Reference for CSV-filformat

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

CSV-filformat for brugerkonti

Denne artikel giver et eksempel på en fil med kommaseparerede værdier (CSV), der blev formateret i Microsoft Excel. Dette eksempel viser ikke alle de mulige felter, hvor du skal give værdier. Opret din egen, virksomhedsspecifikke CSV-filskabelon.

Noter og overvejelser

 • Før du importerer brugerkontodata i en CSV-fil, skal du oprette en sikkerhedskopi af dine eksisterende brugerkonti ved at eksportere deres oplysninger.

   

 • Alle eksporter (rapport, brugere, kontakter) eksporteres i Unicode tabulatorsepareret tekstformat (UTF-16LE). Alle importer understøtter CSV (kun for engelske oplysninger) og Unicode tabulatorsepareret tekst (for ikke-engelske oplysninger og blandede sprogoplysninger.)

   

 • En CSV-fil skal indeholde kolonneoverskrifter i toppen af filen. Når du opretter en CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel, skal du kontrollere, at kolonneoverskrifterne er i den første række af et regneark. Kolonneoverskrifter skal fremstå præcis som angivet i afsnittet Konto-oplysningsfelter.

   

 • Nogle brugerkontooplysninger er obligatoriske, som angivet i afsnittet Konto-oplysningsfelter. Medtag alle kolonneoverskrifter for obligatoriske felter.

   


  Bemærk


  Vi anbefaler ikke at slette nogle felter fra .csv-filen, før du importerer. Hvis et felt ikke kræver nogle ændringer, skal du efterlade feltet tomt; importprocessen bevarer de eksisterende værdi for dette felt.

   
   
 • For at sikre, at din CSV-fil indeholder alle de påkrævede kolonneoverskrifter i deres rette format, anbefaler vi på det kraftigste, at du opretter en CSV-filskabelon.

   

 • Kontooplysningsfelterne i en CSV-fil skelner ikke mellem store og små bogstaver. Derfor kan du indtaste værdier med enten store eller små bogstaver, eller en kombination af begge. Men de værdier, der vises i brugerens profil på dit websted, (såsom brugerens navn), vises, mens du indtaster dem i CSV-filen. Brugere skal skrive deres standard adgangskoder nøjagtigt, som du angav dem i CSV-filen, for at kunne logge ind på deres konti.

   

 • Se afsnittet Konto-oplysningsfelter for oplysninger om, hvordan brugerkontioplysninger formateres.

   

 • Efter du er færdig med at angive brugerkontooplysninger, skal du huske at gemme regnearksfilen som en CSV-fil.

   

 • Hvis du angiver nogle oplysninger for en brugerkonto forkert, kan webstedsadministrationen ikke oprette denne konto. I dette tilfælde genererer webstedsadministration en liste over de konti, den ikke kunne oprette, inklusive årsagen til hver fejl. Du kan downloade en fil, der indeholder disse optegnelser til din computer, som reference eller for at rette fejlene direkte i denne fil.

   

 • Hvis du vil ændre oplysninger for en eller flere brugerkonti, kan du også redigere konti individuelt ved at bruge Webstedsadministration > Rediger brugerliste. Eller du kan kontakte din WebEx-kontoadministrator for at få assistance.

   

Opret en CSV-filskabelon

Når du eksporterer CSV-filen, får du en grundlinje eller skabelon, som du kan bruge til at tilføje nye brugere. Som alternativ kan du bruge filen til at redigere flere brugerkonti som en gruppe.

     
1    Vælg Importer/eksporter brugere.
2    På siden Batch importer/eksporter brugere vælg Eksportere.

Der vises en meddelelse for at bekræfte modtagelsen af din anmodning. Du modtager en e-mailmeddelelse, når eksporten er fuldført.

3    Ved hjælp af linket i e-mailmeddelelsen åbnes filen, der indeholder de data, du har eksporteret, i et regnearksprogram, såsom Excel.
4    Hvis du kun vil tilføje nye brugerkonti, skal du slette alle kontodata, som den eksporterede fil indeholder.

Hvis du sletter disse data påvirker det ikke eventuelle eksisterende konti, når du overfører CSV-filen til webstedsadministration.

Felter til kontooplysninger

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Felt

 

Beskrivelse

 

UserID

 

(Obligatorisk) Angiver et identifikationsnummer, som WebEx-database til webstedsadministration automatisk opretter for kontoen.

 
Vigtigt:
 • Hvis du tilføjer en ny konto, skal du ikke opgive nogen oplysninger i denne søjle. Webstedsadministration opretter dette nummer, efter du overfører CSV-filen. Webstedsadministration kræver, at dette felt er tomt for at oprette en ny konto.

   

 • Hvis du redigerer en eksisterende konto, skal du ikke slette eller modificere dette nummer. Hvis du modificerer nummeret for en eksisterende konto, opretter Webstedsadministration en ny brugerkonto vha. kontodataene i den pågældende række. Men hvis de nødvendige kontodata (såsom et brugernavn eller din e-mailadresse) allerede eksisterer for en konto på dit websted, kan webstedsadministrationen ikke oprette den nye konto.

   

  Hvis du efterlader feltet tomt, tilføjes en ny bruger, og et bruger-id oprettes automatisk.

   

 
 

Aktiv

 

(Påkrævet) Angiver, hvorvidt en brugerkonto er aktiv eller inaktiv. For at en bruger kan være vært for WebEx-møder, undervisningssessioner, supportsessioner eller begivenheder, skal deres konto være aktiv. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Brugerkontoen er aktiv.

   

 • N: Brugerkontoen er inaktiv.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

FirstName

 

(Obligatorisk) Angiver fornavnet på den bruger, som denne konto tilhører.

 

Hvis feltet efterlades tomt, beder systemet om et fornavn.

 

LastName

 

(Obligatorisk) Angiver efternavnet på den bruger, som denne konto tilhører.

 

Hvis feltet efterlades tomt, beder systemet om et efternavn.

 

Brugernavn

 

(Obligatorisk) Angiver id, som ejeren af denne konto bruger til at logge ind på din organisations WebEx-tjenesteydelse. Brugernavne:

 
 • Skal være unik

   

 • Må højst indeholde 64 tegn

   

  Vigtigt:

  WebEx anbefaler, at du ikke opretter brugernavne, der indeholder mellemrum eller tegnsætningstegn, undtagen understregninger, bindestreger og punktum.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, beder systemet om et brugernavn.

   
   
 

ForceChangePassword

(Valgfri) Angiver, at brugeren skal ændre sin adgangskode næste gang, vedkommende logger ind. Standardværdien for dette felt i den eksporterede CSV-fil er N, uanset værdien gemt i databasen. Hvis værdien i databasen er J, og du har indstillet værdien til J i CSV-filen, genererer WebEx en anden e-mail med anmodning om ændring af adgangskoden for brugeren. Dette sker også selvom de allerede har ændret deres adgangskode. For at forhindre overflødig afsendelse af e-mails til brugere skal du angive værdien J for dette felt, hvis en af følgende er rigtig:

 • Du vil tvinge en bruger til at ændre deres adgangskode.

   

 • Du tilføjer en ny bruger.

   

Bemærk      

Dette felt kan ikke anvendes for CI-integrerede websteder eller for websteder, der bruger SSO. For disse websteder skal feltet efterlades tomt, eller N skal indtastes.

