CSV Dosya Formatı Referansı

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Kullanıcı Hesapları için CSV Dosya Formatı

Bu belge, Microsoft Excel'de biçimlendirilen virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasının bir örneğini sağlamaktadır. Bu örnek, değer sağlamanız gereken olası tüm alanları göstermez. Kendi, şirketinize özgü CSV dosya şablonunuzu oluşturun.

Notlar ve Dikkate Alınması Gerekenler

 • Kullanıcı hesabı verileri CSV dosyasına içe aktarmadan önce, verilerini dışa aktararak mevcut kullanıcı hesaplarının yedek dosyasını oluşturun.

   

 • Tüm dışa aktarılanlar (rapor, kullanıcı, kişiler) Unicode sekmeyle ayrılmış metin (UTF-16LE) formatında dışa aktarılır. Tüm içe aktarılanlar, CSV'yi (yalnızca İngilizce veriler için) ve Unicode sekmeyle ayrılmış metni (İngilizce olmayan veriler ve karışık dil verileri) destekler.

   

 • CSV dosyası, dosyanın en üstünde sütun başlıkları içermelidir. Hesap tablosu programı kullanarak CSV dosyası oluştururken, sütun başlıklarının hesap tablosunun ilk satırında olduğundan emin olun. Sütun başlıkları tam olarak Hesap Bilgileri Alanları bölümünde belirtildiği şekilde görünmelidir.

   

 • Hesap Bilgileri Alanları bölümünde belirtildiği şekilde bazı kullanıcı hesabı bilgileri gereklidir. Gerekli alanlar için tüm sütun başlıklarını ekleyin.

   


  Not


  İçe aktarma işleminden önce alanların .csv dosyasından silinmesini önermeyiz. Bir alanın değiştirilmesi gerekmiyorsa alanı boş bırakın. İçe aktarma işlemi o alan için mevcut değeri korur.

   
   
 • CSV dosyanızın gerekli tüm sütun başlıklarını doğru biçimde içerdiğinden emin olmak için CSV dosyası şablonu oluşturmanızı öneririz.

   

 • CSV dosyasındaki hesap bilgisi alanları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, değerleri büyük veya küçük harfle ya da ikisinin birleşimiyle yazmanız gerekir. Ancak sitenizdeki kullanıcı profilinde görünen kullanıcı adı gibi değerler, siz bunları girdikçe CSV dosyasında görünür. Hesaplarında oturum açmak için kullanıcılar varsayılan parolalarını CSV dosyasında belirttiğiniz şekilde yazmalıdırlar.

   

 • Kullanıcı hesap bilgilerinin biçimlendirilmesi hakkında bilgi almak için Hesap Bilgileri Alanları bölümüne bakın.

   

 • Kullanıcı hesabı bilgilerini belirtmeyi tamamladıktan sonra, hesap tablosu dosyasını CSV dosyası olarak kaydettiğinizden emin olun.

   

 • Bir kullanıcı hesabı için yanlış bilgiler belirtirseniz, Site Yönetimi bu hesabı oluşturamaz. Bu durumda Site Yönetimi, her hatanın nedeni de dahil olmak üzere oluşturamadığı hesaplar için kayıt listesi oluşturur. Bu kayıtları içeren dosyayı, referans olarak kullanmak veya hataları doğrudan bu dosyada düzeltmek için bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

   

 • Bir veya daha fazla kullanıcı hesabının bilgilerini değiştirmek istiyorsanız Site Yönetimi > Kullanıcı Listesini Düzenle öğesini kullanarak hesapları tek tek de düzenleyebilirsiniz. Veya destek için WebEx hesap yöneticinize başvurabilirsiniz.

   

CSV Dosyası Şablonu Oluşturma

CSV dosyasını dışa aktardığınızda, yeni kullanıcılar eklemek için kullanabileceğiniz bir temel ya da şablon elde edersiniz. Alternatif olarak birden çok kullanıcı hesabını toplu olarak düzenlemek için de dosyayı kullanabilirsiniz.

     
1    Kullanıcıları İçe/Dışa aktar’ı seçin.
2    Kullanıcıları Toplu İçe/Dışa Aktar sayfasında Dışa Aktar’ı seçin.

Talebinizin alındığını onaylayan bir mesaj görüntülenir. Dışa aktarma işlemi tamamlandığında e-posta iletisi alırsınız.

3    E-posta iletisindeki bağlantıyı kullanarak Excel gibi hesap tablosu programında dışa aktardığınız verileri içeren dosyayı açın.
4    Yalnızca yeni kullanıcı hesapları eklemek istiyorsanız, dışa aktarılan dosyanın içerdiği tüm hesap verilerini silin.

Bu verilerin silinmesi, CSV dosyasını Site Yönetimi'ne yüklediğinizde hiçbir mevcut hesabı etkilemez.

Hesap Bilgileri Alanları

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Alan

 

Açıklama

 

Kullanıcı Kimliği

 

(Gerekli) Site Yönetimi için WebEx veritabanının hesaba yönelik olarak otomatik oluşturduğu bir kimlik numarasını gösterir.

 
Önemli:
 • Yeni hesap ekliyorsanız, bu sütunda herhangi bir bilgi sağlamayın. Site Yönetimi, siz CSV dosyasını yükledikten sonra bu numarayı oluşturur. Site Yönetimi, yeni bir hesap oluşturmak için bu alanın boş olmasını gerekli kılar.

   

 • Mevcut bir hesabı düzenliyorsanız, bu numarayı silmeyin veya değiştirmeyin. Mevcut hesap için numarayı değiştirirseniz, Site Yönetimi bu satırdaki hesap verilerini kullanarak yeni bir kullanıcı hesabı oluşturur. Bununla birlikte, sitenizdeki hesap için kullanıcı adı veya e-posta adresi gibi gerekli hesap verileri varsa Site Yönetimi yeni hesap oluşturamaz.

   

  Alanı boş bırakırsanız yeni bir kullanıcı eklenir ve otomatik olarak bir kullanıcı kimliği oluşturulur.

   

 
 

Etkin

 

(Gerekli) Bir kullanıcı hesabının etkin olup olmadığını belirtir. Kullanıcıların WebEx Toplantısına, eğitim oturumlarına, destek oturumlarına veya etkinliklere toplantı sahipliği yapabilmesi için kullanıcının hesabı etkin olmalıdır. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kullanıcı hesabı etkindir.

   

 • N: Kullanıcı hesabı etkin değildir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

Ad

 

(Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının adını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa adı sorar.

 

Soyadı

 

(Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının soyadını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa soyadını sorar.

 

Kullanıcı adı

 

(Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının kuruluşunuzun WebEx hizmetinde oturum açmak için kullandığı tanımlayıcıyı belirtir. Kullanıcı adları:

 
 • Benzersiz olmalıdır

   

 • En fazla 64 karakterden oluşabilir

   

  Önemli:

  WebEx, boşluklar veya alt çizgi, kısa çizgi ve nokta hariç noktalama işaretleri içeren kullanıcı adları oluşturmamanızı önerir.

   

  Alan boş bırakılırsa kullanıcı adını sorar.

   
   
 

Parola Değiştirmeye Zorla

(İsteğe bağlı) Kullanıcının bir sonraki oturum açışında parolasını değiştirmesi gerektiğini belirtir. Veritabanındaki değerden bağımsız olarak dışa aktarılan CSV dosyasında bu alan için varsayılan değer N’dir. Veritabanındaki değer Y ise ve CSV dosyasındaki değeri Y olarak ayarlarsanız WebEx kullanıcı için başka bir parola değiştirme e-postası oluşturur. Kullanıcı parolasını değiştirmiş olsa bile bu işlem gerçekleştirilir. Kullanıcılara gereğinden fazla e-posta gönderilmesini engellemek amacıyla bu alan için sadece aşağıdaki koşullarda Y değerini belirleyin:

 • Bir kullanıcı parolasını değiştirmeye zorlamak istiyorsanız.

