Konfigurera märkningen på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Om varumärkningstjänster


Varumärkning med självbetjäning är en tillvalsfunktion som ger dig flexibiliteten att anpassa din WebEx-webbplats efter att den har tillhandahållits. För att förbättra medvetenheten om ditt varumärke kan du ändra sidhuvudet och navigeringselement på din webbplats. I tjänsten varumärkning med självbetjäning ingår inte varumärkning av support eller sidfoten på webbplatsen.

Du kan begära att få varumärkning med självbetjäning aktiverad eller inaktiverad genom att kontakta din WebEx-kundsupportmanager.


Varning!


Om din webbplats har befintlig varumärkning från Cisco kommer ett varningsmeddelande att visas efter att du har uppgraderat till WBS31 när du använder verktyget för varumärkning med självbetjäning. Om du väljer Skriv över befintlig märkning kommer den befintliga märkningen att tas bort permanent. Du kan inte återskapa din befintliga varumärkning med verktyget.


Konfigurera varumärkningen på sidhuvudet på din webbplats

Innan du börjar

Kontrollera att logotypbilden uppfyller följande krav på storlek och format.

 • Bildfilen för din logotyp måste vara i ett av följande format: .gif, .jpg, eller .png.

   

 • Bildfilens maximala storlek är 100 pixlar bred och 42 pixlar hög.

   

  Observera!

  Ändra om det behövs storleken på logotypbilen för att uppfylla detta krav. För att förhindra att bilden förvrängs ska du se till att bibehålla bildproportionen (bredd och höjd) när du ändrar storleken på bilden. För mer information, se dokumentationen till ditt bildredigeringsprogram.


       
Steg 1   Välj Allmänna webbplatsinställningar > Märkning
Steg 2   På sidan Märkning väljer du Sidhuvud
Steg 3   För att ändra logotypen väljer du Överför, bläddrar till och väljer ut önskad fil. Tryck sedan på Öppna.
Steg 4   För att ändra titeln som visas på din webbläsarflik anger du den nya titeln i fältet Webbläsarflik
Steg 5   För att ange länken till din logotypbild anger du URL:en i fältet URL till logotyplänk.

När användarna klickar på logotypbilden öppnas denna sida i deras webbläsare.

Steg 6   (Valfritt) Förhandsgranska dina ändringar.

Avsnittet för förhandsgranskning visas på samma sida, innan knapparna Avbryt ändringar eller Spara.

Steg 7   Välj Spara.

Konfigurera varumärkningen av fliknavigeringen på din webbplats

Du kan anpassa kanten, bakgrunden och textfärgen på navigeringsflikarna. Du kan välja olika bakgrunder och textfärger för när en flik är markerad, avmarkerad eller när muspekaren är över en flik.


     
Steg 1   Välj Allmänna webbplatsinställningar > Märkning.   
Steg 2   På sidan Märkning väljer du Fliknavigering.
Steg 3   Välj ett av följande fält för att öppna en kontroll som du kan använda för att välja en ny färg. Om du vet färgkoden som du vill använda kan du ange den.                           
FältBeskrivning
Vald flik

Färgen på en flik när den är markerad.

Avmarkerad flik

Färgen på en flik när den inte är markerad.

Hover-flik

Färgen på en flik när muspekaren är över den.

Flikkant

Färgen på flikkanterna.

Vald fliktext

Färgen på fliktexten när fliken är markerad.

Avmarkerad textflik

Färgen på fliktexten när fliken inte är markerad.

Hover-fliktext

Färgen på fliktexten när muspekaren är över fliken.

Inloggnings-/utloggningslänk

Textfärgen på länkarna Inloggning och Utloggning.

Steg 4   Upprepa steg 3 för alla flikar som du vill ändra.
Steg 5   Välj Spara.   

Konfigurera varumärkningen av vänstra navigeringen på din webbplats

Du anpassa bakgrunden och textfärgerna på första och andra nivåernas länkar i den vänstra navigeringen. Du kan välja att olika bakgrunder och textfärger ska visas när du håller muspekaren över en länk.


     
Steg 1   Välj Allmänna webbplatsinställningar > Märkning.    
Steg 2   På sidan Märkning väljer du Vänster navigering.
Steg 3   Välj ett av följande fält för att öppna en kontroll som du kan använda för att välja en ny färg. Om du vet färgkoden som du vill använda kan du ange den.              
FältBeskrivning
Bakgrund

Länkarnas bakgrundsfärg.

Text

Länkarnas textfärg.

Hover-bakgrund

Bakgrundsfärgen på en länk när muspekaren är över länken.

Hover-text

Färgen på länktexten när muspekaren är över länken.

Steg 4   Upprepa steg 3 för alla länkfärger på första nivå och andra nivå som du vill ändra.
Steg 5   Välj Spara.

 


Attachments

  Outcomes