Konfigurer Cisco Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Skift sessionens afslutningsside for Meeting Center

Denne procedure er kun for Meeting Center.

 

Du kan ændre landingssiden, der vises, når en WebEx-session slutter. WebEx viser en side for værter og en anden side for mødedeltagere. Du kan bruge denne procedure til at ændre begge sider.

 
       
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Meeting Center og finde afsnittet Webstedets valgmuligheder.
2    I afsnittet Standard landingsside for vært: skal du vælge Brug brugertilpasset side.
3    I feltet URL-adresse skal du indtaste URL-adressen for siden, du vil vise værter, efter sessionerne slutter.
4    I afsnittet Standard mødedeltagerside for vært: skal du vælge Brug brugertilpasset side.
5    I feltet URL-adresse skal du indtaste URL-adressen for siden, du vil vise mødedeltagere, efter sessionerne slutter.
6    Vælg Opdater webstedsindstillinger.

Webstedets valgmuligheder

 
                                  

Valgmulighed

 

Beskrivelse

 

Standard for værtens landingsside

 

Angiver siden, der skal vises for mødeværter, når møder slutter. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 
 • Brug WebEx-mærket standardside: For at vise standard WebEx-siden. For også at vise salgsfremmende indhold for gratis WebEx-prøveversioner skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

   

 • Anvend brugertilpasset side: Indtast URL-adressen for en anden side, der skal vises for værter, når møder slutter.

   

  Bemærk      

  Du behøver ikke at indtaste "http://" i URL-adressen.

   
   
 

Standard mødedeltagerlandingsside

 

Angiver siden, der skal vises for mødedeltagere, når møder slutter. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 
 • Brug WebEx-mærket standardside: For at vise standard WebEx-siden. For også at vise salgsfremmende indhold for gratis WebEx-prøveversioner skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

   

 • Anvend brugertilpasset side: Indtast URL-adressen for en anden side, der skal vises for mødedeltagere, når møder slutter.

   

  Bemærk      

  Du behøver ikke at indtaste "http://" i URL-adressen.

   
   
 

Siden Deltag

 

For at vise salgsfremmende indhold for gratis WebEx-prøveversioner på siden, som værter og mødedeltagere kan bruge til at deltage i møder, skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

 

Invitationse-mail

 

For at vise salgsfremmende indhold for gratis WebEx-prøveversioner i e-mailinvitationer skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

 

Fanen Oplysninger under møde

 

Angiver, om du vil vise meddelelsen "grøn", der siger "Tak, fordi du arbejder grønt ved at holde møde online".

 

Automatisk optagelse ...

 

Angiver, om du vil optage alle sessioner automatisk ved hjælp af netværksbaseret optagelse (NBR).

 
Bemærk      

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis valgmuligheden optagelse er klargjort på dit websted.

 
 

Send e-mailunderretning ...

 

Angiver, om du vil sende en e-mailunderretning til værten, når mødeoptagelsen er klar. Dette anbefales ikke, når valgmuligheden Automatisk optagelse af alle sessioner er aktiveret.

 

Aktiver telekonference Keep-Alive

 

Angiver, om du vil tillade telekonferencen at fortsætte, efter værten afslutter mødet.

 

Standardindstilling

 

Aktiver eller Deaktiver standardværdien for telekonference Keep-Alive-indstilling.

 

Tillad mødevært at forlade mødet uden at afslutte det

 

Angiver, om møderne afsluttes normalt, når værten forlader rummet.

 
 

Om brug af WebEx Meetings på mobilenheder

Du kan bruge WebEx Meetings på mobilenheder, som du ville bruge det på en computer til at se, deltage og afslutte møder. Du behøver ikke en webbrowser. I stedet installeres en WebEx Meeting-applikation på din enhed for at levere de fleste mødefunktioner.

 

WebEx Meetings virker på iPhone-, Android-, Windows Phone- og BlackBerry-enheder. Se http://www.webex.com/products/web-conferencing/mobile.html for oplysninger om, hvorvidt din enhed understøttes for appen til Meeting Center, Event Center og Training Center.

 

Aktiver WebEx Meetings for mobilenheder

Du kan aktivere support for integration af WebEx Meetings på mobilenheder. Når integrationen er gennemført, indeholder hver mødee-mailinvitation, som en besøgende modtager, følgende oplysninger:

 
 • Vejledning til at deltage i mødet

   

 • Et link til at deltage i mødet

   

 • Et link til download af WebEx-applikationen, hvis den besøgende endnu ikke har installeret den.

   

 
   
1    Vælg Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.
2    Rul ned til afsnittet Webstedets valgmuligheder. Under Mobil support for skal du kontrollere de enheder, der skal aktiveres.

Opsæt CMR-hybrid

Kun for Meeting Center

 

Når mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid-funktionen, tidligere kaldet for WebEx aktiveret TelePresence, eller Cisco WebEx OneTouch er installeret på dit websted, har brugerne mulighed for at planlægge og starte møder med WebEx og TelePresence. WebEx-brugere kan samarbejde med TelePresence-brugere i et kombineret møde, hvis deres TelePresence-udstyr er opgraderet til de seneste versioner. WebEx-brugere kan se og dele indhold med TelePresence-deltagere.