   

 • Yeni bir kullanıcı ekliyorsanız.

   

Not      

Bu alan, CI entegre siteler veya SSO kullanan siteler için uygun değildir. Bu siteler için alanı boş bırakın veya N değerini girin.

Parolayı Sıfırla

(İsteğe bağlı) Kullanıcının parolasını sıfırlar ve otomatik olarak Parola Değiştirmeye Zorla seçeneklerini belirler. Kullanıcının parolasıyla ilgili bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. WebEx kullanıcı için geçici bir parola oluşturur ve kullanıcıdan, bir sonraki oturum açışında parolasını değiştirmesini ister.

Not      

Bu alan, CI entegre siteler veya SSO kullanan siteler için uygun değildir. Bu siteler için alanı boş bırakın veya N değerini girin.

Parola

 

(Gerekli) Hesap için parolayı belirtir. Parolalar:

 
 • En az dört karakter içermelidir

   

 • En fazla 32 karakterden oluşabilir

   

 • Büyük/küçük harfe duyarlıdır. Kullanıcıların parolalarını tam olarak bu alanda belirttiğiniz şekilde yazması gerekir

   

 • "****" şeklinde olabilir. Bu, Site Yöneticisine mevcut hesap için parolayı değiştirmemesini bildirir.

   

 • Yeni hesap için yeni, rasgele bir parola oluşturun. Bu durumda, "Tam Parolayı Gerekli Kıl..." seçeneğini kullanıyorsanız yeni parolanın parola ölçütlerini karşılamasına gerek olmaz ve kullanıcının ilk kez oturum açtığında parolayı değiştirmesi gerekir.

   

  Önemli:

  Ortak sayfasındaki Site Ayaları’nda Yeni kullanıcı hesapları için güçlü parolayı gerekli kıl seçeneğini belirlediyseniz belirttiğiniz güçlü parola ölçütüyle uyumlu bir varsayılan parola belirleyin.

   

  Site Güvenliği seçeneklerinde uygun parola kriterleri ayarlanırsa, CSV dosyasına içe aktarılan parolalar değiştirilebilir.

   

  Alan boş bırakılırsa otomatik olarak geçici bir parola oluşturulur.

   
   
 

E-posta

 

(Gerekli) Kullanıcının e-posta adresini belirtir. Kullanıcının e-posta adresi benzersiz olmalıdır.

 

Alan boş bırakılırsa e-posta adresi sorar.

 

Dil

(İsteğe bağlı) Kullanıcının Tercihler sayfasında varsayılan olarak seçilen dili belirtir. Bu seçenek, metnin kullanıcıya toplantı hizmeti web sitenizde göründüğü dili belirler. Sitenizin hangi dilleri desteklediğine bağlı olarak bu alanda aşağıdaki kısa ad değerlerinden biri olabilir. Aşağıdaki listede kısa ad, ilgili dilin yanında gösterilmektedir.

 

Alan boşsa site için varsayılan dil seçilir.

Dil - Kimlik

 

İngilizce: en-us

 

Basitleştirilmiş Çince: zh-cn

 

Geleneksel Çince: zh-tw

 

Japonca: jp

 

Korece: ko

 

Fransızca: fr

 

Almanca: de

 

İtalyanca: it

 

Kastilya İspanyolcası: es-me

 

Latin Amerika İspanyolcası: es-sp

 

İsveççe: sw

 

Felemenkçe: nl

 

Portekizce: pt-br

 

Rusça: ru

 

Toplantı Sahibi Ayrıcalığı

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının sahip olduğu hesabın türünü belirtir. Bu alan aşağıdaki hesap türlerini içerebilir:

 
 • HOST: Kullanıcının toplantı sahibi hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, toplantılar düzenlemek için kuruluşunuzun WebEx hizmetinde oturum açabilir.

   

 • ADMN: Kullanıcının site yöneticisi hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, toplantılar düzenlemek için kuruluşunuzun WebEx hizmetinde oturum açabilir ve WebEx hizmetinizi yönetmek için Site Yönetimi'ni kullanabilir.

   

  Önemli:

  Önemli Site yöneticisi kullanıcı hesaplarını yönetebilir, kayıt isteklerini işleyebilir ve kuruluşunuzun WebEx hizmeti için tercihler belirtebilir. Bu nedenle, WebEx kuruluşunuzun yalnızca bir veya iki site yöneticisi hesaplarına sahip olmasını önerir.

   
   
 • ADMV: Kullanıcının yalnızca görüntüleme site yöneticisi hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, toplantılar düzenlemek için kuruluşunuzun WebEx hizmetinde oturum açabilir. Ayrıca kullanıcı hesabı bilgilerini, kayıt isteklerini, WebEx yapılandırmasını ve tercihlerini, toplantı kullanıcı raporlarını görüntülemek için Site Yönetimi’ni kullanabilirler. Bununla birlikte, yalnızca görüntüleme ayrıcalıkları olan bir site yöneticisi kuruluşunuzun WebEx hizmeti için kullanıcı hesabı bilgilerini veya ayarlarını değiştiremez.

   

 • ATTND: Kullanıcının katılımcı hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı WebEx hizmetinizde oturum açabilir. Bu kullanıcılar, davet edildikleri toplantıların listesini görebilir ve sitenizde hesap gerektiren toplantılara katılabilirler. Kullanıcı, bir kullanıcı profilini de yönetebilir. Ancak, kullanıcı sitenizde toplantılar düzenleyemez.

   

  Not: CSV dosyasındaki aşağıdaki bilgiler katılımcı hesapları için geçerlidir. CSV dosyasında başka bilgiler sağlarsanız, Site Yönetimi bunları yoksayar.

   

 • Kullanıcı hesabının etkin olup olmadığı

   

 • Ad

   

 • Soyadı

   

 • Parola

   

 • E-posta adresi

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak HOST değeri alır.

   

 

MeetingPrivilege

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının ne tür toplantılar düzenleyebileceğini belirtir. Bu alan, kullanıcının düzenleyebileceği toplantı türlerini gösteren ve en fazla üç haneli olabilen bir veya daha fazla kod içerebilir.

 

Not

 
 • Bu alan için geçerli bir kod almak için Site Yönetimi ana sayfanızda görünen oturum türlerinin İndeks’in altındaki indeks değerlerine bakın. Ancak, siteniz Access Anywhere toplantı türünü içeriyorsa, kodunu bu alana yazmayın.

   

 • Kodların başında sıfır varsa, bunları yazmanıza gerek yoktur. Örneğin, toplantı türü kodunuz 004 ise, bu alana yalnızca 4 hanesini yazın.

   

 • Kuruluşunuzda uygun lisanslar varsa, herhangi bir kullanıcı hesabı için birden fazla toplantı türü belirtebilirsiniz. Birden fazla hizmet türü belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

   

  15,120

   

 • Kuruluşunuzun satın aldığı toplantı türleri hakkında sorularınız varsa, lütfen WebEx hesap yöneticinize başvurun.

   

  Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

   

 

TelephonyPrivilege

  
Not        

MeetingPlace’e özgü değerler, yalnızca WBS30 için desteklenir.

  
 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının oturum düzenlerken kullanabileceği telekonferans hizmetlerinin türlerini belirtir. Bu alan, kuruluşunuzun WebEx hizmetinin desteklediği telekonferans hizmetlerine bağlı olarak bir hesap için aşağıdaki değerlerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

 
 • CLIN: Gelen arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

   

 • TOLL: Ücretsiz gelen arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere ücretsiz bir telefon numarasını aradığı oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

   

 • CLBK: Geri arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere WebEx hizmetinden telefon çağrısı aldığı oturumlar düzenleyebileceğini belirtir. Her katılımcı önce telefon numarasını arar, sonra telefonu kapatır. Sonrasında hizmet katılımcının telefon numarasını arar.

