Cisco Meeting Center configureren

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

De eindpagina van sessies wijzigen voor Meeting Center

Deze procedure is alleen bedoeld voor Meeting Center.

 

U kunt de bestemmingspagina wijzigen die wordt weergegeven als een WebEx-sessie wordt beëindigd. In WebEx wordt één pagina weergegeven voor hosts en één voor deelnemers. Via deze procedure kunt u beide pagina's wijzigen.

 
       
1    Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Meeting Center en zoek het gedeelte Site-opties.
2    Selecteer in het gedeelte Standaardbestemmingspagina host: de optie Aangepaste pagina gebruiken.
3    Voer in het veld URL de URL in van de pagina die u voor hosts wilt weergeven na beëindiging van de sessie.
4    Selecteer in het gedeelte Standaardpagina hostdeelnemer: de optie Aangepaste pagina gebruiken.
5    Voer in het veld URL de URL in van de pagina die u voor deelnemers wilt weergeven na beëindiging van de sessie.
6    Selecteer Site-instellingen bijwerken.

Site-opties

 
                                  

Optie

 

Beschrijving

 

Standaard bestemmingspagina host

 

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor vergaderinghosts wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 
 • Standaard WebEx-merkpagina gebruiken: de standaard WebEx-pagina wordt weergegeven. Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van WebEx wilt weergeven, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

   

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor hosts wanneer een vergadering wordt beëindigd.

   

  Opmerking      

  U hoeft het gedeelte '';http://''; niet in te voeren voor de URL.

   
   
 

Standaard bestemmingspagina deelnemer

 

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor de deelnemers aan de vergadering wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 
 • Standaard WebEx-merkpagina gebruiken: de standaard WebEx-pagina wordt weergegeven. Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van WebEx wilt weergeven, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

   

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor deelnemers wanneer een vergadering wordt beëindigd.

   

  Opmerking      

  U hoeft het gedeelte '';http://''; niet in te voeren voor de URL.

   
   
 

Deelnemen aan pagina

 

Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van WebEx op de pagina wilt weergeven die hosts en deelnemers gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

 

Uitnodigingsbericht

 

Als u promotionele inhoud voor gratis proefversies van WebEx wilt weergeven in uitnodigingsberichten, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

 

Tabblad Info in vergadering

 

Geeft aan of u een 'groen' bericht met de tekst 'Bedankt voor uw groene manier van werken door online te vergaderen' wilt weergeven.

 

Automatisch opnemen...

 

Geeft aan of u automatisch alle sessies met Network Based Recording (NBR) wilt opnemen.

 
Opmerking      

Deze functie is alleen beschikbaar als de opnameoptie beschikbaar is op uw site.

 
 

E-mailmelding verzenden...

 

Geeft aan of u een e-mailmelding naar de host wilt verzenden wanneer de opname van de vergadering is voltooid. Dit wordt niet aanbevolen wanneer de optie Alle sessies automatisch opnemen is ingeschakeld.

 

Continue verbinding met teleconferentie inschakelen

 

Geeft aan of de teleconferentie mag worden voortgezet nadat de host de vergadering heeft beëindigd.

 

Standaardinstelling

 

De standaardwaarde voor Continue verbinding met teleconferentie in- of uitschakelen.

 

De host toestaan de vergadering te verlaten zonder deze te beëindigen

 

Geeft aan of u vergaderingen automatisch wilt beëindigen als de host de vergadering verlaat.

 
 

Over het gebruik van WebEx-vergaderingen op mobiele apparaten

U kunt WebEx-vergaderingen op mobiele apparaten gebruiken om vergaderingen weer te geven, eraan deel te nemen en vergaderingen te beëindigen, net als op een computer. U hebt geen webbrowser nodig. In plaats daarvan wordt een WebEx-vergadertoepassing op uw apparaat geïnstalleerd die de meeste vergaderfuncties biedt.

 

WebEx Meetings werkt op iPhones en Android-, Windows Phone- en BlackBerry-apparaten. Zie http://www.webex.com/products/web-conferencing/mobile.html voor informatie over of uw apparaat wordt ondersteund voor de Meeting Center-, Event Center- en Training Center-app.