 

Ud over at angive CMR-hybrid valgmuligheder skal du:

 
 • Kontroller, at integration af WebEx-produktivitetsværktøjer til Microsoft Outlook er aktiveret. For CMR Hybrid er dette en proces med to trin:

   

  • Konfigurer webstedsindstillingerne for produktivitetsværktøjer.

    

  • For at tillade CMR-Hybrid brugere at planlægge kun WebEx-møder med Microsoft Outlook ved brug af WebEx-produktivitetsværktøjer skal du have installeret Cisco TelePresence Management Suite for Microsoft Exchange (TMSXE). Se Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af TMSXE.

    

   

  Bemærk


  • CMR Hybrid-funktionen understøttes kun for integration af Microsoft Outlook til Windows. Ingen andre integrationer af produktivitetsværktøjer understøtter i øjeblikket CMR Hybrid.

    

  • Funktionen og udseendet af Microsoft Outlook-integration ændres, når CMR Hybrid er aktiveret. Se brugervejledningen WebEx og TelePresence-integration til Outlook, der er tilgængelig fra din Meeting Center-brugervejledningsside, for yderligere oplysninger.

    

   
   
 • Kontroller, at Meeting Center TelePresence-sessionstypen er aktiveret for:

   

  • Dit websted

    

  • Nye brugere på dit websted

    

   Denne valgmulighed er som standard aktiveret for alle nye brugerkonti, men kan slås fra, hvis det ønskes.

    

  • Hver bruger, som er vært for CMR Hybrid-møder

    

   
 • Opret forholdsregler for at reducere problemer med lav båndbredde under møder på dit websted:

   

  • Vælg en VoIP- og videotilslutning over UDP/TCP SSL.

    

  • Bevar den standard 15-fps maksimum videobåndbreddeindstilling for dit Meeting Center-websted.

    

  • Kontroller, at yderligere behov for båndbredde for dine CMR Hybrid-møder kan overholdes. For yderligere oplysninger om anbefalet båndbredde konfigurationsindstillinger for CMR-Hybrid møder henvises der til Cisco WebEx netværksbåndbredde hvidbog og "Forudsætninger" i Cisco mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning.

    

   For oplysninger om krav og begrænsninger for video henvises der til Videoudgivelsesnoter, der er tilgængelige fra din Meeting Center-brugervejledningsside > Udgivelsesnoter.

    

   
 • Tillad telefoniserviceudbyder (TSP) lyd at blive brugt i dine møder (hvis konfigureret).

   

 • Forstå hvilke mødeskabeloner, der bruges til CMR Hybrid.

   

 • Kontroller de seneste CMR Hybrid kendte problemer og begrænsninger i Webstedsadministrationens udgivelsesnoter, der er tilgængelige fra din Meeting Center-brugervejledningsside > Udgivelsesnoter.

   

 

Angiv CMR-hybrid valgmuligheder

Før du begynder

Hvis dit websted inkluderer både CMR-Hybrid brugere og ikke-CMR-Hybrid bruger, og du vil tillade CMR-Hybrid brugere, at planlægge kun WebEx-møder med Microsoft Outlook ved brug af WebEx-produktivitetsværktøjer, skal du have installeret Cisco TelePresence Management Suite for Microsoft Exchange (TMSXE). Se Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af TMSXE.

 

Funktionen CMR-Hybrid skal aktiveres af administratoren for at kunne blive tilgængelig på webstedet.

 
           
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > OneTouch.
2    I afsnittet TelePresence-valgmuligheder skal du kontrollere Tillad Cisco WebEx OneTouch-møder (kun MC).

Hvis du ikke vælger denne valgmulighed, udtones resten af CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) valgmulighederne.

3    I feltet Cisco TMS booking service URL-adresse skal du indtaste værtsadressen, som autoriserer forbindelsen mellem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) og Cisco WebEx datacenter.

Denne TMS-valgmulighed er et tegn på, at CMR Hybrid (også kendt som OneTouch 2.0) er klargjort for dit websted. Hvis denne valgmulighed henviser til CTSMAN, er dit websted fortsat klargjort til OneTouch 1.0. Se webstedsadministrationens udgivelsesnoter, der er tilgængelige fra dit Meeting Center-websted, for forskelle mellem OneTouch 1.0 og OneTouch 2.0. Se mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid-konfigurationsvejledning for oplysninger om konfiguration af TMS.

 

Cisco TMS er ansvarlig for planlægning af Cisco TelePresence-møder. Du skal indtaste den korrekte værtsadresse for at tilslutte til TelePresence-systemet.

 
4    Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailinvitationen til mødeværten.

Når den er markeret, modtager værten to e-mail, en til værten, som inkluderer værtsadgangskoden, og en til at videresende til mødedeltagerne. Denne valgmulighed er fravalgt som standard.

