Variabelen in e-mailsjablonen

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

E-mailsjabloonvariabelen voor Meeting Center

De volgende tabel bevat een overzicht en alle definities van de variabelen die in de e-mailsjablonen van Meeting Center worden gebruikt. Voor meer informatie over afzonderlijke variabelen die in elke sjabloon worden gebruikt, raadpleegt u het Overzicht van variabelen in e-mailsjablonen van Meeting Center.

 
Belangrijk:
 • Hoewel sommige variabelen in meerdere e-mailsjablonen worden weergegeven, is elke variabele uniek voor de eigen sjabloon. Variabelen worden niet met andere sjablonen gedeeld.

   

 • Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen tussen het onderwerp en de tekst van het e-mailbericht, of van de ene sjabloon naar de andere, wordt niet ondersteund.

   

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Variabele

 

Beschrijving

 

Gebruikte sjablonen

 

%HostEmail%

 

Het e-mailadres van de gebruiker

 

Meerdere

 

%ForwardSubjectDesc%

 

Tekst in de regel Onderwerp van de vergadermail

 

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

 

%Topic%

 

Onderwerp van de vergadering

 

Meerdere

 

%ForwardDesc%

 

Tekst met een beschrijving van de vergadering

 

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

 

%HostName%

 

Volledige naam van de host van de vergadering

 

Meerdere

 

%Host Name%

 

Volledige naam van de host van de vergadering

 

Meerdere

 

%HostDisclaimer%

 

Disclaimer-tekst die wordt gebruikt in de voettekst van sjablonen voor vergaderhosts

 

Meerdere

 

%Hostnumber%

 

Hostsleutel (nummer) voor de vergadering

 

Meerdere

 

%HostNumberDes%

 

Beschrijving van de hostsleutel (nummer) van de vergadering voor de alternatieve host

 

Meerdere

 

%MeetingDateOrRecurrence%

 

Vergaderdatum of herhalingsgegevens, indien aanwezig

 

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

 

%TimeZone%

 

Tijdzone voor de vergadering

 

Meerdere

 

%PKIDescription%

 

Beschrijving van de PKI (Public Key Infrastructure). Deze beschrijving wordt alleen in de sjabloon weergegeven als de optie PKI is ingeschakeld voor uw site.

 

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

 

%MeetingInfoURL%

 

URL waar de vergaderinggegevens worden weergegeven

 

Meerdere

 

%MeetingInfoInOtherTimezone%

 

De vergaderinggegevens worden in een andere tijdzone weergegeven dan de tijdzone waarin de vergadering oorspronkelijk is gepland

 

Meerdere

 

%ServiceNameURL%

 

URL van de servicenaam (bijvoorbeeld Meeting Center)

 

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

 

%HostPhone%

 

Het telefoonnummer van de gebruiker die de host is

 

Meerdere

 

%PromotionFreeTrialDescription%

 

Beschrijving van de promotionele tekst voor een gratis proefperiode voor Meeting Center

 

Meerdere

 

%PromotionFreeTrialURL%

 

URL van de promotionele tekst voor de gratis proefperiode

 

Meerdere

 

%EmailFooter%

 

Brandable voettekst die wordt gebruikt in alle e-mails

 

Meerdere

 

%Disclaimer%

 

Juridische vrijwaringstekst van Cisco WebEx die wordt gebruikt in de voettekst

 

Meerdere

 

%AttendeeName%

 

Naam van de deelnemer aan de vergadering

 

Meerdere

 

%MeetingTime%

 

De tijd waarop de vergadering is gepland

 

Meerdere

 

%MeetingNumber%

 

Identificatienummer dat aan de vergadering is toegewezen

 

Meerdere

 

%MeetingDate%

 

Datum waarop de vergadering plaatsvindt

 

Meerdere

 

%MeetingNumberLabel%

 

Tekstlabel dat voorafgaat aan de variabele %MeetingNumber% (bijvoorbeeld 'Vergaderingsnummer:')

 

Meerdere

 

%MeetingNumberLabelWithValue%

 

Combinatie van een label van een vergaderingnummer en een vergaderingnummer

 

Meerdere

 

%MeetingNumberNS%

 

Identificatienummer dat is toegewezen aan de vergadering (geen spatie tussen nummers)

