Sessietypen beheren

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Over sessietypen

Sessietypen definiëren de functies en opties die beschikbaar zijn voor geplande sessies. Als u aangepaste sessietypen wilt maken, moet voor uw WebEx-service de optie Aangepaste sessietypen zijn ingeschakeld. U kunt maximaal vier aangepaste sessietypen maken voor elk primair sessietype dat is opgenomen in uw service.

 

De primaire sessietypen voor uw WebEx-service worden weergegeven op de startpagina van Sitebeheer, in het gedeelte Sessietype.

 

Als uw WebEx-service bijvoorbeeld het sessietype Meeting Center Pro bevat, kunt u vier extra sessietypen 'Pro' maken. Elk sessietype kan een verschillende set functies en opties bieden.

 

Nadat u een aangepast sessietype hebt gemaakt, kunt u dit toewijzen aan bepaalde gebruikers om de beveiliging, het bandbreedtegebruik of andere soortgelijke beheeractiviteiten uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld sessietypen gebruiken om te voorkomen dat bepaalde gebruikers de optie 'Extern beheer' gebruiken tijdens scherm delen. Dit sessietype voorkomt dat anderen buiten uw organisatie bestanden op de computers van werknemers of op netwerkservers kunnen openen. Maak een aangepast sessietype dat de optie extern beheer niet bevat, en wijs vervolgens alleen dit sessietype toe aan bepaalde gebruikers.

 

Afhankelijk van uw WebEx-prijsmodel is het mogelijk dat sommige benoemde hostaccounts aan elk sessietype worden gekoppeld. Hiermee bepaalt u hoeveel mensen in uw organisatie vergaderingen kunnen hosten.

 

Uitleg van verschillende sessietypefuncties

De volgende functies zijn voor een aangepast Meeting Center PRO-sessietype, maar zijn kenmerkend voor alle WebEx-services.

 

Sommige WebEx-functies die in de gebruikersinterface worden weergegeven, zijn gemarkeerd als 'Niet beschikbaar' als deze niet zijn ingesteld voor uw site. Als functies niet beschikbaar zijn voor Meeting Center, wordt dat hier vermeld.

  
                                                                                                                               

Functies

 

Selecteren om

 

Waarschuwing: knipperend

 

Een oranje waarschuwing weergeven wanneer het deelvenster van een deelnemer wordt samengevouwen of gesloten en dit aandacht vereist (bijvoorbeeld op het moment dat iemand begint met deelnemen aan de vergadering, een enquête wordt geopend of een chatbericht wordt ontvangen). De waarschuwing blijft knipperen tot de deelnemer deze opent en de wijziging weergeeft.

 

Waarschuwing: geluid

 

Een geluid afspelen wanneer een bepaalde vergadergebeurtenis zich voordoet (bijvoorbeeld op het moment dat iemand begint met deelnemen aan de vergadering of deze verlaat, wanneer een deelnemer het pictogram Hand opsteken selecteert of wanneer een chatbericht wordt ontvangen).

 

Annotatiehulpprogramma's

 

Deelnemers toestaan te annoteren of informatie te markeren, toe te lichten of aan te wijzen in gedeelde inhoud.

 

Toepassingen delen

 

Presentatoren toestaan een of meer toepassingen weer te geven om software te demonstreren of documenten te bewerken.

 

Toepassingen delen: extern beheer

 

Deelnemers toestaan extern beheer aan te vragen voor de toepassing die door de presentator wordt gedeeld.

 

Deelsessies

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Aangepaste scripts

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Chatten

 

Bepalen of de chatfunctie beschikbaar is. Als dat het geval is, bepaalt u of het chatdeelvenster aan het begin van een vergadering standaard voor deelnemers is geopend, geminimaliseerd of gesloten.