 

WebEx-vergaderingen op mobiele apparaten inschakelen

U kunt ondersteuning voor de integratie van WebEx-vergaderingen op mobiele apparaten inschakelen. Wanneer de integratie is voltooid, bevat elk uitnodigingsbericht dat een deelnemer ontvangt, de volgende informatie:

 
 • Instructies om deel te nemen aan de vergadering.

   

 • Een koppeling om deel te nemen aan de vergadering.

   

 • Een koppeling om de WebEx-toepassing te downloaden wanneer de genodigde de toepassing nog niet heeft geïnstalleerd.

   

 
   
1    Selecteer Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2    Scrol omlaag naar het gedeelte Siteopties. Schakel onder Mobiele ondersteuning voor de selectievakjes in van de apparaten die u wilt inschakelen.

Hybride CMR instellen

Alleen voor Meeting Center

 

Wanneer de functie hybride Collaboration Meeting Rooms (CMR), eerder WebEx(-geactiveerde) TelePresence of Cisco WebEx OneTouch genoemd, beschikbaar is voor uw site, kunnen gebruikers gezamenlijke vergaderingen plannen en starten met WebEx en TelePresence. WebEx-gebruikers kunnen via een gecombineerde vergadering contact maken met TelePresence-gebruikers, mits de gebruikte TelePresence-apparatuur is bijgewerkt naar de nieuwste versie. WebEx-deelnemers kunnen inhoud van TelePresence-deelnemers weergeven en inhoud met ze delen.

 

Naast de hybride CMR-opties die u moet opgeven, moet u het volgende doen:

 
 • Zorg ervoor dat de integratie met Microsoft Outlook voor WebEx-productiviteitstools is ingeschakeld. Voor hybride CMR is dit een proces van twee stappen:

   

  • Configureer de site-instellingen voor Productiviteitstools.

    

  • Om ervoor te zorgen dat hybride CMR-gebruikers WebEx-vergaderingen in Microsoft Outlook kunnen plannen met behulp van WebEx-productiviteitstools, moet voor uw site de Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE) zijn geïmplementeerd. Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.

    

   

  Opmerking


  • De hybride CMR-functie wordt alleen ondersteund door de Microsoft Outlook-integratie voor Windows. Momenteel wordt hybride CMR niet ondersteund door een andere integratie van Productiviteitstools.

    

  • De functionaliteit en het uiterlijk van de Microsoft Outlook-integratie verandert wanneer hybride CMR is ingeschakeld. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van WebEx- en TelePresence-integratie met Outlook, beschikbaar op uw pagina Meeting Center-gebruikershandleidingen, voor meer informatie.

    

   
   
 • Zorg ervoor dat het Meeting Center TelePresence-sessietype is ingeschakeld voor:

   

  • Uw site

    

  • Nieuwe gebruikers op uw site

    

   Deze optie is standaard ingeschakeld voor alle nieuwe gebruikersaccounts, maar kan indien gewenst worden uitgeschakeld.

    

  • Elke gebruiker die hybride CMR-vergaderingen host

    

   
 • Neem voorzorgsmaatregelen om problemen met weinig bandbreedte te verminderen tijdens vergaderingen op uw site:

   

  • Selecteer een VoIP- en videoverbinding over UDP/TCP SSL.

    

  • Behoud de standaardinstelling van 15 fps voor maximumvideobandbreedte voor uw Meeting Center-site.

    

  • Zorg ervoor dat aan verzamelde bandbreedtebehoeften voor uw hybride CMR-vergaderingen kan worden voldaan. Raadpleeg de Whitepaper 'Cisco WebEx-netwerkbandbreedte' en 'Voorwaarden' in de Configuratiehandleiding van hybride Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) voor meer informatie over aanbevolen configuratie-instellingen voor de bandbreedte voor hybride CMR-vergaderingen.

    

   Raadpleeg de Release-opmerkingen Video, beschikbaar op uw pagina Meeting Center-gebruikershandleiding > Release-opmerkingen, voor informatie over vereisten en beperkingen voor video.