 

Meerdere

 
 

%PersonalRoomID%

  
 

Unieke id voor de gebruiker in de URL voor de persoonlijke ruimte

  
 

Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)

  

%MeetingPasswordLabel%

 

Tekstlabel dat voorafgaat aan de variabele %MeetingPassword% (bijvoorbeeld 'Wachtwoord voor vergadering:')

 

Meerdere

 

%MeetingPassword%

 

Vergaderingwachtwoord

 

Meerdere

 

%PasswordDesc%

 

Beschrijving van hoe het wachtwoord moet worden gebruikt

 

Meerdere

 

%AlternateHostDescription%

 

Beschrijving van de alternatieve host van de vergadering, indien aanwezig

 

Meerdere

 

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

 

De tekst van de titel voor de vergadering wanneer deze wordt weergegeven op smartphones

 

Meerdere

 

%TeleconferenceAttendeeDesc%

 

Beschrijving van deelnemers die deelnemen via de teleconferentie

 

Meerdere

 

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

 

Beschrijving van deelnemers die deelnemen via een teleconferentie

 

Meerdere

 

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

 

Bericht waarin de deelnemers wordt verzocht om vóór deelname aan de vergadering te controleren of de rich-mediaspeler wordt ondersteund

 

Meerdere

 

%Meeting Link%

 

Koppeling naar de vergaderingpagina (vanwaar deelnemers kunnen deelnemen aan de vergadering)

 

Meerdere

 

%iPhoneJoinMeetingDesc%

 

Instructies voor gebruikers die via een iPhone deelnemen aan een vergadering

 

Meerdere

 

%PKI Information%

 

Informatie over de PKI (Public Key Infrastructure). Deze informatie wordt weergegeven wanneer de optie PKI voor uw site is ingesteld.

 

Meerdere

 

%TeleconferenceDesc%

 

Beschrijving van de teleconferentie

 

Meerdere

 

%TeleconferencingInfo%

 

Informatie over de teleconferentie, waaronder de telefoonnummers enzovoort

 

Meerdere

 

%TeleconferenceHostDesc%

 

Tekstlabel dat voorafgaat aan de telefooninformatie

 

Meerdere

 

%TeleconferenceInfoHostNN%

 

Telefooninformatie

 

Meerdere

 

%Recording Disclaimer%

 

Juridische vrijwaringstekst van Cisco WebEx met betrekking tot het maken van opnamen van de vergadering

 

Meerdere

 

%UCFHostVerifyPlayers%

 

Bericht waarin de hosts wordt verzocht om vóór deelname aan de vergadering te controleren of de rich-mediaspeler wordt ondersteund

 

Meerdere

 

%ConfCallModerator%

 

Informatie over de moderator van het conferentiegesprek

 

Meerdere

 

%TeleconferenceInfoAttendee%

 

Informatie over de deelnemer aan de teleconferentie

 

MC Tele MeetingInfo voor deelnemer

 

%ConfCallParticipant%

 

Informatie over de deelnemer aan het conferentiegesprek

 

MC Tele MeetingInfo voor deelnemer

 

%TeleconferenceInfoHost%

 

Informatie over de host van de teleconferentie

 

MC Tele MeetingInfo voor host

 

%iCalendarText%

 

Informatie over het toevoegen van de vergadering aan iCalendar

 

Vergaderinggegevens bijgewerkt

 

%DownloadToCalendarLink%

 

Koppeling voor het downloaden van de vergadering in iCalendar

 

Vergaderinggegevens bijgewerkt

 

%AttendeeJoinSection%

 

Informatie over de gegevens die aan de deelnemer moeten worden verstrekt voor deelname aan de vergadering

 

Vergaderinggegevens bijgewerkt

 

%MeetingManagerSetUpDesc%

 

Informatie over het installeren van Vergaderingbeheer

 

Registratie voor de vergadering bevestigd

 

%SetupURL%

 

URL voor het installeren van Vergaderingbeheer

 

Registratie voor de vergadering bevestigd

 

%DateTime%

 

Informatie over de datum en tijd van de vergadering

 

Meerdere

 

%DateTimeList%

 

Datum en tijd (oftewel de planning) voor vergaderingen die opnieuw zijn gepland. Voor dergelijke vergaderingen geldt een registratieverplichting.