 

Ondertiteling

 

Bepalen of de ondertitelingsfunctie beschikbaar is. Als dat het geval is, bepaalt u of het ondertitelingsdeelvenster bij het begin van een vergadering standaard voor deelnemers is geopend, geminimaliseerd of gesloten.

 

Document en presentatie delen

 

Presentatoren toestaan tijdens de vergadering documenten of presentaties te delen die niet hoeven te worden bewerkt.

 
Opmerking      

Als dit niet is ingeschakeld, zijn tabbladelementen voor bestanden delen, witbord en snel starten niet beschikbaar op uw site.

 
 

Bureaublad delen

 

Presentatoren toestaan de gehele inhoud van hun computer te delen, inclusief toepassingen, vensters, bestandsmappen en muisbewegingen.

 

Bureaublad delen: extern beheer

 

Deelnemers toestaan extern beheer aan te vragen voor het bureaublad van de presentator.

 

Bureaublad/
toepassing/webbrowser delen: ondersteuning ware kleuren

 

Presentatoren toestaan inhoud te delen met presentatoren in de modus Ware kleuren. De modus Ware kleuren biedt meer gedetailleerde kleuren, met opties voor een beter beeld of betere prestaties.

 

Commentaar

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Bestandsoverdracht

 

Deelnemers toestaan bestanden aan elkaar over te dragen tijdens een vergadering.

 
 • U kunt ervoor kiezen toegewezen netwerkstations op te nemen als bestandslocaties.

   

 

Praktijkdemo

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Praktijklab

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 
 • Door bestanden bladeren – Niet beschikbaar voor Meeting Center

   

 • Lokale toegewezen netwerkstations weergeven – Niet beschikbaar voor Meeting Center

   

 • Externe toegewezen netwerkstations weergeven – Niet beschikbaar voor Meeting Center

   

 

Aanmelden als een andere gebruiker

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Kijken wie er spreekt

 

De deelnemer die momenteel aan het woord is, herkenbaar maken door een knipperend pictogram naast de naam van de deelnemer.

 

Afschrift van vergadering

 

Hosts toestaan algemene vergaderinggegevens en bestanden in een e-mailbericht naar deelnemers te verzenden.

 

Aantekeningen

 

Bepalen of de notitiefunctie beschikbaar is. Als dat het geval is, bepaalt u of het deelvenster Aantekeningen bij het begin van een vergadering standaard voor deelnemers is geopend, geminimaliseerd of gesloten.

 

Outlook- en Lotus Notes-integratie

 

Gebruikers toestaan vergaderingen te plannen met Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes.

 

Lijst met deelnemers

 

Bepalen of de functie Lijst met deelnemers beschikbaar is. Als dat het geval is, bepaalt u of het deelvenster Deelnemers bij het begin van een vergadering standaard voor deelnemers is geopend, geminimaliseerd of gesloten.

 

Polling

 

Bepalen of de enquêtefunctie beschikbaar is. Als dat het geval is, bepaalt u of het deelvenster Enquêteren bij het begin van een vergadering standaard voor deelnemers is geopend, geminimaliseerd of gesloten.

 

Deze besturingselementen voor enquêtes inschakelen:

 
 • Afzonderlijke resultaten weergeven – enquêteresultaten anoniem delen met deelnemer

   

 • Afzonderlijke resultaten opslaan – antwoorden van elke deelnemer opslaan in een .txt-bestand

   

 • Testen en scoren – Niet beschikbaar voor Meeting Center

   

 • Geen antwoord opnemen – vragen met korte antwoorden toestaan

   

 • Aantal reacties weergeven – aantal reacties van deelnemer vermelden in de enquêtestatus

   

 

End-to-end-codering

 

Alle WebEx-sessiegegevens coderen.

 

PKI-versleuteling

 

Digitale certificaten (PKI) gebruiken om WebEx-sessiegegevens te coderen.

