Oturum Türlerini Yönetme

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Oturum Türleri Hakkında

Oturum türleri, planlanan oturumlar için kullanılabilen özellikleri ve seçenekleri tanımlar. Özel oturum türleri oluşturmak için WebEx hizmetinizde özel oturum türlerinin etkin olması gerekir. Hizmetinizin içerdiği her birincil oturum türü için en fazla dört özel oturum türü oluşturabilirsiniz.

 

WebEx hizmetiniz için birincil oturum türleri, Oturum Türleri altında Site Yönetimi'ndeki giriş sayfasında listelenir.

 

Örneğin WebEx hizmetiniz Meeting Center Pro oturum türünü içeriyorsa dört "Pro" oturum türü daha oluşturabilirsiniz. Her oturum türü, farklı bir özellik ve seçenek grubu sağlayabilir.

 

Özel bir oturum türü oluşturduktan sonra, güvenliği, bant genişliği kullanımını veya benzer yönetim etkinliklerini yönetmek için bu türü belirli kullanıcılara atayabilirsiniz. Örneğin belirli kullanıcıların ekran paylaşımı sırasında "uzaktan kontrol" seçeneğini kullanmalarını engellemek için oturum türlerini kullanabilirsiniz. Bu oturum türü, kuruluşunuzun dışındaki kişilerin çalışanların bilgisayarlarında veya ağ sunucularında bulunan dosyalara erişmesini önler. Uzak kontrol seçeneğini içermeyen bir özel oturum türü oluşturun ve ardından yalnızca bu oturum türünü belirli kullanıcılara atayın.

 

WebEx fiyatlandırma modelinize bağlı olarak, bazı adlandırılmış toplantı sahibi hesapları her oturum türüyle ilişkilendirilebilir. Bu, kuruluşunuzda kaç kişinin toplantılar düzenleyebileceğini kontrol eder.

 

Oturum Türü Özelliklerini Anlama

Aşağıdaki özellik seçenekleri, Meeting Center PRO özel oturum türüne yöneliktir, ancak tüm WebEx hizmetlerinde görünmeyebilir.

 

Kullanıcı arayüzünde listelenen bazı WebEx özellikleri siteniz için sağlanmamışsa "Kullanılamaz" olarak işaretlenir. Meeting Center için kullanılamayan özellikler burada belirtilmiştir.

  
                                                                                                                               

Özellikler

 

Şunu yapmak için seçin:

 

Uyarı - yanıp söner

 

Katılımcının paneli daraltılırsa veya kapatılırsa ve müdahale gerektirirse (örneğin, birinin toplantıya katılması, bir anketin açılması, sohbet mesajı alınması) turuncu uyarı görme. Uyarı durumu, katılımcı değişikliği açana ve görüntüleyene dek yanıp sönmeye devam eder.

 

Uyarı - ses

 

Belirli toplantı etkinlikleri gerçekleştiğinde ses çalma (örneğin, birinin toplantıya katılması veya toplantıdan ayrılması, bir katılımcının El Kaldır simgesini seçmesi, sohbet mesajının alınması).

 

Not ekleme araçları

 

Katılımcıların, paylaşılan içerikle ilgili bilgilere açıklama eklemesine, bunları vurgulamasına, anlatmasına veya göstermesine izin verin.

 

Uygulama paylaşımı

 

Sunum yapan kişilerin, yazılımı göstermek veya belgeleri düzenlemek için bir veya daha fazla uygulama göstermesine izin verin.

 

Uygulama paylaşımı - uzaktan kontrol

 

Katılımcıların sunum yapan kişinin paylaştığı uygulamanın uzaktan kontrolünü istemesine izin verin.

 

Beyin Fırtınası Oturumları

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Özel komutlar

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Sohbet

 

Sohbet özelliğinin kullanılıp kullanılamadığını belirleyin. Kullanılabiliyorsa, Sohbet panelinin toplantı başladığında katılımcılar için varsayılan olarak açık mı, simge durumuna küçültülmüş mü, yoksa kapatılmış mı olduğunu belirleyin.

 

Kapalı başlıklar

 

Kapalı Başlıklar özelliğinin kullanılıp kullanılamadığını belirleyin. Kullanılabiliyorsa, Kapalı Başlıklar panelinin toplantı başladığında katılımcılar için varsayılan olarak açık mı, simge durumuna küçültülmüş mü, yoksa kapatılmış mı olduğunu belirleyin.

