Rapporten voor uw site weergeven

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Overzicht van Rapporten (WBS30, WBS31)


U kunt de volgende typen rapporten genereren en bekijken:
 • Algemeen (voor de hele site)

   

 • Event Center

   

 • Support Center

   

 • Training Center

   

 • Remote Access

   

 • Access Anywhere

   

 • WebACD

   

In ieder rapport wordt de tijdstempel weergegeven met GMT (Greenwich Mean Time) als tijdzone.

Veel rapporten kunnen worden uitgevoerd met intervallen van 15, 30 en 60 minuten.

De pagina Rapport weergeven (WBS30, WBS31)

Op de pagina Rapport weergeven kunt u:

 • Een overzicht weergeven van trainingssessies die voldoen aan uw zoekcriteria.

   

 • Een sessieoverzichtsrapport downloaden van alle trainingssessies die aan uw zoekcriteria voldoen.

   

 • Naar het rapport met sessiedetails voor een trainingssessie navigeren.

   

Velden op deze pagina

                                    

Optie

Beschrijving

Onderwerp

Het onderwerp van een trainingssessie. Selecteer de bijbehorende koppeling om het Rapport met sessiedetails voor de sessie weer te geven.

[Traceercode]

De traceercodewaarden voor de trainingssessie. Als er voor de trainingssessie meerdere traceercodes worden gebruikt, wordt elke naam voor een traceercode weergegeven als een kolomkop.

Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de host van een trainingssessie. Selecteer de naam van de koppeling om de pagina Gebruiker bewerken weer te geven voor de host in Sitebeheer.

Datum

De datum waarop de trainingssessie heeft plaatsgevonden.

Starttijd

De tijd waarop de host de trainingssessie heeft gestart.

Duur

De duur van de trainingssessie, in minuten.

Uitgenodigd

Het totale aantal deelnemers dat de host voor de trainingssessie heeft uitgenodigd via de pagina voor het plannen van de sessie.

Geregistreerd

Het totale aantal deelnemers dat zich voor de trainingssessie heeft geregistreerd. Als de host geen registratieverplichting voor de sessie heeft ingesteld, wordt de tekst N.v.t. weergegeven in de kolom.

Deelgenomen

Het totale aantal deelnemers in de trainingssessie, inclusief de host.

Afwezig

Het aantal deelnemers dat zich voor de trainingssessie heeft geregistreerd, maar niet heeft deelgenomen aan de sessie.

Tele

Geeft aan of de host een van de volgende geïntegreerde WebEx-spraakconferentieservices heeft gebruikt: internettelefoon, inbelteleconferentie, terugbelteleconferentie, teleconferentie met gratis inbellen of internationale teleconferentie met gratis inbellen.

Opties op deze pagina

            

Optie

Beschrijving

Opnieuw zoeken

Deze koppeling geeft de querypagina Gebruiksrapport voor Training Center weer, zodat u opnieuw kunt zoeken.

Printervriendelijke indeling

Het rapport wordt weergegeven in een indeling die u kunt afdrukken.

Rapport exporteren

Hiermee downloadt u een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) met gedetailleerde informatie over alle trainingssessies die worden weergegeven op de overzichtspagina Gebruiksrapport Training Center.

Gebruiksrapporten weergeven (WBS30)

        
1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Algemeen > Gebruik.
2   Kies in de vervolgkeuzelijst Service een service of kies Alle.
3   (Optioneel) Als u een rapport wilt uitvoeren over de vergaderingen die een bepaalde gebruiker heeft gehost, voert u in het veld Gebruikersnaam de gebruikersnaam van de gebruiker in.
4   Selecteer de begin- en einddatum voor het rapport.

Er zijn alleen rapportgegevens beschikbaar voor sessies die tot maximaal drie maanden voor de datum van vandaag zijn gehouden.

5   (Optioneel) Als u een rapport wilt weergeven voor bepaalde sessieonderwerpen, voert u in het vak Onderwerp de onderwerpnaam of een gedeelte van de onderwerpnaam in.

U kunt jokertekens als ? of * gebruiken wanneer u een tekenreeks opgeeft.

6   Als u het rapport wilt sorteren op de datum, het onderwerp, de gebruikersnaam of starttijd, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Resultaten sorteren de gewenste sorteercriteria.
7   Selecteer Rapport weergeven.
8   Als u het rapport wilt exporteren in een CSV-indeling, zodat u het kunt importeren in een spreadsheetprogramma of ander programma, voert u bij CSV-rapporten exporteren één van de volgende of beide handelingen uit:
 • Als u het Gebruikssamenvattingsrapport wilt exporteren in een CSV-bestand, klikt u op Samenvatting van sessie.
 • Als u het Rapport met gedetailleerde deelnemersinformatie voor alle sessies op de pagina Overzicht Gebruiksrapport in een CSV-bestand wilt exporteren, klikt u op Deelnemersdetails.