   

 • INTL: Uluslararası geri arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere WebEx hizmetinden uluslararası bir telefon çağrısı aldığı toplantılar veya eğitim oturumları düzenleyebileceğini belirtir.

   

 • VoIP: internet telefonu. Kullanıcının, internet telefonu (IP üzerinden ses) konferansı içeren oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

   

 • ILCI: Uluslararası gelen çağrı numaraları. Kullanıcının, başka ülkelerdeki katılımcıların telekonferansa katılmak üzere yerel bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

   

 • SELT: Telekonferans konumu. Kullanıcının telekonferans için telefon köprüsü kullanmayı seçebileceğini belirtir. Yalnızca WebEx hizmetiniz birden fazla köprü konumuyla sağlanırsa kullanılabilir.

   

 • MPCLIN: Cisco Unified MeetingPlace için gelen çağrı telekonferansı (MeetingPlace ses ayrıcalıklarını güncellemek için kullanılır). Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

   

 • MPCLBK: Cisco Unified MeetingPlace için geri arama telekonferansı (MeetingPlace ses ayrıcalıklarını güncellemek için kullanılır). Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere WebEx hizmetinden telefon çağrısı aldığı oturumlar düzenleyebileceğini belirtir. Her katılımcı önce telefon numarasını arar, sonra telefonu kapatır. Sonrasında hizmet katılımcının telefon numarasını arar. MPCLBK destekleniyorsa, MPCLIN de desteklenmelidir.

   

 • MPINTL: Cisco Unified MeetingPlace için uluslararası geri arama telekonferansı (MeetingPlace ses ayrıcalıklarını güncellemek için kullanılır). Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere WebEx hizmetinden uluslararası bir telefon çağrısı aldığı toplantılar veya eğitim oturumları düzenleyebileceğini belirtir.

   

 

Kuruluşunuzun hangi telekonferans hizmetlerini desteklediğini belirlemek için Site Yönetimi ana sayfasına bakın.

 

Kullanıcı için tüm telefon ayrıcalıklarını devre dışı bırakmak için virgül (tırnak işaretleri olmadan ",") girin. Kişisel Toplantı Odası özelliği etkinleştirilmiş kullanıcılar için telefon ayrıcalıklarını devre dışı bırakamazsınız.

Not      

Kuruluşunuz uygun seçenekleri satın almışsa, herhangi bir kullanıcı hesabı için birden fazla telekonferans türü belirtebilirsiniz. Birden fazla telekonferans türü belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

CLIN, CLBK, VoIP

 

Genel Ayrıcalık

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının WebEx hizmet sitenizde sahip olduğu genel ayrıcalıkları belirtir. Bu alan aşağıdaki değeri içerebilir:

 

BADM: Kullanıcının faturalandırma yöneticisi olduğunu belirtir. Kullanıcı, My WebEx'te WebEx'ten Faturalandırma raporlarına erişebilir. Yalnızca Faturalandırma Yöneticisi seçeneğine sahip WebEx hizmet siteleri için geçerlidir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

EditorPrivilege

 

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

 

TCPrivilege

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Training Center siteleri için kullanılabilir. Kullanıcının Training Center için hangi ayrıcalıklara sahip olacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değeri içerebilir:

 

HOLA: Kullanıcının eğitim oturumları için Kendiliğinden Lab seçeneğini kullanabileceğini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

SaCPrivilege

 

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

 

SaCProducts

 

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

 

SaCSJMEDesc

 

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

 

SaCSIsMgr

 

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

 

SCOptions

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Kullanıcıların hangi Remote Support seçeneklerini kullanabileceğini belirtir. Bu alanda aşağıdaki değeri belirtebilirsiniz:

 

AREC: Otomatik kayıt. Remote Support'un, kullanıcının yürüttüğü destek oturumlarını otomatik olarak kaydettiğini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

SCShareView

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Remote Support oturumunda, paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, temsilcinin ve bir müşterinin ekranında varsayılan olarak nasıl göründüğünü belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 
 • FSSF: Tam ekran, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

   

 • FS: Tam ekran. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Bununla birlikte, uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

   

 • WSF: Pencere, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

   

 • WIN: Pencere: Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Bununla birlikte, uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak FS değerini alır.

   

 

SCShareColor

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Remote Support oturumunda, varsayılan olarak destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında görünen paylaşılan bir uygulama veya masaüstü için renk ayarını belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 
 • 256: 256 renk. Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 256 renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, uygulamaları veya masaüstlerini paylaşmak için Yüksek renk (16B) seçeneğine göre daha az bant genişliği gerektirir, ancak daha düşük görüntüleme kalitesi sağlar.

   

 • 16B: Yüksek renk (16 bit). Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 16 bit renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, 256 renk seçeneğinden daha fazla bant genişliği gerektirir, ancak daha iyi görüntüleme kalitesi sağlar.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 16B değerini alır.

   

 

SCSaveLoc

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için SCOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Remote Support oturumu için WebEx Kaydedici'nin kayıt dosyalarını kaydettiği konumu belirtir. Varsayılan olarak, WebEx Kaydedici tüm kayıt dosyalarını destek temsilcisinin bilgisayarında aşağıdaki konuma kaydeder:

 

C:\My Recorded_Sessions

 

Bununla birlikte, destek temsilcisinin bilgisayarında veya ağdaki başka bir bilgisayarda herhangi bir konumu belirtebilirsiniz. Örneğin:

 

C:\Session Recordings.

 

Varsayılan konum veya belirttiğiniz konum yoksa, Support Center gerekli klasörleri oluşturur.

 
Önemli:

Ağınızdaki bilgisayarda bir konum belirtirseniz, şunlardan emin olun:

 
 • Destek temsilcisinin bilgisayarının uygun ağ sürücüsüyle eşleştirildiğinden.

   

 • Destek temsilcisinin ağ hesabının konuma erişiminin olduğundan.

   

  Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

   

 
 

STOptions

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Remote Access seçeneği olan Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Kullanıcının hangi Remote Access seçeneklerini kullanabileceğini belirtir. Bu alanda aşağıdaki değeri belirtebilirsiniz:

 

AREC: Otomatik kayıt. Remote Access'in kullanıcının yürüttüğü uzaktan destek oturumlarını otomatik olarak kaydettiğini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

STShareView

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Remote Support oturumunda, paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün temsilcinin ve müşterinin ekranında varsayılan olarak nasıl göründüğünü belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 
 • FSSF: Tam ekran, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

   

 • FS: Tam ekran. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

   

 • WSF: Pencere, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

   

 • WIN: Pencere: Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Bununla birlikte, uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak FS değerini alır.

   

 

STShareColor

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Remote Support oturumunda, varsayılan olarak destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında görünen paylaşılan bir uygulama veya masaüstü için renk ayarını belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 
 • 256: 256 renk. Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 256 renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, uygulamaları veya masaüstlerini paylaşmak için Yüksek renk (16B) seçeneğine göre daha az bant genişliği gerektirir, ancak daha düşük görüntüleme kalitesi sağlar.

   

 • 16B: Yüksek renk (16 bit). Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 16 bit renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, 256 renk seçeneğinden daha fazla bant genişliği gerektirir, ancak daha iyi görüntüleme kalitesi sağlar.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 16B değerini alır.

