Konfigurera Cisco Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Ändra sessionens slutsida för Meeting Center

Denna procedur är endast för Meeting Center.

 

Du kan ändra startsidan som visas när en WebEx-session avslutas. WebEx-visar en sida för värdar och en annan sida för deltagare. Du kan använda denna procedur för att ändra båda sidorna.

 
       
1    På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Meeting Center och leta upp avsnittet Sidalternativ.
2    Under avsnittet Värdens standardstartsida: väljer du Använd anpassad sida.
3    I URL-fältet anger du URL:en till sidan som du vill visa för värdarna när sessionen har avslutas.
4    Under avsnittet Deltagarens standardstartsida väljer du Använd anpassad sida.
5    I URL-fältet anger du URL:en till sidan som du vill visa för deltagarna när sessionen har avslutas.
6    Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Webbplatsalternativ

 
                                  

Alternativ

 

Beskrivning

 

Värdens standardstartsida

 

Anger sidan att visa för mötesvärdar när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 
 • Använd WebEx-märkt standardsida: För att visa WebEx-standardsidan. För att också visa reklaminnehåll för att prova WebEx gratis, välj Visa reklaminnehåll.

   

 • Använd anpassad sida: Skriv in en annan sidas URL att visa för värdar när möten slutar.

   

  Observera      

  Du behöver inte ange "http://" i URL:en.

   
   
 

Deltagares standardstartsida

 

Anger sidan att visa för mötesdeltagare när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 
 • Använd WebEx-märkt standardsida: För att visa WebEx-standardsidan. För att också visa reklaminnehåll för att prova WebEx gratis, välj Visa reklaminnehåll.

   

 • Använd anpassad sida: Ange URL:en för en annan sida att visa deltagarna när möten slutar.

   

  Observera      

  Du behöver inte ange "http://" i URL:en.

   
   
 

Deltagandesida

 

För att visa reklaminnehåll för gratisprovning av WebEx på sidan som värdar och deltagare använder för att delta i möten, välj Visa reklaminnehåll.

 

E-postinbjudan

 

För att visa reklaminnehåll för gratisprovning av WebEx på e-postinbjudan, välj Visa reklaminnehåll.

 

Flik för information under möte

 

Anger om du vill visa ”miljömedvetet”-meddelande som säger ”Tack för att du arbetar miljömedvetet genom att mötas online”.

 

Spela in automatiskt...

 

Anger om du vill spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning (NBR).

 
Observera      

Denna funktion är endast tillgänglig om inspelningsalternativet tillhandahålls på din webbplats.

 
 

Skicka bekräftelse via e-post...

 

Anger om du vill skicka bekräftelse via e-post till värden när mötesinspelningen är klar. Detta rekommenderas inte när alternativet Spela automatiskt in alla sessioner är aktiverat.

 

Aktivera håll-vid-liv telekonferens

 

Anger om du vill tillåta att telekonferensen fortsätter efter att värden har avslutat mötet.

 

Standardinställning

 

Aktivera eller inaktivera standardvärdet för håll-vid-liv telekonferens.

 

Tillåt att mötesvärdar lämnar mötet utan att avsluta det

 

Anger om mötet ska avslutas automatiskt när värden lämnar.

 
 

Om användning av WebEx Meetings på mobila enheter

Du kan använda WebEx Meetings på mobila enheter precis som du skulle använda det på en dator för att visa, delta i och avsluta möten. Du behöver ingen webbläsare. Istället installeras ett WebEx Meetings-program på din enhet som innehåller de flesta mötesfunktionerna.

 

WebEx Meetings fungerar på iPhone-, Android-, Windows Phone- och BlackBerry-enheter. Se http://www.webex.com/products/web-conferencing/mobile.html för information om din enhet stöds av appen för Meeting Center, Event Center och Training Center.

 

Aktivera WebEx Meetings för mobila enheter

Du kan aktivera stöd för integrering av WebEx-möten på mobila enheter. När integreringen är genomförd kommer alla e-postinbjudningar till möten som de inbjudna får att innehålla följande information:

 
 • Anvisningar för att delta i mötet

   

 • En länk för att delta i mötet

   

 • En länk för att hämta WebEx-programmet om den inbjudne ännu inte har installerat programmet.

   

 
   
1    Välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2    Rulla ner till avsnittet Sidalternativ. Markera enheterna för att aktivera dem under Mobilsupport för.

Konfigurera CMR Hybrid

Gäller endast för Meeting Center

 

När funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid, tidigare kallad WebEx-aktiverad TelePresence eller Cisco WebEx OneTouch, tillhandahålls på din webbplats kan användare schemalägga och starta gemensamma möten med WebEx och TelePresence. WebEx-användare kan samarbeta med TelePresence-användare i ett kombinerat möte om deras interna TelePresence-utrustning är uppgraderad till de senaste versionerna. WebEx-användare kan visa och dela innehåll med TelePresence-mötesdeltagare.