 
5    Vælg, om du vil vise gratis telefonnumre for dine deltagere.
6    Marker Aktiver TelePresence-båndbreddekontrol for at give alle brugere den bedste oplevelse under deling, eller når video vises i et CMR Hybrid-møde. Fjern ikke markering af denne valgmulighed, medmindre du tilrådes at gøre dette af WebEx kundesupport.
7    Kontroller, at Vis TelePresence-velkomstskærmen ikke er markeret. Når den er markeret, kan velkomstskærmen minimere mængden af tilgængelig plads til at vise live video (kontra skærmdeling) på TelePresence-enheder. Aktiver kun denne valgmulighed, når det er vigtigt at vise visse detaljer, såsom mødeoplysninger, opkaldsnumre og mødeværtsnøgle.
8    Under WebEx VoIP og videotilslutning skal du vælge Automatisk krypteret UDP/TCP SSL.

Dette tillader Cisco TMS at tilslutte via UDP med TelePresence Gateway. Hvis UDP-tilslutningen ikke er tilladt, vender Cisco TMS tilbage til TCP/SSL. Marker ikke TCP SSL, medmindre du tilrådes at gøre dette af WebEx kundesupport.

 
9    Marker Deaktiver Hybrid VoIP, hvis du ikke vil tillade brugere at tilslutte til lyd via deres computere.
10    Vælg Opdater.

Angiv valgmuligheder for mødelokale til samarbejde

Før du begynder

Mødelokaler til samarbejde (CMR) er en valgfri funktion, der kun er tilgængelig for Meeting Center. Hvis den er tilgængelig for dit websted, skal den først aktiveres og opsættes af webstedsadministratoren. Så snart CMR er aktiveret, kan den tændes eller slukkes for individuelle brugere.

 

Bemærk


Hvis du opsætter et CMR-møde, og mødedeltagerne deltager via ukrypterede telepresence-enheder, kan det tilknyttede WebEx-møde ikke betragtes som krypteret.

 
 
       
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.
2    I afsnittet Valgmuligheder for Cloud mødelokale til samarbejde skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kontrol af videoenheds båndbredde.
3    Under WebEx VoIP og videotilslutning skal du vælge en tilslutningsmetode mellem WebEx-mødeapplikationen og multimedieserveren (VoIP og video):
 • Automatisk krypteret UDP/TCP SSL (Anbefalet): Tillader WebEx-mødeapplikationen at tilslutte til multimedieserveren ved at bruge krypteret UDP. Hvis UDP-tilslutningen ikke er tilladt, vender applikationen tilbage til SSL. Dette er den mest fleksible valgmulighed, især hvis du er nødt til at minimere trafikken.
 • TCP SSL: Tillader WebEx-mødeapplikationen at tilslutte til multimedieserveren ved at bruge SSL.
4    Marker Brug et pilotnummer til at konfigurere en enkel numerisk opkaldsstreng, der vises i mødee-mailinvitationer (for eksempel [username]@[sitename].webex.com eller 1234). Hvis den ikke markeres, vil brugere deltage i møder ved at indtaste en systemgenereret, webstedsspecifik pilot-URL-adresse, der vises i e-mailinvitationen.
5    Funktionen mødelokaler til samarbejde er tændt som standard. Fjern markering af Aktiver personlig lokale, hvis du vil slå denne funktion fra for dit websted.
6    Indstil den nøjagtige påkrævede længde af værtspinkode ved at vælge et nummer fra rullegardinmenuen.

Ny eller opdateret længde af værtspinkode skal passe med nummeret, der vælges her. Hvis du opdaterer længden til en kortere pinkode, vil den originale pinkode dog stadig fungere, hvis brugeren ikke ændrer den.

 

Aktiver videotilbagekald

Aktiver videotilbagekald for at gøre det lettere for brugere at deltage i møder hurtigere fra videoslutpunkter.
 • WebEx Meetings-mobilapplikationsbrugere kan deltage i et møde ved at trykke på en knap på deres smartphone eller tablet (iOS og Android).

   

 • Desktop-brugere kan modtage et videoopkald på deres videoslutpunkt, lig med lydtilbagekald

   

Før du begynder

Webstedet skal konfigureres med enten WebEx Hybrid-lyd eller Cloud Connected-lyd.

     
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.
2    I afsnittet Valgmuligheder for Cloud-mødelokaler til samarbejde skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver videotilbagekald.
3    Angiv, om det skal kræves, at brugere trykker på 1 for at deltage i møder, ved at vælge en af følgende valgmuligheder.
 • uden at trykke på "1"
 • skal trykke på "1"
4    Vælg Opdater.

Indstil den maksimale videobåndbredde

Du kan ændre den maksimale videobilledhastighed for video i møde, standard er 15 fps. Denne valgmulighed er kun tilgængelig for Meeting Center-websteder.

    
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.
2    I afsnittet Webstedets valgmuligheder, fra listen Indstil maksimum videobåndbredde til, skal du vælge en af følgende indstillinger:
 • Lav (5 b/sek., middel opløsning)

 • Middel (15 b/sek., høj opløsning)

 • Høj (30 b/sek., høj opløsning)

3    Vælg Opdater.
 

Attachments

  Outcomes