 

Vergadering met registratieverplichting opnieuw gepland

 

%PhoneContactInfo%

 

Telefoonnummer van de contactpersoon voor vergaderingen die opnieuw zijn gepland

 

Vergadering met registratieverplichting opnieuw gepland

 

%ReclaimHostRole%

 

Tekst die de hostsleutel beschrijft, waardoor een gebruiker opnieuw de rol van host op zich kan nemen

 

Meeting Scheduled_mp

 

%ActionOnAudioMeeting%

 

Beschrijft hoe hosts het audiogedeelte van de vergadering kunnen starten

 

Meerdere

 

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

 

Beschrijft hoe deelnemers kunnen deelnemen aan het audiogedeelte van de vergadering

 

Meerdere

 

%TPInformationIcs%

TelePresence-informatie

Meerdere

%JoinByPhoneIcs%

Audio-informatie voor deelnemers, inclusief telefoonnummers om deel te nemen aan de audio

Meerdere

%HostMeetingPasswordIcs%

Wachtwoord voor vergadering dat door de host is ingesteld.

Wordt in de hostsjabloon weergegeven

MC MeetingInfo voor host (Productiviteitstools)

%HostDisclaimerIcs%

Disclaimer-tekst die wordt gebruikt in de voettekst van sjablonen voor vergaderhosts

Meerdere

%AttendeeJoinByPhoneIcs%

Te kiezen telefoongegevens om aan de vergadering deel te nemen.

Wordt in de deelnemerssjabloon weergegeven

MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

%MeetingPasswordIcs%

Wachtwoord voor vergadering dat door de host is ingesteld.

Wordt in de deelnemerssjabloon weergegeven

Meerdere

%DisclaimerIcs%

Disclaimer-tekst die wordt gebruikt in de voettekst van sjablonen voor deelnemers

Meerdere

%AlternateHostDescriptionIcs%

Beschrijving van de alternatieve host van de vergadering, indien aanwezig

MC MeetingInfo voor deelnemer

%HostNumberDesIcs%

Beschrijving van de hostsleutel (nummer) van de vergadering voor de alternatieve host

MC MeetingInfo voor deelnemer

 

E-mailsjabloonvariabelen voor Enterprise

De volgende tabel bevat een overzicht en definities van alle variabelen die in de e-mailsjablonen van Enterprise worden gebruikt. Voor meer informatie over de afzonderlijke variabelen die in elke sjabloon worden gebruikt, raadpleegt u het Overzicht van variabelen in zakelijke e-mailsjablonen van Meeting Center.

 
 • Hoewel sommige variabelen in meerdere e-mailsjablonen worden weergegeven, is elke variabele uniek voor de eigen sjabloon. Variabelen worden niet met andere sjablonen gedeeld.

   

 • Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere wordt niet ondersteund.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Variabele

   

  Beschrijving

   

  Gebruikte sjablonen

   

  %AccountActivationURL%

   

  URL waar de gebruiker het WebEx-account kan activeren

   

  Geautomatiseerde reacties naar niet-geactiveerde gebruikers, meerdere

   

  %AccountPassword%

   

  Het wachtwoord van de klant voor het WebEx-account

   

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

   

  %AdminName%

   

  Naam van de sitebeheerder van de WebEx-services

   

  Meerdere

   

  %allocation queue%

   

  WebACD-wachtrij die wordt gebruikt in de toewijzingsregel

   

  E-mailmelding van fout WebACD-toewijzingsregel

   

  %Amount%

   

  Totale kosten van de aanschaf

   

  Aankoopbevestiging

   

  %ApproveURL%

   

  URL voor goedkeuring van de wachtwoordaanvraag

   

  Wachtwoordaanvraag

   

  %BillingEnd%

   

  Einddatum van de factureringsperiode voor het serviceabonnement

   

  Meerdere

   

  %BrandName%

   

  Merknaam van de WebEx-servicesite van de klant, bijvoorbeeld: customer.webex.com

   

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

   

  %CallInPhoneNumber%

   

  Het telefoonnummer dat deelnemers moet bellen om deel te nemen aan de vergadering

   

  Meerdere

   

  %ChangePassword%

   

  URL of koppeling waarmee gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen

   

  Melding aanvraag Wachtwoord vergeten - Wachtwoord wijzigen

   

  %ChangePasswordLink%

  URL of koppeling waarmee gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen

  Meerdere

  %Comments%

   

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker/host om aanvullende opmerkingen wordt gevraagd

   

  Feedback naar host één, meerdere

   

  %CompanyName%

   

  Naam van het bedrijf dat op de service is geabonneerd

   

  Meerdere

   

  %ComputerName%

   

  Naam van de computer waarop Access Anywhere wordt aangevraagd

   

  Access Anywhere aangevraagd

   

  %ConfID%

   

  Unieke numerieke id van de conferentie op deze site.

   

  Meerdere

   

  %ConfirmationUrl%

   

  URL of koppeling waarmee gebruikers hun WebEx-account kunnen bevestigen

   

  Bevestigingsmail verplicht stellen

   

  %ConfName%

   

  Naam (onderwerp) van de conferentie.

   

  Meerdere

   

  %ConfirmWords%

   

  Tekst die het proces van accountbevestiging beschrijft

   

  Bevestigingsmail verplicht stellen

   

  %Content%

   

  Opmerkingen verzonden door een gebruiker als onderdeel van feedback over een service (naar de serviceondersteuningsgroep)

   

  Meerdere

   

  %CreditCardLastFourDigits%

   

  De laatste vier cijfers van de geregistreerde creditcard van de klant.

   

  Creditcard geweigerd voor PPU-pogingen

   

  %CSRs%

   

  Namen van de medewerkers van de klantenservice

   

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

   

  %CurrentPath%

   

  URL of koppeling die naar het systeempad voor de huidige sitebeheerder wijst

   

  PE - aanmelding aanpassen

   

  %CustomerEmail%

   

  E-mailadres klant

   

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

   

  %CustomerName%

   

  Naam van de WebEx-klant.

   

  Meerdere

   

  %CustomerPhone%

   

  Telefoonnummer klant

   

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

   

  %Date%

   

  Datum waarop de feedback is verstrekt

   

  Meerdere

   

  %DateTime%

   

  Datum en tijd waarop een ondersteuningsaanvraag in de wachtrij is geplaatst

   

  Meerdere

   

  %DeactivatedNumber%

   

  Aantal dagen dat het account inactief was

   

  Kennisgeving gedeactiveerd account

   

  %DomainID%

   

  Domein waar de site beschikbaar is.

   

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

   

  %DownloadCscFileURL%

   

  Tekst en URL voor het downloaden van het exportbestand

   

  Meerdere

   

  %DownloadErrorLogURL%

   

  Tekst en URL om het foutenlogboek voor het import- of exportproces te downloaden

   

  Meerdere

   

  %DownloadToCalendarLink%

   

  URL voor gebruikers die de vergaderinggegevens offline willen downloaden in de gewenste agenda-indeling. Deze optie is verplicht om iCal met Lotus Notes te kunnen gebruiken.

   

  Meerdere

   

  %DownloadToCalendarURL%

   

  URL of koppeling voor gebruikers die de vergaderinggegevens offline willen downloaden in de gewenste agenda-indeling

   

  Meerdere

   

  %Duration%

   

  Duur van de opname of vergadering

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %Edit Recording URL%

   

  URL voor het bewerken van de opnamegegevens en de bedieningsopties voor het afspelen

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %Email%

   

  E-mailadres

   

  Meerdere

   

  %Email Address%

   

  E-mailadres van de contactpersoon die de opnamen van de vergadering deelt

   

  Opnamen delen

   

  %EmailConfirmLink%

   

  URL of koppeling waarmee gebruikers de wijziging van het e-mailadres van hun WebEx-account kunnen bevestigen

   

  Bevestiging van wijziging WebEx-account

   

  %EmailFooter%

   

  Brandable voettekst die wordt gebruikt in alle e-mails

   

  ALLE

   

  %EndingTime%

   

  Eindtijd van de vergadering met betaling naar gebruik (zoals aangeleverd met factureringsgegevens na afloop van de vergadering)

   

  Meerdere

   

  %EndTime%

   

  Eindtijd van de maandelijkse factureringsperiode voor het serviceabonnement

   

  PE - creditcard maandelijkse factuur

   

  %EntryLinkURL%

   

  URL of koppeling die naar het WebACD-invoerformulier voor aanvragen van klanten wijst

   

  E-mail ontbrekende WebACD-wachtrij

   

  %ErrorCode%

   

  Foutcode van de WebACD-routeringsgebeurtenis

   

  E-mailmelding WebACD-routeringsfout

   

  %ErrorMessage%

   

  Foutbericht waarin de aard van het mislukken van de taak wordt uitgelegd

   

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

   

  %ExportFileName%

   

  Naam van het geëxporteerde bestand.

