Administrer sessionstyper

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Om sessionstyper

Sessionstyper definerer funktioner og valgmuligheder, der er tilgængelige for planlagte sessioner. Hvis du vil oprette brugertilpassede sessionstyper, skal din WebEx-tjenesteydelse have valgmuligheden brugertilpassede sessionstyper aktiveret. Du kan oprette op til fire brugertilpassede sessionstyper for hver primær session, som din tjenesteydelse inkluderer.

 

De primære sessionstyper for din WebEx-tjenesteydelse angives på startsiden i webstedsadministration, under Sessionstyper.

 

For eksempel hvis din WebEx-tjenesteydelse inkluderer sessionstypen Meeting Center Pro, kan du oprette fire ekstra "Pro"-sessionstyper. Hver sessionstype kan tilbyde et forskelligt sæt af funktioner og valgmuligheder.

 

Efter du opretter en brugertilpasset sessionstype, kan du tildele den til bestemte brugere for at administrere sikkerhed, brug af båndbredde eller tilsvarende administrative aktiviteter. Du kan for eksempel bruge sessionstyper til at forhindre bestemte brugere i at anvende valgmuligheden "ekstern kontrol" under skærmdeling. Denne sessionstype ville forhindre andre uden for din organisation i at få adgang til filer på medarbejderes computere eller på netværksservere. Opret en brugertilpasset sessionstype, der ikke inkluderer valgmuligheden ekstern kontrol, og tildel derefter denne sessionstype til bestemte brugere.

 

Afhængigt af din WebEx-prismodel kan visse navngivne værtskonti være forbundet med hver sessionstype. Dette styrer, hvor mange personer i din organisation der kan afholde møder som vært.

 

Forstå funktioner for sessionstype

Følgende funktionsvalgmuligheder er for en Meeting Center PRO brugertilpasset sessionstype, men er typiske for alle WebEx-tjenesteydelser.

 

Nogle WebEx-funktioner angivet i brugergrænsefladen er markeret som Ikke "Ikke tilgængelig", hvis de ikke er klargjort for dit websted. Funktioner, der ikke er tilgængelige for Meeting Center, angives her.

  
                                                                                                                               

Funktioner

 

Vælg at

 

Advarsel - blinker

 

Se et orange varsel, hvis en deltagers panel skjules eller lukkes, og det kræver opmærksomhed (for eksempel, en person deltager i mødet, en meningsmåling åbner, chat-besked modtaget). Status for varsel bliver ved med at blinke, indtil deltageren åbner og ser ændringen.

 

Advarsel - lyd

 

Afspil en lyd, når visse mødehændelser indtræffer (f.eks. nogen deltager i eller forlader mødet, en deltager vælger ikonet Ræk hånden i vejret, chat-besked modtaget).

 

Kommenteringsværktøjer

 

Tillad deltagerne at kommentere, markere, forklare eller pege på oplysninger om delt indhold.

 

Applikationsdeling

 

Tillad præsentationsværter at vise en eller flere applikationer for at fremvise software eller redigere dokumenter.

 

Applikationsdeling - ekstern kontrol

 

Tillad deltagerne at anmode om ekstern kontrol af applikationen, som præsentationsværten deler.

 

Undergruppesessioner

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Brugertilpassede scripts

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Chat

 

Undersøg, om chatfunktionen er tilgængelig. Hvis ja, skal du afgøre om chatpanelet er åbent, minimeret eller lukket for deltagere som standard, når mødet starter.

 

Lukkede tekster

 

Afgør, om funktionen Lukkede tekster er tilgængelig. Hvis ja, skal du afgøre om panelet Lukkede tekster er åbent, minimeret eller lukket for deltagere som standard, når mødet starter.

 

Dokument- og præsentationsdeling

 

Tillad præsentationsværter at dele dokumenter eller præsentationer, der ikke behøver at blive redigeret under mødet.

 
Bemærk      

Når den ikke er klargjort, er fildeling, whiteboard og fanen Lynstart heller ikke tilgængelige på dit websted.

 
 

Desktop-deling

 

Tillad præsentationsværter at dele hele indholdet på deres computere, herunder applikationer, vinduer, filmapper og musebevægelser.

 

Desktop-deling - ekstern kontrol

 

Tillad deltagerne at anmode om ekstern kontrol af præsentationsværtens desktop.

 

Desktop-/applikation-/webbrowserdeling - Ægte farver-support

 

Tillad præsentationsværter at dele indhold med præsentationsværter i tilstanden Ægte farver. Tilstanden Ægte farver giver mere detaljeret farve med valgmuligheder for enten bedre billedkvalitet eller bedre præstation.

 

Feedback

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Filoverførsel

 

Tillad deltagere at overføre filer til hinanden under et møde.

 
 • Vælg at medtage kortlagte netværksdrev til filplaceringer.

