Variabler för e-postmall

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Variabler för e-postmall till Meeting Center

Följande tabell listar och definierar alla variabler som används i e-postmallar för Meeting Center. För mer information om de enskilda variabler som används i varje mall, se E-postmall med variabelmatris för Meeting Center.

 
Viktigt:
 • Även om vissa variabler förekommer i flera e-postmallar, är varje variabel unik för sin egen mall. Variabler delas inte mellan mallar.

   

 • Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Kopiera och klistra in variabler mellan e-postämnet och -kroppen eller från en mall till en annan stöds inte.

   

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Variabel

 

Beskrivning

 

Använd mall

 

%HostEmail%

 

Användarens e-postadress.

 

Flera

 

%ForwardSubjectDesc%

 

Text i ämnesraden för mötets e-postmeddelande

 

Inbjudan att registrera sig för ett möte

 

%Topic%

 

Mötesämne

 

Flera

 

%ForwardDesc%

 

Text som beskriver mötet

 

Inbjudan att registrera sig för ett möte

 

%HostName%

 

Mötesvärdens fullständiga namn

 

Flera

 

%Host Name%

 

Mötesvärdens fullständiga namn

 

Flera

 

%HostDisclaimer%

 

Friskrivningstext som används i sidfoten av mallar för mötesvärdar

 

Flera

 

%Hostnumber%

 

Värdnyckel (nummer) för mötet

 

Flera

 

%HostNumberDes%

 

Beskrivning av mötets värdnyckel (nummer) för alternativ värd

 

Flera

 

%MeetingDateOrRecurrence%

 

”Mötesdatum eller återkommande information, i förekommande fall

 

”Inbjudan att registrera sig för ett möte

 

%TimeZone%

 

Tidszon för mötet

 

Flera

 

%PKIDescription%

 

Beskrivning av infrastruktur med publika nycklar. Detta visas endast i mallen om alternativet PKI är aktiverad för din webbplats.

 

Inbjudan att registrera sig för ett möte

 

%MeetingInfoURL%

 

URL som ger mötesinformation

 

Flera

 

%MeetingInfoInOtherTimezone%

 

Mötesinformation som ges i en annan tidszon än där den ursprungligen schemalades

 

Flera

 

%ServiceNameURL%

 

URL för tjänstens namn (t.ex. Meeting Center)

 

Inbjudan att registrera sig för ett möte

 

%HostPhone%

 

Telefonnummer till den användaren som är värd

 

Flera

 

%PromotionFreeTrialDescription%

 

Beskrivning av marknadsföringstext för en kostnadsfri provanvändning av Meeting Center

 

Flera

 

%PromotionFreeTrialURL%

 

URL till marknadsföringstext för den kostnadsfria provanvändningen

 

Flera

 

%EmailFooter%

 

Varumärkestext i sidfoten som används i alla e-postmeddelanden

 

Flera

 

%Disclaimer%

 

Cisco WebEx text för ansvarsfriskrivning i sidfoten

 

Flera

 

%AttendeeName%

 

Namn på mötesdeltagaren

 

Flera

 

%MeetingTime%

 

Tid när mötet är schemalagt

 

Flera

 

%MeetingNumber%

 

Identifikationsnummer som är tilldelat mötet

 

Flera

 

%MeetingDate%

 

Datum som mötet kommer att ske

 

Flera

 

%MeetingNumberLabel%

 

Textetikett som föregår variabeln %MeetingNumber% (t.ex. ”Mötesnummer:”)

 

Flera

 

%MeetingNumberLabelWithValue%

 

Kombination av en mötesnummeretikett och ett mötesnummer

 

Flera

 

%MeetingNumberNS%

 

Identifikationsnummer som är tilldelat mötet (inget mellanrum mellan siffror)

 

Flera

 
 

%PersonalRoomID%

  
 

Unik identifierare för användaren i det personliga rummets webbadress

  
 

Inbjudan till ett pågående möte (produktivitetsverktyg)

  

%MeetingPasswordLabel%

 

Textetikett som föregår variabeln %MeetingPassword% (t.ex. ”Möteslösenord:”)

 

Flera

 

%MeetingPassword%

 

Möteslösenord

 