 

Förutom att ange CMR Hybrid-alternativ måste du:

 
 • Se till att integreringen av WebEx produktivitetsverktyg till Microsoft Outlook är aktiverad. För CMR Hybrid är detta en tvåstegsprocess:

   

  • Konfigurera webbplatsinställningarna för produktivitetsverktygen.

    

  • För att tillåta CMR Hybrid-användare att schemalägga endast-WebEx-möten via Microsoft Outlook med WebEx produktivitetsverktyg måste Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (TMSXE) finnas distribuerad på din webbplats. Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.

    

   

  Observera


  • CMR Hybrid-funktionen har endast stöd för Microsoft Outlook-integreringen för Windows. Inga andra integrationer av produktivitetsverktygen har för närvarande stöd för CMR Hybrid.

    

  • Funktionaliteten och utseendet hos Microsoft Outlook-integreringen ändras när CMR Hybrid aktiveras. Mer information finns i Användarguiden för integreringen av Outlook till WebEx och TelePresence, som finns tillgänglig via din sida över användarguider i Meeting Center.

    

   
   
 • Se till att sessionstypen TelePresence i Meeting Center är aktiverad för:

   

  • Din webbplats

    

  • Nya användare på din webbplats

    

   Detta alternativ är aktiverat som standard för alla nya användarkonton, men kan inaktiveras om så önskas.

    

  • Varje användare som är värd för CMR Hybrid-möten

    

   
 • Vidta försiktighetsåtgärder för att minska problem med begränsad bandbredd under möten på din webbplats:

   

  • Välj en VoIP- och videoanslutning över UDP/TCP SSL.

    

  • Behåll standardvärdet på 15 fps maximal videobandbredd för din Meeting Center-webbplats.

    

  • Se till att de sammanlagda bandbreddsbehoven för dina CMR Hybrid-möten kan uppfyllas. För ytterligare information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfiguration för CMR Hybrid-möten, se Dokumentation om nätverksbandbredd i Cisco WebEx och ”Grundförutsättningar” i Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid.

    

   Se Videoversionsinformationen som finns tillgänglig via sidan Användarguider till Meeting Center > Versionsinformation för mer information om videokrav och -begränsningar.

    

   
 • Låt ljud via telefonitjänstleverantör (TSP) användas under dina möten (om detta har konfigurerats).

   

 • Förstå vilka mötesmallar som används för CMR Hybrid.

   

 • Se den senaste informationen om kända problem och begränsningar avseende CMR Hybrid i Versionsinformation om webbplatsadministrering, som finns tillgänglig via din Sida över användarguider i Meeting Center > Versionsinformation.

   

 

Ange CMR Hybrid-alternativ

Innan du börjar

Om din webbplats inkluderar både CMR Hybrid-användare och icke-CMR Hybrid-användare och du vill tillåta CMR Hybrid-användare att schemalägga endast-WebEx-möten via Microsoft Outlook med WebEx produktivitetsverktyg, måste Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (TMSXE) finnas distribuerad på din webbplats. Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.

 

CMR Hybrid-funktionen måste aktiveras av administratören för att den ska vara tillgänglig på webbplatsen.

 
           
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > OneTouch.
2    I avsnittet TelePresence-alternativ markerar du Tillåt Cisco WebEx OneTouch-möten (endast MC).

Om du inte väljer detta alternativ kommer resten av alternativen för CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) att vara gråtonade.

3    I adressfältet för URL till Cisco TMS bokningstjänst anger du den värdadress som verifierar anslutningen mellan Cisco TelePresence Management Suite (TMS) och Cisco WebEx datacenter.

Detta TMS-alternativ är en indikation på att CMR Hybrid (även känt som OneTouch 2.0) tillhandahålls på din webbplats. Om detta alternativ hänvisar till CTSMAN tillhandahålls fortfarande OneTouch 1.0 på din webbplats. Se Versionsinformation om webbplatsadministrering som finns tillgänglig via din Meeting Center-webbplats för att läsa om skillnaderna mellan OneTouch 1.0 och OneTouch 2.0. Se Konfigurationsguide för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMS.

 

Cisco TMS ansvarar för att schemalägga Cisco TelePresence-möten. Du måste ange den korrekta värdadressen för att ansluta till TelePresence-systemet.

 
4    Välj om du vill skicka en kopia av e-postinbjudan till mötesvärden.

När detta är markerat mottar värden två e-postmeddelanden: ett till värden, vilket inbegriper värdens åtkomstkod, och ett som ska vidarebefordras till mötesdeltagarna. Det här alternativet är avmarkerat som standard.