ResetPassword

(Valgfri) Nulstiller brugerens adgangskode og vælger automatisk valgmulighederne ForceChangePassword. Du kan bruge den valgmulighed, hvis du har mistanke til et problem med en brugers adgangskode. WebEx genererer en midlertidig adgangskode til brugeren og anmoder brugeren om, at ændre adgangskoden første gang, de logger ind.

Bemærk      

Dette felt kan ikke anvendes for CI-integrerede websteder eller for websteder, der bruger SSO. For disse websteder skal feltet efterlades tomt, eller N skal indtastes.

Adgangskode

 

(Obligatorisk) Angiver adgangskoden til kontoen. Adgangskoder:

 
 • Skal indeholde mindst fire tegn

   

 • Må højst indeholde 32 tegn

   

 • Adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver - Brugere skal indtaste deres adgangskoder præcist, som du angiver dem, i dette felt

   

 • Kan være "****", som angiver, at webstedsadministratoren ikke skal ændre adgangskoden for en eksisterende konto.

   

 • Opret en ny, vilkårlig adgangskode til en ny konto. I dette tilfælde, hvis du bruger valgmuligheden "Mere sikker adgangskode påkrævet...", opfylder den nye adgangskode ikke kriterierne for adgangskoder, og brugeren skal ændre adgangskoden, første gang vedkommende logger ind.

   

  Vigtigt:

  Hvis du valgte Mere sikker adgangskode for nye brugerkonti på siden Webstedsindstillinger for almindelig side, skal du angive en standard adgangskode for hver konto, som overholder det kriterium for mere sikker adgangskode, som du har angivet.

   

  Importerede adgangskoder i en CSV-fil kan ændres, hvis der er sat passende adgangskodekriterier i valgmulighederne Webstedssikkerhed.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, oprettes en midlertidig adgangskode automatisk.

   
   
 

E-mail

 

(Obligatorisk) Angiver brugerens e-mailadresse. En brugers e-mailadresse skal være unik.

 

Hvis feltet efterlades tomt, beder systemet om en e-mailadresse.

 

Sprog

(Valgfri) Angiver det sprog, der er valgt som standard på brugerens side Præferencer. Denne valgmulighed bestemmer det sprog, hvorpå teksten vises for brugeren på dit mødeservicewebsted. Afhængigt af hvilke sprog dit websted understøtter, indeholder dette felt en af de følgende værdier for kort navn. På følgende liste vises det korte navn ved siden af det tilsvarende sprog.

 

Hvis feltet efterlades tomt, anvendes standardsproget for webstedet.

Sprog - id

 

Engelsk: en-us

 

Forenklet kinesisk: zh-cn

 

Traditionelt kinesisk: zh-tw

 

Japansk: jp

 

Koreansk: ko

 

Fransk: fr

 

Tysk: de

 

Italiensk: it

 

Castiliansk spansk: es-me

 

Latinamerikansk spansk: es-sp

 

Svensk: sw

 

Hollandsk: nl

 

Portugisisk: pt-br

 

Russisk: ru

 

HostPrivilege

 

(Valgfri) Angiver den kontotype, som brugeren har. Dette felt kan indeholde følgende kontotyper:

 
 • HOST: Angiver, at brugeren har en værtskonto. Brugeren kan logge ind på din organisations WebEx-tjenesteydelse for at afholde møder som vært.

   

 • ADMN: Angiver, at brugeren har webstedsadministrator-konto. Brugeren kan logge ind på din organisations WebEx-tjenesteydelse for at afholde møder som vært og bruge webstedsadministration til at administrere din WebEx-tjenesteydelse.

   

  Vigtigt:

  Vigtigt En webstedsadministrator kan administrere brugerkonti, håndtere tilmeldingsanmodninger og angive præferencer for din organisations WebEx-tjenesteydelse. Derfor anbefaler WebEx, at din organisation kun har en eller to webstedsadministratorkonti.

   
   
 • ADMV: Angiver, at brugeren har en skrivebeskyttet webstedsadministrator-konto. Brugeren kan logge ind på din organisations WebEx-tjenesteydelse for at afholde møder som vært. De kan også bruge webstedsadministration til at se oplysninger om brugerkonto, tilmeldingsanmodninger, WebEx-konfiguration og præferencer og møde brugsrapporter. Dog kan en webstedsadministrator med skrivebeskyttede privilegier ikke ændre oplysninger om brugerkonto eller indstillingerne for din organisations WebEx-tjenesteydelse.

   

 • ATTND: Angiver, at brugere har en mødedeltagerkonto. Brugeren kan logge ind på din WebEx-tjenesteydelse. De kan se en liste over møder, som brugeren blev inviteret til og deltage i møder, som kræver en konto på dit websted. Brugeren kan også opretholde en brugerprofil. Brugeren kan dog ikke afholde møder på dit websted som vært.

   

  Bemærk: Følgende oplysninger i CSV-filen gælder for mødedeltagerkonti. Hvis du opgiver andre oplysninger i CSV-filen, ignoreres den af webstedsadministrationen.

   

 • Hvorvidt brugerkontoen er aktiv eller inaktiv

   

 • Fornavn

   

 • Efternavn

   

 • Adgangskode

   

 • E-mailadresse

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen VÆRT.

   

 

MeetingPrivilege

 

(Valgfri) Angiver, hvilke typer møder brugeren kan holde som vært. Dette felt kan indeholde en eller flere koder, med op tre cifre, der angiver den type møder, en bruger kan afholde som vært.

 

Bemærk

 
 • For at opnå en gyldig kode til dette felt skal du kontrollere indeksværdierne under Indeks for de sessionstyper, der er angivet på hjemmesiden Webstedsadministration. Hvis dit websted indeholder mødetypen Access Anywhere, skal du imidlertid ikke indtaste koden i dette felt.

   

 • Hvis koder indeholder foranstillede nuller, behøver du ikke indtaste dem. Hvis din mødetypekode for eksempel er 004, skal du kun indtaste tallet 4 i dette felt.

   

 • Du kan angive flere mødetyper for enhver brugerkonto, hvis din organisation har de nødvendige licenser. For at angive flere tjenesteydelsestyper skal du adskille dem med kommaer, men uden mellemrum - For eksempel:

   

  15.120

   

 • Hvis du har spørgsmål til mødetyper, som din organisation har købt, bedes du kontakte din WebEx-kontoadministrator.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

   

 

TelephonyPrivilege

  
Bemærk        

Specifikke værdier for MeetingPlace understøttes kun for WBS30.

  
 

(Valgfri) Angiver typen af telekonferenceservice, som brugeren kan bruge, når vedkommende er vært for en session. Dette felt kan indeholde en eller flere af følgende værdier for en konto, afhængigt af den telekonferenceservice, som din organisations WebEx-tjenesteydelse understøtter:

 
 • CLIN: Indgående opkaldstelekonferencer. Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne kan ringe til et telefonnummer for at deltage i en telekonference.

   

 • TOLL: Gratis indgående opkaldstelekonferencer. Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne kan ringe til et gratis telefonnummer for at deltage i en telekonference.

   

 • CLBK: Tilbagekaldstelekonferencer: Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne modtager et telefonopkald fra WebEx-tjenesteydelsen for at deltage i en telekonference. Hver mødedeltager ringer først op til et telefonnummer og lægger derefter på. Tjenesteydelsen ringer derefter op til mødedeltagerens telefonnummer.