   

 

Praktisk demo

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Praktisk laboratorium

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 
 • Filsøgning - Ikke tilgængelig for Meeting Center

   

 • Vis lokale kortlagte netværksdrev - Ikke tilgængelig for Meeting Center

   

 • Vis eksterne kortlagte netværksdrev - Ikke tilgængelig for Meeting Center

   

 

Log ind som en anden bruger

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Se hvem der taler

 

Tillad deltageren, der i øjeblikket taler, at blive identificeret med et blinkende ikon ved siden af deltagerens navn.

 

Mødeafskrift

 

Tillad værter at sende generelle mødeoplysninger og filer i en e-mail til deltagerne.

 

Noter

 

Afgør, om funktionen Noter er tilgængelig. Hvis ja, skal du afgøre, om panelet Noter er åbent, minimeret eller lukket for deltagere som standard, når mødet starter.

 

Outlook/Lotus Notes-integration

 

Tillad brugere at planlægge møder med Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

 

Deltagerliste

 

Afgør, om funktionen Deltagerliste er tilgængelig. Hvis ja, skal du fastsætte om panelet Deltagere er åbent, minimeret eller lukket for deltagere som standard, når mødet starter.

 

Meningsmåling

 

Afgør, om funktionen Meningsmåling er tilgængelig. Hvis ja, skal du fastsætte, om panelet Meningsmåling er åbent, minimeret eller lukket for deltagere som standard, når mødet starter.

 

Aktiver disse valgmuligheder for kontrol af meningsmåling:

 
 • Vis individuelle resultater - del meningsmålingsresultater med deltagere anonymt

   

 • Gem individuelle resultater - gem svar fra hver deltager i en .txt-fil

   

 • Test og klassificering - Ikke tilgængelig for Meeting Center

   

 • Medtag intet svar - tillad korte spørgsmål

   

 • Vis antal svar - angiv antal af deltagersvar i status for meningsmåling

   

 

Slutpunkt-til-slutpunkt kryptering

 

Krypter alle WebEx-sessionsoplysninger.

 

PKI-kryptering

 

Brug digitale certifikater (PKI) til at kryptere WebEx-sessionsoplysninger.

 

Øvesession (kun Event Center)

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Spørgsmål og svar

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Mødedeltager kan tage præsentationsværtens rolle

 

Tillad deltagere at tage bolden for præsentationsværten direkte fra en anden deltager, så de kan dele indhold under mødet.

 

Optagelse kundeside

 

Tillad værter at optage møder på deres lokale drev.

 

Optage netværksbaseret

 

Tillad værter at optage møder på netværksserveren.

 

Deling af ekstern computer

 

Tillad præsentationsværter at dele indhold, der ligger på en ekstern computer.

 

Ekstern udskrivning

 

Tillad præsentationsværter at udskrive indhold, der deles i et møde.

 

Del webindhold

 

Tillad præsentationsværter at dele deres webbrowsere.

 

Vis Lynstart for vært og præsentationsvært

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center som en valgmulighed - standard for alle værter og præsentationsværter

 
 • Vis også Lynstart for alle mødedeltagere - Ikke tilgængelig for Meeting Center og Training Center

   

 

Video

 

Afgør, om funktionen Video er tilgængelig. Hvis ja, skal du fastsætte, om panelet Video er åbent, minimeret eller lukket for deltagere som standard, når mødet starter.

 

WebEx-video

 

Tillad højkvalitetsvideo for møder på dit websted.

 
 • Multipunktsvideo (kun $C) - Ikke tilgængelig for Meeting Center eller Training Center

   

 • Tillad Cisco Unified-videokonferencer (CUVC)

   

 • Tillad indtastning af et CUVC møde-id i mødeplanlægningsprogrammet

   

 

Webbrowserdeling

 

Tillad præsentationsværter at dele webbrowsere og relateret webindhold under mødet.

 

Webbrowserdeling - ekstern kontrol

 

Tillad deltagere at dele webbrowsere og relateret webindhold under mødet.

 

Webbaseret test

 

Ikke tilgængelig for Meeting Center

 

Whiteboard

 

Tillad præsentationsværter at tegne objekter og skrive tekst, som alle deltagere kan se i deres indholdsvisning.

 
 

Opret brugertilpassede sessionstyper (WBS30)

Du kan oprette op til fire brugertilpassede sessionstyper for hver primær session, som din WebEx-tjenesteydelse inkluderer. Du skal have aktiveret valgmuligheden brugertilpassede sessionstyper, for at kunne se valgmulighederne for Sessionstyper i navigationsbjælken. For yderligere oplysninger, eller hvis du ikke kan se sessionstyper i navigationsbjælken, skal du kontakte din WebEx-repræsentant.

 

Bemærk


Når du opretter en ny sessionstype, kan du ikke slette den. Du kan dog modificere den eller slukke den.

