Konfigurere branding for dit websted

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Om Branding-tjenester


Selvbetjent branding er en valgfri funktion, der giver dig fleksibilitet til at brugertilpasse dit WebEx-websted, efter det er blevet klargjort. For at forbedre opmærksomheden på dit mærke kan du modificere overskriften og navigationselementer for dit websted. Den selvbetjente brandingfunktion inkluderer ikke branding for support eller webstedets sidefod.

Du kan anmode om at få den selvbetjente funktion tændt eller slukket ved at kontakte din WebEx-kundeservicemanager.


Forsigtig


Hvis dit websted har eksisterende branding udført af Cisco, vil advarselsmeddelelse blive vist, efter du har opgraderet til WBS31, når du bruger det selvbetjente branding-værktøj. Hvis du vælger Overskriv aktuel branding, vil den eksisterende branding gå tabt permanent. Du kan ikke genskabe din eksisterende branding med værktøjet.


Konfigurer branding for dit websteds sidehoved

Før du begynder

Kontroller, at logobilledet overholder følgende krav til størrelse og format.

 • Billedfilen for dit logo skal være i et af følgende formater: .gif, .jpg, eller .png.

   

 • Den maksimale størrelse for billedfilen er 100 pixel bred og 42 pixel høj.

   

  Bemærk:

  Om nødvendigt skal logobilledet tilpasses for at overholde disse krav. For at forhindre forvrængning af billedet skal du sikre, at du bevarer billeddimensionerne (bredde og højde), når du tilpasser billedets størrelse. For yderligere oplysninger skal du se dokumentationen for dit billedredigeringssoftware.


       
Trin 1   Vælg Almindelige webstedsindstillinger > Branding
Trin 2   På siden Branding skal du vælge Sidehoved
Trin 3   For at ændre logoet skal du vælge Overfør, søge og vælge filen, og derefter vælge Åbn.
Trin 4   For at ændre titlen, der vises i din browserfane, skal du indtaste den nye titel i feltet Browserfanes titel
Trin 5   For at angive linket for dit logobillede skal du indtaste URL-adressen i feltet Logo Link URL-adresse.

Når brugere klikker på logobilledet, åbner deres browsere denne side.

Trin 6   (Valgfri) Se en forvisning af dine ændringer.

Afsnittet forvisning vises på samme side, før knapperne Annuller ændringer eller Gem.

Trin 7   Vælg Gem.

Konfigurer branding for fanenavigation på dit websted

Du kan brugertilpasse kanten, baggrunden og tekstfarverne for navigationsfaner. Du kan vælge forskellige baggrunds- og tekstfarver, til når fanen er valgt eller fravalgt, og til når musemarkøren svæver over en fane.


     
Trin 1   Vælg Almindelige webstedsindstillinger > Branding.   
Trin 2   På siden Branding skal du vælge Fanenavigation.
Trin 3   Vælg en af følgende felter for at åbne en kontrol, som du kan bruge til at vælge en ny farve. Hvis du kender koden for den farve, du vil bruge, kan du indtaste den.                           
FeltBeskrivelse
Valgt fane

En fanes farve når den er valgt.

Fravalgt fane

En fanes farve når den ikke er valgt.

Svævende fane

Baggrundsfarven for en fane når musemarkøren svæver over den.

Fanegrænse

Farven på fanens kanter.

Valgte fanetekst

Farven på fanens tekst når fanen er valgt.

Fravalgt fanetekst

Farven på fanens tekst når fanen ikke er valgt.

Svævende fanetekst

Farven på teksten i en fane når musemarkøren svæver over fanen.

Log ind-/log ud-link

Farven på teksten for Log ind- og Log ud-links.

Trin 4   Gentag trin 3 for hver fanefarve, som du ønsker at ændre.
Trin 5   Vælg Gem.   

Konfigurer branding for venstre navigationsbjælke på dit websted

Du kan brugertilpasse baggrunden og tekstfarver for det første og andet niveau af de venstre navigationslink. Du kan vælge forskellige baggrunds- og tekstfarver, til når musemarkøren svæver over et link.


     
Trin 1   Vælg Almindelige webstedsindstillinger > Branding.    
Trin 2   På siden Branding skal du vælge Venstre navigation.
Trin 3   Vælg en af følgende felter for at åbne en kontrol, som du kan bruge til at vælge en ny farve. Hvis du kender koden for den farve, du vil bruge, kan du indtaste den.              
FeltBeskrivelse
Baggrund

Baggrundsfarven for links.

Tekst

Tekstfarven for links.

Svævende baggrund

Baggrundsfarven for et link, når musemarkøren svæver over linket.

Svævende tekst

Farven på teksten i et link, når musemarkøren svæver over linket.

Trin 4   Gentag trin 3 for hver Første niveau og Andet niveau linkfarve, som du ønsker at ændre.
Trin 5   Vælg Gem.

 


Attachments

  Outcomes