Flera

 

%PasswordDesc%

 

Beskrivning av hur man ska använda lösenordet

 

Flera

 

%AlternateHostDescription%

 

Beskrivning av alternativ mötesvärd i förekommande fall

 

Flera

 

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

 

Mötesrubrik som visas på smartphones

 

Flera

 

%TeleconferenceAttendeeDesc%

 

Beskrivning av deltagare som deltar via telekonferens

 

Flera

 

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

 

Beskrivning av deltagare som deltar via en telekonferens

 

Flera

 

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

 

Meddelande som ber deltagarna att verifiera stödet för multimediespelare innan de deltar i mötet

 

Flera

 

%Meeting Link%

 

Länk till mötessidan (från vilken deltagarna kan delta i mötet)

 

Flera

 

%iPhoneJoinMeetingDesc%

 

Instruktioner för användare att delta i ett möte från iPhone

 

Flera

 

%PKI Information%

 

Information om infrastruktur med publika nycklar. Den här informationen kommer att finnas när PKI-alternativet är aktiverat för din webbplats.

 

Flera

 

%TeleconferenceDesc%

 

Beskrivning av telekonferensen

 

Flera

 

%TeleconferencingInfo%

 

Information om telekonferensen inklusive telekonferensens telefonnummer o.s.v.

 

Flera

 

%TeleconferenceHostDesc%

 

Textetikett som föregår telefonnummerinformation

 

Flera

 

%TeleconferenceInfoHostNN%

 

Telefoninformation

 

Flera

 

%Recording Disclaimer%

 

Cisco WebEx ansvarsfriskrivnings text angående att göra en inspelning av mötet

 

Flera

 

%UCFHostVerifyPlayers%

 

Meddelande som ber värdarna att verifiera stödet för multimediaspelare innan de deltar i mötet

 

Flera

 

%ConfCallModerator%

 

Information om konferensens samtalsmoderator

 

Flera

 

%TeleconferenceInfoAttendee%

 

Information om telekonferensens deltagare

 

MC mötesinformation om telekonferens för deltagare

 

%ConfCallParticipant%

 

Information om konferensens samtalsmötesdeltagare

 

MC mötesinformation om telekonferens för deltagare

 

%TeleconferenceInfoHost%

 

Information om telekonferensens värd

 

MC mötesinformation om telekonferens för värd

 

%iCalendarText%

 

Information om hur man lägger till ett möte i iCalendar

 

Uppdaterad mötesinformation

 

%DownloadToCalendarLink%

 

Länk för att hämta mötet till iCalendar

 

Uppdaterad mötesinformation

 

%AttendeeJoinSection%

 

Information om detaljer som ska meddelas deltagarna innan de deltar i mötet.

 

Uppdaterad mötesinformation

 

%MeetingManagerSetUpDesc%

 

Information om hur man ställer in möteshanteraren

 

Bekräftad mötesregistrering

 

%SetupURL%

 

URL för att konfigurera möteshanterare

 

Bekräftad mötesregistrering

 

%DateTime%

 

Information om datum och tid för mötet

 

Flera

 

%DateTimeList%

 

Information om datum och tid (t.ex. schemaläggning) för möten vars schemaläggning har lagts om. För sådana möten är registrering obligatorisk.

 

Möten kräver obligatorisk registrering för schemaläggning som har lagts om

 

%PhoneContactInfo%

 

Telefonnummer till värden för möten vars schemaläggning har lagts om

 

Möten kräver obligatorisk registrering för schemaläggning som har lagts om

 

%ReclaimHostRole%

 

Text som beskriver värdnyckeln, vilket gör det möjligt för användare att ta tillbaka värdrollen

 

Meeting Scheduled_mp

 

%ActionOnAudioMeeting%

 

Beskriver för värden hur man startar ljuddelen av mötet

 

Flera

 

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

 

Beskriver för en deltagare hur man deltar i ljuddelen av mötet

 

Flera

 

%TPInformationIcs%

TelePresence-information

Flera

%JoinByPhoneIcs%

Ljudinformation till deltagare, inklusive telefonnummer för att delta i ljuddelen

Flera

%HostMeetingPasswordIcs%

Möteslösenord satt av mötesvärden.

