Hantera mötestyper

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Om mötestyper

Mötestyperna definierar funktioner och alternativ som finns tillgängliga för schemalagda sessioner. För att skapa mötestyper måste din WebEx-tjänst ha alternativet anpassade mötestyper aktiverad. Du kan skapa upp till fyra anpassade mötestyper för alla primära mötestyper som din tjänst inkluderar.

 

De primära mötestyperna för din WebEx-tjänst är listade på administrering av webbplatsens startsida under Mötestyper.

 

T.ex., om din WebEx-tjänst inkluderar sessionstypen Meeting Center Pro kan du skapa ytterligare fyra ”Pro”-sessionstyper. Varje mötestyp tillhandahåller en annan uppsättning funktioner och alternativ.

 

Efter att du har skapat en mötestyp kan du tilldela den till specifika användare för att hantera säkerhet, bandbreddsanvändning eller liknande administrativa aktiviteter. T.ex. kan du använda sessionstyper för att förhindra den specifika användaren från att använda alternativet ”fjärrkontroll” under skärmdelning. Denna mötestyp skulle förhindra andra, utanför din organisation, från att få åtkomst till filer på dina anställdas datorer eller från nätverksservrar. Skapa en anpassad mötestyp som inte inkluderar alternativet fjärrkontroll och tilldela sedan denna mötestypen till specifika användare.

 

Beroende på din WebEx-prissättningsmodell kan vissa angivna värdkonton vara associerade med alla mötestyp. Detta styr hur många personer i din organisation som kan vara värd för möten.

 

Förstå funktioner för mötestyp

Följande funktionsalternativ är för en anpassad mötestyp i Meeting Center PRO men gäller som standard för alla WebEx-tjänster.

 

Vissa WebEx-funktioner som finns listade i användargränssnittet är markerade som ”Ej tillgänglig” om de inte finns tillhandahållna på din webbplats. Funktioner som inte är tillgängliga i Meeting Center finns angivna här.

  
                                                                                                                               

Funktioner

 

Välj för att

 

Avisering – blinkning

 

Se orange avisering om en mötesdeltagares panel är minimerad eller stängd och kräver uppmärksamhet (till exempel, någon deltar i ett möte, en omröstning öppnas eller ett chattmeddelande tas emot). Aviseringsstatusen fortsätter att blinka tills mötesdeltagaren öppnar och visar ändringen.

 

Avisering – ljud

 

Spelar ett ljud när vissa möteshändelser sker (till exempel när någon deltar eller lämnar ett möte, en mötesdeltagare väljer ikonen Höj handen eller chattmeddelande tas emot).

 

Kommenteringsverktyg

 

Gör det möjligt för mötesdeltagare att anteckna, markera, förklara eller peka på information i delat innehåll.

 

Programdelning

 

Tillåter presentatörerna att visa ett eller flera program för att demonstrera programvara eller redigera dokument.

 

Programdelning – fjärrkontroll

 

Tillåter mötesdeltagarna att begära fjärrkontroll av programmen som presentatören delar.

 

Privata möten

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Anpassade skript

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Chatt

 

Avgör om chattfunktionen är tillgänglig. Om den är tillgänglig, avgör om Chattpanelen är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare som standard när mötet startas.

 

Dold text

 

Avgör om funktionen dold text är tillgänglig. Om den är tillgänglig, avgör den om Dold text-panelen är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare som standard när mötet startas.

 

Dokument- och presentationsdelning

 

Tillåter presentatörer att dela dokument eller presentationer som inte behöver redigeras under mötet.

 
Observera      

Om den inte är tillhandahållen är inte heller flikarna fildelning, whiteboard och snabbstart tillgängliga på din webbplats.

 
 

Skrivbordsdelning

 

Tillåter att presentatörer dela allt innehåll på sina datorer inklusive program, fönster, filkataloger och musrörelser.

 

Skrivbordsdelning – fjärrkontroll

 

Tillåter mötesdeltagarna att begära fjärrkontroll av presentatörens skrivbord.

 

Delning av skrivbord/program/webbläsare – Stöd för True Color

 

Tillåter presentatörer att dela innehåll med presentatörer i True Color-läge. True Color-läget ger mer detaljerad färg med alternativen bättre bilder eller bättre prestanda.

 

Feedback

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Filöverföring

 

Tillåter mötesdeltagarna att överföra filer till varandra under ett möte.

 
 • Välj för att inkludera filsökvägar på mappade nätverksenheter.