   

 

STComputers

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Remote Access seçeneği olan Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Kullanıcının Remote Access'i kullanarak hangi bilgisayarlara uzaktan erişebileceğini belirtir. Bilgisayarlar, Site Yönetimi'nde Remote Access için tanımlı olmalıdır. Bilgisayar adlarını Site Yönetimi'nde göründükleri şekilde yazın.

 

Not Bir kullanıcı hesabı için birden fazla bilgisayar belirtebilirsiniz. Birden fazla bilgisayar belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

 

Bilgisayar 1, Bilgisayar 2

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

STLocations

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Remote Access seçeneği olan Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. WebEx Kaydedici'nin kayıt dosyalarını kaydettiği konumu belirtir. Varsayılan olarak, WebEx Kaydedici tüm kayıt dosyalarını destek temsilcisinin bilgisayarında aşağıdaki konuma kaydeder:

 

C:\My Recorded Sessions

 

Bununla birlikte, destek temsilcisinin bilgisayarında veya ağdaki başka bir bilgisayarda herhangi bir konumu belirtebilirsiniz. Örneğin:

 

C:\RemoteAccess_Recordings.

 

Varsayılan konum veya belirttiğiniz konum yoksa Remote Access gerekli klasörleri oluşturur.

 
Önemli:

Ağınızdaki bilgisayarda bir konum belirtirseniz, şunlardan emin olun:

 
 • Destek temsilcisinin bilgisayarının uygun ağ sürücüsüyle eşleştirildiğinden.

   

 • Destek temsilcisinin ağ hesabının konuma erişiminin olduğundan.

   

  Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

   

 
 

TimeZone

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının bulunduğu saat dilimi için indeks numarasını belirtir. Kullanıcı için saat dilimi belirtmediğiniz durumlarda Site Yönetimi toplantı hizmeti web sitenizde belirtilen saat dilimini kullanır. Saat dilimleri ve indeks numaralarının listesi için Saat Dilimleri öğesine bakın.

 

Alan boşsa siteniz için varsayılan saat dilimi değerini alır.

 

PhoneCntry

 

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz numarayı belirtir. Sadece numara ve alt çizgi (_) karakterleri kullanın. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 1 değerini alır.

 

PhoneLocal

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının telefon numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

PhoneCallin

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken numarayı belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

PhoneCallback

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği numarayı belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

CellCntry

 

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz cep telefonu numarasını belirtir. Sadece numara ve alt çizgi (_) karakterleri kullanın. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 1 değerini alır.

 

CellLocal

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken cep telefonu numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

CellCallin

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği cep telefonu numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

CellCallback

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının cep telefonu numarasının dahili numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

AP1Cntry, AP2Cntry

 

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz çağrı cihazı numarasını belirtir. Sadece numara ve alt çizgi (_) karakterleri kullanın. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 1 değerini alır.

 

AP1Local, AP2Local

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının çağrı cihazı numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

AP1Callin, AP2Callin

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken çağrı cihazı numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

AP1Callback, AP2Callback

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği çağrı cihazı numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

Pin

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının kişisel kimlik numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

Address1

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının posta adresini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

Address2

 

(İsteğe bağlı) Gerekirse kullanıcının posta adresi hakkındaki ek bilgileri belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

City

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının yaşadığı şehri belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

State/Province

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının yaşadığı eyaleti veya ili belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

Zip/Postal

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının posta adresi için alan veya posta kodunu belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

Country/Region

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının yaşadığı ülkeyi veya bölgeyi belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

MyWebEx

 

(İsteğe bağlı) Siteniz My WebEx seçeneğini içeriyorsa, hesaba atanan My WebEx ayrıcalığının türünü belirtin. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • STD: Kullanıcı hesabının My WebEx Standart ayrıcalığını alacağını belirtir.

   

 • PRO: Kullanıcı hesabının My WebEx Pro ayrıcalığını alacağını belirtir.

   

 • N: Siteniz My WebEx seçeneğini içermiyorsa, her kullanıcı hesabı için bu değeri belirtin.

   

 
Not      
 • PRO değerini belirtebileceğiniz hesap sayısı, sitenizde kullanılabilen My WebEx Pro lisanslarının sayısına bağlıdır. Kullanıcı hesaplarına atanabilecek My WebEx Pro lisanslarının sayısını belirlemek için Site Yönetimi'nde Kullanıcı Ekle veya Kullanıcıyı Düzenle sayfasına bakın.

   

 • Siteniz için lisans sayısını aşarsanız Site Yönetimi PRO’nun belirtildiği hesapların hiçbirini oluşturamaz veya güncelleyemez. Örneğin, sitenizde 10 My WebEx Pro lisansı varsa ve 20 hesap için PRO'yu belirtirseniz, Site Yönetimi hesap bilgilerini yalnızca PRO'yu belirttiğiniz ilk 10 hesap için içe aktarır.

   

 • Siteniz My WebEx seçeneğini içeriyorsa, her hesap için STD veya PRO'yu belirttiğinizden emin olun.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak PRO değerini alır.

   

 
 

MyContacts

 

(İsteğe bağlı) Siteniz My WebEx seçeneğini içeriyorsa kullanıcının sitenizdeki My WebEx alanından adres defterine erişip erişemeyeceğini ve bunu yönetip yönetemeyeceğini belirtir. Adres defteri, şirketinizin adres defterini (varsa) içerir ve kullanıcının bir kişi listesi tutmasını sağlar. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kullanıcının My WebEx alanında kişisel adres defterine erişmesine ve bunu yönetmesine imkan tanıyan Kişilerim seçeneğinin kullanılabildiğini belirtir.

   

 • N:            Kişilerim seçeneğinin kullanıcının My WebEx alanında kullanılamadığını belirtir. Ancak, kullanıcı Bir Toplantı Planla sayfasındaki seçenekleri kullanarak kişisel adres defterine erişmeye devam edebilir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

MyProfile

 

(İsteğe bağlı) Siteniz My WebEx seçeneğini içeriyorsa kullanıcının sitenizdeki kendi My WebEx alanından kullanıcı profiline erişip erişemeyeceğini belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kullanıcının My WebEx alanında Profilim seçeneğinin kullanılabilir olduğunu belirtir ve kullanıcın kendi kullanıcı profiline erişerek bunu yönetmesine olanak tanır.

   

 • N: Kullanıcının My WebEx alanında Profilim seçeneğinin kullanılabilir olmadığını belirtir. Bununla birlikte kullanıcı, navigasyon çubuğundaki Profilim bağlantısını seçerek profiline erişmeye devam edebilir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

MyMeetings

 

(İsteğe bağlı) Siteniz My WebEx seçeneğini içeriyorsa kullanıcının planladığı toplantıların listesine erişmek ve bunu yönetmek için sitenizdeki My WebEx alanını kullanıp kullanamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kullanıcının My WebEx alanında planlanan toplantılar listesine erişmesine ve bunu yönetmesine imkan tanıyan Toplantılarım seçeneğinin kullanılabildiğini belirtir.

   

 • N:            Toplantılarım seçeneğinin kullanıcının My WebEx alanında kullanılamadığını belirtir. Ancak, kullanıcı navigasyon çubuğunda Toplantılarım bağlantısını seçerek planlanan toplantılar listesine erişmeye ve bunu yönetmeye devam edebilir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

MyWorkspaces

 

(İsteğe bağlı) My WebEx'te Çalışma Alanlarım'ın kullanımını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

 

MyRecordings

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Training Center sitesinde bulunan ve MyWebEx alanında PRO'yu belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Kullanıcının sitenizde kayıtlı eğitim oturumları yayınlayıp yayınlayamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kullanıcının My WebEx alanında Kayıtlarım veya Eğitim Kayıtlarım (Enterprise Edition için) seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu belirtir. Bu seçenekler kullanılabiliyorsa kullanıcı sitenizde kayıtlar yayınlayabilir.