   

  Kennisgeving dat het exportproces is voltooid of afgebroken

   

  %ExportStatusPageURL%

   

  URL van de pagina met de exportstatus. Geeft de status van een aanvraag weer: In de wachtrij, Bezig, Afgebroken of Voltooid

   

  Kennisgeving dat het exportproces is voltooid of afgebroken

   

  %FailCount%

   

  Het totale aantal records dat niet is ontvangen

   

  Meerdere

   

  %FailedAccountDetail%

   

  Details van accounts waarvan het wijzigen tijdens de sitebeheergebeurtenis niet is geslaagd

   

  Verbeteringen wachtwoordbeveiliging normale omstandigheden

   

  %FailedNumber%

   

  Aantal mislukte aanmeldingspogingen door een WebEx-gebruiker.

   

  Melding voor vergrendeld account, meerdere

   

  %FinishDate%

   

  De datum waarop de verwerking van de verzonden aanvraag is voltooid

   

  Meerdere

   

  %FinishTime%

   

  De tijd waarop de verwerking van de verzonden aanvraag is voltooid

   

  Meerdere

   

  %FirstName%

   

  Voornaam van de eigenaar van het WebEx-account

   

  Meerdere

   

  %FullName%

   

  Volledig naam van de Center-gebruiker

   

  Access Anywhere aangevraagd

   

  %HostEmail%

   

  Het e-mailadres van de Meeting-gebruiker

   

  Meerdere

   

  %Host Name%

   

  Volledige naam van de host van de vergadering

   

  Meerdere

   

  %HostName%

   

  Volledige naam van de host van de vergadering

   

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder, meerdere sjablonen

   

  %HostID%

   

  Id-nummer van de host van de vergadering

   

  Melding automatisch opnemen mislukt

   

  %HostLogonName%

   

  Aanmeldingsnaam van de gebruiker die bij de aanschaf van de nieuwe service wordt meegeleverd

   

  Aankoopbevestiging

   

  %HostMeetingInfoURL%

   

  URL of koppeling waarmee de host de vergadering kan bewerken

   

  Meerdere

   

  %hostpassword%

   

  Wachtwoord dat wordt geleverd bij de melding voor het instellen van het nieuwe account

   

  Meerdere

   

  %iCalendarText%

   

  Tekstinstructies voor het downloaden van de iCal-versie van de vergaderinggegevens

   

  Meerdere

   

  %ImportStatusPageURL%

   

  URL van de pagina met de importstatus. Geeft de status weer van een aanvraag die moet worden geïmporteerd: In behandeling, In de wachtrij, Afgebroken of Voltooid

   

  Kennisgeving dat het importproces is voltooid of afgebroken

   

  %ImportFileName%

   

  Naam van het bestand waarvoor een importaanvraag is verzonden

   

  Kennisgeving dat het importproces is voltooid of afgebroken

   

  %InvoiceID%

   

  Factuurnummer dat bij het aankoopbewijs wordt geleverd

   

  Aankoopbevestiging

   

  %InvoiceNumber%

   

  Factuurnummer dat bij het aankoopbewijs wordt geleverd

   

  Meerdere

   

  %JobID%

   

  Taak-id (dit is de id van de kritieke taak die is mislukt)

   

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

   

  %JobType%

   

  Taaktype (geeft aan welk type kritieke taak is mislukt: importeren of exporteren)

   

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

   

  %LastName%

   

  Achternaam van de eigenaar van het WebEx-account

   

  Meerdere

   

  %MeetingCost%

   

  Kosten (exclusief BTW) van de 'betaling naar gebruik'-vergadering

   

  Meerdere

   

  %MeetingDate%

   