    

   
 • Toestaan dat Audio van telefonieserviceprovider (TSP) in uw vergaderingen wordt gebruikt (indien geconfigureerd).

   

 • Inzicht in vergaderingssjablonen die worden gebruikt voor hybride CMR.

   

 • Raadpleeg de informatie over de laatste bekende problemen met en beperkingen van hybride CMR in de Release-opmerkingen Sitebeheer vanuit uw pagina Meeting Center-gebruikershandleidingen > Release-opmerkingen.

   

 

Hybride CMR-opties opgeven

Voordat u begint

Als uw site zowel hybride CMR-gebruikers als niet-hybride CMR-gebruikers bevat en u ervoor wilt zorgen dat hybride CMR-gebruikers WebEx-vergaderingen in Microsoft Outlook kunnen plannen met behulp van WebEx-productiviteitstools, moet voor uw site de Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE) zijn geïmplementeerd. Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.

 

De beheerder moet de functie hybride CMR inschakelen, zodat deze op de site beschikbaar is.

 
           
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > OneTouch.
2    Schakel in het gedeelte TelePresence-opties het selectievakje Cisco WebEx OneTouch-vergaderingen toestaan (alleen MC) in.

Als u deze optie niet selecteert, zijn de overige opties voor hybride CMR (OneTouch TelePresence) niet beschikbaar.

3    Voer in het veld Boekingsservice-URL van de Cisco TMS het hostadres in dat de verbinding autoriseert tussen de Cisco TelePresence Management Suite (TMS) en het Cisco WebEx-gegevenscentrum.

Deze TMS-optie is een indicatie dat hybride CMR (ook bekend als OneTouch 2.0) is ingeschakeld voor uw site. Als deze optie verwijst naar CTSMAN, is uw site nog steeds ingeschakeld voor OneTouch 1.0. Raadpleeg de Release-opmerkingen Sitebeheer die beschikbaar zijn op uw Meeting Center-site voor verschillen tussen OneTouch 1.0 en OneTouch 2.0. Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor hybride CMR (samenwerkingsvergaderruimte) voor meer informatie over het configureren van TMS.

 

De Cisco TMS is verantwoordelijk voor het plannen van Cisco TelePresence-vergaderingen. U moet het correcte hostadres invoeren om verbinding te kunnen maken met het TelePresence-systeem.

 
4    Geef aan of u een kopie van de uitnodigingse-mail naar de vergaderingshost wilt verzenden.

Als dit is ingeschakeld, ontvangt de host twee e-mails: een voor de host, met de hosttoegangscode, en een die hij of zij kan doorsturen naar deelnemers aan de vergadering. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 
5    Selecteer of u gratis telefoonnummers voor uw deelnemers wilt weergeven.
6    Schakel TelePresence-bandbreedtecontrole inschakelen in om de beste ervaring voor alle gebruikers te bieden tijdens het delen of wanneer een video wordt weergegeven in een hybride CMR-vergadering. Schakel deze optie niet uit tenzij dit wordt geadviseerd door de WebEx-klantenservice.
7    Zorg ervoor dat TelePresence-welkomstscherm weergeven is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, kan het welkomstscherm de hoeveelheid beschikbare schermruimte voor het weergeven van live-video (in plaats van scherm delen) minimaliseren op TelePresence-apparaten. Schakel deze optie alleen in als het belangrijk is om bepaalde gegevens weer te geven, zoals vergaderingsinformatie, inbelnummers en de hostsleutel van de vergadering.
8    Selecteer onder WebEx VoIP- en videoverbinding Automatisch gecodeerde UDP/TCP SSL.

De Cisco TMS kan zo via UDP verbinding maken met de TelePresence Gateway. Als een UDP-verbinding niet is toegestaan, maakt Cisco TMS gebruik van TCP/SSL. Schakel TCP SSL niet in, tenzij dit wordt geadviseerd door de WebEx-klantenservice.

 
9    Selecteer Hybride VoIP uitschakelen om de functie uit te schakelen waarmee gebruikers een audioverbinding kunnen maken via hun computer.
10    Selecteer Bijwerken.