Visas i värdmallen

MC-mötesinformation till värd (produktivitetsverktyg)

%HostDisclaimerIcs%

Friskrivningstext som används i sidfoten av mallar för mötesvärdar

Flera

%AttendeeJoinByPhoneIcs%

Telefoninformation för att ringa in och delta i möte.

Visas i deltagarmallen

MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

%MeetingPasswordIcs%

Möteslösenord satt av mötesvärden.

Visas i deltagarmallen

Flera

%DisclaimerIcs%

Friskrivningstext som används sidfoten i mallar för deltagare

Flera

%AlternateHostDescriptionIcs%

Beskrivning av alternativ mötesvärd i förekommande fall

MC-mötesinformation för deltagare

%HostNumberDesIcs%

Beskrivning av mötets värdnyckel (nummer) för alternativ värd

MC-mötesinformation för deltagare

 

Variabler för e-postmall för företag

Följande tabell listar och definierar alla variabler som används i e-postmallar för företag. För mer information om de enskilda variablerna som används i varje mall, se E-postmall med variabelmatris för företag.

 
 • Även om vissa variabler förekommer i flera e-postmallar, är varje variabel unik för sin egen mall. Variabler delas inte mellan mallar.

   

 • Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Det finns inget stöd för att kopiera och klistra in variabler från en mall till en annan.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Variabel

   

  Beskrivning

   

  Använd mall

   

  %AccountActivationURL%

   

  URL där användare kan aktivera WebEx-kontot

   

  Automatiskt svar till användare är inte aktiverat, flera

   

  %AccountPassword%

   

  Kundens kontolösenord för WebEx

   

  Automatsvar till användare

   

  %AdminName%

   

  Namn på administratören för WebEx-servicewebbplats

   

  Flera

   

  %allocation queue%

   

  WebACD-kön som används i tilldelningsregeln

   

  Bekräftelse via e-post angående fel i tilldelningsregel för WebACD

   

  %Amount%

   

  Total inköpskostnad

   

  köpbekräftelse

   

  %ApproveURL%

   

  URL för att godkänna lösenordsförfrågan

   

  Lösenordsförfrågan

   

  %BillingEnd%

   

  Slutdatum för faktureringsperioden avseende tjänsteprenumerationen

   

  Flera

   

  %BrandName%

   

  Kundens WebEx-servicewebbplats varumärkesnamn, till exempel: customer.webex.com

   

  Automatsvar till användare

   

  %CallInPhoneNumber%

   

  Telefonnummer som inbjudna måste ringa för att delta i mötet

   

  Flera

   

  %ChangePassword%

   

  URL eller länk där användare kan ändra sina lösenord

   

  Meddelande om förfrågning av glömt lösenord – Ändra lösenord

   

  %ChangePasswordLink%

  URL eller länk där användare kan ändra sina lösenord

  Flera

  %Comments%

   

  Konfigurerbar text för att få ytterligare kommentarer från användaren/värden

   

  Feedback till första värden, flera

   

  %CompanyName%

   

  Namn på företaget som prenumererar på tjänsten

   

  Flera

   

  %ComputerName%

   

  Namnet på datorn som har begärt Access Anywhere

   

  Access Anywhere begärt

   

  %ConfID%

   

  Unikt numeriskt ID för konferensen på denna webbplats.

   

  Flera

   

  %ConfirmationUrl%

   

  URL eller länk där användare kan bekräfta sina WebEx-konton

   

  Kräva e-postbekräftelse

   

  %ConfName%

   

  Konferensens namn (ämne).

   

  Flera

   

  %ConfirmWords%

   

  Text som beskriver processen kring kontobekräftelse

   

  Kräva e-postbekräftelse

   

  %Content%

   

  Kommentarer som har skickats av användaren som en del av feedbacken om en tjänst (till supportgruppen)

   

  Flera

   

  %CreditCardLastFourDigits%

   

  De sista fyra siffrorna i kundens kreditkort som är registrerade.

