WebEx-audio (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

WebEx-audio (WBS30)

Ondersteunde platforms en services voor WebEx-audio

 

WebEx-audio (hybride geluid)

 

WebEx-audio (hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om deel te nemen aan een audioconferentie via hun computer (VoIP) of telefoon. Deze optie kan tijdens een vergadering niet worden in- of uitgeschakeld. De optie is beschikbaar als WebEx-audio beschikbaar is in een vergadering. Functies als het in- en uitschakelen van het geluid, pictogrammen en meldingen voor actieve sprekers werken voor deelnemers op precies dezelfde wijze. De deelnemers kunnen op elk gewenst moment van hun computer overschakelen naar een telefoon of van hun telefoon naar een computer. De status van de deelnemers en de modus die ze gebruiken om verbinding met de conferentie te maken, worden weergegeven in de lijst Deelnemers.

 

WebEx-audio (hybride geluid) wordt ondersteund voor de volgende services en platforms:

  
                          

Ondersteuning voor WebEx-audio (hybride geluid)

 

Vensters

 

Macintosh

 

Linux en Solaris

 

Meeting Center

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Training Center

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Event Center

 

Ja

 

Ja

 

Nee

 

Support Center

 

Nee

 

Nee

 

Nee

 
 

Ondersteuning van WebEx-audiofuncties

 


Opmerking


Zie Functies op meerdere platforms en bekende problemen voor meer informatie over de ondersteunde audio-opties voor de verschillende besturingssystemen.

 
  
                                              
Beschikbaar in
Functie Beschrijving Meeting Center Event Center Support Center Training Center

WebEx-teleconferentie

 

Deze audio-optie is geïntegreerd in uw online WebEx-sessie. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 
  • Inbellen: WebEx levert een betaald of gratis telefoonnummer dat u kunt bellen om deel te nemen aan de sessie (er zijn ook internationale nummers beschikbaar).
  • Terugbellen: wanneer u aan een sessie wilt deelnemen, geeft u uw telefoonnummer op zodat u wordt teruggebeld door WebEx.
 
 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Geluidsuitzending

 

Audio in één richting, voor vergaderingen waarbij deelnemers alleen luisteren. De host spreekt via een microfoon die op zijn of haar computer is aangesloten.

 

Nee

 

Ja

 

Nee

 

Nee

 

Geïntegreerde VoIP-audio (Voice-over-IP)

 

In plaats van de telefoon kunt u de computer gebruiken om de audio via internet te verzenden.

 

Ja

 

Alleen Windows

 

Ja

 

Alleen Windows

 

Persoonlijke conferentie

 

Met Persoonlijke conferentie kunt u een audioconferentie starten en de vergadering vervolgens eventueel uitbreiden naar een online vergadering inclusief een videoconferentie.

 

Een account voor Persoonlijke conferentie beschikt maximaal over drie sets toegangsnummers (toegangscodes voor de host en deelnemers). Als u zich wilt aanmelden voor een Persoonlijke conferentie-account, gaat u naar het tabblad Mijn WebEx en selecteert u Persoonlijke conferentie.

 

Ja

 

Nee

 

Nee

 

Nee

 

Andere teleconferentieservice

 

Gebruik een teleconferentieservice van een derde partij.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 
 

Vergelijking van WebEx-audiofuncties

 

 
                                                                       

Functie

 

Beschrijving

 

Geluidsuitzending

 

WebEx Audio1

 

Geïntegreerde VoIP

 

Persoonlijke conferentie

 

Conferentiegrootte

 

Houd bij het kiezen van een audio-optie rekening met de grootte van de groep die deelneemt aan uw sessie.

 

3000 deelnemers

 

1000 deelnemers (500 via de telefoon en 500 via WebEx VoIP)

 

500 deelnemers (1000 voor Training Center)

 

500 deelnemers

 

Meerdere sprekers

 

Hoeveel actieve sprekers deelnemen aan de conferentie

 

Standaard kunnen alleen de hosts, presentatoren en panelleden spreken

 

Geen beperkingen

 

Geen beperkingen

 

Geen beperkingen

 

Toon voor binnenkomen en afsluiten

 

WebEx kan een signaal afspelen om u te laten weten wanneer deelnemers deelnemen aan de vergadering of deze verlaten.

 

Nee

 

Ja

 

Nee

 

Ja

 

Dempen bij binnenkomst

 

De microfoon van de deelnemer automatisch dempen zodra deze deelneemt aan de sessie.

 

N.v.t.

 

Ja

 

Ja

 

Nee

 

De audioconferentie automatisch starten

 

Start het geluid wanneer een deelnemer deelneemt aan de sessie. Als de host nog niet begonnen is met deelnemen, krijgen de deelnemers een opgenomen bericht te horen dat de host nog niet heeft deelgenomen.

 

Ja

 

Optioneel

 

Nee

 

Optioneel

 

De standaardinstellingen opslaan

 

Sla de standaard audio-instellingen op in uw Mijn WebEx-profiel zodat u eenvoudiger sessies met uw voorkeursinstellingen kunt starten en plannen.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Rapporten

 

Voer rapporten uit waarin uw WebEx-audiogebruik wordt weergegeven.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

TCP/UDP-ondersteuning

 

WebEx ondersteunt de protocollen UDP en TCP.

 

Ja

 

N.v.t.

 

Ja

 

N.v.t.

 

Ondersteuning voor WebEx-audiovergadering (hybride geluid)

 

WebEx-audiovergadering (hybride geluid) waarbij deelnemers de flexibiliteit hebben om deel te nemen aan een vergadering via de telefoon of via hun computer (VoIP).

 

Ja

 

Ja

 

Nee

 

N.v.t.

 
1 WebEx-audio is voorzien van hybride geluid.

Dekking en beperkingen van WebEx-audio

 

Voor meer informatie over dekking en beperkingen van WebEx-audio raadpleegt u het Datasheet voor aanbod van WebEx-audio op http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf en Toegangsbeperkingen voor gratis WebEx-telefoonnummers op https://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf.

  
 

Attachments

    Outcomes