   

 • INTL: Internationale tilbagekaldstelekonferencer. Angiver, at brugeren kan afholde møder eller undervisningssessioner som vært, hvor mødedeltagerne modtager et internationalt telefonopkald fra WebEx-tjenesteydelsen for at deltage i en telekonference.

   

 • VoIP: internettelefon. Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, der inkluderer en internettelefonkonference (Voice over IP).

   

 • ILCI: Internationale opkaldsnumre: Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, for hvilke mødedeltagere i andre lande kan ringe til et lokalt telefonnummer for at deltage i en telekonference.

   

 • SELT: Telekonferenceplacering. Angiver, at brugeren kan vælge telefonibroens placering, der skal bruges til en telekonference. Kun tilgængelig, hvis din WebEx-tjenesteydelse er opsat med flere broplaceringer.

   

 • MPCLIN: Telekonferencer med indgående opkald for Cisco Unified MeetingPlace (bruges til at opdatere privilegier for MeetingPlace-lyd). Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne kan ringe til et telefonnummer for at deltage i en telekonference.

   

 • MPCLBK: Tilbagekaldstelekonferencer for Cisco Unified MeetingPlace (bruges til at opdatere privilegier for MeetingPlace-lyd). Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne modtager et telefonopkald fra WebEx-tjenesteydelsen for at deltage i en telekonference. Hver mødedeltager ringer først op til et telefonnummer og lægger derefter på. Tjenesteydelsen ringer derefter op til mødedeltagerens telefonnummer. Hvis MPCLBK understøttes, skal MPCLIN også understøttes.

   

 • MPINTL: Internationale tilbagekaldstelekonferencer for Cisco Unified MeetingPlace (bruges til at opdatere privilegier for MeetingPlace-lyd). Angiver, at brugeren kan afholde møder eller undervisningssessioner som vært, hvor mødedeltagerne modtager et internationalt telefonopkald fra WebEx-tjenesteydelsen for at deltage i en telekonference.

   

 

For at afgøre hvilken telekonferenceservice din organisation understøtter skal du se webstedsadministrationens hjemmeside.

 

For at deaktivere alle telefonprivilegier for en bruger skal du indtaste et komma ("," med anførselstegn). Du kan ikke fjerne telefonprivilegier for brugere med personligt lokale aktiveret.

Bemærk      

Du kan angive flere typer telekonferencer for enhver brugerkonto, hvis din organisation har købt de nødvendige valgmuligheder. For at angive flere typer telekonferencer skal de adskilles med kommaer, uden mellemrum - For eksempel:

CLIN, CLBK, VoIP

 

GeneralPriv

 

(Valgfri) Angiver de generelle privilegier, som brugeren har på din WebEx-tjenesteydelses websted. Dette felt kan indeholde følgende værdi:

 

BADM: Angiver, at brugeren er en faktureringsadministrator. Brugeren har adgang til faktureringsrapporter fra WebEx i Mit WebEx. Gælder kun for WebEx-tjenesteydelsens websted, der har aktiveret valgmuligheden Faktureringsadministrator.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

EditorPrivilege

 

Understøttes ikke længere. Efterlad dette felt tomt, og ignorer det i eksportfilen.

 

TCPrivilege

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Training Center-websteder. Angiver, hvilke privilegier brugeren har for Training Center. Dette felt kan indeholde følgende værdi:

 

HOLA: Angiver, at brugere kan bruge valgmuligheden praktisk laboratorium til undervisningssessioner.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

SaCPrivilege

 

Understøttes ikke længere. Efterlad dette felt tomt, og ignorer det i eksportfilen.

 

SaCProducts

 

Understøttes ikke længere. Efterlad dette felt tomt, og ignorer det i eksportfilen.

 

SaCSJMEDesc

 

Understøttes ikke længere. Efterlad dette felt tomt, og ignorer det i eksportfilen.

 

SaCSIsMgr

 

Understøttes ikke længere. Efterlad dette felt tomt, og ignorer det i eksportfilen.

 

SCOptions

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. Angiver, hvilke valgmuligheder fra Remote Support brugere kan bruge. Du kan angive følgende værdi i dette felt:

 

AREC: Automatisk optagelse. Angiver, at Remote Support automatisk optager supportsessioner, som brugeren udfører.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

SCShareView

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. For en Remote Support-session angiver det, hvordan en delt applikation eller desktop vises på en repræsentants og kundes skærm som standard. Du kan angive følgende værdier for dette felt:

 
 • FSSF: Fuld skærm, skaler for at tilpasse. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Applikationens eller desktoppens størrelse justeres for at passe til fuldskærmsvisningen, som en helhed.

   

 • FS: Fuld skærm. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Dog justeres applikationens eller desktoppens størrelse ikke for at passe til fuldskærmsvisningen, som en helhed.

   

 • WSF: Vindue - skaler for at tilpasse. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Applikationens eller desktoppens størrelse justeres for at passe til vinduet som en helhed.

   

 • WIN: Vindue: Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Dog udvides størrelsen af applikationen eller desktoppen ikke til at udfylde vinduet.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen FS.

   

 

SCShareColor

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. For en Remote Support-session angiver farveindstillingen for en delt applikation eller desktop, der vises på en supportrepræsentants eller kundes skærm, som standard. Du kan angive følgende værdier for dette felt:

 
 • 256: 256 farver. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises med 256 farver i visningsprogrammet eller på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Denne valgmulighed kræver mindre båndbredde til deling af applikationer eller desktoppe end valgmuligheden Mange farver (16B), men giver lavere billedkvalitet.

   

 • 16B: Mange farver (16 bit). Angiver, at en delt applikation eller desktop vises med 16-bit farver i visningsprogrammet eller på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Denne valgmulighed kræver større båndbredde end valgmuligheden 256 farver, men giver bedre billedkvalitet.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 16B.

   

 

SCSaveLoc

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. For en Remote Support-session angiver placeringen, hvor WebEx-optager gemmer optagelsesfiler. Som standard gemmer WebEx-optager alle optagelsesfiler på den følgende placering på supportrepræsentantens computer:

 

C:\My Recorded_Sessions

 

Du kan dog angive enhver placering på enten en supportrepræsentants computer eller på en anden computer på dit netværk, for eksempel:

 

C:\Session Recordings.

 

Hvis standardplaceringen eller en placering, som du angiver, ikke eksisterer, opretter Support Center de nødvendige mapper.

 
Vigtigt:

Hvis du angiver en placering på en computer på dit netværk, kontroller, at

 
 • Supportrepræsentantens computer er tilknyttet til det relevante netværksdrev.

   

 • Supportrepræsentantens netværkskonto har adgang til placeringen.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

   

 
 

STOptions

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder med valgmuligheden Remote Access. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. Angiver, hvilke Remote Access-valgmuligheder brugeren kan bruge. Du kan angive følgende værdi i dette felt:

 

AREC: Automatisk optagelse. Angiver, at Remote Access automatisk optager Remote Support-sessioner, som brugeren udfører.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

STShareView

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. For en Remote Support-session angiver det, hvordan en delt applikation eller desktop vises på en repræsentants og kundes skærm som standard. Du kan angive følgende værdier for dette felt:

 
 • FSSF: Fuld skærm, skaler for at tilpasse. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Applikationens eller desktoppens størrelse justeres for at passe til fuldskærmsvisningen, som en helhed.

   

 • FS: Fuld skærm. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Applikationens eller desktoppens størrelse justeres ikke for at passe til fuldskærmsvisningen som en helhed.