   

  Kreditkort avvisat på grund av PPU-försök

   

  %CSRs%

   

  Namn på kundtjänstrepresentanter

   

  Lämna e-postmeddelande, flera

   

  %CurrentPath%

   

  URL eller länk som pekar ut systemsökvägen för den nuvarande webbplatsadministratören

   

  Registrering för PE-anpassning

   

  %CustomerEmail%

   

  Kundens e-postadress

   

  Lämna e-postmeddelande, flera

   

  %CustomerName%

   

  Namn på WebEx-kunden

   

  Flera

   

  %CustomerPhone%

   

  Kundens telefonnummer

   

  Lämna e-postmeddelande, flera

   

  %Date%

   

  Datum som feedback gavs

   

  Flera

   

  %DateTime%

   

  Datum och tidpunkt som en supportförfrågan lades till i kön

   

  Flera

   

  %DeactivatedNumber%

   

  Antal dagar som kontot varit inaktivt

   

  Meddelande om inaktiverat konto

   

  %DomainID%

   

  Domänen där webbplatsen tillhandahålls.

   

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

   

  %DownloadCscFileURL%

   

  Text och URL där exportfilen kan hämtas

   

  Flera

   

  %DownloadErrorLogURL%

   

  Text och URL där importens eller exportens fellogg kan hämtas

   

  Flera

   

  %DownloadToCalendarLink%

   

  URL för användare som vill hämta mötesinformationen offline till ett eget valt kalenderformat. Detta alternativ krävs för användning av iCal med Lotus Notes.

   

  Flera

   

  %DownloadToCalendarURL%

   

  URL eller länk för användare som vill hämta mötesinformationen offline till ett eget valt kalenderformat

   

  Flera

   

  %Duration%

   

  Varaktighet av inspelning eller möte

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %Edit Recording URL%

   

  URL för redigering av inspelningsinformation och alternativ för uppspelningskontroll.

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %Email%

   

  E-postadress

   

  Flera

   

  %Email Address%

   

  Kontaktens e-postadress för den person som delar mötets inspelningar

   

  Dela inspelningar

   

  %EmailConfirmLink%

   

  URL eller länk som låter användaren bekräfta ändringen av e-postadress på sitt WebEx-konto

   

  Ändringsbekräftelse av WebEx-konto

   

  %EmailFooter%

   

  Varumärkestext i sidfoten som används i alla e-postmeddelanden

   

  ALLA

   

  %EndingTime%

   

  Sluttid för betala-per-gång möten (som levererat med faktureringsinformation efter mötet)

   

  Flera

   

  %EndTime%

   

  Sluttid för faktureringsperioden avseende månatlig tjänsteprenumeration

   

  Månadsfaktura för PE-kreditkort

   

  %EntryLinkURL%

   

  URL eller länk som pekar till WebACD-anmälningsformulär för kundförfrågan

   

  E-post för WebACD-kö saknas

   

  %ErrorCode%

   

  Felkod för WebACD-dirigeringshändelse

   

  Bekräftelse via e-post angående WebACD-dirigeringsfel

   

  %ErrorMessage%

   

  Felmeddelande som förklarar varför uppgiften misslyckades

   

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

   

  %ExportFileName%

   

  Exportfilens namn.

   

  Meddelande om slutförd export eller avbruten

   

  %ExportStatusPageURL%

   

  URL till sidan för exportstatus. Visar status för en begäran: I kö, pågående, avbruten eller slutförd

   

  Meddelande om slutförd export eller avbruten

   

  %FailCount%

   

  Totalt antal poster som inte kunde hämtas

   

  Flera

   

  %FailedAccountDetail%

   

  Kontouppgifter kunde inte ändras under händelsen administrering av webbplatsen

   

  Normaltillstånd för ökad lösenordssäkerhet

   

  %FailedNumber%

   

  Antal misslyckade inloggningsförsök av en WebEx-användare.

   

  Meddelande om låst konto, flera

   

  %FinishDate%

   

  Datum då den skickade begäran var färdigbearbetad

   

  Flera

   

  %FinishTime%

   

  Tiden då den skickade begäran var färdigbearbetad

   

  Flera

   

  %FirstName%

   

  Förnamn för ägaren av WebEx-kontot

   

  Flera

   

  %FullName%

   

  Fullständigt namn för Center-användaren.

   

  Access Anywhere begärt

   

  %HostEmail%

   

  Mötesanvändares e-postadress.