   

 • N: Kullanıcının My WebEx alanında Kayıtlarım veya Eğitim Kayıtlarım (Enterprise Edition için) seçeneklerinin kullanılabilir olmadığını belirtir. Bu seçenekler kullanılamıyorsa kullanıcı sitenizde kayıtlar yayınlayamaz.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

MyFolders

 

(İsteğe bağlı) Siteniz My WebEx seçeneğini içeriyorsa, kullanıcının dosyaları sitenizdeki kişisel klasörlerde depolayıp depolayamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y:            Klasörlerim düğmesinin kullanıcının My WebEx alanında görünerek kullanıcının sitenizde dosya depolamasına imkan tanıyacağını belirtir.

   

 • N:            Klasörlerim düğmesinin kullanıcının My WebEx alanında görünmeyerek kullanıcının sitenizde dosya depolamasının engelleneceğini belirtir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

MyReports

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Training Center sitesinde bulunan ve MyWebEx alanında PRO'yu belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Kullanıcının düzenlediği eğitim oturumları ve kullanıcının Access Anywhere'i kullanarak uzaktan eriştiği bilgisayarlar hakkında bilgiler içeren raporlar oluşturup oluşturamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y:            Raporlarım seçeneğinin kullanıcının My WebEx alanında kullanılabildiğini ve kullanıcının sitenizde raporlar oluşturmasına imkan tanıyacağını belirtir.

   

 • N:            Raporlarım seçeneğinin kullanıcının My WebEx alanında kullanılamadığını ve kullanıcının sitenizde raporlar oluşturmasının engelleneceğini belirtir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

AccessAnywhere

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca MyWebEx alanında PRO'yu belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Kullanıcının Access Anywhere'i kullanarak uzak bilgisayarlar ayarlayıp ayarlayamayacağını ve bunlara erişip erişemeyeceğini belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y:            Bilgisayarlarım seçeneğinin kullanıcının My WebEx alanında kullanılabileceğini ve kullanıcının sitenizde uzak bilgisayarlar ayarlamasına imkan tanıyacağını belirtir.

   

 • N:            Bilgisayarlarım seçeneğinin kullanıcının My WebEx alanında kullanılamayacağını ve kullanıcının sitenizde uzak bilgisayarlar ayarlamasının engelleneceğini belirtir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

WebcastVideo

 

(İsteğe bağlı) Event Center kullanıcılarının video akışı yapmasına imkan tanır.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

WebcastAdmin

 

(İsteğe bağlı) Geçerli kullanıcının Web Yayını Yöneticisi mi, yoksa Sunum Yapan Kişi mi olduğunu belirtir. İşaretlenirse, kullanıcı Yöneticidir.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

WebcastBasic

 

(İsteğe bağlı) Event Center kullanıcılarının çevrimiçi sunumlar ve ses yayınlamasını sağlar.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

DefaultTPSessionType

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcı Tercihleri sayfasında ayarlanan varsayılan TelePresence oturum türünü belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer minimum toplantı türü kimliğine sahip TelePresence'ı destekleyen oturum türü olarak belirlenir.

 

MeetingAssist

 

(İsteğe bağlı) Meeting Assist hizmetlerinin kullanıcılarınız tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa değer 0 olur.

 

SupportCET

 

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

 

SupportCMR

 

(İsteğe bağlı) İşbirliği Toplantı Odaları'nın (CMR Bulut) kullanıcılarınız tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center).

 
 • 1: CMR Bulut'un kullanıcı tarafından kullanılabileceğini belirtir.

   

 • 0: CMR Bulut'un kullanıcı tarafından kullanılamayacağını belirtir.

   

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

 

SupportPR

 

(İsteğe bağlı) Kişisel Toplantı Odasının kullanıcılarınız tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center).

 • 1: Kullanıcının bir Kişisel Toplantı Odası aldığını belirtir.

   

 • 0: Kullanıcının bir Kişisel Toplantı Odası almadığını belirtir.

   

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

 

SupportHQV

 

(İsteğe bağlı) Yüksek kaliteli görüntünün kullanıcılarınız tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center, Event Center ve Training Center).

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

 

SupportHDV

 

(İsteğe bağlı) Yüksek çözünürlüklü videonun kullanıcılarınız tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center ve Training Center).

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

 

SupportCascading

 

(İsteğe bağlı) İndirme bant genişliği optimizasyonunun Event Center kullanıcılarınız için etkin olup olmadığını belirtir. Bant genişliği optimizasyonu, trafiğin aynı alt ağdaki diğer istemcilere aktarılmasını sağlar.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

Custom1-10

 

(İsteğe bağlı) Takip Kodları sitenizde etkinse, alanlar bilgileri takip etmek için istenilen şekilde yeniden adlandırılabilir. Varsayılan olarak, ilk dört alan Grup, Departman, Proje ve Diğer olarak adlandırılır. İlk takip kodu faturalandırma için kullanılır.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

MyPMR

 
Not      

Bu seçenek artık kullanılamıyor. Kullanıcılarınız için Kişisel Toplantı Odası ayarlarını belirlemek üzere SupportPR öğesini kullanın.

 

OneClickSetup

 

(İsteğe bağlı) Kullanıcının One-Click'i kullanıp kullanamayacağını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

AdditionalStorage

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca MyWebEx alanında PRO'yu ve MyFolders alanında Y'yi belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Sitenizde dosya depolaması için kullanıcıya tahsis etmek istediğiniz ek depolama alanının megabayt (MB) miktarını belirtir. Bu alana yalnızca sayılar yazın. Kullanıcı hesabına ek depolama alanı tahsis etmek istemezseniz, bu alanı boş bırakabilirsiniz.

 
Not      
 • Kuruluşunuzun toplantı hizmet sözleşmesi, toplam ek depolama alanı miktarını belirler. Kullanıcı hesaplarına tahsis edebilecek kalan depolama alanının miktarını belirlemek için Site Yönetimi'nde Kullanıcı Ekle veya Kullanıcıyı Düzenle sayfasına bakın.

   

 • Sitenizin toplam ek depolama alanını aşmanız durumunda Site Yönetimi ek depolama alanı tahsis ettiğiniz hesapların hiçbirini oluşturamaz veya güncelleyemez. Bu seçenek site yapılandırmanıza bağlıdır.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

   

 
 

AdditionalComputers

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca MyWebEx alanında PRO'yu ve AccessAnywhere alanında Y'yi belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Kullanıcının sitenizde Access Anywhere için ayarlamasına izin vermek istediğiniz ek bilgisayar sayısını belirtir. Bu alana yalnızca sayılar yazın. Kullanıcı hesabına daha fazla bilgisayar tahsis etmek istemezseniz, bu alanı boş bırakabilirsiniz.

 
Not      
 • Kuruluşunuzun toplantı hizmet sözleşmesi, toplam ek bilgisayar sayısını belirler. Kullanıcı hesaplarına tahsis edebilecek kalan bilgisayarların sayısını belirlemek için Site Yönetimi'nde Kullanıcı Ekle veya Kullanıcıyı Düzenle sayfasına bakın.

   

 
 

Siteniz için toplam ek bilgisayar sayısını aşarsanız Site Yönetimi ek bilgisayar tahsis ettiğiniz hesapların hiçbirini oluşturamaz veya güncelleyemez. Bu seçenek site yapılandırmanıza bağlıdır.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

 

EventDocument

 

(İsteğe bağlı) Event Center'a sahip Enterprise Edition için. Kullanıcının sitenizde kayıtlı etkinlikler depolayıp depolayamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kayıtlı Etkinlikler sayfasının kullanıcının My WebEx alanında görünerek kullanıcının sitenizde kayıtlı etkinlikleri depolamasına imkan tanıyacağını belirtir.