 

Belge ve sunum paylaşımı

 

Sunum yapan kişilerin, toplantı sırasında düzenlenmesine gerek olmayan belgeler veya sunumlar paylaşmasına izin verin.

 
Not      

Sağlanmadığında, dosya paylaşımı, beyaz tahta ve hızlı başlangıç sekmesi öğeleri de sitenizde kullanılamaz.

 
 

Masaüstü paylaşımı

 

Sunum yapan kişilerin bilgisayarlarının uygulamalar, pencereler, dosya dizinleri ve fare hareketleri dahil tüm içeriğini paylaşmasına izin verin.

 

Masaüstü paylaşımı - uzaktan kontrol

 

Katılımcıların sunum yapan kişinin masaüstünün uzaktan kontrolünü istemesine izin verin.

 

Masaüstü/
Uygulama/Web Tarayıcısı paylaşımı - True Color desteği

 

Sunum yapan kişilerin, sunum yapan kişilerle Gerçek Renk modunda içerik paylaşmasına izin verin. Gerçek Renk modu, daha iyi görüntüleme veya daha iyi performans seçenekleriyle daha ayrıntılı renk sağlar.

 

Geri Bildirim

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Dosya aktarımı

 

Katılımcıların toplantı sırasında birbirlerine dosya aktarmasına izin verin.

 
 • Dosya konumlarına eşleştirilmiş ağ sürücüleri dahil etmek için bunu seçin.

   

 

Kendiliğinden demo

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Kendiliğinden lab

 

Meeting Center için kullanılamaz

 
 • Dosya Tarama – Meeting Center için Kullanılamaz

   

 • Yerel eşleştirilmiş ağ sürücülerini görüntüle – Meeting Center için Kullanılamaz

   

 • Uzak eşleştirilmiş ağ sürücülerini görüntüle – Meeting Center için Kullanılamaz

   

 

Farklı bir kullanıcı olarak oturum açma

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Kimin konuştuğuna bakma

 

Konuşmakta olan katılımcının, adının yanında bulunan yanıp sönen simgeyle tanınmasına izin verin.

 

Toplantı dökümü

 

Toplantı sahiplerinin, katılımcılara bir e-postada genel toplantı bilgilerini ve dosyalarını göndermesine izin verin.

 

Notlar

 

Notlar özelliğinin kullanılıp kullanılamadığını belirleyin. Kullanılabiliyorsa, Notlar panelinin toplantı başladığında katılımcılar için varsayılan olarak açık mı, simge durumuna küçültülmüş mü, yoksa kapatılmış mı olduğunu belirleyin.

 

Outlook/Lotus Notes Entegrasyonu

 

Kullanıcıların Microsoft Outlook veya IBM Lotus Notes ile toplantı planlamasına izin verin.

 

Katılımcı listesi

 

Katılımcı listesi özelliğinin kullanılıp kullanılamadığını belirleyin. Kullanılabiliyorsa, Katılımcı panelinin toplantı başladığında katılımcılar için varsayılan olarak açık mı, simge durumuna küçültülmüş mü, yoksa kapatılmış mı olduğunu belirleyin.

 

Anket uygulama

 

Anket uygulama özelliğinin kullanılıp kullanılamadığını belirleyin. Kullanılabiliyorsa, Anket uygulama panelinin toplantı başladığında katılımcılar için varsayılan olarak açık mı, simge durumuna küçültülmüş mü, yoksa kapatılmış mı olduğunu belirleyin.

 

Bu anket kontrolü seçeneklerini etkinleştir:

 
 • Sonuçları tek tek görüntüle – anket sonuçlarını katılımcılara anonim olarak paylaşın

   

 • Sonuçları tek tek kaydet – her katılımcıdan alınan yanıtları .txt dosyasına kaydedin

   

 • Test Etme ve Derecelendirme – Meeting Center için Kullanılamaz

   

 • Yanıt dahil etme – kısa yanıt sorularına izin verin

   

 • Yanıt sayısını göster – anket uygulama durumunda katılımcı yanıtlarının sayısını listeleyin

   

 

Uçtan uca Şifreleme

 

Tüm WebEx oturum verilerini şifreleyin.

 

PKI Şifreleme

 

WebEx oturum verilerini şifrelemek için dijital sertifikaları (PKI) kullanın.

