Sitenizin Raporlarını Görüntüleme

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Raporlara Genel Bakış (WBS30, WBS31)


Aşağıdaki türden raporları oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz:
 • Ortak (tüm site için)

   

 • Event Center

   

 • Support Center

   

 • Training Center

   

 • Remote Access

   

 • Access Anywhere

   

 • WebACD

   

Her rapor, saat dilimi olarak Greenwich Saatini (GMT) kullanarak zaman damgasını görüntüler.

Çoğu rapor 15, 30 ve 60 dakikalık aralıklarla çalıştırılabilir.

Rapor Sayfasını Görüntüleme (WBS30, WBS31)

          Raporu Görüntüle sayfasında şunları yapabilirsiniz:

 • Arama kriterlerinizi karşılayan eğitim oturumlarının özet listesini görüntüleme.

   

 • Arama kriterlerinizi karşılayan tüm eğitim oturumları için Oturum Özeti raporu indirme.

   

 • Eğitim oturumu için Ayrıntılı Oturum Raporuna gitme.

   

Bu Sayfadaki Alanlar

                                    

Seçenek

Açıklama

Konu

Eğitim oturumu için konu başlığı. Oturuma yönelik Oturum Ayrıntılı Raporu'nu görüntülemek için bağlantısını seçin.

[Takip Kodu]

Eğitim oturumları için takip kodu değerlerini gösterir. Eğitim oturumları birden fazla takip kodu kullanıyorsa, her takip kodu adı sütun başlığı olarak görünür.

Kullanıcı Adı

Eğitim oturumunun sahibinin kullanıcı adı. Site Yönetimi'ndeki toplantı sahibi için Kullanıcıyı Düzenle sayfasını görüntülemek isterseniz adın bağlantısını seçin.

Tarih

Eğitim oturumunun gerçekleştiği tarih.

Başlama Saati

Toplantı sahibinin eğitim oturumunu başlattığı saat.

Süre

Eğitim oturumunun dakika olarak süresi.

Davet Edildi

Toplantı sahibinin oturum planlama sayfasını kullanarak eğitim oturumuna davet ettiği katılımcıların toplam sayısı.

Kayıtlı

Eğitim oturumu için kaydolmuş katılımcıların toplam sayısı. Toplantı sahibi oturum için kaydı gerekli kılmazsa, bu sütunda Yok metni görünür.

Katılanlar

Toplantı sahibi dahil eğitim oturumundaki katılımcıların toplam sayısı.

Katılmayanlar

Eğitim oturumu için kaydolan, ancak oturuma katılmamış katılımcıların sayısı.

Tele

Toplantı sahibinin aşağıdaki entegre WebEx sesli konferans hizmetlerinden birini kullanıp kullanmadığını gösterir: İnternet telefonu, gelen arama telekonferansı, geri arama telekonferansı, ücretsiz gelen arama telekonferansı veya ücretsiz uluslararası telekonferansı.

Bu Sayfadaki Seçenekler

            

Seçenek

Açıklama

Tekrar ara

Bu bağlantı, yeniden aramanıza imkan tanımak için Training Center Kullanıcı Raporu sorgu sayfasına gider.

Yazıcı dostu format

Raporu yazdırabileceğiniz bir formatta görüntüler.

Raporu Dışa Aktar

Training Center Kullanıcı Raporu özet sayfasında görünen tüm eğitim oturumları hakkındaki ayrıntılı bilgileri içeren bir CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyası indirir.

Kullanım Raporlarını Görüntüleme (WBS30)

        
1   Navigasyon çubuğunda Raporlar > Ortak > Kullanım öğesini seçin.
2             Hizmet açılır menüsünde, bir hizmeti veya Tümü'nü seçin.
3   (İsteğe bağlı) Belirli bir kullanıcının düzenlediği toplantılar hakkındaki raporu çalıştırmak için Kullanıcı Adı alanına kullanıcının kullanıcı adını girin.
4   Rapor için başlangıç ve bitiş tarihleri seçin.

Rapor verileri, yalnızca geçerli tarihten en fazla üç ay önce yürütülen oturumlar için kullanılabilir.

5   (İsteğe bağlı) Yalnızca belirli oturum konularına yönelik bir raporu görüntülemek için Konu Başlığı kutusuna konu başlığının tümünü veya bir kısmını girin.

Metin dizesini belirtirken ? veya * gibi joker karakterleri kullanabilirsiniz.

6   Raporu tarihe, konu başlığına, kullanıcı adına veya başlangıç saatine göre sıralamak için Sonuçları sıralama kriteri açılır listesinden sıralama kriterlerini seçin.
7             Raporu Görüntüle öğesini seçin.
8   Raporu hesap tablosuna veya başka bir programa aktarabilmek için CSV formatında dışa aktarmak isterseniz, CSV Raporlarını Dışa Aktar seçeneğinde aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:
 • Özet Kullanıcı raporunu CSV dosyasına aktarmak için Oturum Özeti'ni seçin.
 •           Özet Kullanıcı Raporu sayfasındaki tüm oturumlar için Katılımcı Ayrıntıları raporunu bir CSV dosyasına aktarmak üzere Katılımcı Ayrıntıları'nı seçin.

Kayıt Depolama Alanı Kullanımı Raporunu Görüntüleme (WBS30)

       
1   Navigasyon çubuğunda Raporlar > Ortak > Kayıt Depolama Alanı Kullanımı Raporu (Kayıtlar ve Yükleme) öğesini seçin.
2   Rapor için başlangıç ve bitiş tarihleri seçin.
3   (İsteğe bağlı) Yalnızca belirli bir kayıt için raporu görüntülemek isterseniz, Kayıt Adı alanına konu başlığının tümünü veya bir kısmını girin.

