Visa rapporter för din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Rapportöversikt (WBS30, WBS31)


Du kan skapa och visa följande typer av rapporter:
 • Allmänt (för hela webbplatsen)

   

 • Event Center

   

 • Support Center

   

 • Training Center

   

 • Remote Access

   

 • Access Anywhere

   

 • WebACD

   

Alla rapporter visar tidstämpeln som utgår från tidszonen GMT (Greenwich Mean Time).

Många rapporter kan köras i 15-, 30- och 60-minutersintervaller.

Visa rapportsida (WBS30, WBS31)

På sidan Visa rapport kan du

 • Visa en sammanställning över utbildningsmöten som uppfyller dina sökkriterier.

   

 • Hämta en rapport för Sessionssammanfattning för alla utbildningsmöten som motsvarar dina sökkriterier.

   

 • Gå till Detaljerad sessionsrapport för ett utbildningsmöte.

   

Fält på denna sida

                                    

Alternativ

Beskrivning

Ämne

Ämnet på ett utbildningsmöte. Välj länken för att visa en Detaljerad sessionsrapport för sessionen.

[Spårningskod]

Anger spårningskodvärden för utbildningsmöten. Om utbildningsmöten använde sig av flera spårningskoder, kommer namnet för varje spårningskod att visas som en kolumnrubrik.

Användarnamn

Användarnamnet för värden i ett utbildningsmöte. Välj namnets länk för att visa sidan Redigera användare för värden i administrering av webbplatsen.

Datum

Datumet när ett utbildningsmöte ägde rum.

Starttid

Tidpunkten som värden startade utbildningsmötet.

Varaktighet

Varaktigheten för utbildningsmötet i minuter.

Inbjuden

Det totala antalet deltagare som värden bjöd in till utbildningsmötet med hjälp av sessionens schemaläggningssida.

Registrerad

Det totala antalet deltagare som har registrerats sig för utbildningsmötet. Om värden inte krävde registrering för sessionen syns texten Ej tillämpligt i denna kolumn.

Deltog

Det totala antalet mötesdeltagare, inklusive värden, i utbildningsmötet.

Frånvaro

Antalet deltagare som registrerade sig för utbildningsmötet men som inte deltog.

Tele.

Anger om värden använde, eller inte använde, någon av följande integrerade WebEx-röstkonferenstjänster: Internettelefon, telekonferens med inringning, telekonferens med återuppringning, avgiftsfri telekonferens med inringning eller avgiftsfri internationell telekonferens.

Alternativ på denna sida

            

Alternativ

Beskrivning

Sök igen

Denna länk tar dig till Training Centers söksida för användarrapporter för att låta dig söka igen.

Utskriftsvänligt format

Visar rapporten i ett format som du kan skriva ut.

Exportera rapport

Hämtar en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller detaljerad information om alla utbildningsmöten som visas på Training Center-sidan sammanfattande användarrapporter.

Visa användningsrapporter (WBS30)

        
1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Allmänt > Användning.
2   Från den nedrullningsbara menyn Tjänst väljer du en tjänst eller Alla.
3   (Valfritt) För att köra en rapport om ett möte som en specifik användare har varit värd för kan du i fältet Användarnamn ange användarens användarnamn.
4   Välj start- och slutdatum för rapporten.

Rapportdata är endast tillgänglig för sessioner som har genomförts upp till tre månader före nuvarande datum.

5   (Valfritt) För at visa en rapport för endast vissa sessionsämnen, ange hela eller delar av ämnesnamnet i rutan Ämne.

Du kan använda jokertecken såsom ? eller * när du anger en textsträng.

6   För att sortera rapporten via datum, ämne, användarnamn eller starttid väljer du sorteringskriterierna från den nedrullningsbara listan Sortera resultat via.
7   Välj Visa rapport.
8   För att exportera rapporten i CSV-format så att den kan importeras i ett kalkylblad eller andra program, gör något eller båda av följande vid Exportera CSV-rapporter:
 • För att exportera Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil, välj Sessionssammanfattning.
 • För att exportera rapporten Deltagaruppgifter för alla sessioner på sidan Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil väljer du Deltagaruppgifter.