   

 • WSF: Vindue - skaler for at tilpasse. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Applikationens eller desktoppens størrelse justeres for at passe til vinduet som en helhed.

   

 • WIN: Vindue: Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Dog udvides størrelsen af applikationen eller desktoppen ikke til at udfylde vinduet.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen FS.

   

 

STShareColor

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. For en Remote Support-session angiver farveindstillingen for en delt applikation eller desktop, der vises på en supportrepræsentants eller kundes skærm, som standard. Du kan angive følgende værdier for dette felt:

 
 • 256: 256 farver. Angiver, at en delt applikation eller desktop vises med 256 farver i visningsprogrammet eller på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Denne valgmulighed kræver mindre båndbredde til deling af applikationer eller desktoppe end valgmuligheden Mange farver (16B), men giver lavere billedkvalitet.

   

 • 16B: Mange farver (16 bit). Angiver, at en delt applikation eller desktop vises med 16-bit farver i visningsprogrammet eller på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Denne valgmulighed kræver større båndbredde end valgmuligheden 256 farver, men giver bedre billedkvalitet.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 16B.

   

 

STComputers

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder med valgmuligheden Remote Access. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. Angiver, hvilke computere brugeren kan få adgang til eksternt, ved hjælp af Remote Access. Computerne skal allerede være defineret for Remote Access i webstedsadministrationen. Skriv computernavnene nøjagtigt, som de vises i webstedsadministrationen.

 

Bemærk Du kan angive flere computere for en brugerkonto. For at angive flere computere skal du adskille dem med kommaer, uden mellemrum, for eksempel:

 

Computer 1, Computer 2

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

STLocations

 

(Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder med valgmuligheden Remote Access. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. Angiver placeringen, hvor WebEx-optager gemmer optagelsesfiler. Som standard gemmer WebEx-optager alle optagelsesfiler på den følgende placering på supportrepræsentantens computer:

 

C:\My Recorded Sessions

 

Du kan dog angive enhver placering på enten en supportrepræsentants computer eller på en anden computer på dit netværk - For eksempel,

 

C:\RemoteAccess_Recordings.

 

Hvis standardplaceringen, eller en placering, som du angiver, ikke eksisterer, opretter Remote Access de nødvendige mapper.

 
Vigtigt:

Hvis du angiver en placering på en computer på dit netværk, kontroller, at:

 
 • Supportrepræsentantens computer er tilknyttet til det relevante netværksdrev.

   

 • Supportrepræsentantens netværkskonto har adgang til placeringen.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

   

 
 

TimeZone

 

(Valgfri) Angiver indeksnummeret for den tidszone, hvor brugeren befinder sig. Hvis du ikke angiver en tidszone for brugeren, bruger webstedsadministrationen tidszonen angivet for dit mødeservicewebsted. Se Tidszoner for en liste over tidszoner og deres indeksnumre.

 

Hvis feltet efterlades tomt, anvendes den standard tidszone for dit websted.

 

PhoneCntry

 

(Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en bruger, der er bosat i et andet land. Indtast kun numre og understregninger (_); du må ikke inkludere tegnsætning som bindestreger eller punktummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 1.

 

PhoneLocal

 

(Valgfri) Angiver brugerens telefonnummer. Dette felt må kun indeholde tal. Må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

PhoneCallin

 

(Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren skal bruge til indgående opkald.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

PhoneCallback

 

(Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren ønsker at blive ringet op på.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

CellCntry

 

(Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en mobilbruger, der er bosat i et andet land. Indtast kun numre og understregninger (_); du må ikke inkludere tegnsætning som bindestreger eller punktummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 1.

 

CellLocal

 

(Valgfri) Angiver brugerens mobiltelefonnummer, som brugeren skal bruge til indgående opkald.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

CellCallin

 

(Valgfri) Angiver brugerens mobiltelefonnummer, hvor brugeren ønsker at blive ringet op.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

CellCallback

 

(Valgfri) Angiver lokalnummeret for brugerens mobiltelefonnummer. Dette felt må kun indeholde tal.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

AP1Cntry, AP2Cntry

 

(Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en personsøger-bruger, der er bosat i et andet land. Indtast kun numre og understregninger (_); du må ikke inkludere tegnsætning som bindestreger eller punktummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 1.

 

AP1Local, AP2Local

 

(Valgfri) Angiver nummeret på brugerens personsøger. Dette felt må kun indeholde tal. Må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

AP1Callin, AP2Callin

 

(Valgfri) Angiver nummeret på personsøgeren, som brugeren skal bruge til indgående opkald.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

AP1Callback, AP2Callback

 

(Valgfri) Angiver nummeret på brugerens personsøger, som brugeren ønsker at blive ringet op på.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

Pinkode

 

(Valgfri) Angiver brugerens personlige id-nummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

Address1

 

(Valgfri) Angiver brugerens postadresse.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

Address2

 

(Valgfri) Angiver yderligere oplysninger om brugerens postadresse, hvis det er nødvendigt.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

By

 

(Valgfri) Angiver byen, hvor brugeren befinder sig.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

Stat/provins

 

(Valgfri) Angiver staten eller provinsen, hvor brugeren befinder sig.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

Postnummer

 

(Valgfri) Angiver postnummeret for brugerens postadresse.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

Land/område

 

(Valgfri) Angiver landet eller regionen, hvor brugeren befinder sig.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

MyWebEx

 

(Valgfri) Hvis dit websted inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du angive den type Mit WebEx-privilegium, der er tildelt til kontoen. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • STD: Angiver, at brugerkontoen modtager Mit WebEx standard privilegium.

   

 • PRO: Angiver, at brugerkontoen modtager Mit WebEx Pro privilegium.

   

 • N: Hvis dit websted ikke inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du angive denne værdi for hver brugerkonto.

   

 
Bemærk      
 • Antallet af konti, som du kan angive PRO værdien for, afhænger af antallet af tilgængelige Mit WebEx Pro-licenser for dit websted. For at bestemme antallet af tilgængelige Mit WebEx Pro-licenser til tildeling til brugerkonti, se siden Tilføj bruger eller Rediger Bruger i webstedsadministrationen.

   

 • Hvis du overskrider antallet af licenser for dit websted, kan webstedsadministration ikke oprette eller opdatere alle konti, hvor PRO er angivet. Hvis dit websted for eksempel har10 Mit WebEx Pro licenser, og du angiver PRO for 20 konti, importerer webstedsadministrationen kun kontooplysninger for de første 10 konti, som du har angivet for PRO.

   

 • Hvis dit websted inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du sørge for, at du angiver enten STD eller PRO for hver konto.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen PRO.

   

 
 

MyContacts

 

(Valgfri) Hvis dit websted inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du angive, om brugeren har adgang til og kan vedligeholde en adressebog fra brugerens Mit WebEx-område på dit websted. Adressebogen indeholder din virksomheds adressebog, (hvis du fører en) og tillader brugeren at føre en liste over kontakter. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at Mine kontakter er tilgængelige i brugerens Mit WebEx område, og tillader brugeren at tilgå og vedligeholde en personlig adressebog.

   

 • N: Angiver, at Mine kontakter ikke er tilgængelig i brugerens Mit WebEx område. Brugeren har dog stadig adgang til sin personlige adressebog ved hjælp af valgmulighederne på siden Planlæg et møde.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

MyProfile

 

(Valgfri) Hvis dit websted inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du angive, om brugeren har adgang til sin brugerprofil fra sit Mit WebEx-område på dit websted. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at Min profil er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område, og tillader brugeren at tilgå og vedligeholde sin brugerprofil.

