Slå på eller av anpassade mötestyper

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

  

      
1   Välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Mötestyper.
2   För sessionstypen som du vill slå på eller av, leta upp den primära sessionstypens motsvarande avsnitt.
3   I kolumnen Aktiv, markerar eller avmarkera motsvarande kryssruta för att slå på eller av respektive mötestyp.
4   Välj Uppdatera.

 


 

Attachments

    Outcomes