 

Oefensessie (alleen Event Center)

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Vraag en antwoord

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Deelnemer kan rol presentator op zich nemen

 

Deelnemers toestaan de presentatorrol rechtstreeks van een andere deelnemer over te nemen, zodat ze inhoud kunnen delen tijdens de vergadering.

 

Opnemen client-zijde

 

Hosts toestaan vergaderingen op te nemen op hun lokale stations.

 

Opname via netwerk

 

Hosts toestaan vergaderingen op te nemen op de netwerkserver.

 

externe computer delen

 

Presentatoren toestaan inhoud te delen die zich op een externe computer bevindt.

 

Extern afdrukken

 

Presentatoren toestaan inhoud af te drukken die in een vergadering wordt gedeeld.

 

Webinhoud delen

 

Presentatoren toestaan hun webbrowser te delen.

 

Snel starten weergeven voor host en presentator

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center als optie - standaard voor alle hosts en presentatoren

 
 • Snel starten ook weergeven voor alle deelnemers - Niet beschikbaar voor Meeting Center en Training Center

   

 

Video

 

Bepalen of de videofunctie beschikbaar is. Als dat het geval is, bepaalt u of het deelvenster Video bij het begin van een vergadering standaard voor deelnemers is geopend, geminimaliseerd of gesloten.

 

WebEx-video

 

Video van hoge kwaliteit toestaan voor vergaderingen op uw site.

 
 • Multi-pointvideo (alleen $C) – Niet beschikbaar voor Meeting Center of Training Center

   

 • Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) toestaan

   

 • Het invoeren van een CUVC-vergaderings-ID in de vergaderingplanner toestaan

   

 

Webbrowser delen

 

Presentatoren toestaan webbrowsers en gerelateerde webinhoud te delen tijdens de vergadering.

 

Webbrowser delen - extern beheer

 

Deelnemers toestaan webbrowsers en gerelateerde webinhoud te delen tijdens de vergadering.

 

Online testen

 

Niet beschikbaar voor Meeting Center

 

Whiteboard

 

Presentatoren toestaan objecten te tekenen en tekst te typen die voor alle deelnemers in hun inhoudviewer wordt weergegeven.

 
 

Aangepaste sessietypen maken (WBS30)

U kunt maximaal vier aangepaste sessietypen maken voor elk primair sessietype dat is opgenomen in uw WebEx-service. U moet de optie voor aangepaste sessietypen hebben ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de Sessietypen-opties op de navigatiebalk wordt weergegeven. Neem contact op met uw WebEx-medewerker voor meer informatie of als Sessietypen niet wordt weergegeven op de navigatiebalk.

 

Opmerking


Zodra u een nieuw sessietype hebt gemaakt, kunt u dit niet meer verwijderen. U kunt het sessietype echter wel aanpassen of uitschakelen.

 
 
       
1    Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Lijst met sessietypen.
2    Zoek in de kolom Sessiecode naar het primaire sessietype waarvoor u een aangepast sessietype wilt maken.
3    Selecteer de koppeling Nieuw aangepast sessietype toevoegen voor <sessietype>.
4    Voer een naam voor het aangepaste sessietype in.
5    Selecteer de functies die u wilt opnemen in het sessietype.
6    Selecteer Toevoegen.
Opmerking      

Als u hosts de mogelijkheid wilt bieden om sessies te hosten met het aangepaste sessietype dat u hebt gemaakt, schakelt u dat sessietype in voor het gebruikersaccount van de host.

 
 

Een CUVC-sessietype (Cisco Unified Videoconferencing) maken (WBS30)

Met het CUVC-sessietype (Cisco Unified Videoconferencing) kunt u WebEx-services integreren in videoconferentiesessies op het CUVC-systeem. Een vergadering-id helpt om deze integratie te bereiken.

 

Voordat u WebEx-services kunt integreren met het CUVC-systeem, moet u zorgen voor het volgende:

 
 • De CUVC-optie is niet beschikbaar voor deze WebEx-site.

