Adminstrere personlige lokaler

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktiver personligt lokale

Efter du aktiverer funktionen personligt lokale for dit websted, kan du angive metoden til at oprette id'er for personligt lokale for nye brugere.

      
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.
2    I afsnittet Webstedets valgmuligheder skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivere personligt lokale (Når funktionen er aktiveret, kan du aktivere eller deaktivere den for individuelle brugere) .
3    Konfigurer de følgende valgfrie indstillinger:
 • Tillad vært at starte møder i personligt lokale fra telefon (kun WBS31)

   

 • Kræver, at mødedeltagere har en konto på dette websted for at deltage i dette møde

   

 • Tillad bruger at ændre URL-adresse til personligt lokale

   

 • Tillad mødedeltagere at underrette værten, når de venter i det personlige lokales lobby

   

4    For Generer id for personligt lokale for nye brugere, der anvender: indstilling, skal du vælge en af følgende valgmuligheder:
 • E-mailadresses præfiks

   

 • Forbogstav, efternavn

   

 • "pr" plus mødenummer for personligt lokale

   

5    Vælg Opdater.

Aktivere et personligt lokale for en bruger

Denne procedure er kun for Meeting Center.


Bemærk


Et personligt lokale kan også aktiveres for en bruger, når du opretter en konto.


       
1    I navigationsbjælken skal du vælge Brugere > Rediger bruger .
2    Søg efter brugeren eller brug Indeks til at finde brugeren.
3    Hvis du vil redigere detaljer for brugerkonto, skal du vælge kontonavnet.
4    Under Privilegier skal du markere afkrydsningsfeltet Personligt lokale.
5    (Valgfri) Hvis du mistænker usædvanlig aktivitet på kontoen, skal du vælge Afbryd, så det personlige lokale ikke kan tilgås, får værtspinkoden er blevet nulstillet af brugeren.
6    Vælg Opdater for at gemme dine ændringer.

Ændr URL-adressen for en brugers personlige lokale

Du kan ændre URL-adressen for en eksisterende brugers personlige lokale.

      
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Brugere > Rediger bruger.
2    Søg efter brugeren eller brug Indeks til at finde brugernavnet.
3    Fra resultaterne skal du vælge brugernavnet.
4    På siden Rediger bruger i det personlige lokales URL-adresse: https://WebServer.webex.com/meet/ felt, indtast ændringen for URL-adressen.
5    Vælg Opdater.
 

Attachments

  Outcomes