Visa användningsrapporter om inspelningslagring (WBS30)

       
1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Allmänt > Användningsrapport om inspelningslagring (inspelningar och uppladdning).
2   Välj start- och slutdatum för rapporten.
3   (Valfritt) För att visa en rapport för en specifik inspelning, anger du hela eller delar av ämnet i fältet Inspelningsnamn.

Du kan använda jokertecken såsom ? eller * när du anger en textsträng.

4   (Valfritt) För att köra en rapport om ett möte som en specifik användare har varit värd för kan du i fältet Värdens användarnamn ange värdens användarnamn.

Rapportdata är endast tillgänglig för sessioner som har genomförts upp till tre månader före nuvarande datum.

5   För att sortera rapporten via datum, ämne, användarnamn eller starttid väljer du sorteringskriterierna från den nedrullningsbara menyn Sortera resultat via.
6   Välj Visa rapport.
7   För att exportera rapporten i CSV-format så att den kan importeras i ett kalkylblad eller andra program, gör något eller båda av följande vid Exportera CSV-rapporter:
 • För att exportera Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil, välj Sessionssammanfattning.
 • För att exportera rapporten Deltagardetaljer för alla sessioner på Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil, välj Deltagardetaljer.

Visa användarrapporter om lagringsutnyttjande (WBS30)

1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Allmänt > Användningsrapport om inspelningslagring (endast hämtning – Excel-format).
2   För att öppna rapporten i .CSV-format, välj Öppna. För att spara rapporter till din dator, välj Spara.

Visa Event Center-rapporter om instrumentpanelen (WBS30)

1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center.
2   Välj en av följande instrumentpaneler:
 • Sammanfattning av program, händelser och inspelningar
 • Instrumentpanel för schemalagda händelser
 • Tidigare händelser, instrumentpanel för inspelningshämtningar

Visa Support Center-rapporter (WBS30, WBS31)

1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Support Center och välj sedan någon av följande rapporter:   
 • Sessionsrapport
 • Samtalsvolym
 • CSR-aktivitet
 • URL-hänvisning
 • Tilldelningskö
2   Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.   

Visa Training Center-rapporter (WBS30)

1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Training Center och sedan någon av följande rapporter:
 • Användarrapport: Visa användningsinformation om alla sessioner.
 • Registreringsrapport: Visa all registreringsinformation för alla tidigare och schemalagda sessioner.
 • Åtkomstrapport för inspelad session: Visa åtkomst till alla inspelade sessioner.
 • Kupongrapport: Visa uppgifter om kuponger som har utfärdats och använts.
 • Utbildningsrapport per deltagare: Visa en post med alla sessioner som en person har registrerat sig för eller deltagit i.
2   Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.

Visa Remote Access-rapporter (WBS30)

1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Remote Access och sedan någon av följande rapporter:
 • Användarrapport – Dator
 • Användarrapport – Kundtjänstrepresentanter
 • Spårningsrapport – Dator
2   Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.

Visa Access Anywhere-rapporter (WBS30, WBS31)

     
1   På navigeringsraden, välj Rapporter > Access Anywhere.   
2   Välj start- och slutdatum för rapporten.   

Rapportdata är endast tillgängliga för sessioner som har genomförts upp till tre månader före nuvarande datum.  

3   I rullgardinsmenyn Sortera resultat via väljer du kriterier för sorteringsordning i rapporten.        

Du kan sortera via datornamn, klientens IP-adress, datum, sessionens starttid, sessionens sluttid eller sessionsvaraktighet.   

   
4   Välj Visa rapport.   
5   För att exportera rapporten i CSV-format så att du kan importera den till ett kalkylprogram eller andra program, välj Exportera rapport.    För att skriva ut rapporten, välj Utskriftsvänligt format.   

Visa WebACD-rapporter (WBS30, WBS31)

1   På navigeringsraden, välj Rapporter > WebACD och sedan någon av följande rapporter:   
 • Sessionsrapporter
 • Samtalsvolym
 • CSR-aktivitet
 • URL-hänvisning
 • Tilldelningskö
2   Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.   

Visa rapport över pågående möten (WBS30, WBS31)

På navigeringsraden, välj Rapporter > Pågående möten.   

 


Attachments

  Outcomes