Omtilldela innehåll eller inspelningar

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

  

Om innehållsägaren lämnar din organisation kan du omtilldela befintligt innehåll till ett annat konto.

        
1   Välj Användarhantering > Redigera användare.
2   I kolumnen Namn letar du upp värdkontot vars innehåll eller inspelningar som du vill omtilldela.
3   Välj kontolänken.
4   Rulla ner till avsnittet Inspelnings- och innehållshantering.
5   Markera respektive kryssrutor för de innehållstyper som du vill omtilldela:
 • Inspelningar

   

 • Event Center-program

   

 • Training Center-kategorier

   

6   Välj Omtilldelning.
7   Använd funktionen Sök för att hitta kontot som du vill tilldela innehållet.
8   Välj motsvarande radioknapp för det nya kontot och välj sedan OK.

 


 

Attachments

  Outcomes