   

 

Praktisk demonstration

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Praktisk labbsession

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 
 • Filbläddring – Inte tillgänglig för Meeting Center

   

 • Visar lokalt mappade nätverksenheter – Inte tillgänglig för Meeting Center

   

 • Visar fjärrmappade nätverksenheter – Inte tillgänglig för Meeting Center

   

 

Logga in som en annan användare

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Se vem som talar

 

Identifiera den mötesdeltagare som för närvarande talar genom en blinkade ikon intill mötesdeltagarens namn.

 

Mötesavskrift

 

Tillåt att värdar skickar allmän mötesinformation och filer i ett e-postmeddelande till mötesdeltagarna.

 

anteckningar

 

Avgör om anteckningsfunktionen är tillgänglig. Om den är tillgänglig, avgör om Anteckningspanelen är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare som standard när mötet startas.

 

Outlook/Lotus Notes-integration

 

Tillåter användarna att schemalägga möten i Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

 

Mötesdeltagarlista

 

Visar om funktionen mötesdeltagarlista är tillgänglig. Om den är tillgänglig, avgör om panelen Mötesdeltagare är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare som standard när mötet startas.

 

Omröstningar

 

Avgör om omröstningsfunktionen är tillgänglig. Om den är tillgänglig, avgör om Omröstningspanelen är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare som standard när mötet startas.

 

Aktivera dessa alternativ för omröstningskontroll:

 
 • Visa individuella resultat – dela omröstningsresultat med mötesdeltagare anonymt

   

 • Spara individuella resultat – spara svaren från alla mötesdeltagare i en .txt-fil

   

 • Testning och betygsättning – Inte tillgänglig för Meeting Center

   

 • Inkludera inga svar – tillåt kortsvarsfrågor

   

 • Visa antalet svar – listar antal svar från mötesdeltagare i omröstningsstatus

   

 

End-to-end-kryptering

 

Kryptera alla WebEx-sessionsdata.

 

PKI-kryptering

 

Använd digitala certifikat (PKI) för att kryptera WebEx-sessionsdata.

 

Övningssession (endast Event Center)

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Frågor och svar

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Mötesdeltagare kan ta över presentatörsrollen

 

Tillåt mötesdeltagarna att ta presentatörsbollen direkt från en annan mötesdeltagare så att de kan dela innehåll under mötet.

 

Inspelning på klientsidan

 

Tillåt värdar att spela in möten på sina lokala hårddiskar.

 

Nätverksbaserad inspelning

 

Tillåt värdar att spela in möten på nätverksservern.

 

Fjärrdatordelning

 

Tillåt presentatörer att dela innehåll som finns på en fjärrdator.

 

Fjärrutskrift

 

Tillåt presentatörer skriva ut innehåll som delas i ett möte.

 

Dela webbinnehåll

 

Gör det möjligt för presentatörer att dela sina webbläsare.

 

Visa snabbstart för värd och presentatör

 

Inte tillgängligt som alternativ i Meeting Center – standard för alla värdar och presentatörer

 
 • Visa också Snabbstart för alla deltagare – Inte tillgängligt för Meeting Center och Training Center

   

 

Video

 

Avgör om videofunktionen är tillgänglig. Om den är tillgänglig, avgör om Videopanelen är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare som standard när mötet startas.

 

WebEx-video

 

Tillåt video med hög kvalitet för möten på din webbplats.

 
 • Flerpunktsvideo (endast $C) – Inte tillgänglig för Meeting Center eller Training Center

   

 • Tillåt Cisco Unified Videoconferencing (CUVC)

   

 • Tillåt inmatning av ett CUVC-mötes-ID i mötesschemaläggaren

   

 

Webbläsardelning

 

Tillåter presentatörer att dela webbläsare och relaterat webbinnehåll under mötet.

 

Webbläsardelning – fjärrkontroll

 

Tillåter mötesdeltagare att dela webbläsare och relaterat webbinnehåll under mötet.

 

Webbaserad testning

 

Inte tillgängligt i Meeting Center

 

Whiteboard

 

Tillåt presentatörer att rita objekt och skriva text som alla mötesdeltagare kan se i sina innehållsläsare.

 
 

Skapa anpassade sessionstyper (WBS30)

Du kan skapa upp till fyra anpassade mötestyper för varje primär mötestyp som din WebEx-tjänst inkluderar. Du måste ha alternativ för anpassade mötestyper aktiverat för att kunna se alternativet Mötestyper på navigeringsraden. För mer information eller om du inte ser Mötestyper på navigeringsraden ska du kontakta din WebEx-representant.

