Hantera personliga rum

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktivera personligt rum

Efter att du har aktiverat funktionen Personligt rum för din webbplats kan du ange metoden för att skapa Personligt rum-ID för nya användare.

      
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2    I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan Aktivera Personligt rum (vid aktivering kan du slå på eller av för individuella användare).
3    Konfigurera följande alternativinställningar:
 • Tillåt att värden startar möten i personliga rum via telefon (endast WBS31)

   

 • Kräver att deltagare har ett konto på denna webbplats för att kunna delta i detta möte

   

 • Tillåt användare att ändra URL för personligt rum

   

 • Tillåt användare att meddela värden att de väntar i lobbyn för det personliga rummet

   

4    För Skapa personligt rum-ID för nya användare med: inställningar, välj ett av följande alternativ:
 • Prefix för e-postadress

   

 • Första initial, efternamn

   

 • ”pr” plus mötesnummer för personligt rum

   

5    Välj Uppdatera.

Aktivera ett personligt rum för en användare

Denna procedur är endast för Meeting Center.


Observera


Ett personligt rum kan också aktiveras för en användare i samband med att ett konto skapas.


       
1    På navigeringsraden, välj Användare > Redigera användare .
2    Sök efter användare eller använd Register för att hitta användaren.
3    Om du vill redigera användarkontouppgifter, välj kontonamnet.
4    Under Privilegier markerar du kryssrutan Personligt rum.
5    (Valfritt) Om du misstänker ovanlig kontoaktivitet väljer du Suspendera så att personliga rum inte kan nås innan värd-PIN-kod har återställts av användaren.
6    Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

Ändra URL:en för användares personliga rum

Du kan ändra URL:en för en existerande användares personliga rum.

      
1    På den vänstra navigeringsraden, välj Användare > Redigera användare.
2    Sök efter användare eller använd Register för att hitta användarnamnet.
3    Från resultaten väljer du användarnamnet.
4    På sidan Redigera användare i URL för personligt rum: I fältet https://WebServer.webex.com/meet/ anger du ändringen av URL:en.
5    Välj Uppdatera.
 

Attachments

  Outcomes