   

  Flera

   

  %Host Name%

   

  Mötesvärdens fullständiga namn

   

  Flera

   

  %HostName%

   

  Mötesvärdens fullständiga namn

   

  Kontoregistreringsmeddelande till webbplatsadministratör, flera mallar

   

  %HostID%

   

  Mötesvärdens ID-nummer

   

  Meddelande om misslyckad automatisk inspelning

   

  %HostLogonName%

   

  Användarens inloggningsnamn som medföljde köpet av den nya tjänsten

   

  köpbekräftelse

   

  %HostMeetingInfoURL%

   

  URL eller länk där mötesvärden kan redigera mötet

   

  Flera

   

  %hostpassword%

   

  Lösenord som medföljer registreringsmeddelandet för nytt konto

   

  Flera

   

  %iCalendarText%

   

  Textinstruktioner för hämtning av iCal-versionen av mötesinformationen

   

  Flera

   

  %ImportStatusPageURL%

   

  URL till sidan för importstatus. Visar statusen för en importbegäran: Väntande, i kö, avbruten eller slutförd

   

  Meddelande om slutförd import eller avbruten

   

  %ImportFileName%

   

  Namn på den fil för vilken en importbegäran gjordes

   

  Meddelande om slutförd import eller avbruten

   

  %InvoiceID%

   

  Fakturanummer som tillhandahålls med inköpskvittot

   

  köpbekräftelse

   

  %InvoiceNumber%

   

  Fakturanummer som tillhandahålls med inköpskvittot

   

  Flera

   

  %JobID%

   

  Jobb-ID (detta är ID:t för det kritiska jobbet som misslyckades)

   

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

   

  %JobType%

   

  Jobbtyp (avser typen för det kritiska jobbet som misslyckades – import eller export)

   

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

   

  %LastName%

   

  Efternamn för ägaren av WebEx-kontot

   

  Flera

   

  %MeetingCost%

   

  Kostnad (exklusive moms) för betala-per-gång möten

   

  Flera

   

  %MeetingDate%

   

  Datum då mötet kommer att äga rum

   

  Flera

   

  %MeetingDateOrRecurrence%

   

  Datum för mötet eller information om mötets återkommandemönster

   

  Flera

   

  %MeetingNumber%

   

  Tilldelat ID-nummer för mötet

   

  Flera

   

  %Meeting Number%

   

  Tilldelat ID-nummer för mötet

   

  Ljud endast för värd (produktivitetsverktyg)

   

  %Meeting Password%

   

  Möteslösenord satt av mötesvärden

   

  Flera

   

  %MeetingTime%

   

  Tid när mötet är schemalagt

   

  Flera

   

  %MonthlyFee%

   

  Månadskostnad (exklusive moms) för tjänsten

   

  Månadsfaktura för PE-kreditkort

   

  %N%

   

  Antal dagar innan det tillfälliga lösenordet upphör (som levererat med begäran om ändring av lösenord)

   

  Återställ lösenord

   

  %NewEmail%

   

  E-postadress till WebEx-kontot efter ändring av e-postadress

   

  Ändringsbekräftelse av WebEx-konto

   

  %NewSuccessCountAdded%

   

  Visar antalet nya poster som lagts till (detta indikerar att importen lyckades)

   

  Meddelande om slutförd import eller avbruten, flera

   

  %NewSuccessCountUpdated%

   

  Visar antalet poster som uppdaterats (detta visar att databasen uppdaterades med de importerade posterna)

   

  Meddelande om slutförd import eller avbruten, flera

   

  %NO%

   

  Procenten totalt lagringsutrymme för inspelningar som återstår på webbplatsen

   

  Kapacitetsvarning för medielagring

   

  %OldEmail%

   

  E-postadress till WebEx-kontot före ändring av e-postadress

   

  Ändringsbekräftelse av WebEx-konto

   

  %OptionName%

   

  Namn på det alternativ som webbplatsadministratören ändrade

   

  Flera

   

  %PassWord%

   

  Kundens kontolösenord för WebEx

   

  PE-kontoaktivering

   

  %PasswordOrLink%

   