 

Pratik Oturumu (Yalnızca Event Center)

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Sorular ve Yanıtlar:

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Katılımcı sunum yapan kişi rolünü alabilir

 

Katılımcıların toplantı sırasında anket paylaşabilmesi için sunum yapan kişi topunu doğrudan başka bir katılımcıdan almasına izin verin.

 

Kayıt istemci tarafı

 

Toplantı sahiplerinin yerel sürücülerinde toplantıları kaydetmesine izin verin.

 

Ağ tabanlı kayıt

 

Toplantı sahiplerinin ağ sunucusunda toplantıları kaydetmesine izin verin.

 

Uzak bilgisayar paylaşımı

 

Sunum yapan kişilerin uzak bilgisayarda bulunan içeriği paylaşmasına izin verin.

 

Uzak yazdırma

 

Sunum yapan kişilerin, toplantıda paylaşılmakta olan içeriği yazdırmasına izin verin.

 

Web içeriğini paylaşma

 

Sunum yapan kişilerin web tarayıcılarını paylaşmasına izin verin.

 

Toplantı sahibine ve sunum yapan kişiye Hızlı Başlangıcı göster

 

Seçenek olarak Meeting Center için kullanılamaz – tüm toplantı sahipleri ve sunum yapan kişiler için varsayılandır

 
 • QuickStart'ı tüm katılımcılara da göster – Meeting Center ve Training Center için Kullanılamaz

   

 

Video

 

Video özelliğinin kullanılıp kullanılamadığını belirleyin. Kullanılabiliyorsa, Video panelinin toplantı başladığında katılımcılar için varsayılan olarak açık mı, simge durumuna küçültülmüş mü, yoksa kapatılmış mı olduğunu belirleyin.

 

WebEx Video

 

Sitenizdeki toplantılar için yüksek kaliteli görüntü sağlayın.

 
 • Çok noktadan görüntü (yalnızca $C) – Meeting Center veya Training Center için Kullanılamaz

   

 • Cisco Unified Videoconferencing'e (CUVC) İzin Ver

   

 • Toplantı planlayıcıya bir CUVC Toplantı Kimliği girilmesine izin ver

   

 

Web tarayıcı paylaşma

 

Sunum yapan kişilerin toplantı sırasında web tarayıcılarını ve ilgili web içeriğini paylaşmasına izin verin.

 

Web tarayıcısı paylaşımı - uzaktan kontrol

 

Katılımcıların toplantı sırasında web tarayıcılarını ve ilgili web içeriğini paylaşmasına izin verin.

 

Web tabanlı test

 

Meeting Center için kullanılamaz

 

Beyaz tahta

 

Sunum yapan kişilerin, tüm katılımcıların içerik görüntüleyicilerinde görebileceği nesneler çizmesine ve metin yazmasına izin verin.

 
 

Özel Oturum Türleri Oluşturma (WBS30)

WebEx hizmetinizin içerdiği her birincil oturum türü için en fazla dört özel oturum türü oluşturabilirsiniz. Navigasyon çubuğunda Oturum Türleri seçeneklerini görmek için özel oturum türleri seçeneklerinin etkinleştirilmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için veya navigasyon çubuğunda Oturum Türleri'ni görmüyorsanız WebEx temsilcinize başvurun.

 

Not


Yeni bir oturum türü oluşturduktan sonra, bunu silemezsiniz. Ancak, değiştirebilir veya kapatabilirsiniz.

 
 
       
1    Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Oturum Türü Listesi öğesini seçin.
2              Oturum Kodu sütununda, özel oturum türü oluşturmak istediğiniz birincil oturum türünü bulun.
3    <session type> için yeni özel oturum türü ekle bağlantısını seçin.
4    Özel oturum türü için bir ad girin.
5    Oturum türüne dahil etmek istediğiniz özellikleri seçin.
6              Add (Ekle) öğesini seçin.
Not      

Toplantı sahiplerinin oluşturduğunuz özel oturum türüyle oturumlar düzenlemesini sağlamak için, toplantı sahibi kullanıcı hesabı için bu oturum türünü etkinleştirin.

 
 

Cisco Unified Videoconferencing Oturum Türü Oluşturma (WBS30)

Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) oturum türüyle, WebEx hizmetlerini CUVC sistemindeki görüntülü konferans oturumlarıyla entegre edebilirsiniz. Bir toplantı kimliği, bu entegrasyonu elde etmenize yardımcı olur.