   

 • N: Angiver, at Min profil ikke er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område. Brugeren kan dog stadig tilgå sin brugerprofil ved at vælge linket Min profil i navigationsbjælken.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

MyMeetings

 

(Valgfri) Hvis dit websted inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du angive, om brugeren kan bruge deres Mit WebEx-område på dit websted til at tilgå og vedligeholde en mødeliste over sine planlagte møder. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at Mine møder er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område, og tillader brugeren at tilgå og vedligeholde en liste over planlagte møder.

   

 • N: Angiver, at Mine møder ikke er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område. Brugeren kan dog stadig tilgå og vedligeholde en liste over planlagte møder ved at vælge linket Mine møder i navigationsbjælken.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

MyWorkspaces

 

(Valgfri) Angiver brug af My Workspace i Mit WebEx.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

 

MyRecordings

 

(Valgfri) Gælder kun for konti på et Training Center-websted, og som du har angivet som PRO i feltet Mit WebEx. Angiver, om brugeren kan udgive optagede undervisningssessioner på dit websted. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at Mine optagelser eller Mine undervisningsoptagelser (for Virksomhedsudgave) er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område. Hvis dette er tilfældet, kan brugeren udgive optagelserne på dit websted.

   

 • N: Angiver, at Mine optagelser eller Mine undervisningsoptagelser (for Virksomhedsudgave) ikke er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område. Hvis dette er tilfældet, kan brugeren ikke udgive optagelserne på dit websted.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

MyFolders

 

(Valgfri) Hvis dit websted inkluderer valgmuligheden Mit WebEx, skal du angive, om brugeren kan gemme filer i personlige mapper på dit websted. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at knappen Mine mapper vises i brugerens Mit WebEx-område, hvilket tillader brugeren at gemme filer på dit websted.

   

 • N: Angiver, at knappen Mine mapper ikke vises i brugerens Mit WebEx-område, hvilket forhindrer brugeren i at gemme filer på dit websted.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

MyReports

 

(Valgfri) Gælder kun for konti på et Training Center-websted, og som du har angivet som PRO i feltet Mit WebEx. Angiver, om brugeren kan generere rapporter, der indeholder oplysninger om undervisningssessioner, som brugeren var vært for, og computere som brugeren tilgik eksternt ved hjælp af Access Anywhere. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at Mine rapporter er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område, så brugeren kan generere rapporter på dit websted.

   

 • N: Angiver, at Mine rapporter ikke er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område, så brugeren ikke kan generere rapporter på dit websted.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

AccessAnywhere

 

(Valgfrit) Gælder kun for konti, som du har angivet som PRO i feltet Mit WebEx. Angiver, om brugeren kan opsætte og tilgå eksterne computere ved hjælp af Access Anywhere. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at Mine computere er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område, så brugeren kan opsætte eksterne computere på dit websted.

   

 • N: Angiver, at Mine computere er tilgængelig i brugerens Mit WebEx-område, så brugeren ikke kan opsætte eksterne computere på dit websted.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

WebcastVideo

 

(Valgfri) Tillader Event Center-brugere at streame video.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

WebcastAdmin

 

(Valgfri) Angiver, om den aktuelle bruger er en Webcast Administrator eller præsentationsvært. Hvis den er markeret, er brugeren en administrator.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

WebcastBasic

 

(Valgfri) Tillader Event Center-brugere, at udsende online præsentationer og lyd.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

DefaultTPSessionType

 

(Valgfri) Angiver standard TelePresence-sessionstype, som indstillet på brugerens side Præferencer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er værdien sessionstypen, som understøtter TelePresence med det mindste mødetype-id.

 

MeetingAssist

 

(Valgfri) Angiver, om Meeting Assist-tjenesteydelserne er tilgængelige for dine brugere.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er værdien 0.

 

SupportCET

 

Understøttes ikke længere. Efterlad dette felt tomt, og ignorer det i eksportfilen.

 

SupportCMR

 

(Valgfri) Angiver, om mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud) er tilgængelige for dine brugere (kun Meeting Center).

 
 • 1: Angiver, at CMR Cloud er tilgængelig for brugeren.

   

 • 0: Angiver, at CMR Cloud ikke er tilgængelig for brugeren.

   

Hvis feltet efterlades tomt, vil værdien som standard være 0.

 

SupportPR

 

(Valgfri) Angiver, om personligt lokale er tilgængeligt for dine brugere (kun Meeting Center).

 • 1: Angiver, at brugeren modtager et personligt lokale.

   

 • 0: Angiver, at brugeren ikke modtager et personligt lokale.

   

 

Hvis feltet efterlades tomt, vil værdien som standard være 0.

 

SupportHQV

 

(Valgfri) Angiver, om højkvalitetsvideo er tilgængelig for dine brugere (kun Meeting Center, Event Center og Training Center).

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

 

SupportHDV

 

(Valgfri) Angiver, om video i højdefinition er tilgængelig for dine brugere (kun Meeting Center, Event Center og Training Center).

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

 

SupportCascading

 

(Valgfri) Angiver, om optimering af download-båndbredde er aktiveret for dine Event Center-brugere. Optimering af båndbredde tillader at skifte trafikken til andre klienter på det samme undernet.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

Custom1-10

 

(Valgfri) Hvis sporingskoder er aktiveret på dit websted, kan felter omdøbes efter behov for at spore oplysninger. Som standard hedder de fire første felter Gruppe, Afdeling, Projekt og Andre. Den første sporingskode bruges til fakturering.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

MyPMR

 
Bemærk      

Denne valgmulighed er ikke længere tilgængelig. Brug SupportPR til at vælge indstillinger for personligt lokale for dine brugere.

 

OneClickSetup

 

(Valgfrit) Angiver, om brugeren kan bruge One-Click.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

AdditionalStorage

 

(Valgfri) Gælder kun for konti, for hvilke du har angivet PRO i feltet Mit WebEx and J i feltet Mine mapper. Angiver antallet af megabyte (MB) for ekstra lagerplads, som du vil tildele til brugeren til at gemme filer på dit websted. Skriv kun tal i dette felt. Hvis du ikke vil tildele ekstra lagerplads til en brugerkonto, kan du efterlade dette felt tomt.

 
Bemærk      
 • Din organisations mødeservicekontrakt afgør den samlede mængde ekstra hukommelse. For at bestemme mængden af resterende lagerplads tilgængelig for tildeling til brugerkonti, se siden Tilføj bruger eller Rediger bruger i webstedsadministrationen.

   

 • Hvis du overskrider den samlede mængde ekstra hukommelse for dit websted, kan webstedsadministrationen muligvis ikke oprette eller opdatere alle konti, som du tilføjede ekstra hukommelse til. Dette afhænger af din webstedskonfiguration.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 0.

   

 
 

AdditionalComputers

 

(Valgfri) Gælder kun for konti, for hvilke du har angivet PRO i feltet Mit WebEx and J i feltet AccessAnywhere. Angiver antallet af ekstra computere, som du vil tillade brugeren at opsætte til Access Anywhere på dit websted. Skriv kun tal i dette felt. Hvis du ikke vil tildele flere computere til en brugerkonto, kan du efterlade dette felt tomt.