   

 • N: Kayıtlı Etkinlikler sayfasının kullanıcının My WebEx alanında görünmeyerek kullanıcının sitenizde kayıtlı etkinlikleri depolamasının engelleneceğini belirtir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

TeleAcct1 - TeleAcct3

 

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

 
Dikkat      

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız, bu alanlar kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

 

Alan boş bırakılırsa tüm bilgiler korunur.

 
 

TeleconLocation

 

(İsteğe bağlı) WebEx telekonferans hizmet sağlayıcısı iş ortakları için ayrılmıştır.

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

SendWelcomeEmail

 

(İsteğe bağlı) Bir hesap oluşturduğunuzda sitenizin kullanıcıya otomatik olarak bir Karşılama e-posta iletisi gönderip göndermeyeceğini belirtir.

 

Sitenizde e-posta şablonları seçeneği varsa, WebEx hizmetinizin kullanıcılara gönderdiği Karşılama e-posta iletisi için şablonu düzenleyebilirsiniz.

 

Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Kullanıcının Karşılama e-posta iletisi alacağını belirtir.

   

 • N: Kullanıcının Karşılama e-posta iletisi almayacağını belirtir.

   

  Not      

  Bu seçenek çoğu WebEx sitesi için varsayılan olarak kapalıdır. Seçenek kapalıysa, bu alanda değer belirtmenin bir etkisi olmaz. Bu seçeneği açmak için WebEx hesap yöneticinize başvurun.

   
   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

   

 

LabAdmin

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Training Center için geçerlidir. Kendiliğinden Lab için yönetici olarak Training Center ayrıcalığını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

 

SchedulePermission

 

(İsteğe bağlı) Yalnızca Meeting Center, Training Center ve Event Center siteleri için geçerlidir. Bu kullanıcının adına oturumlar planlayabilecek kullanıcıları belirtir. Yalnızca bu kullanıcıyla aynı WebEx hizmet sitesinde hesapları olan kullanıcıları belirtebilirsiniz. Bir kullanıcı belirtmek için kullanıcının e-posta adresini kullanıcının hesabında göründüğü şekilde yazın.

 

Boşluk olmadan virgüllerle ayırarak birden fazla e-posta adresi belirtebilirsiniz. Örneğin: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

 

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

 

PCNAcc1AutoGenerate

 

(İsteğe bağlı) Otomatik olarak erişim kodu oluşturup oluşturmayacağını belirtir.

 

Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 
 • Y: Erişim kodunun otomatik olarak oluşturulacağını belirtir.

   

 • N: Erişim kodunun otomatik olarak oluşturulmayacağını belirtir.

   

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

   

 

PCNAcc1TollFreeCallinNum

 

(İsteğe bağlı) Ücretsiz gelen arama numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc1TollCallinNum

 

(İsteğe bağlı) Yedek ücretli arama numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc1ILNum

 

(İsteğe bağlı) PCN hesabının uluslararası gelen aramaları desteklediğini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc2AutoGenerate

 

(İsteğe bağlı) Otomatik olarak erişim kodu oluşturup oluşturmayacağını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc2TollFreeCallinNum

 

(İsteğe bağlı) Ücretsiz gelen arama numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc2TollCallinNum

 

(İsteğe bağlı) Ücretli gelen arama numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc2ILNum

 

(İsteğe bağlı) PCN hesabının uluslararası gelen aramaları desteklediğini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc3AutoGenerate

 

(İsteğe bağlı) Otomatik olarak erişim kodu oluşturup oluşturmayacağını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak (İsteğe bağlı) Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc3TollFreeCallinNum

 

(İsteğe bağlı) Ücretsiz gelen arama numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc3TollCallinNum

 

(İsteğe bağlı) Yedek ücretli arama numarasını belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

PCNAcc3ILNum

 

(İsteğe bağlı) PCN hesabının uluslararası gelen aramaları desteklediğini belirtir.

 

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse, değer boş bırakılır.

 

VideoDeviceName1-5

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği video cihazının adını belirtir.

Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

VideoDeviceAddress1-5

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği video cihazının adresini belirtir.

Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

DefaultVideoDeviceIndex

(İsteğe bağlı) Kullanıcının varsayılan video cihazının indeks numarasını (1 ile 5 arası) belirtir.

 

Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

Kişiler için CSV Dosya Biçimi

Aşağıdaki şekil, Microsoft Excel'de formatlanan virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasının örneğidir. Kendi, şirketinize özgü CSV dosya şablonunuzu oluşturmanız gerekir.

Notlar ve Dikkate Alınması Gerekenler

 • Kişi verilerini bir CSV dosyasına içe aktarmadan önce, verileri dışa (varsa) aktararak kişi verilerinizin yedek dosyasını oluşturun.

   

 • Tüm dışa aktarılanlar (rapor, kullanıcı, kişiler) Unicode sekmeyle ayrılmış metin (UTF-16LE) formatında dışa aktarılır. Tüm içe aktarılanlar, CSV'yi (yalnızca İngilizce veriler için) ve Unicode sekmeyle ayrılmış metni (İngilizce olmayan veriler ve karışık dil verileri) destekler.

   

 • CSV dosyası, dosyanın en üstünde sütun başlıkları içermelidir. Hesap tablosu programı kullanarak CSV dosyası oluştururken, sütun başlıklarının hesap tablosunun ilk satırında olduğundan emin olun. Sütun başlıkları tam olarak aşağıdaki Kişi Bilgileri Alanları'nda belirtildiği şekilde görünmelidir.

   

 • Aşağıdaki Kişi Bilgileri Alanları'nda belirtilen bazı kişi bilgileri gereklidir. Bu nedenle, gerekli alanlar için tüm sütun başlıklarını eklemeniz gerekir. Kişi bilgileri sağlamadığınız isteğe bağlı alanlar için sütun başlıklarını eklemenize gerek yoktur.

   

 • WebEx, CSV dosyanızın gerekli tüm sütun başlıklarını doğru formatta içerdiğinden emin olmak için CSV dosyası şablonu oluşturmanızı önerir.

   

 • CSV dosyasındaki kişi bilgisi alanları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, değerleri büyük veya küçük harfle ya da ikisinin birleşimiyle yazmanız gerekir. Ancak, sitenizde görünen kişinin adı gibi kişi bilgileri, siz bunları yazdıkça CSV dosyasında görünecektir.

   

 • Kişi bilgilerinin doğru formatı için aşağıdaki Kişi Bilgileri Alanları'na bakın.

   

 • Kişi bilgilerini belirtmeyi tamamladıktan sonra, hesap tablosu dosyasını CSV dosyası olarak kaydettiğinizden emin olun.

   

 • CSV dosyası yüklenirken, Site Yönetimi dosyada belirttiğiniz bilgileri içeren bir tablo görüntüler. Lütfen tüm bilgileri dikkatlice inceleyin ve dosyayı yüklemek istediğinizi onaylamadan önce doğruluğunu onaylayın.

   

 • Bir kişi için yanlış bilgiler belirtirseniz, Site Yönetimi bu kişiyi oluşturamaz. Bu durumda Site Yönetimi, her hatanın nedeni de dahil olmak üzere oluşturamadığı kişiler için kayıt  

   

 • listesi oluşturur. Bu kayıtları içeren dosyayı, referans olarak kullanmak veya hataları doğrudan bu dosyada düzeltmek için bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

   

 • Hataları doğrudan Site Yönetimi'nin sizin için oluşturduğu dosyada düzeltirseniz, kalan kişileri oluşturmak için dosyayı yüklemeden önce Yorumlar etiketli son sütunu sildiğinizden emin olun.