 

WebEx hizmetlerini CUVC sistemiyle entegre etmeden önce şunlardan emin olun:

 
 • CUVC seçeneğinin WebEx siteniz için kullanılabildiğinden.

   

 • Ayarlar sayfasında CUVC seçeneğini etkinleştirdiniz.

   

 • Not: CUVC seçeneği etkinleştirildiğinde, CUVC Masaüstü oturum sırasında WebEx videosunun yerine geçer.

   

  Dinamik CUVC toplantı kimliği veya özel CUVC toplantı kimliği kullanarak CUVC entegrasyonunu yapılandırabilirsiniz.

   

 
          
1    Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Oturum Türü Listesi öğesini seçin.
2              Oturum Kodu sütununda, özel oturum türü oluşturmak istediğiniz birincil oturum türünü bulun.
3    <session type> için yeni özel oturum türü ekle bağlantısını seçin.
4              Özel Oturum Türü Ekle sayfasında, Oturum Adı kutusuna oturum türü için bir ad girin.
5              Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) seçeneğini bulmak için aşağı doğru kaydırın.
Not      

            Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) seçeneğini görmüyorsanız, siteniz için sağlanmamış olabilir.

 
 
6              Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) öğesini seçin ve seçilen WebEx hizmetiyle CUVC entegrasyonunu etkinleştirmek için CUVC URL'sini yazın. CUVC URL'yi sağlamazsanız oturum türünü eklemeye çalışırken bir hata mesajı görüntülenir.
7    (İsteğe bağlı) Özel CUVC Toplantı Kimliğini veya Dinamik CUVC Toplantı Kimliğini sağlayarak CUVC entegrasyonunu yapılandırın.
 • Özel CUVC Toplantı Kimliğini sağlamak için Toplantı planlayıcıya CUVC Toplantı Kimliğinin girilmesine izin ver'i seçin.

   
 • Dinamik CUVC Toplantı Kimliğini sağlamak için Toplantı planlayıcıya CUVC Toplantı Kimliğinin girilmesine izin ver'i seçmeyin. WebEx Toplantı numarası, bir toplantı planladığınızda CUVC Toplantı Kimliğini temsil eder. CUVC URL'si için %MeetingID% değişkenine bir "hizmet ön eki" de dahil etmeniz gerekir. Örneğin, http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Toplantı planlayıcıda CUVC Toplantı Kimliği girilmesine izin ver seçeneğinin işareti varsayılan olarak kaldırılmıştır.

   
8    (İsteğe bağlı) CUVC yapılandırması için Yardım konusunu görüntülemek isterseniz Örnek URL'yi seçin.
9    CUVC oturum türü oluşturmak için Ekle'yi seçin.

Toplantı Sahibi Hesabı için Oturum Türünü Etkinleştirme

      
1    Navigasyon çubuğunda Kullanıcılar > Kullanıcıyı Düzenle öğesini seçin.
2    Arama özelliğini kullanarak veya İndeks özelliğindeki listeyi kullanarak kullanıcıyı bulabilirsiniz.
3    Kullanıcı hesabı için bağlantıyı seçin.
4              Oturum Türü bölümünde, istediğiniz oturum türü için onay kutusunu işaretleyin.
5              Gönder'i seçin.

Tüm Yeni Kullanıcılar için Oturum Türünü Etkinleştirme (WBS30)

    
1    Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Oturum Türü Listesi öğesini seçin.
2    Yeni Kullanıcılar için Varsayılan sütununda, istediğiniz oturum türünün onay kutusunu işaretleyin.
3              Güncelle'yi seçin.

Özel Oturum Türünü Değiştirme (WBS30)

     
1    Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Oturum Türü Listesi öğesini seçin.
2              Oturum Kodu sütununda, birincil oturum türünü bulun ve düzenlemek istediğiniz özel oturum türünün bağlantısını tıklatın.
3    Oturum türü için özellik ayarlarını değiştirin.
4              Güncelle'yi seçin.

Özel Oturum Türünü Açma veya Kapatma (WBS30)

    
1    Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Oturum Türü Listesi öğesini seçin.
2              Etkin sütununda, oturum türünü açmak veya kapatmak için ilgili onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.
3              Güncelle'yi seçin.
 

Attachments

  Outcomes