 
Bemærk      
 • Din organisations mødeservicekontrakt afgør den samlede antal ekstra computere. For at bestemme antallet af resterende computere tilgængelig til tildeling til brugerkonti, se siden Tilføj bruger eller Rediger bruger i webstedsadministrationen.

   

 
 

Hvis du overskrider den samlede antal ekstra computere for dit websted, kan webstedsadministrationen muligvis ikke oprette eller opdatere alle konti, som du tilføjede ekstra computere til. Dette afhænger af din webstedskonfiguration.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen 0.

 

EventDocument

 

(Valgfri) For virksomhedsudgave-websteder med Event Center. Angiver, om brugeren kan gemme optagede begivenheder på dit websted. Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at siden Optagede begivenheder vises i brugerens Mit WebEx-område, og tillader brugeren at gemme optagede begivenheder på dit websted.

   

 • N: Angiver, at siden Optagede begivenheder ikke vises i brugerens Mit WebEx-område, og forhindrer brugeren i at gemme optagede begivenheder på dit websted.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

TeleAcct1 - TeleAcct3

 

(Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

 
Forsigtig      

Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

 

Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

 
 

TeleconLocation

 

(Valgfri) Forbeholdt for WebEx-telekonferenceserviceudbyderpartnere.

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

SendWelcomeEmail

 

(Valgfri) Angiver, om dit websted automatisk sender en velkomste-mailmeddelelse til brugeren, når du har oprettet kontoen.

 

Hvis dit websted har valgmuligheden e-mailskabeloner, kan du redigere skabelonen for velkomste-mailmeddelelsen, som din WebEx-tjenesteydelse sender til brugerne.

 

Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at brugeren modtager velkomst-e-mail-meddelelsen.

   

 • N: Angiver, at brugeren ikke modtager velkomste-mailmeddelelsen.

   

  Bemærk      

  Denne valgmulighed er slået fra som standard for de fleste WebEx-websteder. Hvis valgmuligheden er slået fra, har det ingen effekt, når der angives en værdi i dette felt. For at aktivere denne valgmulighed skal du kontakte din WebEx-kontoadministrator.

   
   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

   

 

LabAdmin

 

(Valgfri) Gælder kun for Training Center. Angiver Training Center-privilegium som en administrator for praktisk laboratorium.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen N.

 

SchedulePermission

 

(Valgfri) Gælder kun for Meeting Center-, Training Center- og Event Center-websteder. Angiver de brugere, der kan planlægge sessioner for denne bruger. Du kan kun angive de brugere, der har konti på det samme WebEx-tjenesteydelses websted som denne bruger. For at angive en bruger skal du skrive brugerens e-mailadresse nøjagtigt, som den vises for brugerens konto.

 

Du kan angive flere e-mailadresser ved at adskille dem med kommaer og uden mellemrum - For eksempel: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

 

Hvis feltet efterlades tomt, efterlades værdien også tom.

 

PCNAcc1AutoGenerate

 

(Valgfrit) Angiver, om du opretter en adgangskode automatisk.

 

Dette felt kan indeholde en af følgende værdier:

 
 • J: Angiver, at adgangskoden oprettes automatisk.

   

 • N: Angiver, at adgangskoden ikke oprettes automatisk.

   

  Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

   

 

PCNAcc1TollFreeCallinNum

 

(Valgfri) Angiver det gratis opkaldsnummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc1TollCallinNum

 

(Valgfrit) Angiver backup betalt opkaldsnummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc1ILNum

 

(Valgfri) Angiver, at PCN-konto understøtter internationale indgående opkald.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc2AutoGenerate

 

(Valgfrit) Angiver, om du opretter en adgangskode automatisk.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc2TollFreeCallinNum

 

(Valgfri) Angiver det gratis opkaldsnummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc2TollCallinNum

 

(Valgfri) Angiver det betalte opkaldsnummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc2ILNum

 

(Valgfri) Angiver, at PCN-konto understøtter internationale indgående opkald.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc3AutoGenerate

 

(Valgfrit) Angiver, om du opretter en adgangskode automatisk.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen (valgfri) Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc3TollFreeCallinNum

 

(Valgfri) Angiver det gratis opkaldsnummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc3TollCallinNum

 

(Valgfrit) Angiver backup betalt opkaldsnummer.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

PCNAcc3ILNum

 

(Valgfri) Angiver, at PCN-konto understøtter internationale indgående opkald.

 

Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

 

VideoDeviceName1-5

(Valgfri) Angiver navnet på videoenheden, som brugeren ønsker at blive ringet op på.

Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

VideoDeviceAddress1-5

(Valgfri) Angiver adressen på videoenheden, hvorpå brugeren ønsker at blive ringet op.

Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

DefaultVideoDeviceIndex

(Valgfri) Angiver indeksnummeret (fra 1 til 5) for brugerens standard videoenhed.

 

Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

CSV-filformat til Kontakter

Nedenstående figur er et eksempel på en fil med kommaseparerede værdier (CSV), der blev formateret i Microsoft Excel. Du skal oprette din egen, virksomhedsspecifikke CSV-filskabelon.

Noter og overvejelser

 • Før du importerer kontaktoplysninger i en CSV-fil, skal du oprette en sikkerhedskopifil af dine kontaktoplysninger, hvis nogen, ved at eksportere dataene.

   

 • Alle eksporter (rapport, brugere, kontakter) eksporteres i Unicode tabulatorsepareret tekstformat (UTF-16LE). Al import understøtter CSV (kun for engelske oplysninger) og Unicode tabulatorsepareret tekst (for ikke-engelske oplysninger og blandede sprogoplysninger.)

   

 • En CSV-fil skal indeholde kolonneoverskrifter i toppen af filen. Når du opretter en CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel, skal du kontrollere, at kolonneoverskrifterne er i den første række af et regneark. Kolonneoverskrifter skal fremstå præcis som angivet under Kontaktoplysningsfelter nedenfor.

   

 • Nogle kontaktoplysninger er påkrævet, som angivet under Kontaktoplysningsfelter nedenfor. Således skal du medtage alle kolonneoverskrifter for de obligatoriske felter. Du behøver ikke inkludere kolonneoverskrifter for valgfrie felter, som du ikke leverer kontaktoplysninger for.

   

 • For at sikre, at din CSV-fil indeholder alle de påkrævede kolonneoverskrifter i deres rette format, anbefaler WebEx på det kraftigste, at du opretter en CSV-filskabelon.

   

 • Kontaktoplysningsfelter i en CSV-fil skelner ikke mellem store og små bogstaver. Derfor kan du indtaste værdier med enten store eller små bogstaver, eller en kombination af begge. Men de værdier, der vises i kontaktens oplysninger på dit websted, såsom kontaktens navn, vises, når du skriver dem i CSV-filen.

   

 • Henvis til Kontaktoplysningsfelter nedenfor for det korrekte format for kontaktoplysninger.

   

 • Når du er færdig med at angive kontaktoplysninger, skal du huske at gemme regnearksfilen som en CSV-fil.

   

 • Når du overfører en CSV-fil, viser webstedsadministrationen en tabel, der indeholder de oplysninger, du har angivet i filen. Læs venligst alle oplysninger omhyggeligt, og verificer, at de er nøjagtige, før du bekræfter, at du ønsker at overføre filen.

