E-mailsjablonen beheren

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Sinead Cunningham on Aug 10, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

E-mailsjablonen


Uw WebEx-site bevat aanpasbare e-mailsjablonen in HTML-indeling en in een indeling met platte tekst. De pagina E-mailsjablonen geeft aan of een versie met HTML-indeling van een sjabloon beschikbaar is.

Als u een tekstgebaseerde e-mailsjabloon hebt aangepast, is de HTML-versie niet beschikbaar. Een HTML-versie is beschikbaar als u teruggaat naar de standaardsjabloon.

E-mailsjablonen aanpassen

Uw WebEx-service verstuurt automatisch e-mailberichten, bijvoorbeeld wanneer een host een sessie plant of wijzigt. Als uw site over de e-mailoptie beschikt, kunt u de sjablonen wijzigen waarmee deze e-mailberichten worden gedefinieerd. U kunt voor elke e-mailsjabloon de standaardstatus herstellen.


Opmerking


Zorg ervoor dat u de sjabloonwijzigingen aanbrengt voor elke taal die uw site ondersteunt. Breng de wijzigingen aan in dezelfde taal als de sjabloon. Als u bijvoorbeeld een sjabloon in de Franse taal bewerkt, brengt u de wijzigingen aan in het Frans.


Neem contact op met uw WebEx-accountmanager voor meer informatie over het inschakelen van de e-mailsjablonen.

    
1Nadat u zich bij de WebEx-site hebt aangemeld, selecteert u de koppeling voor de standaardtaal.
2Selecteer op de pagina Voorkeuren in de lijst Taal de taal van de te bewerken sjabloon.
3Selecteer Opslaan.
4Open de sitebeheerportal door de koppeling Sitebeheer te selecteren.
5Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > E-mail > E-mailsjablonen.

Er wordt een lijst met beschikbare e-mailsjablonen weergegeven.

6Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestaande e-mailsjablonen voor de service waarvoor u sjablonen wilt aanpassen.
7Selecteer de sjabloon die u wilt wijzigen.
8Wijzig de tekst en verwijder of herschik indien nodig de variabelen.

De namen van variabelen worden weergegeven tussen procenttekens (%).

Belangrijk:
 • U kunt variabelen binnen een sjabloon verplaatsen, maar u kunt de namen niet wijzigen.

   

 • Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere wordt niet ondersteund.

   

9Nadat u een HTML-e-mailsjabloon hebt aangepast, selecteert u Voorbeeld weergeven van HTML om ervoor te zorgen dat uw sjabloon eruit ziet zoals verwacht.
10Selecteer Bijwerken.
11Herhaal deze procedure om dezelfde wijzigingen aan te brengen voor de sjabloon in elke ondersteunde taal.

Een SIP URI van Skype voor Bedrijven toevoegen aan e-mailberichten

Deze procedure is van toepassing op WBS32 en hoger.

Maak het eenvoudiger voor gebruikers van Skype voor Bedrijven om deel te nemen aan WebEx-vergaderingen. U kunt emailsjablonen bewerken (voor vergaderings-e-mails en -uitnodigingen) en er een code in zetten waarmee een koppeling wordt gegenereerd voor gebruikers van Skype voor Bedrijven. U kunt een Skype voor Bedrijven-koppeling toevoegen aan de volgende sjablonen voor Productiviteitstools:

 • MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

   

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)

   

Het systeem genereert de Skype voor Bedrijven-koppeling op basis van het vergaderingsnummer of de gebruikersnaam (voor uitnodigingen voor persoonlijke ruimten).


Opmerking


De koppeling werkt mogelijk niet voor gebruikers van Mac, omdat SIP URI's niet worden herkend door het Mac-besturingssysteem. Mac-gebruikers kunnen de URI kopiëren en plakken in Skype om in te bellen.


U kunt de HTML-code aanpassen om de e-mailsjabloon het gewenste uiterlijk te geven. Het wordt aanbevolen om enige kennis te hebben van HTML-code.

1Kies de HTML-sjabloon die u wilt bewerken in Sitebeheer.
2Voeg de code toe om te genereren en geef de SIP URI weer in de e-mail.<BR> <BR> <FONT SIZE="2" COLOR="#000000" FACE="ARIAL"> Kies het volgende SIP-adres om deel te nemen aan de vergadering met Skype: SIP:
%MeetingNumberNS%.SITENAME@lync.webex.com </FONT> <BR> <BR>

Vervang ";SITENAME"; met het werkelijke subdomein van de site. De variabele ";%MeetingNumberNS%"; wordt dynamisch vervangen door het vergaderingsnummer.

OF

<BR> <BR> <FONT SIZE="2" COLOR="#000000" FACE="ARIAL"> Kies het volgende SIP-adres om deel te nemen aan de vergadering met Skype: SIP:%username%.SITENAME@lync.webex.com </FONT> <BR> <BR>

Vervang ";SITENAME"; met het werkelijke subdomein van de site. De variabele ';%username%'; vult de persoonlijke ruimte dynamisch in.

De standaard e-mailsjabloon herstellen

Als u een e-mailsjabloon aanpast, kunt u deze sjabloon herstellen naar de oorspronkelijke staat.


1Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > E-mail > E-mailsjablonen.
2Schakel het selectievakje in naast de sjabloon die u wilt herstellen.
3Selecteer Terugzetten naar standaard onder aan de pagina. Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de standaardstatus van de sjabloon wilt herstellen.
4 Selecteer OK.
 

Attachments

  Outcomes