  Datum waarop de vergadering plaatsvindt

   

  Meerdere

   

  %MeetingDateOrRecurrence%

   

  Datum van de vergadering of de herhalingsgegevens voor de vergadering

   

  Meerdere

   

  %MeetingNumber%

   

  Id-nummer dat aan de vergadering is toegewezen

   

  Meerdere

   

  %Meeting Number%

   

  Id-nummer dat aan de vergadering is toegewezen

   

  Audio alleen voor host (Productiviteitstools)

   

  %Meeting Password%

   

  Vergaderwachtwoord dat door de host is ingesteld

   

  Meerdere

   

  %MeetingTime%

   

  De tijd waarop de vergadering is gepland

   

  Meerdere

   

  %MonthlyFee%

   

  Maandelijkse kosten (exclusief BTW) voor de service

   

  PE - creditcard maandelijkse factuur

   

  %N%

   

  Aantal dagen voordat het tijdelijke wachtwoord vervalt (dat wordt aangeleverd na een aanvraag voor wachtwoordwijziging)

   

  Wachtwoord opnieuw instellen

   

  %NewEmail%

   

  E-mailadres van het WebEx-account nadat het e-mailadres is gewijzigd

   

  Bevestiging van wijziging WebEx-account

   

  %NewSuccessCountAdded%

   

  Geeft weer hoeveel records er zijn toegevoegd (dit duidt erop dat het importproces is geslaagd)

   

  Melding voor importeren voltooid of afgebroken, meerdere

   

  %NewSuccessCountUpdated%

   

  Geeft weer hoeveel records er zijn bijgewerkt (dit duidt erop dat de database is bijgewerkt met de geïmporteerde records)

   

  Melding voor importeren voltooid of afgebroken, meerdere

   

  %NO%

   

  Percentage van de totale resterende opslagruimte voor opnamen voor de site

   

  Waarschuwing capaciteit mediaopslag

   

  %OldEmail%

   

  E-mailadres van het WebEx-account voordat het e-mailadres werd gewijzigd

   

  Bevestiging van wijziging WebEx-account

   

  %OptionName%

   

  Naam van de optie die de sitebeheerder heeft gewijzigd

   

  Meerdere

   

  %PassWord%

   

  Het wachtwoord van de klant voor het WebEx-account

   

  PE - accountactivering

   

  %PasswordOrLink%

   

  Wachtwoord of koppeling naar het wachtwoord (aangeleverd nadat een wachtwoord is hersteld)

   

  Wachtwoord opnieuw instellen

   

  %PaymentURL%

   

  URL of koppeling waarmee een klant het serviceabonnement kan aanschaffen of verlengen

   

  Meerdere

   

  %PeopleMinutes%

   

  Gecombineerde aanwezigheidstijd van alle deelnemers in de vergadering met betaling naar gebruik

   

  Meerdere

   

  %percentage%

   

  Percentage aan WebACD-wachtrij toegewezen gesprekken

   

  E-mailmelding van fout WebACD-toewijzingsregel

   

  %Performance%

   

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker om feedback wordt gevraagd over de vergaderingprestaties

   

  Feedback naar host één, meerdere

   

  %Personalized Message%

   

  Bericht dat bij het delen van opnamen door de host kan worden gepersonaliseerd en gebruikt

   

  Opnamen delen

   

  %ProductivityToolBenefit%

   

  Tekst die de voordelen van WebEx-productiviteitstools beschrijft

   

  Meerdere

   

  %PpuEmail%

   

  Het e-mailadres van de contactpersoon van de technische ondersteuning voor het geval de gebruiker heeft gekozen voor een account met betaling naar gebruik

   

  Meerdere

   

  %PpuPhone%

   

  Het telefoonnummer van de contactpersoon van de technische ondersteuning voor het geval de gebruiker heeft gekozen voor een account met betaling naar gebruik

   

  Meerdere

   

  %PpuSupportHours%

   

  De werktijden van de contactpersoon van de technische ondersteuning voor het geval de gebruiker heeft gekozen voor een account met betaling naar gebruik

   

  Meerdere

   

  %Profile%

   

  Gebruikersprofiel

   

  Feedback naar host één, meerdere

   

  %Question%

   

  Door de klant gestelde vraag

   

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

   