   

 • Hvis du angiver nogle oplysninger for en kontakt forkert, kan webstedsadministrationen ikke oprette denne kontakt. I dette tilfælde genererer webstedsadministration en liste over de kontakter, den ikke kunne oprette, inklusive årsagen til  

   

 • hver fejl. Du kan downloade en fil, der indeholder disse optegnelser til din computer, som reference eller for at rette fejlene direkte i denne fil.

   

 • Hvis du retter fejlene direkte i filen, som webstedsadministrationen opretter for dig, skal du sikre dig, at du sletter den sidste kolonne, kaldet Kommentarer, før du overfører filen til at oprette de resterende kontakter.

   

 • Hvis du ønsker at ændre oplysninger efter at have overført en CSV-fil, som du har angivet for en eller flere kontakter, kan du redigere kontakter individuelt ved hjælp af webstedsadministration. Eller du kan kontakte din WebEx-kontoadministrator for at få assistance.

   

Opret en CSV-filskabelon

      
1    Hvis der i øjeblikket ikke findes kontakter på dit websted, skal du manuelt tilføje mindst én kontakt til dit websted.
2    I navigationsbjælken, under Administrer websted, vælg Virksomhedsadresser.
3    På virksomhedens side med adressebogen vælg Eksport.
4    Åbn den fil, der indeholder de data, du har eksporteret, i et regnearksprogram, som Excel.
5    Hvis du kun vil tilføje nye kontakter, skal du slette alle kontodata, som den eksporterede fil indeholder. Hvis du sletter disse data, påvirker det ikke nogen kontakter, når du overfører CSV-filen til webstedsadministration.

Felter med kontaktoplysninger

                                                                            

Brug denne valgmulighed ...

 

Til ...

 

UUID

 

Angiver et identifikationsnummer, som webstedsadministrationen automatisk genererer for kontakten.

 

Vigtigt

 
 • Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du ikke opgive nogen oplysninger i denne søjle. Webstedsadministrationen opretter dette nummer, efter du overfører CSV-filen. Webstedsadministrationen kræver, at dette felt er tomt, for at oprette en ny kontakt.

   

 • Hvis du redigerer en eksisterende kontakt, skal du ikke modificere dette nummer. Hvis du modificerer nummeret for en eksisterende kontakt, opretter webstedsadministration en ny kontakt ved at bruge oplysningerne i den pågældende række. Men hvis påkrævede kontaktoplysninger, såsom en e-mailadresse, allerede findes for en kontakt på dit websted, kan webstedsadministrationen ikke oprette den nye kontakt.

   

 

DUID

 

Angiver et identifikationsnummer, som webstedsadministrationen automatisk genererer til distributørmedlemmer.

 

Navn

 

(Obligatorisk) Angiver kontaktens fornavn og efternavn.

 

E-mail

 

(Obligatorisk) Angiver kontaktens e-mailadresse.

 

Virksomhed

 

(Valgfri) Angiver organisationen, som kontakten arbejder for.

 

Stillingsbetegnelse

 

(Valgfri) Angiver kontaktens stillingsbetegnelse eller position i en organisation.

 

URL

 

(Valgfri) Angiver websideadressen til kontakten eller hans eller hendes organisation.

 

OffCntry

 

(Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en kontakt, der er bosat i et andet land. Dette felt må kun indeholde tal.

 

OffLocal

 

(Valgfri) Angiver kontaktens telefonnummer. Dette felt må kun indeholde tal. Må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

 

CellCntry

 

(Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en kontakt, der er bosat i et andet land. Dette felt må kun indeholde tal.

 

CellLocal

 

(Valgfri) Angiver kontaktens mobiltelefonnummer. Dette felt må kun indeholde tal. Må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

 

FaxCntry

 

(Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en faxmaskine, der befinder sig i et andet land. Dette felt må kun indeholde tal.

 

FaxLocal

 

(Valgfri) Angiver kontaktens faxnummer. Dette felt må kun indeholde tal. Må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

 

Address1

 

(Valgfri) Angiver kontaktens postadresse.

 

Address2

 

(Valgfri) Angiver yderligere oplysninger om kontaktens postadresse, hvis det er nødvendigt.

 

By

 

(Valgfri) Angiver byen, hvor kontakten befinder sig.

 

Stat/provins

 

(Valgfri) Angiver staten eller provinsen, hvor kontakten befinder sig.

 

Postnummer

 

(Valgfri) Angiver postnummeret for kontaktens postadresse.

 

Land

 

(Valgfri) Angiver landet, hvor kontakten befinder sig.

 

Tidszone

 

Angiver tidszonen, hvor kontakten befinder sig.

 

Sprog

 

Angiver sproget, kontakten bruger.

 

Lokalitet

 

Angiver lokaliteten for sproget, kontakten bruger.

 

UserName

 

(Valgfri) Hvis denne kontaktperson har en konto til din WebEx-tjenesteydelse, kan du inkludere kontaktens brugernavn i dette felt. Brugernavne

 
 • Må ikke indeholde mellemrum eller skilletegn, undtagen understregninger, bindestreger og punktummer

   

 • Må højst indeholde 64 tegn

   

 

Noter

 

(Valgfri) Angiver yderligere oplysninger om kontakten.

 

CSV-filformat for sporingskodeværdier

Det følgende er et eksempel på kommaseparerede værdiers (CSV) indhold. Du skal oprette din egen, virksomhedsspecifikke CSV-filskabelon.

 

Noter og overvejelser

 • En CSV-fil skal indeholde kolonneoverskrifter i toppen af filen. Når du opretter en CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel, skal du kontrollere, at kolonneoverskrifterne er i den første række af et regneark. Kolonneoverskrifter skal fremstå præcis som angivet under Kodeværdi-oplysningsfelter nedenfor.

   

 • Nogle sporingskodeoplysninger er påkrævet, som angivet under Kodeværdi-oplysningsfelter nedenfor. De skal dog inkludere alle kolonneoverskrifter, uanset om deres oplysninger er valgfri, og de skal formateres præcis som angivet.

   

 • Kodeværdi-oplysningsfelter i en CSV-fil skelner ikke mellem store og små bogstaver. Derfor kan du indtaste værdier med enten store eller små bogstaver, eller en kombination af begge. Dog vises de værdier, der vises på listen over værdier for en sporingskode, på dit websted, mens du skriver dem i CSV-filen.

   

 • Når du er færdig med at angive kodeværdier, skal du huske at gemme regnearksfilen som en CSV-fil med et .csv filtypenavn.

   

 • Når du overfører en CSV-fil, viser webstedsadministrationen en tabel, der indeholder de oplysninger, du har angivet i filen. Læs venligst alle oplysninger omhyggeligt, og verificer, at de er nøjagtige, før du bekræfter, at du ønsker at overføre filen.

   

 • Hvis du angiver nogle kodeværdier forkert, kan webstedsadministrationen ikke tilføje disse værdier til listen. I dette tilfælde genererer webstedsadministration en liste over de værdier, den ikke kunne oprette, inklusive årsagen til hver fejl. Du kan downloade en fil, der indeholder disse optegnelser til din computer, som reference eller for at rette fejlene direkte i denne fil.

   

 • Hvis du retter fejlene direkte i filen, som webstedsadministrationen opretter for dig, skal du sikre dig, at du sletter den sidste kolonne, kaldet Kommentarer, før du overfører filen for at oprette de resterende kodeværdier.

   

 • Hvis du ønsker at ændre oplysninger efter at have overført en CSV-fil, som du har angivet for en eller flere kodeværdier, kan du redigere værdierne individuelt på siden Sporingskodeliste. Eller du kan kontakte din WebEx-kontoadministrator for at få assistance.