 
 
       
1    I navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Liste over sessionstyper.
2    I kolonnen Sessionskode skal du finde den primære sessionstype, som du vil oprette en brugertilpasset sessionstype for.
3    Vælg linket Tilføj ny kunde sessionstype for linket <sessionstype>.
4    Indtast et navn for den brugerdefinerede sessionstype.
5    Vælg de funktioner, som du vil inkludere i sessionstypen.
6    Vælg Tilføj.
Bemærk      

For at aktivere værter til at afholde sessioner med den brugertilpassede sessionstype, du oprettede, skal du aktivere sessionstypen for værtens brugerkonto.

 
 

Opret en Cisco Unified-videokonferencesessionstype (WBS30)

Med Cisco Unified-videokonference (CUVC) sessionstype, kan du integrere WebEx-tjenesteydelser med videokonferencesessioner på CUVC-systemet. Et møde-id hjælper dig med at opnå denne integration.

 

Før du kan integrere WebEx-tjenesteydelser med CUVC-systemet, skal du sikre, at:

 
 • CUVC-valgmuligheden er tilgængelig for dit WebEx-websted.

   

 • Du har aktiveret CUVC-valgmuligheden på siden indstillinger.

   

 • Bemærk: Når valgmuligheden CUVC er aktiveret, erstatter CUVC Desktop WebEx-video under en session.

   

  Du kan konfigurere CUVC-integration ved hjælp af enten et dynamisk CUVC møde-id eller et brugertilpasset CUVC møde-id.

   

 
          
1    I navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Liste over sessionstyper.
2    I kolonnen Sessionskode skal du finde den primære sessionstype, som du vil oprette en brugertilpasset sessionstype for.
3    Vælg linket Tilføj ny kunde sessionstype for linket <sessionstype>.
4    På siden Tilføj brugertilpasset sessionstype skriv et navn for sessionstypen i feltet Sessionsnavn.
5    Rul ned for at finde valgmuligheden Cisco Unified videokonferencer (CUVC).
Bemærk      

Hvis du ikke kan se valgmuligheden Cisco Unified videokonferencer (CUVC), er den muligvis ikke klargjort for dit websted.

 
 
6    Vælg Cisco Unified videokonferencer (CUVC), og skriv CUVC URL-adressen for at aktivere CUVC-integration med den valgte WebEx-tjenesteydelse. Hvis du ikke angiver CUVC URL-adressen, vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at tilføje sessionstypen.
7    (Valgfri) Konfigurer CUVC-integration ved at opgive enten brugertilpasset CUVC møde-id eller det dynamiske CUVC møde-id.
 • For at opgive brugertilpasset CUVC møde-id, vælg Tillad indtastning af et CUVC møde-id i mødeplanlægningsprogrammet.

   
 • For at opgive dynamisk CUVC møde-id skal du ikke vælge Tillad indtastning af et CUVC møde-id i mødeplanlægningsprogrammet. WebEx-mødenummeret repræsenterer CUVC møde-id, når du planlægger et møde. Du skal også inkludere et "servicepræfiks" i variablen %MeetingID% for CUVC URL-adressen. For eksempel, http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Tillad indtastning af et CUVC møde-id i mødeplanlægningsprogrammet er som standard ikke markeret.

   
8    (Valgfri) Vælg Eksempel URL-adresse for at se Hjælp for CUVC-konfiguration.
9    Vælg Tilføj for at oprette CUVC-sessionstype.

Aktiver en sessionstype for en værtskonto

      
1    I navigationsbjælken skal du vælge Brugere > Rediger bruger.
2    Find brugeren ved hjælp af funktionen Søg, eller ved hjælp af funktionen Indeks og find brugeren på listen.
3    Vælg linket til brugerkontoen.
4    I afsnittet Sessionstype marker afkrydsningsfeltet for den ønskede sessionstype.
5    Vælg Indsend.

Aktiver en sessionstype for alle nye brugere (WBS30)

    
1    I navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Liste over sessionstyper.
2    I kolonnen Standard for nye brugere markeres det passende afkrydsningsfelt for den ønskede sessionstype.
3    Vælg Opdater.

Skift en brugertilpasset sessionstype (WBS30)

     
1    I navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Liste over sessionstyper.
2    I kolonnen Sessionskode skal du finde den primære sessionstype og derefter klikke på linket til den brugertilpassede sessionstype, som du vil redigere.
3    Skift funktionsindstillingerne for sessionstypen.
4    Vælg Opdater.

Tænd eller sluk for en brugertilpasset sessionstype (WBS30)

    
1    I navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Liste over sessionstyper.
2    I kolonnen Aktiv skal du markere eller fjerne markering af det tilsvarende afkrydsningsfelt for henholdsvis at aktivere eller deaktivere sessionstypen.
3    Vælg Opdater.
 

Attachments

  Outcomes