   

 • CSV dosyasını yükledikten sonra bir veya daha fazla kişi için belirttiğiniz bilgileri değiştirmek isterseniz, kişileri Site Yönetimi'ni kullanarak tek tek düzenleyebilirsiniz. Veya destek için WebEx hesap yöneticinize başvurabilirsiniz.

   

CSV Dosyası Şablonu Oluşturma

      
1    Sitenizde şu anda kişi yoksa, sitenize manuel olarak en az bir kişi ekleyin.
2    Navigasyon çubuğunda, Siteyi Yönet'in altında, Şirket Adresleri'ni seçin.
3    Şirket Adres Defteri sayfasında, Dışa Aktar'ı seçin.
4    Excel gibi hesap tablosu programında dışa aktardığınız verileri içeren dosyayı açın.
5    Yalnızca yeni kişiler eklemek istiyorsanız, dışa aktarılan dosyanın içerdiği tüm kişi verilerini silin. Bu verilerin silinmesi, CSV dosyasını Site Yönetimi'ne yüklediğinizde hiçbir kişiyi etkilemez.

İletişim Bilgileri Alanları

                                                                            

Şu seçeneği...

 

Şunun için kullanın...

 

UUID

 

Site Yönetimi'nin kişi için otomatik olarak oluşturduğu bir kimlik numarasını gösterir.

 

Önemli

 
 • Yeni kişi ekliyorsanız, bu sütunda herhangi bir bilgi sağlamayın. Site Yönetimi, siz CSV dosyasını yükledikten sonra bu numarayı oluşturur. Site Yönetimi, yeni bir kişi oluşturmak için bu alanın boş olmasını gerekli kılar.

   

 • Mevcut bir kişiyi düzenliyorsanız, bu numarayı değiştirmeyin. Mevcut kişi için numarayı değiştirirseniz, Site Yönetimi bu satırdaki verileri kullanarak yeni bir kişi oluşturur. Ancak, sitenizdeki kişi için e-posta adresi gibi gerekli kişi verileri varsa, Site Yönetimi yeni kişi oluşturamaz.

   

 

DUID

 

Site Yönetimi'nin Dağıtımcı Üyeler için otomatik olarak oluşturduğu bir kimlik numarasını gösterir.

 

Name

 

(Gerekli) Kişinin adını ve soyadını belirtir.

 

E-posta

 

(Gerekli) Kişinin e-posta adresini belirtir.

 

Company

 

(İsteğe bağlı) Kişinin çalıştığı kuruluşu belirtir.

 

JobTitle

 

(İsteğe bağlı) Kişinin bir kuruluştaki iş unvanını veya pozisyonunu belirtir.

 

URL

 

(İsteğe bağlı) Kişi veya kuruluşu için web sayfası adresini belirtir.

 

OffCntry

 

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kişiyi aramak için çevirmeniz gereken numarayı belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

 

OffLocal

 

(İsteğe bağlı) Kişinin telefon numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

CellCntry

 

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kişiyi aramak için çevirmeniz gereken numarayı belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

 

CellLocal

 

(İsteğe bağlı) Kişinin cep telefonu numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

FaxCntry

 

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede bulunan faks makinesini aramak için çevirmeniz gereken numarayı belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

 

FaxLocal

 

(İsteğe bağlı) Kişinin faks numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

 

Address1

 

(İsteğe bağlı) Kişinin posta adresini belirtir.

 

Address2

 

(İsteğe bağlı) Gerekirse kişinin posta adresi hakkındaki ek bilgileri belirtir.

 

City

 

(İsteğe bağlı) Kişinin yaşadığı şehri belirtir.

 

State/Province

 

(İsteğe bağlı) Kişinin yaşadığı eyaleti veya ili belirtir.

 

Zip/Postal

 

(Optional) Kişinin posta adresi için alan veya posta kodunu belirtir.

 

Country

 

(İsteğe bağlı) Kişinin yaşadığı ülkeyi belirtir.

 

Time Zone

 

Kişinin bulunduğu saat dilimini belirtir.

 

Dil

 

Kişinin kullandığı dili belirtir.

 

Locale

 

Kişinin kullandığı yerel ayarı belirtir.

 

UserName

 

(İsteğe bağlı) Bu kişinin WebEx hizmetiniz için hesabı varsa, kişinin kullanıcı adını bu alana ekleyebilirsiniz. Kullanıcı adları

 
 • Boşluklar veya alt çizgi, tire ve nokta hariç noktalama işaretleri içeremez

   

 • En fazla 64 karakterden oluşabilir

   

 

Notlar

 

(İsteğe bağlı) Kişi hakkındaki ek bilgileri belirtir.

 

Takip Kodu Değerleri için CSV Dosya Formatı

Aşağıda, virgüle ayrılmış değerler (CSV) içeriği için bir örnek bulunmaktadır. Kendi, şirketinize özgü CSV dosya şablonunuzu oluşturmanız gerekir.

 

Notlar ve Dikkate Alınması Gerekenler

 • CSV dosyası, dosyanın en üstünde sütun başlıkları içermelidir. Hesap tablosu programı kullanarak CSV dosyası oluştururken, sütun başlıklarının hesap tablosunun ilk satırında olduğundan emin olun. Sütun başlıkları tam olarak aşağıdaki Kod Değeri Bilgisi Alanları'nda belirtildiği şekilde görünmelidir.

   

 • Aşağıdaki Kod Değeri Bilgisi Alanları'nda belirtilen bazı takip kodu bilgileri gereklidir. Ancak, bilgilerin isteğe bağlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm sütun başlıkları dahil edilmeli ve belirtildiği şekilde formatlanmalıdır.

   

 • CSV dosyasındaki kod değeri bilgisi alanları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, değerleri büyük veya küçük harfle ya da ikisinin birleşimiyle yazmanız gerekir. Ancak, sitenizde takip kodu için değerler listesinde görünen değerler, siz bunları yazdıkça CSV dosyasında görünecektir.

   

 • Kod değerlerini belirtmeyi tamamladıktan sonra, hesap tablosu dosyasını .csv uzantısıyla CSV dosyası olarak kaydettiğinizden emin olun.

   

 • CSV dosyası yüklenirken, Site Yönetimi dosyada belirttiğiniz bilgileri içeren bir tablo görüntüler. Lütfen tüm bilgileri dikkatlice inceleyin ve dosyayı yüklemek istediğinizi onaylamadan önce doğruluğunu onaylayın.

   

 • Kod değerlerini hatalı olarak belirtirseniz, Site Yönetimi bu değerleri listeye ekleyemez. Bu durumda Site Yönetimi, her hatanın nedeni de dahil olmak üzere ekleyemediği değerler için kayıt listesi oluşturur. Bu kayıtları içeren dosyayı, referans olarak kullanmak veya hataları doğrudan bu dosyada düzeltmek için bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

   

 • Hataları doğrudan Site Yönetimi'nin sizin için oluşturduğu dosyada düzeltirseniz, kalan kod değerlerini oluşturmak için dosyayı yüklemeden önce Yorumlar etiketli son sütunu sildiğinizden emin olun.

   

 • CSV dosyasını yükledikten sonra bir veya daha fazla kod değeri için belirttiğiniz bilgileri değiştirmek isterseniz, değerleri Takip Kodları Listesi sayfasında tek tek düzenleyebilirsiniz. Veya destek için WebEx hesap yöneticinize başvurabilirsiniz.

   

 

Kod Değeri Bilgisi Alanları

 
             

Şu seçeneği...

 

Şunun için kullanın...