   

 • U hebt de CUVC-optie op de instellingenpagina ingeschakeld.

   

 • Opmerking: als de CUVC-optie is ingeschakeld, wordt WebEx-video tijdens een sessie vervangen door het CUVC-bureaublad.

   

  U kunt de CUVC-integratie configureren door gebruik te maken van een dynamische CUVC-vergadering-id of een aangepast CUVC-vergadering-id.

   

 
          
1    Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Lijst met sessietypen.
2    Zoek in de kolom Sessiecode naar het primaire sessietype waarvoor u een aangepast sessietype wilt maken.
3    Selecteer de koppeling Nieuw aangepast sessietype toevoegen voor <sessietype>.
4    Geef op de pagina Aangepast sessietype toevoegen in het vak Sessienaam een naam voor het sessietype op.
5    Scrol omlaag om de optie Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) weer te geven.
Opmerking      

Als de optie Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) niet wordt weergegeven, is deze mogelijk niet voor uw site ingesteld.

 
 
6    Selecteer Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) en geef de CUVC-URL op om de CUVC-integratie met de geselecteerde WebEx-service in te schakelen. Als u de CUVC-URL niet opgeeft, wordt er een foutbericht weergegeven wanneer u het sessietype probeert toe te voegen.
7    (Optioneel) Configureer de CUVC-integratie door aangepaste CUVC-vergadering-id of de dynamische CUVC-vergadering-id op te geven.
 • Als u de aangepaste CUVC-vergadering-id wilt opgeven, selecteert u in de vergaderingplanner de optie Het invoeren van een CUVC-vergadering-id in de vergaderingplanner toestaan.

   
 • Als u een dynamische CUVC-vergadering-id wilt opgeven, selecteert u in de vergaderingplanner de optie Het invoeren van een CUVC-vergadering-id in de vergaderingplanner toestaan. Het WebEx-vergaderingnummer staat voor de CUVC-vergadering-id wanneer u een vergadering plant. U moet ook een 'serviceprefix' opnemen in de variabele %MeetingID% voor de CUVC-URL. Bijvoorbeeld http://hostname.example.com/path/?ID=<Serviceprefix>%MeetingID%.Het invoeren van een CUCV-vergadering-id in de vergaderingplanner toestaan is standaard niet ingeschakeld.

   
8    (Optioneel) Selecteer Voorbeeld-URL om het Help-onderwerp voor de CUVC-configuratie weer te geven.
9    Selecteer Toevoegen om het CUVC-sessietype te maken.

Een sessietype voor een hostaccount inschakelen

      
1    Selecteer op de navigatiebalk Gebruikers > Gebruiker bewerken.
2    Zoek de gebruiker met de functie Zoeken, of met de functie Index waarmee u de gebruiker in de lijst zoekt.
3    Selecteer de koppeling voor het gebruikersaccount.
4    Schakel in het gedeelte Sessietype het selectievakje voor het gewenste sessietype in.
5    Selecteer Verzenden.

Een sessietype voor alle nieuwe gebruikers inschakelen (WBS30)

    
1    Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Lijst met sessietypen.
2    Schakel in de kolom Standaard voor nieuwe gebruikers het overeenkomstige selectievakje voor het gewenste sessietype in.
3    Selecteer Bijwerken.

Een aangepast sessietype wijzigen (WBS30)

     
1    Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Lijst met sessietypen.
2    Zoek in de kolom Sessiecode het primaire sessietype en klik vervolgens op de koppeling voor het aangepaste sessietype dat u wilt bewerken.
3    Wijzig de functie-instellingen voor het sessietype.
4    Selecteer Bijwerken.

Een aangepast sessietype inschakelen of uitschakelen (WBS30)

    
1    Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Lijst met sessietypen.
2    Schakel in de kolom Actief het betreffende selectievakje in of uit om het sessietype in of uit te schakelen.
3    Selecteer Bijwerken.
 

Attachments

  Outcomes