Een gebruiksrapport van de opnameopslag weergeven (WBS30)

       
1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Algemeen > Gebruiksrapport van de opnameopslag (Opnamen en Upload).
2   Selecteer de begin- en einddatum voor het rapport.
3   (Optioneel) Als u een rapport van een bepaalde opname wilt weergeven, voert u in de veld Naam van opname de hele of een deel van de naam van het onderwerp in.

U kunt jokertekens als ? of * gebruiken wanneer u een tekenreeks opgeeft.

4   (Optioneel) Als u een rapport wilt uitvoeren over de vergaderingen die een bepaalde gebruiker heeft gehost, geeft u bij Hostgebruikersnaam de gebruikersnaam van de gebruiker op.

Er zijn alleen rapportgegevens beschikbaar voor sessies die tot maximaal drie maanden voor de datum van vandaag zijn gehouden.

5   Als u het rapport wilt sorteren op de datum, het onderwerp, de gebruikersnaam of starttijd, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Resultaten sorteren de gewenste sorteercriteria.
6   Selecteer Rapport weergeven.
7   Als u het rapport wilt exporteren in een CSV-indeling, zodat u het kunt importeren in een spreadsheetprogramma of ander programma, voert u bij CSV-rapporten exporteren één van de volgende of beide handelingen uit:
 • Als u het Gebruikssamenvattingsrapport wilt exporteren in een CSV-bestand, klikt u op Samenvatting van sessie.
 • Als u het Rapport met gedetailleerde deelnemersinformatie voor alle sessies op de pagina Gebruikssamenvattingsrapport naar een CSV-bestand wilt exporteren, klikt u op Deelnemersdetails.

Rapporten voor het opslaggebruik per gebruiker weergeven (WBS30)

1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Algemeen > Rapport voor het opslaggebruik per gebruiker (Alleen downloaden - Excel-indeling).
2   Als u het rapport in CSV-indeling wilt openen, selecteert u Openen. Als u het rapport op uw computer wilt opslaan, selecteert u Opslaan.

Dashboardrapporten van Event Center weergeven (WBS30)

1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center.
2   Kies een van de volgende dashboards:
 • Samenvatting programma's, gebeurtenissen, opnamen
 • Dashboard geplande gebeurtenissen
 • Voltooide gebeurtenissen, dashboard voor opnamedownloads

Support Center-rapporten weergeven (WBS30, WBS31)

1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Support Center en selecteer vervolgens een van de volgende rapporten:   
 • Sessierapport
 • Gespreksvolume
 • CSR-activiteit
 • URL-verwijzing
 • Toewijzingswachtrij
2   Geef de zoekcriteria op en selecteer vervolgens Rapport weergeven.   

Training Center-rapporten weergeven (WBS30)

1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Training Center en selecteer vervolgens een van de volgende rapporten:
 • Gebruiksrapport: gebruiksgegevens van alle sessies weergeven.
 • Registratierapport: alle registratiegegevens voor alle geplande en afgeronde sessies weergeven.
 • Rapport toegang opgenomen sessie: toegang voor alle opgenomen sessies weergeven.
 • Bonrapport: gegevens weergeven van kortingsbonnen die zijn uitgegeven en gebruikt.
 • Trainingsrapport per deelnemer: een opname weergeven van alle sessies waaraan iemand heeft deelgenomen of waarvoor iemand zich heeft geregistreerd.
2   Geef de zoekcriteria op en klik vervolgens op Rapport weergeven.

Remote Access-rapporten weergeven (WBS30)

1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Remote Access en selecteer vervolgens een van de volgende rapporten:
 • Gebruiksrapport - computer
 • Gebruiksrapport - CSR's
 • Traceerrapport - computer
2   Geef de zoekcriteria op en klik vervolgens op Rapport weergeven.

Access Anywhere-rapporten weergeven (WBS30, WBS31)

     
1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Access Anywhere.   
2   Selecteer de begin- en einddatum voor het rapport.   

Er zijn alleen rapportgegevens beschikbaar voor sessies die tot maximaal drie maanden voor de datum van vandaag zijn gehouden.  

3   Selecteer in de vervolgkeuzelijst Resultaten sorteren op de gewenste sorteercriteria voor het rapport.        

U kunt de sessies sorteren op de computernaam, het IP-adres van de client, de datum, de starttijd van de sessie, de eindtijd van de sessie of de duur van de sessie.   

   
4   Selecteer Rapport weergeven.   
5   Als u het rapport wilt exporteren in een CSV-indeling, zodat u het kunt importeren in een spreadsheetprogramma of ander programma, selecteert u Rapport exporteren.    Als u het rapport wilt afdrukken, klikt u op Printervriendelijke indeling.   

WebACD-rapporten weergeven (WBS30, WBS31)

1   Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > WebACD en selecteer vervolgens een van de volgende rapporten:   
 • Sessierapporten
 • Gespreksvolume
 • CSR-activiteit
 • URL-verwijzing
 • Toewijzingswachtrij
2   Geef de zoekcriteria op en selecteer vervolgens Rapport weergeven.   

Rapport Vergaderingen bezig weergeven (WBS30, WBS31)

Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Vergaderingen bezig.   

 


Attachments

  Outcomes