Kända problem och begränsningar med video (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som påverkar integrerad WebEx-video. Mer information om vilka webbläsare och operativsystem som stöds av WebEx samt kända problem som påverkar andra WebEx-tjänster finns under Plattformsoberoende funktioner och kända problem.

Högupplöst video

Den högupplösta videouppspelningen stängs automatiskt av vid delning av program, skrivbord och strömmande media. Den slås automatiskt på igen när funktionerna avslutas.

Vid strömning av media i Event Center stängs presentatörens video av

För att spela upp video från en fil samt dela denna med alla mötesdeltagare i Event Center krävs att presentatörens videokamera stängs av. Presentatören kan endast sända en videoström åt gången. Presentatörens videokamera kan slås på igen när han eller hon har avslutat strömningen av filen eller mediainnehållet.

Denna begränsning har lagts till för att skydda prenumeranter från bandbreddsproblem, som kan uppstå på grund av plötsliga uppgångar i videotrafiken då flera videoströmmar, som inte är miniatyrer, sänds till en stor grupp mötesdeltagare. Begränsningen kommer troligen att tas bort i framtiden.

Vanliga problem med mötesrum för samarbete (CMR)

Följande problem är vanliga under både CMR Cloud-möten och CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence):

Skicka video från WebEx-program till videokonferenssystem eller -program

Ett CMR Cloud- eller CMR Hybrid-möte startar alltid med den bästa videoupplösningen mellan TelePresence (eller andra videokonferenssystem eller -program) och WebEx. Om högupplöst video finns tillgänglig, är den också tillgänglig för alla mötesdeltagare. Om någon av mötesdeltagarna på WebEx-sidan upplever sämre nätverksförhållanden kommer upplösningen mellan TelePresence och WebEx att nedgraderas för att tillgodose denna mötesdeltagare. Detta innebär att videoupplösningen även kommer att nedgraderas för övriga deltagare. Den lägsta bithastigheten som ett WebEx-program måste bearbeta från WebEx Cloud för att kunna ta emot både video och program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”) är 1,2 Mbit/s. Om hastigheten är lägre än denna kommer WebEx-programmet endast att visa det delade programmet eller den delade skärmen.

Om WebEx-programmet på grund av låg nätverksbandbredd eller dåliga förhållanden (exempelvis CPU- eller RAM-användning) som är lokala för WebEx-programmet inte kan bibehålla en hastighet på 1,2 Mbit/s kommer användare från och med WBS29.11 att få ett varningsmeddelande om ”;låg bandbredd”; istället för att TelePresence-videon visas. I WBS29.11 och senare får användare av WebEx-programmet regelbundet och automatiskt sin anslutning till WebEx Cloud testad. Detta för att avgöra huruvida eventuella nätverks- eller lokala förhållanden har avhjälpts. Om de kan skicka och ta emot video med bithastigheten 1,2 Mbit/s eller högre kommer de att kunna återuppta videosändning och -mottagning.

Se Förutsättningar i Användarguide för företag för Cisco WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete på sidan Konfigurationsguide för Cisco WebEx Meeting Center för information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration för CMR Cloud-möten.

För information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfigurering för CMR Hybrid-möten, se Förutsättningar i kapitlet Funktioner och viktig information om Cisco WebEx och Tips för felsökning vid låg bandbredd med WebEx Meeting Center-klienten i Windows eller Mac i kapitlet Felsökning av Konfigurationsguiden Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguide för Cisco TelePresence Management Suite (TMS). Se Cisco WebEx vitbok om nätverksbandbredd för ytterligare information.

Videoupplevelse under möten

WebEx-användare ser endast den aktiva talarens, eller den senaste aktiva talarens, videoslutpunkt i WebEx-programmet. Videoslutpunktanvändare som inte talar syns inte i WebEx-programmet.

Videoslutpunktanvändare ser endast den aktiva talaren, eller den senaste aktiva talaren, från WebEx på sina skärmar. WebEx-användare som inte talar syns inte på skärmen.

Om det förekommer oljud i bakgrunden i ett TelePresence-rum kan det medföra att videon i detta TelePresence-rum visas som aktiv talare i WebEx-mötet. Vid behov kan värden använda kommandot Lås video för att låsa visningen av video hos en annan deltagare.

För mötesdeltagare som deltar i ett CMR Cloud- eller CMR Hybrid-möte från Apple iPad eller iPhone via 4G LTE syns inte videor i TelePresence-systemen, men ljudet hörs fortfarande. Detta problem inträffar på grund av att 180 p-video krävs för att skicka video till TelePresence-system, men 180 p-video över mobilnätverket stöds inte till följd av Apple iTunes stores krav på program.

Videovisning i helskärmsvy

När presentatören växlar till videovisning i helskärmsvy under skärm-, program- eller dokumentdelning pausas delningen på mötesdeltagarsidan (den skärm som senast delades låser sig). När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

Mötesdeltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om två bildskärmar används i WebEx-programmet på en Mac eller PC kan användare visa helskärmsvideo på den ena bildskärmen och skärm- eller programdelning i helskärm på den andra. Detta görs genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och välja ikonen ”;Visa alla mötesdeltagare i helskärm”;.

Presentatören kan ofrivilligt komma att inaktivera video för alla mötesdeltagare

Om en WebEx-användare som är presentatör i mötet avmarkerar alternativet Video i dialogrutan Mötesalternativ, inaktiveras video för alla mötesdeltagare, oavsett om de deltar via ett WebEx-mötesprogram eller från ett videokonferenssystem. För att återställa video för alla mötesdeltagare ska mötesvärden eller presentatören kryssa i alternativet Video i dialogrutan Mötesalternativ.
Attachments

    Outcomes