  %QueueName%

   

  De naam van de wachtrij voor het afhandelen van klantondersteuningsaanvragen/-berichten

   

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

   

  %ReactivateActMsg%

   

  Instructies voor het opnieuw activeren van het geblokkeerde WebEx-account

   

  Melding Account vergrendeld

   

  %Recording Info URL%

   

  URL waar informatie over de opname kan worden bekeken, zoals opties waarmee gebruikers de opnamen en gerelateerde informatie kunnen downloaden

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %Recording Link%

   

  URL van of koppeling naar de locatie waar de opname kan worden afgespeeld via de WebEx-servicesite

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %Recording Time%

   

  Starttijd van de opname

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %recursive sub-queue%

   

  De subwachtrij die als gevolg van de foutieve toewijzingsregel is toegewezen aan een recursieve toewijzing

   

  E-mailmelding van fout WebACD-toewijzingsregel

   

  %Reliability%

   

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker om feedback wordt gevraagd over de betrouwbaarheid van de vergadering

   

  Feedback naar host één, meerdere

   

  %Request%

   

  Naam van de aanvraag

   

  Meerdere

   

  %RequestEnd%

   

  Status van de import- of exportaanvraag

   

  Meerdere

   

  %Request_Status%

   

  Status van de aanvraag

   

  Meerdere

   

  %ScheduledMeeting%

   

  Geeft aan of de gebruiker geplande vergaderingen heeft.

   

  Melding voor vergrendeld account, meerdere

   

  %ServerName%

   

  Naam van de server waarop de vergadering is gehost

   

  Feedback naar host één, meerdere

   

  %Service Center%

   

  URL van de WebEx-servicesite

   

  Beschikbare opnamemelding, meerdere

   

  %ServiceName%

   

  Brandable naam van de WebEx-service (bijvoorbeeld Meeting Center, Training Center, Support Center enzovoort)

   

  Meerdere

   

  %Service Recording URL%

   

  URL van de WebEx-servicesite, waar gebruikers alle beschikbare opnamen voor de site kunnen bekijken

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %ServiceType%

   

  Het type WebEx-service

   

  Meerdere

   

  %ServiceURL%

   

  URL van de WebEx-servicesite

   

  Installatiegegevens voor Access Anywhere

   

  %Setup%

   

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker om feedback wordt gevraagd over het gemak waarmee de vergadering kan worden georganiseerd

   

  Feedback naar host één, meerdere

   

  %SiteAdminHomePageURL%

   

  URL of koppeling naar de startpagina van de sitebeheerder

   

  Aanvraag van servicerechten

   

  %SiteAdminName%

   

  Naam van de sitebeheerder van de WebEx-services

   

  Melding voor gedeactiveerd account, meerdere

   

  %SiteBrandName%:

   

  URL van de WebEx-servicesite van de klant, bijvoorbeeld: http://customer.webex.com

   

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

   

  %SiteHomePageURL%

   

  URL van de startpagina van de WebEx-servicesite

   

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

   

  %SiteID%

   

  Unieke numerieke id van de site (deze informatie wordt verzonden naar de sitebeheerder)

   

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

   

  %SiteURL%

   

  URL van de WebEx-servicesite

   

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

   

  %StartingTime%

   

  Starttijd van de vergadering met betaling naar weergave (zoals aangeleverd met factureringsgegevens na afloop van de vergadering)

   

  Meerdere

   

  %StartTime%

   

  De starttijd van de maandelijkse factureringsperiode voor het serviceabonnement

   

  PE - creditcard maandelijkse factuur

   

  %Status%

   

  Voorlopige status van de gebruiker die zich heeft aangemeld voor een WebEx-account. De ';Status'; is ';Accepteren'; of ';Afwijzen';, afhankelijk van de acceptatie-/afwijzingscriteria die voor de functie Aanmelden zijn ingesteld in sitebeheer.