   

 

Kodeværdi-oplysningsfelter

 
             

Brug denne valgmulighed ...

 

Til ...

 

Indeks

 

(Valgfri) Angiver database-id for sporingskodeværdien. En Indeksværdi skal være et unikt nummer fra 1-500 inklusive. For at forhindre fejl, som duplikerede indekstal kan forårsage, kan du efterlade denne kolonne tom. Hvis kolonneindekset ikke indeholder værdier, indsætter webstedsadministrationen kodeværdier sekventielt på siden Sporingskodeliste.

 

Aktiv

 

(Valgfri) Angiver status for sporingskodeværdien. En værdi skal være Ja eller Nej. Hvis du efterlader denne værdi tom, indstilles status automatisk til Ja.

 

Kode

 

(Obligatorisk) Angiver værdien af sporingskoden. En værdi kan bestå af op til 128 tegn og kan inkludere bogstaver, tal og specialtegn.

 
 

Tidszoner

Tidszoner vises i et letlæseligt format. Menupunkterne vises forskelligt, afhængigt af om tidszonerne er i DST (sommertid). Tidszonens menuformat bruger dette format:

 

Placering (<Time zone name> <DST label> "Time", <GMT offset>)

 

Et eksempel på tidszoneformatet, som det viser, er:

 

San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Følgende tabel angiver tidszonerne efter indeks og inkluderer oplysninger om hver tidszone.

Tabel 1 tidszoneindeks

Indeks

 

GMT

 

Navn

 

Lokalitet

 

Standard

 

DST

 

0

 

-12 timer

 

Datolinje

 

Marshall-øerne

 
  

1

 

-11 timer

 

Samoa

 

Samoa

 
  

2

 

-10 timer

 

Hawaii

 

Honolulu

 

Standard

 

Sommertid

 

3

 

-9 timer

 

Alaska

 

Anchorage

 

Standard

 

Sommertid

 

4

 

-8 timer

 

Stillehavet

 

San Francisco

 

Standard

 

Sommertid

 

5

 

-7 timer

 

Bjerg

 

Arizona

 
  

6

 

-7 timer

 

Bjerg

 

Denver

 

Standard

 

Sommertid

 

7

 

-6 timer

 

Central

 

Chicago

 

Standard

 

Sommertid

 

8

 

-6 timer

 

Mexico Central

 

Mexico City

 

Standard

 

Sommertid

 

9

 

-6 timer

 

Central

 

Saskatchewan

 
  

10

 

-5 timer

 

S. American Pacific

 

Bogota

 
  

11

 

-5 timer

 

Østlig

 

New York

 

Standard

 

Sommertid

 

12

 

-5 timer

 

Østlig

 

Indiana

 

Standard

 

Sommertid

 

13

 

-4 timer

 

Atlanterhavet

 

Halifax

 

Standard

 

Sommertid

 

14

 

-4 timer

 

S. American Western

 

Caracas

 
  

15

 

-3,5 timer

 

Newfoundland

 

Newfoundland

 

Standard

 

Sommertid

 

16

 

-3 timer

 

S. American Eastern

 

Brasilia

 

Standard

 

Sommertid

 

17

 

-3 timer

 

S. American Eastern

 

Buenos Aires

 
  

18

 

-2 timer

 

Midtatlantisk

 

Midtatlantisk

 

Standard

 

Sommertid

 

19

 

-1 timer

 

Azorerne

 

Azorerne

 
 

Sommer

 

20

 

0 timer

 

Greenwich

 

Casablanca

 
  

21

 

0 timer

 

Greenwich Mean

 

London

 
 

Sommer

 

22

 

1 timer

 

Centraleuropæisk

 

Amsterdam

 
 

Sommer

 

23

 

1 timer

 

Centraleuropæisk

 

Paris

 
 

Sommer

 

25

 

1 timer

 

Centraleuropæisk

 

Berlin

 
 

Sommer

 

26

 

2 timer

 

Eastern European

 

Athen

 
 

Sommer

 

28

 

2 timer

 

Egypten

 

Cairo

 

Standard

 

Sommertid

 

29

 

2 timer

 

Sydafrika

 

Pretoria

 
  

30

 

2 timer

 

Eastern European

 

Helsinki

 
 

Sommer

 

31

 

2 timer

 

Israel

 

Tel Aviv

 

Standard

 

Sommertid

 

32

 

3 timer

 

Saudi-Arabien

 

Riyadh

 
  

33

 

3 timer

 

Rusland

 

Moskva

 

Standard

 

Sommertid

 

34

 

3 timer

 

Nairobi

 

Nairobi

 
  

35

 

3,5 timer

 

Iran

 

Tehran

 
  

36

 

4 timer

 

Arabisk

 

Abu Dhabi

 
  

37

 

4 timer

 

Baku

 

Baku

 

Standard

 

Sommertid

 

38

 

4,5 timer

 

Afghanistan

 

Kabul

 
  

39

 

5 timer

 

Vestasien

 

Ekaterinburg

 
  

40

 

5 timer

 

Vestasien

 

Islamabad

 
  

41

 

5,5 timer

 

Indien

 

Bombay

 
  

42

 

5,5 timer

 

Columbo

 

Columbo

 
  

43

 

6 timer

 

Centralasien

 

Almaty

 
  

44

 

7 timer

 

Bangkok

 

Bangkok

 
  

45

 

8 timer

 

Kina

 

Beijing

 
  

46

 

8 timer

 

Vestaustralien

 

Perth

 

Standard

 

Sommertid

 

47

 

8 timer

 

Singapore

 

Singapore

 
  

48

 

8 timer

 

Taipei

 

Taipei

 
  

49

 

9 timer

 

Japan

 

Tokyo

 
  

50

 

9 timer

 

Korea

 

Seoul

 
  

51

 

9 timer

 

Yakutsk

 

Yakutsk

 
  

52

 

9,5 timer

 

Centralaustralien

 

Adelaide

 

Standard

 

Sommertid

 

53

 

9,5 timer

 

Centralaustralien

 

Darwin

 
  

54

 

10 timer

 

Østaustralien

 

Brisbane

 
  

55

 

10 timer

 

Østaustralien

 

Sydney

 

Standard

 

Sommertid

 

56

 

10 timer

 

Vestlige Stillehav

 

Guam

 
  

57

 

10 timer

 

Tasmanien

 

Hobart

 

Standard

 

Sommertid

 

58

 

10 timer

 

Vladivostok

 

Vladivostok

 

Standard

 

Sommertid

 

59

 

11 timer

 

Det Centrale Stillehav

 

Salomonøerne

 
  

60

 

12 timer

 

New Zealand

 

Wellington

 

Standard

 

Sommertid

 

61

 

12 timer

 

Fiji

 

Fiji

 
  

130

 

1 timer

 

Centraleuropæisk

 

Stockholm

 
 

Sommer

 

131

 

-8 timer

 

Mexico Stillehav

 

Tijuana

 

Standard

 

Sommertid

 

132

 

-7 timer

 

Mexico bjerg

 

Chihuahua

 

Standard

 

Sommertid

 

133

 

-4,5 timer

 

S. America Western

 

Caracas

 

Standard

 

Sommertid

 

134

 

8 timer

 

Malaysia

 

Kuala Lumpur

 

Standard

 

Sommertid

 
 
 

Attachments

  Outcomes