Siteniz için Markalamayı Yapılandırma

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Markalama Hizmetleri Hakkında


Self servis markalama, sağlanmasının ardından WebEx sitenizi özelleştirme esnekliği sunan isteğe bağlı bir özelliktir. Marka farkındalığınızı artırmak için sitenizin üstbilgisini ve navigasyon öğelerini değiştirebilirsiniz. Self servis markalama özelliği, destek veya site altbilgisi için markalamayı içermemektedir.

WebEx müşteri destek yöneticinize başvurarak self servis özelliğinin açılmasını veya kapatılmasını isteyebilirsiniz.


Dikkat


Sitenizde Cisco tarafından yapılmış mevcut markalama varsa WBS31’e yükselttikten sonra self servis markalama aracını kullandığınızda bir uyarı mesajı görüntülenir. Mevcut Markalamanın Üzerine Yaz seçeneğini belirlerseniz mevcut markalama kalıcı olarak silinir. Mevcut markalamanızı araçla yeniden oluşturamazsınız.


Site Üstbilginiz için Markalamayı Yapılandırma

Başlamadan Önce

Logo görüntüsünü aşağıdaki boyut ve biçim gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

 • Logonuzun görüntü dosyası şu biçimlerden birine sahip olmalıdır: .gif, .jpg veya .png.

   

 • Görüntü dosyası maksimum 100 piksel genişliğinde ve 42 piksel yüksekliğinde olabilir.

   

  Dikkat:

  Gerekiyorsa logo görüntü dosyasını bu gereksinimlere uyacak şekilde yeniden boyutlandırın. Görüntünün bozulmasını önlemek için görüntüyü yeniden boyutlandırırken görüntü oranlarını (genişlik ve yükseklik) koruduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için görüntü düzenleme yazılımınızın belgelerine bakın.


       
1. Adım             Ortak Site Ayarları > Markalama öğesini seçin. 
2. Adım             Markalama sayfasında Üstbilgi'yi seçin. 
3. Adım   Logoyu değiştirmek için Yükle’yi seçin, dosyaya giderek dosyayı seçip ’ı seçin.
4. Adım   Tarayıcı sekmenizde görünen başlığı değiştirmek için yeni başlığı Tarayıcı Sekmesi Başlığı alanına girin. 
5. Adım   Logo görüntünüzün bağlantısını belirtmek için, Logo Bağlantısı URL'si alanına URL girin.

Kullanıcılar logo görüntüsünü tıklattığında, tarayıcıları bu sayfayı açar.

6. Adım   (İsteğe bağlı) Değişikliklerinizi önizleyin.

Önizleme bölümü, Değişiklikleri İptal Et veya Kaydet düğmeleriyle birlikte aynı sayfada yer alır.

7. Adım             Kaydet'i seçin.

Sitenizin Sekme Navigasyonu için Markalamayı Yapılandırma

Navigasyon sekmelerinin sınırını, arka planını ve metin renklerini özelleştirebilirsiniz. Bir sekmenin seçili olduğu ya da olmadığı ve fare işaretçisinin bir sekmeyi vurguladığı zamanlarda için farklı arka plan ve metin renkleri seçebilirsiniz.


     
1. Adım             Ortak Site Ayarları > Markalama öğesini seçin.   
2. Adım             Markalama sayfasında Sekme Navigasyonu'nu seçin.
3. Adım   Yeni bir renk seçerken kullanabileceğiniz bir kontrolü açmak için aşağıdaki alanlardan birini seçin. Kullanmak istediğiniz rengin kodunu biliyorsanız bu kodu girebilirsiniz.                           
AlanAçıklama
Seçili Sekme

Seçildiğinde sekmenin rengi.

Seçili Olmayan Sekme

Seçili olmadığında sekmenin rengi.

Vurgulama Sekmesi

Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında sekmenin rengi.

Sekme Sınırı

Sekme sınırlarının rengi.

Seçili Sekme Metni

Sekme seçildiğinde sekme metninin rengi.

Seçili Olmayan Sekme Metni

Sekme seçili olmadığında sekme metninin rengi.

Vurgulama Sekmesi Metni

Fare işaretçisi bir sekmeyi vurguladığında sekme metninin rengi.

Oturum Açma/Kapatma Bağlantısı

          Oturum Açma ve Oturum Kapatma bağlantıları için metin rengi.

4. Adım   Değiştirmek istediğiniz her bir sekme rengi için 3. Adım'ı tekrarlayın.
5. Adım             Kaydet'i seçin.   

Sitenizin Sol Navigasyonu için Markalamayı Yapılandırma

Arka planı ve sol navigasyon bağlantılarının birinci ve ikinci düzeylerinin metin renklerini özelleştirebilirsiniz. Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında farklı arka plan ve metin renkleri seçebilirsiniz.


     
1. Adım             Ortak Site Ayarları > Markalama öğesini seçin.    
2. Adım             Markalama sayfasında Sol Navigasyon'u seçin.
3. Adım   Yeni bir renk seçerken kullanabileceğiniz bir kontrolü açmak için aşağıdaki alanlardan birini seçin. Kullanmak istediğiniz rengin kodunu biliyorsanız bu kodu girebilirsiniz.              
AlanAçıklama
Arka Plan

Bağlantılar için arka plan rengi.

Metin

Bağlantılar için metin rengi.

Vurgulama Arka Planı

Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında bağlantının arka plan rengi.

Vurgulama Metni

Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında bağlantı metninin rengi.

4. Adım   Değiştirmek istediğiniz her bir Birinci Düzey ve İkinci Düzey bağlantı rengi için 3. Adım'ı tekrarlayın.
5. Adım             Kaydet'i seçin.

 


Attachments

  Outcomes