Skapa en mötestyp för Cisco Unified Videoconferencing

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

  

Med mötestypen Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kan du integrera WebEx-tjänster med sessionskonferenser för video på CUVC-system. Ett mötes-ID hjälper dig att genomföra denna integrering.

Innan du kan integrera WebEx-tjänster med CUVC-systemet ska du säkerställa att:

 • CUVC-alternativet är tillgängligt för din WebEx-webbplats.

   

 • Du har aktiverat CUVC-alternativet på inställningssidan.

   

 • Obs! När CUVC-alternativet är aktiverat kommer CUVC Desktop att ersätta WebEx-video under en session.

   

  Du kan konfigurera CUVC-integreringen genom att använda antingen ett dynamiskt mötes-ID för CUVC eller ett anpassat mötes-ID för CUVC.

   

         
1   Välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Mötestyper.
2   Leta upp avsnittet för den primära sessionstypen som du vill skapa en anpassad sessionstyp för.
3   Välj länken Lägg till ny anpassad sessionstyp för <session type>.
4   På sidan Lägg till anpassad mötestyp och skriv sedan in mötestypens namn i rutan för Sessionsnamn.
5   Bläddra ner tills du hittar alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC).
Observera      

Om du inte ser alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kanske det inte är tillhandahållet för din webbplats.

6   Välj Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) och ange CUVC-URL:en för att aktivera CUVC-integrering med den valda WebEx-tjänsten. Om du inte tillhandahåller CUVC-URL:en kommer ett felmeddelande att visas när du försöker att lägga till mötestypen.
7   (Valfritt) Konfigurera CUVC-integrationen genom att tillhandahålla antingen anpassat mötes-ID för CUVC eller dynamiskt mötes-ID.
 • För att tillhandahålla anpassat mötes-ID för CUVC välj Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren.

 • För att tillhandahålla ett dynamiskt mötes-ID för CUVC ska du inte välja Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren. WebEx-mötesnummer representerar mötes-ID för CUVC när du schemalägger ett möte. Du måste också inkludera ett ”tjänsteprefix” i %MeetingID%-variabeln för CUVC-URL:en. Till exempel http://värdnamn.exempel.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren är avmarkerat som standard.

8   (Valfritt) Välj Exempel-URL för att visa hjälpämnet för CUVC-konfigurationen.
9   Välj Lägg till för att skapa mötestypen för CUVC.

 


 

Attachments

  Outcomes