   

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

   

  %StatusAction%

   

  Actie die de sitebeheerder moet ondernemen naar aanleiding van het WebEx-account dat de gebruiker heeft aangevraagd, ofwel ';Accepteren'; ofwel ';Afwijzen';

   

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

   

  %SubAmount%

   

  Subtotaal van de kosten (exclusief BTW) van de aanschaf

   

  Aankoopbevestiging

   

  %SubmitDate%

   

  De datum waarop de aanvraag is verzonden

   

  Meerdere

   

  %SubmitTime%

   

  De tijd waarop de aanvraag is verzonden

   

  Meerdere

   

  %Subject%

   

  De tekst die wordt gebruikt op de onderwerpregel

   

  Meerdere

   

  %subtype%

   

  Type abonnement dat aan het nieuwe account is gekoppeld

   

  Meerdere

   

  %SuccessCount%

   

  Aantal accounts dat tijdens de sitebeheergebeurtenis is gewijzigd

   

  Verbeteringen wachtwoordbeveiliging normale omstandigheden

   

  %SupportEmail%

   

  E-mailadres van de technische ondersteuning voor de WebEx-service

   

  Meerdere

   

  %SupportPhone%

   

  Telefoonnummer van de technische ondersteuning voor de WebEx-service

   

  Meerdere

   

  %ServiceNameURL%

   

  URL van de servicenaam (bijvoorbeeld MC, SC, TC enzovoort)

   

  Meerdere

   

  %SiteAdminEmail%

   

  E-mailadres van de sitebeheerder

   

  Meerdere

   

  %SiteAdminPhoneContactInfo%

   

  Telefoonnummer van de sitebeheerder

   

  Meerdere

   

  %Tax%

   

  Btw-kosten van de aanschaf

   

  Meerdere

   

  %TechSupportEmailAddress%

   

  Brandable e-mailadres voor de technische ondersteuning van WebEx

   

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

   

  %TeleconferenceCost%

   

  Kosten van het teleconferentiegedeelte van de vergadering met betaling naar gebruik

   

  Meerdere

   

  %TeleconferenceName%

   

  Naam die door de host is toegewezen aan de teleconferentie

   

  Meerdere

   

  %TeleconferencingInfo%

   

  Teleconferentiegegevens die aan de gebruikers worden verstrekt. Niet configureerbaar.

   

  Meerdere

   

  %TeleconferencingMinutes%

   

  Aantal gebruikte teleconferentieminuten in de vergadering met betaling naar weergave

   

  Meerdere

   

  %TimeZone%

   

  De tijdzone waarin de vergadering is gepland. De tijdzone kan worden geconfigureerd door de host van de vergadering

   

  Meerdere

   

  %Topic%

   

  Onderwerp van de vergadering

   

  Meerdere

   

  %Topic Name%

   

  Naam van het onderwerp waarvoor een opname beschikbaar is die rechtstreeks kan worden afgespeeld via de WebEx-servicesite

   

  Beschikbare opnamemelding

   

  %TotalCost%

   

  Totale kosten van de vergadering met betaling naar gebruik, inclusief de kosten van vergaderingen, teleconferenties en btw

   

  Meerdere

   

  %TotalCount%

   

  Het totale aantal records dat is ontvangen

   

  Meerdere

   

  %TrialEnd%

   

  Einddatum van het proefabonnement op de WebEx-service

   

  Meerdere

   

  %URL%

   

  URL die naar een website of een andere locatie wijst

   

  Alle

   

  %UserEmail%

   

  E-mailadres van het WebEx-account

   

  Meerdere

   

  %UserInfomation%

   

  Gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt tijdens de aanvraag van een nieuw WebEx-account

   

  PE - aanmelding aanpassen

   

  %UserList%

   

  Lijst met gebruikersaccounts op de WebEx-servicesite die zijn gedeactiveerd

   

  Melding voor gedeactiveerd account, meerdere

   

  %UserName%

   

  De ';Gebruikersnaam'; van de gebruiker voor aanmelden bij WebEx-services

   

  Installatiegegevens voor Access Anywhere

   

  %username%

  De ';Gebruikersnaam'; van de gebruiker voor aanmelden bij WebEx-services

  Welkomstboodschappen van WebEx Service_CMR

  %WaitTime_Not%

   

  De tijd dat de aanvraag in de wachtrij heeft gestaan voordat de melding werd geactiveerd

   

  E-mail met wachtmelding

   

  %WaitTime_Tsh%

   

  Geschatte wachttijd voordat de aanvraag wordt verwerkt en opgelost door een CSR

   

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

   
   
 
 

Attachments

  Outcomes