 
5    Välj om du vill visa avgiftsfria telefonnummer för dina mötesdeltagare.
6    Markera Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence för att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla användare under delning eller när video visas i ett CMR Hybrid-möte. Avmarkera inte detta alternativ såvida inte WebEx kundtjänst råder dig att göra det.
7    Se till att Visa TelePresence-välkomstskärm är avmarkerad. När alternativet är markerat kan välkomstskärmen komma att minimera mängden tillgänglig skärmyta som kan visa direktsänd video (kontra skärmdelning) på TelePresence-enheter. Aktivera endast detta alternativ när det är viktigt att visa vissa uppgifter, såsom mötesinformation, inringningsnummer och mötesvärdens nyckel.
8    Under WebEx VoIP- och videoanslutning väljer duAutomatiskt  krypterad UDP/TCP SSL.

Detta gör att Cisco TMS kan ansluta över UDP med TelePresence Gateway. Om UDP-anslutning inte är tillåten kommer Cisco TMS att återgå till TCP/SSL. Välj inte TCP SSL såvida inte WebEx kundtjänst råder dig att göra det.

 
9    Markera Inaktivera Hybrid VoIP om du inte vill låta användare ansluta till ljud via sina datorer.
10    Välj Uppdatera.

Ange alternativ för mötesrum för samarbete

Innan du börjar

Mötesrum för samarbete (CMR) är en tillvalsfunktion som endast är tillgänglig i Meeting Center. Om den tillhandahålls på din webbplats måste den först aktiveras och konfigureras av företagets webbplatsadministratör. När CMR-funktionen är aktiverad kan den slås på eller av för individuella användare.

 

Observera


Om du konfigurerar ett CMR-möte och deltagarna deltar via okrypterade telepresence-enheter kan det sammanhörande WebEx-mötet inte anses vara krypterat.

 
 
       
1    På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2    Under avsnittet Alternativ för mötesrum för samarbete i molnet markerar du kryssrutan Aktivera bandbreddskontroll för videoenhet.
3    Under WebEx-internettelefoni och videoanslutning väljer du en anslutningsmetod mellan WebEx-mötesprogrammet och multimedieservern (internettelefoni och video):
 • Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL (rekommenderas): Tillåt WebEx-mötesprogrammet att ansluta till multimedieservern genom att använda krypterad UDP. Om UDP-anslutning inte är tillåten kommer programmet att återgå till SSL. Detta är det mest flexibla alternativet, särskilt om du vill minimera trafiken.
 • TCP SSL: Tillåt WebEx-mötesprogrammet att ansluta till multimedieservern genom att använda SSL.
4    Markera Använd ett pilotnummer för att konfigurera en enkel numerisk uppringningssträng som visas i mötets e-postinbjudan (till exempel, [användarnamn]@[webbplatsnamn].webex.com, eller 1234). Om detta är avmarkerat kommer användare att delta i möten genom att slå ett systemgenererat webbplatsspecifikt pilot-URI som visas i mötets e-postinbjudan.
5    Funktionen mötesrum för samarbete är aktiverad som standard. Avmarkera Aktivera personligt rum om du vill inaktivera denna funktion på din webbplats.
6    Ställ in en obligatorisk exakt längd på värd-PIN-koden genom att välja ett nummer i den nedrullningsbara listan.

Ny eller uppdaterad längd på värd-PIN-koden måste matcha numret som väljs här. Om du uppdaterar längden till en kortare PIN-kod kommer dock den ursprungliga PIN-koden fortfarande att fungera så länge användaren inte ändrar den.

 

Aktivera video med återuppringning

Aktivera video med återuppringning för att göra det lättare för användare att snabbare delta i möten från videoslutpunkter.
 • Användare med WebEx Meetings-mobilappen kan delta i ett möte genom att knacka på en knapp på sin smartmobil eller surfplatta (iOS och Android).

   

 • Skrivbordsanvändare kan ta emot ett videosamtal via sin videoslutpunkt på liknande sätt som vid ljud med återuppringning.

   

Innan du börjar

Din WebEx-webbplats måste konfigureras med WebEx hybridljud eller molnanslutet ljud.

     
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2    Under avsnittet Alternativ för mötesrum för samarbete i molnet väljer du kryssrutan Aktivera video med återuppringning.
3    Ange om du vill kräva att användare trycker på 1 för att delta i möten, genom att välja något av följande alternativ.
 • utan att trycka på ”1”
 • måste trycka på ”1”
4    Välj Uppdatera.

Ange maximal videobandbredd

Du kan ändra maximal videobildhastighet för video under möten. Som standard är den 15 fps. Detta alternativ är endast tillgängligt för Meeting Center-webbplatser.

    
1    I den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2    I avsnittet Sidalternativ, från listan Ange maximal videobandbredd till, väljer du en av följande inställningar:
 • Låg (5 fps, medelupplösning)

 • Medel (15 fps, hög upplösning)

 • Hög (30 fps, hög upplösning)

3    Välj Uppdatera.
 

Attachments

  Outcomes