Personliga konferenser

 

Personliga konferenser gör det möjligt att starta en ljudkonferens och sedan kunna välja att utöka mötet till ett online-möte med videokonferens.

 

Ett personligt konferenskonto kan ha upp till tre uppsättningar åtkomstnummer (åtkomstkoder för värd och deltagare). Om du vill registrera dig för ett personligt konferenskonto går du till fliken Mitt WebEx och väljer Personliga konferenser.

 

Ja

 

Nej

 

Nej

 

Nej

 

Övrig telekonferenstjänst

 

Använd en telekonferenstjänst från en annan leverantör.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 
 

Jämförelser mellan WebEx-ljudfunktioner

 

 
                                                                       

Funktion

 

Beskrivning

 

Ljudsändning

 

WebEx-ljud1

 

Integrerad internettelefon

 

Personliga konferenser

 

Konferensstorlek

 

Ha i åtanke hur många som ska delta i mötet när du väljer ett ljudalternativ.

 

3 000 deltagare

 

1 000 deltagare (500 via telefon och 500 via WebEx internettelefon (VoIP}

 

500 deltagare (1 000 i Training Center)

 

500 deltagare

 

Flera talare

 

Antalet aktiva talare som krävs under konferensen

 

Endast värdar, presentatörer och diskussionsdeltagare kan tala som standard

 

Inga begränsningar

 

Inga begränsningar

 

Inga begränsningar

 

Ingångs- och utgångssignaler

 

När deltagare deltar i eller lämnar session kan WebEx informera dig via en uppspelning.

 

Nej

 

Ja

 

Nej

 

Ja

 

Stäng av ljud vid inträde

 

Ljudet från deltagarnas mikrofoner stängs av automatiskt när de kommer till mötet.

 

Ej tillämpligt

 

Ja

 

Ja

 

Nej

 

Starta ljudkonferensen automatiskt

 

Starta ljudet när en deltagare deltar i mötet. Om värden inte har deltagit får deltagarna höra ett inspelat meddelande som informerar dem om att värden inte har deltagit i mötet ännu.

 

Ja

 

Valfritt

 

Nej

 

Valfritt

 

Spara standardinställningar

 

Om du sparar dina ljudinställningar som standard i Mitt WebEx-profilen blir det lättare att starta och schemalägga möten med önskade inställningar.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Rapporter

 

Kör rapporter som visas ljudanvändningen i WebEx.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Stöd för TCP/UDP

 

WebEx stöder protokollen UDP och TCP.

 

Ja

 

Ej tillämpligt

 

Ja

 

Ej tillämpligt

 

Stöd för WebEx Audio-möten (hybridljud)

 

WebEx-ljudmöten (hybridljud) där deltagare kan ansluta till konferenser via telefon eller stationärt baserad internettelefon.

 

Ja

 

Ja

 

Nej

 

Ej tillämpligt

 
1 WebEx-ljud inkluderar hybridljud.

Täckning och begränsningar med WebEx-ljud

 

Mer information om täckning och begränsningar av WebEx-ljud finns i avsnittet Datablad om WebEx-ljuderbjudandehttp://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf och i Åtkomstbegränsningar till WebEx avgiftsfria nummerhttps://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf.

  
 

Attachments

    Outcomes