 

Observera


När du väl har skapat en ny mötestyp kan du inte ta bort den. Du kan däremot ändra eller slå av den.

 
 
       
1    På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Lista med sessionstyper.
2    I kolumnen Sessionskod letar du upp den primära mötestypen som du vill skapa en anpassad mötestyp för.
3    Välj länken Lägg till ny anpassad sessionstyp för <session type>.
4    Ange ett namn på den anpassade mötestypen.
5    Välj funktionerna du vill ska ingå i mötestypen.
6    Välj Lägg till.
Observera      

För att göra det möjligt för värdar att hålla sessioner med den anpassade mötestypen som du har skapat ska du aktivera mötestypen för värdens användarkonto.

 
 

Skapa en sessionstyp för Cisco Unified Videoconferencing (WBS30)

Med mötestypen Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kan du integrera WebEx-tjänster med sessionskonferenser för video på CUVC-system. Ett mötes-ID hjälper dig att genomföra denna integrering.

 

Innan du kan integrera WebEx-tjänster med CUVC-systemet ska du säkerställa att:

 
 • CUVC-alternativet är tillgängligt för din WebEx-webbplats.

   

 • Du har aktiverat CUVC-alternativet på inställningssidan.

   

 • Obs! När CUVC-alternativet är aktiverat kommer CUVC Desktop att ersätta WebEx-video under en session.

   

  Du kan konfigurera CUVC-integreringen genom att använda antingen ett dynamiskt mötes-ID för CUVC eller ett anpassat mötes-ID för CUVC.

   

 
          
1    På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Lista med sessionstyper.
2    I kolumnen Sessionskod letar du upp den primära mötestypen som du vill skapa en anpassad mötestyp för.
3    Välj länken Lägg till ny anpassad sessionstyp för <session type>.
4    På sidan Lägg till anpassad mötestyp och skriv sedan in mötestypens namn i rutan för Sessionsnamn.
5    Bläddra ner tills du hittar alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC).
Observera      

Om du inte ser alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kanske det inte är tillhandahållet för din webbplats.

 
 
6    Välj Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) och ange CUVC-URL:en för att aktivera CUVC-integrering med den valda WebEx-tjänsten. Om du inte tillhandahåller CUVC-URL:en kommer ett felmeddelande att visas när du försöker att lägga till mötestypen.
7    (Valfritt) Konfigurera CUVC-integrationen genom att tillhandahålla antingen anpassat mötes-ID för CUVC eller dynamiskt mötes-ID.
 • För att tillhandahålla anpassat mötes-ID för CUVC välj Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren.

   
 • För att tillhandahålla ett dynamiskt mötes-ID för CUVC ska du inte välja Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren. WebEx-mötesnummer representerar mötes-ID för CUVC när du schemalägger ett möte. Du måste också inkludera ett ”tjänsteprefix” i %MeetingID%-variabeln för CUVC-URL:en. Till exempel http://värdnamn.exempel.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren är avmarkerat som standard.

   
8    (Valfritt) Välj Exempel-URL för att visa hjälpämnet för CUVC-konfigurationen.
9    Välj Lägg till för att skapa mötestypen för CUVC.

Aktivera en mötestyp för ett värdkonto

      
1    På navigeringsraden, välj Användare > Redigera användare.
2    Leta upp användaren genom att använda sökfunktionen eller registerfunktionen för att hitta användaren i listan.
3    Välj länken för användarkontot.
4    Markera kryssrutan för önskad mötestyp i avsnittet Mötestyp.
5    Välj Skicka.

Aktivera en sessionstyp för alla nya användare (WBS30)

    
1    På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Lista med sessionstyper.
2    Markera kryssrutan för önskad sessionstyp i kolumnen Standard för nya användare.
3    Välj Uppdatera.

Ändra en anpassad sessionstyp (WBS30)

     
1    På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Lista med sessionstyper.
2    I kolumnen för Sessionskod letar du upp den primära mötestypen och klickar sedan på länken för den anpassade mötestyp som du vill redigera.
3    Ändra funktionsinställningarna för mötestypen.
4    Välj Uppdatera.

Slå på eller av en anpassad sessionstyp (WBS30)

    
1    På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Lista med sessionstyper.
2    I kolumnen Aktiv, markerar eller avmarkera motsvarande kryssruta för att slå på eller av respektive mötestyp.
3    Välj Uppdatera.
 

Attachments

  Outcomes