Metin dizesini belirtirken ? veya * gibi joker karakterleri kullanabilirsiniz.

4   (İsteğe bağlı) Belirli bir kullanıcının düzenlediği toplantılar hakkındaki raporu çalıştırmak için Toplantı sahibi kullanıcı adı seçeneğine toplantı sahibi kullanıcı adını girin.

Rapor verileri, yalnızca geçerli tarihten en fazla üç ay önce yürütülen oturumlar için kullanılabilir.

5   Raporu tarihe, konu başlığına, kullanıcı adına veya başlangıç saatine göre sıralamak için Sonuçları sıralama kriteri açılır menüsünden sıralama kriterlerini seçin.
6             Raporu Görüntüle öğesini seçin.
7   Raporu hesap tablosuna veya başka bir programa aktarabilmek için CSV formatında dışa aktarmak isterseniz, CSV Raporlarını Dışa Aktar seçeneğinde aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:
 • Özet Kullanıcı raporunu CSV dosyasına aktarmak için Oturum Özeti'ni seçin.
 • Özet Kullanıcı Raporu sayfasındaki tüm oturumlar için Katılımcı Ayrıntısı raporunu CSV dosyasına aktarmak üzere Katılımcı Ayrıntıları'nı seçin.

Kullanıcı Raporlarına Göre Depolama Alanı Kullanımını Görüntüleme (WBS30)

1   Navigasyon çubuğunda Raporlar > Ortak > Kullanıcı Raporuna Göre Depolama Alanı Kullanımı (Yalnızca İndir - Excel Biçimi) öğesini seçin.
2   Raporu .CSV formatında açmak için 'ı seçin. Raporu bilgisayarınıza kaydetmek için Kaydet'i seçin.

Event Center Panosu Raporlarını Görüntüleme (WBS30)

1   Navigasyon çubuğunda      Raporlar > Event Center öğesini seçin.
2   Aşağıdaki panolardan birini seçin:
 • Programlar, Etkinlikler, Kayıt Özeti
 • Planlanan Etkinlikler Panosu
 • Yapılan Etkinlikler, Kayıt İndirme Panosu

Support Center Raporlarını Görüntüleme (WBS30, WBS31)

1   Navigasyon çubuğunda      Raporlar > Support Center öğesini ve ardından aşağıdaki raporlardan birini seçin:   
 • Oturum Raporu
 • Arama Ses Seviyesi
 • CSR Etkinliği
 • URL Başvurusu
 • Atama Kuyruğu
2   Arama ölçütlerini belirleyin ve ardından      Raporu Görüntüle’yi seçin.   

Training Center Raporlarını Görüntüleme (WBS30)

1   Navigasyon çubuğunda Raporlar > Training Center öğesini ve ardından aşağıdaki raporlardan birini seçin:
 • Kullanıcı Raporu: Tüm oturumlar için kullanım bilgilerini görüntüleyin.
 • Kayıt Raporu: Planlanan ve geçmişte kalan tüm oturumlar için tüm kayıt bilgilerini görüntüleyin.
 • Kayıtlı Oturum Erişim Raporu: Tüm kayıtlı oturumlar için erişimi görüntüleyin.
 • Kupon Raporu: Verilen ve kullanılan kuponların ayrıntılarını görüntüleyin.
 • Katılımcıya göre Eğitim Raporu: Bir kişinin kaydolduğu veya katıldığı tüm oturumlar için bir kayıt görüntüleyin.
2   Arama ölçütlerini belirtin ve ardından Raporu Görüntüle'yi seçin.

Remote Access Raporlarını Görüntüleme (WBS30)

1   Navigasyon çubuğunda Raporlar > Remote Access öğesini ve ardından aşağıdaki raporlardan birini seçin:
 • Kullanıcı Raporu—Bilgisayar
 • Kullanıcı Raporu—CSR'ler
 • Takip Raporu—Bilgisayar
2   Arama ölçütlerini belirtin ve ardından Raporu Görüntüle'yi seçin.

Access Anywhere   Raporlarını Görüntüleme (WBS30, WBS31)

     
1   Navigasyon çubuğunda      Raporlar > Access Anywhere öğesini seçin.   
2   Rapor için başlangıç ve bitiş tarihleri seçin.   

Rapor verileri, yalnızca geçerli tarihten en fazla üç     ay önce yürütülen oturumlar için kullanılabilir.  

3   Sonuçları şuna göre sırala açılır listesinden rapor için sıralama düzeni ölçütünü seçin.        

Bilgisayar adı, istemci IP adresi, tarih, oturum    başlangıç saati, oturum bitiş saati veya oturum süresine göre sıralayabilirsiniz.   

   
4   Raporu Görüntüle öğesini seçin.   
5   Raporu hesap tablosuna veya başka bir programa aktarabilmek için CSV biçiminde dışa aktarmak isterseniz, Raporu Dışa Aktar’ı seçin.    Raporu yazdırmak için      Yazıcı Dostu Biçimi’ni seçin.   

WebACD Raporlarını Görüntüleme (WBS30, WBS31)

1   Navigasyon çubuğunda      Raporlar > WebACD öğesini ve ardından aşağıdaki raporlardan birini seçin:   
 • Oturum Raporları
 • Arama Ses Seviyesi
 • CSR Etkinliği
 • URL Başvurusu
 • Atama Kuyruğu
2   Arama ölçütlerini belirleyin ve ardından      Raporu Görüntüle’yi seçin.   

Süren Toplantıların Raporlarını Görüntüleme (WBS30, WBS31)

Navigasyon çubuğunda      Raporlar > Süren Toplantılar öğesini seçin.   

 


Attachments

  Outcomes