Opties voor samenwerkingsvergaderruimten (CMR) opgeven

Voordat u begint

Samenwerkingsvergaderruimten (CMR) is een optionele functie die alleen beschikbaar is voor Meeting Center. U kunt pas gebruikmaken van deze functie als deze is ingericht voor uw site en is ingeschakeld en ingesteld door de sitebeheerder. Zodra CMR is ingeschakeld, kan CMR worden in- of uitgeschakeld voor afzonderlijke gebruikers.

 

Opmerking


Als u een CMR-vergadering instelt en deelnemers via niet-gecodeerde TelePresence-apparaten deelnemen, is de bijbehorende WebEx-vergadering ook niet gecodeerd.

 
 
       
1    Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2    Schakel in het gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimten) het selectievakje Bandbreedtebeheer voor videoapparaat inschakelen in.
3    Selecteer onder WebEx-VoIP- en -videoverbinding een verbindingsmethode tussen de WebEx-vergadertoepassing en de multimediaserver (VoIP en video):
 • Automatisch gecodeerde UDP/TCP SSL (aanbevolen): hiermee kan in de WebEx-vergadertoepassing via gecodeerde UDP verbinding worden gemaakt met de multimediaserver. Als de UDP-verbinding niet is toegestaan, maakt de toepassing gebruik van SSL. Dit is de flexibelste optie, vooral als u het verkeer wilt minimaliseren.
 • TCP SSL: hiermee kan in de WebEx-vergadertoepassing via SSL verbinding worden gemaakt met de multimediaserver.
4    Schakel Een groepsnummer gebruiken in om een eenvoudige numerieke beltekenreeks te configureren die wordt weergegeven in uitnodigingsberichten voor vergaderingen (bijvoorbeeld [gebruikersnaam]@[sitenaam].webex.com of 1234). Als deze optie niet is ingeschakeld, kunnen gebruikers aan vergaderingen deelnemen door een door het systeem gegenereerde, sitespecifieke groeps-URI te kiezen die in het uitnodigingsbericht wordt weergegeven.
5    De functie Samenwerkingsvergaderruimten (CMR) is standaard ingeschakeld. Schakel Persoonlijke ruimte inschakelen uit als u deze functie wilt uitschakelen voor uw site.
6    Stel de exact vereiste lengte van de hostpincode in door een getal te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

De nieuwe of bijgewerkte lengte voor de hostpincode moet overeenkomen met het hier geselecteerde getal. Als u de lengte echter bijwerkt tot een kortere pincode blijft de oorspronkelijke, langere pincode werken als de gebruiker deze niet wijzigt.

 

Terugbellen via video inschakelen

Schakel Terugbellen via video in om het gebruikers gemakkelijker te maken om sneller vanuit video-eindpunten aan vergaderingen deel te nemen.
 • Gebruikers van mobiele WebEx-vergadertoepassingen kunnen aan een vergadering deelnemen door op een knop op hun smartphone of tablet (iOS en Android) te tikken.

   

 • Desktopgebruikers kunnen een videogesprek op hun video-eindpunt ontvangen, vergelijkbaar met Terugbellen via audio.

   

Voordat u begint

Uw WebEx-site moet zijn geconfigureerd met WebEx Hybrid Audio of Cloud Connected Audio.

     
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2    Schakel in het gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimten) het selectievakje Terugbellen via video in.
3    Geef op of de gebruiker verplicht op 1 moet drukken om aan vergaderingen deel te kunnen nemen door een van de volgende opties te selecteren.
 • zonder te drukken op '1'
 • moet drukken op '1'
4    Selecteer Bijwerken.

Maximumbandbreedte voor video instellen

U kunt de maximale videoframesnelheid voor video in vergaderingen wijzigen. De standaard is 15 fps. Deze optie is alleen beschikbaar voor Meeting Center-sites.

    
1    Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2    Kies in het gedeelte Siteopties in de lijst Maximumbandbreedte voor video instellen op een van de volgende instellingen:
 • Laag (5 fps, gemiddelde resolutie)

 • Gemiddeld (15 fps, hoge resolutie)

 • Hoog (30 fps, hoge resolutie)

3    Selecteer Bijwerken.
 

Attachments

  Outcomes