 

İndeks

 

(İsteğe bağlı) Takip kodu değerinin veritabanı kimliğini belirtir. İndeks değeri, 1-500 (dahil) arasında benzersiz bir sayı olmalıdır. Tekrarlayan indeks numaralarının neden olabileceği hataları önlemek için bu sütunu boş bırakabilirsiniz. İndeks sütunu değer içermiyorsa, Site Yönetimi kod değerlerini Takip Kodları Listesi sayfasına sırayla ekler.

 

Etkin

 

(İsteğe bağlı) Takip kodu değerinin durumunu belirtir. Bir değer Evet veya Hayır olmalıdır. Bu değeri boş bırakırsanız, durum varsayılanı otomatik olarak Evet olur.

 

Kod

 

(İsteğe bağlı) Takip kodunun değerini belirtir. Bir değer en fazla 128 karakter olabilir ve harfler, rakamlar ve özel karakterler içerebilir.

 
 

Saat Dilimleri

Saat dilimleri, kolayca okunabilir bir formatta görüntülenir. Menü öğeleri, saat dilimlerinin DST'de (Yaz Saati) olup olmadığına bağlı olarak farklı görüntülenir. Saat dilimi menü formatı, şu formatı kullanır:

 

Konum (<Saat dilimi adı> <DST etiketi> "Saat", <GMT uzaklığı>)

 

Bir saat dilimi formatı örnek olarak şu şekilde görüntülenir:

 

San Francisco (Pasifik Standart Saati), GMT-08:00

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Aşağıdaki tablo, saat dilimlerini indekse göre listeler ve her saat dilimiyle ilgili ayrıntıları içerir.

Tablo 1 Saat Dilimi Endeksi

İndeks

 

GMT

 

Name

 

Konum

 

Standart

 

DST

 

0

 

-12 sa

 

Tarih Çizgisi

 

Marshall Adaları

 
  

1

 

-11 sa

 

Samoa

 

Samoa

 
  

2

 

-10 sa

 

Hawaii

 

Honolulu

 

Standart

 

Yaz Saati

 

3

 

-9 sa

 

Alaska

 

Anchorage

 

Standart

 

Yaz Saati

 

4

 

-8 sa

 

Pasifik

 

San Francisco

 

Standart

 

Yaz Saati

 

5

 

-7 sa

 

Mountain

 

Arizona

 
  

6

 

-7 sa

 

Mountain

 

Denver

 

Standart

 

Yaz Saati

 

7

 

-6 sa

 

Merkez

 

Chicago

 

Standart

 

Yaz Saati

 

8

 

-6 sa

 

Meksika Merkez

 

Meksiko

 

Standart

 

Yaz Saati

 

9

 

-6 sa

 

Merkez

 

Saskatchewan

 
  

10

 

-5 sa

 

G. Amerika Pasifik

 

Bogota

 
  

11

 

-5 sa

 

Doğu

 

New York

 

Standart

 

Yaz Saati

 

12

 

-5 sa

 

Doğu

 

Indiana

 

Standart

 

Yaz Saati

 

13

 

-4 sa

 

Atlantik

 

Halifax

 

Standart

 

Yaz Saati

 

14

 

-4 sa

 

G. Batı Amerika

 

Karakas

 
  

15

 

-3,5 sa

 

Newfoundland

 

Newfoundland

 

Standart

 

Yaz Saati

 

16

 

-3 sa

 

G. Doğu Amerika

 

Brezilya

 

Standart

 

Yaz Saati

 

17

 

-3 sa

 

G. Doğu Amerika

 

Buenos Aires

 
  

18

 

-2 sa

 

Orta Atlantik

 

Orta Atlantik

 

Standart

 

Yaz Saati

 

19

 

-1 sa

 

Azor Adaları

 

Azor Adaları

 
 

Yaz

 

20

 

0 sa

 

Greenwich

 

Kazablanka

 
  

21

 

0 sa

 

Greenwich Ortalama

 

Londra

 
 

Yaz

 

22

 

1 sa

 

Orta Avrupa

 

Amsterdam

 
 

Yaz

 

23

 

1 sa

 

Orta Avrupa

 

Paris

 
 

Yaz

 

25

 

1 sa

 

Orta Avrupa

 

Berlin

 
 

Yaz

 

26

 

2 sa

 

Doğu Avrupa

 

Atina

 
 

Yaz

 

28

 

2 sa

 

Mısır

 

Kahire

 

Standart

 

Yaz Saati

 

29

 

2 sa

 

Güney Afrika

 

Pretoria

 
  

30

 

2 sa

 

Doğu Avrupa

 

Helsinki

 
 

Yaz

 

31

 

2 sa

 

İsrail

 

Tel Aviv

 

Standart

 

Yaz Saati

 

32

 

3 sa

 

Suudi Arabistan

 

Riyad

 
  

33

 

3 sa

 

Rusya

 

Moskova

 

Standart

 

Yaz Saati

 

34

 

3 sa

 

Nairobi

 

Nairobi

 
  

35

 

3,5 sa

 

İran

 

Tahran

 
  

36

 

4 sa

 

Arap

 

Abu Dabi

 
  

37

 

4 sa

 

Bakü

 

Bakü

 

Standart

 

Yaz Saati

 

38

 

4,5 sa

 

Afganistan

 

Kabil

 
  

39

 

5 sa

 

Batı Asya

 

Ekaterinburg

 
  

40

 

5 sa

 

Batı Asya

 

İslamabad

 
  

41

 

5,5 sa

 

Hindistan

 

Bombay

 
  

42

 

5,5 sa

 

Columbo

 

Columbo

 
  

43

 

6 sa

 

Orta Asya

 

Almatı

 
  

44

 

7 sa

 

Bangkok

 

Bangkok

 
  

45

 

8 sa

 

Çin

 

Beijing

 
  

46

 

8 sa

 

Batı Avustralya

 

Perth

 

Standart

 

Yaz Saati

 

47

 

8 sa

 

Singapur

 

Singapur

 
  

48

 

8 sa

 

Taipei

 

Taipei

 
  

49

 

9 sa

 

Japonya

 

Tokyo

 
  

50

 

9 sa

 

Kore

 

Seul

 
  

51

 

9 sa

 

Yakutsk

 

Yakutsk

 
  

52

 

9,5 sa

 

Avustralya Merkez

 

Adelaide

 

Standart

 

Yaz Saati

 

53

 

9,5 sa

 

Avustralya Merkez

 

Darwin

 
  

54

 

10 sa

 

Doğu Avustralya

 

Brisbane

 
  

55

 

10 sa

 

Doğu Avustralya

 

Sidney

 

Standart

 

Yaz Saati

 

56

 

10 sa

 

Batı Pasifik

 

Guam

 
  

57

 

10 sa

 

Tazmanya

 

Hobart

 

Standart

 

Yaz Saati

 

58

 

10 sa

 

Vladivostok

 

Vladivostok

 

Standart

 

Yaz Saati

 

59

 

11 sa

 

Orta Pasifik

 

Solomon Adaları

 
  

60

 

12 sa

 

Yeni Zelanda

 

Wellington

 

Standart

 

Yaz Saati

 

61

 

12 sa

 

Fiji

 

Fiji

 
  

130

 

1 sa

 

Orta Avrupa

 

Stockholm

 
 

Yaz

 

131

 

-8 sa

 

Meksiko Pasifik

 

Tijuana

 

Standart

 

Yaz Saati

 

132

 

-7 sa

 

Meksika Dağları

 

Chihuahua

 

Standart

 

Yaz Saati

 

133

 

-4,5 sa

 

G. Batı Amerika

 

Karakas

 

Standart

 

Yaz Saati

 

134

 

8 sa

 

Malezya

 

Kuala Lumpur

 

Standart

 

Yaz Saati

 
 
 

Attachments

  Outcomes