Hantera e-postmallar

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Sinead Cunningham on Aug 10, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

E-postmallar


Din WebEx-webbplats inkluderar anpassningsbara e-postmallar i formaten HTML och oformaterad text. Sidan E-postmallar indikerar om det finns en mall i HTML-format.

HTML-versionen är inte tillgänglig om du har anpassat en textbaserad e-postmall. En HTML-version blir tillgänglig om du återgår till standardmallen.

Anpassa e-postmallar

Din WebEx-tjänst skickar automatiskt e-postmeddelanden, till exempel när värdar schemalägger eller ändrar sessioner. Om din webbplats har alternativet e-postmallar kan du ändra mallen som definierar dessa e-postmeddelanden. Du kan också återställa alla e-postmallar till ursprungstillståndet.


Observera


Se till att du gör malländringar för alla språk som din webbplats har stöd för. Gör dina ändringar på samma språk som i mallen. Exempelvis, när du redigerar en franskspråkig mall gör du dina ändringar på franska.


För information om att aktivera alternativet e-postmallar ska du kontakta din WebEx-representant.

      
1När du har loggat in på din WebEx-webbplats väljer du länken till standardspråket.
2På sidan Inställningar i listan Språk väljer du språk på den mall som ska redigeras.
3Välj Spara.
4Öppna portalen Webbplatsadministration genom att välja länken Webbplatsadministration.
5På navigeringsraden, välj Konfiguration > E-post > E-postmallar.

En lista över tillgängliga e-postmallar visas.

6Från den nedrullningsbara listan Existerande e-postmallar för väljer du tjänsten som du vill anpassa mallarna för.
7Välj mallen som du vill ändra.
8Ändra texten och ta bort eller flytta om variabler efter behov.

Variabler visas med ett procenttecken (%) före och efter namnet.

Viktigt:
 • Du kan flytta variabler inom en mall, men ändra inte deras namn.

   

 • Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Det finns inget stöd för att kopiera och klistra in variabler från en mall till en annan.

   

 
9Efter anpassning av en e-postmall i HTML, välj Förhandsgranska HTML för att säkerställa att mallen ser ut som du förväntade dig.
10Välj Uppdatera.
11Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.

Lägg till SIP URI för Skype för företag i e-postmeddelanden

Denna procedur gäller WBS32 och senare.

Gör det lättare att ansluta till WebEx-möten med Skype för företag. Du kan redigera e-postmallar (för e-post om möten och mötesinbjudningar) så att de innehåller kod som skapar en länk till Skype för företag. Du kan lägga till en Skype för företag-länk till följande produktivitetsverktygsmallar:

 • MC-mötesinformation till deltagare (produktivitetsverktyg)

   

 • Inbjudan till ett pågående möte (produktivitetsverktyg)

   

Systemet genererar Skype för företag-länken baserat på mötesnumret eller användarnamnet (för inbjudningar till personligt rum).


Observera


Länken fungerar kanske inte för Mac-användare eftersom Mac-datorers operativsystem inte känner igen SIP URI:er. Mac-användare kan kopiera och klistra in en URI i Skype och ringa istället.


Du kan anpassa HTML-koden så att e-postmallen får önskat utseende. Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskaper om HTML-kod.

1I Webbplatsadministration väljer du den HTML-mall som du vill redigera.
2Lägg till koden för att generera och visa SIP URI i e-postmeddelandet.<BR> <BR> <FONT SIZE="2" COLOR="#000000" FACE="ARIAL"> Ring följande SIP-adress för att delta i Skype-mötet: SIP:
%MeetingNumberNS%.SITENAME@lync.webex.com </FONT> <BR> <BR>

Ersätt ”SITENAME” med den faktiska underdomänen till webbplatsen. Variabeln ”%MeetingNumberNS%” fyller i mötesnumret dynamiskt.

ELLER
<BR> <BR> <FONT SIZE="2" COLOR="#000000" FACE="ARIAL"> Ring följande SIP-adress för att delta i Skype-mötet: SIP:
%username%.SITENAME@lync.webex.com </FONT> <BR> <BR>

Ersätt ”SITENAME” med den faktiska underdomänen till webbplatsen. ”%username%”-variabeln fylls i det personliga rummet dynamiskt.

Återställ Standardmall för e-post

Om du anpassade en e-postmall kan du återställa den till dess ursprungstillstånd.

1På navigeringsraden, välj Konfiguration > E-post > E-postmallar.
2Markera kryssrutan bredvid mallen som du vill återställa.
3Välj Återställ till standard längs ner på sidan. Ett meddelande visas som ber dig bekräfta att du vill återställa mallen till standardläget.
4 Välj OK.
 

Attachments

  Outcomes