  Lösenord eller länk till lösenordet (tillhandahålls efter en lösenordsåterställning)

   

  Återställ lösenord

   

  %PaymentURL%

   

  URL och länk där en kund kan köpa eller förlänga tjänsteprenumerationen

   

  Flera

   

  %PeopleMinutes%

   

  Kombinerad närvarotid för alla deltagare i betala-per-gång mötet

   

  Flera

   

  %percentage%

   

  Procenten samtal som har tilldelats WebACD-kö

   

  Bekräftelse via e-post angående fel i tilldelningsregel för WebACD

   

  %Performance%

   

  Konfigurerbar text för att få användarens feedback om mötets prestanda

   

  Feedback till första värden, flera

   

  %Personalized Message%

   

  Meddelande som värden kan anpassa och inkludera vid delning av inspelningar

   

  Dela inspelningar

   

  %ProductivityToolBenefit%

   

  Text som beskriver fördelarna med WebEx produktivitetsverktyg

   

  Flera

   

  %PpuEmail%

   

  E-postadress till den tekniska supportens kontaktperson om användare har valt ett Betala per användning-konto.

   

  Flera

   

  %PpuPhone%

   

  Telefonnummer till den tekniska supportens kontaktperson om användare har valt ett Betala per användning-konto.

   

  Flera

   

  %PpuSupportHours%

   

  Arbetstider för den tekniska supportens kontaktperson i händelse att användaren har valt ett Betala enligt användning-konto.

   

  Flera

   

  %Profile%

   

  Användarprofil

   

  Feedback till första värden, flera

   

  %Question%

   

  Kundens fråga

   

  Lämna e-postmeddelande, flera

   

  %QueueName%

   

  Namn på kön som ska hantera förfrågningar/meddelanden till kundsupport

   

  Lämna e-postmeddelande, flera

   

  %ReactivateActMsg%

   

  Instruktioner om hur man återaktiverar ett låst WebEx-konto

   

  Meddelande om låst konto

   

  %Recording Info URL%

   

  URL för att se information om inspelningen som t.ex. alternativ att låta användare hämta inspelningar och relaterad information.

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %Recording Link%

   

  URL eller länk där inspelning är tillgänglig för uppspelning från WebEx-servicewebbplats.

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %Recording Time%

   

  Inspelningens starttid.

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %recursive sub-queue%

   

  Underkön är tilldelad en rekursiv tilldelning via den felaktiga tilldelningsregeln

   

  Bekräftelse via e-post angående fel i tilldelningsregel för WebACD

   

  %Reliability%

   

  Konfigurerbar text för att få användarens feedback om mötets tillförlitlighet

   

  Feedback till första värden, flera

   

  %Request%

   

  Namnet på begäran

   

  Flera

   

  %RequestEnd%

   

  Status på import- eller exportbegäran

   

  Flera

   

  %Request_Status%

   

  Status för begäran

   

  Flera

   

  %ScheduledMeeting%

   

  Anger om användaren har några schemalagda möten.

   

  Meddelande om låst konto, flera

   

  %ServerName%

   

  Namn på servern där mötet hölls

   

  Feedback till första värden, flera

   

  %Service Center%

   

  URL till WebEx-servicewebbplats

   

  Tillgänglig inspelningsavisering, flera

   

  %ServiceName%

   

  WebEx-tjänstens varumärkesnamn (t.ex. Meeting Center, Training Center, Support Center)

   

  Flera

   

  %Service Recording URL%

   

  WebEx-servicewebbplatsens URL där användare kan visa alla tillgängliga inspelningar på webbplatsen

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %ServiceType%

   

  Typ av WebEx-tjänst

   

  Flera

   

  %ServiceURL%

   

  URL till WebEx-servicewebbplats

   

  Konfigurationsinformation om Access Anywhere

   

  %Setup%

   

  Konfigurerbar text för att få användarens feedback om hur enkelt han eller hon upplevde det var att komma igång med mötet

   

  Feedback till första värden, flera

   

  %SiteAdminHomePageURL%

   

  URL eller länk till administrering av webbplatsens startsida

   

  Begäran om tjänsteprivilegier

   

  %SiteAdminName%

   

  Namn på administratören för WebEx-servicewebbplats

   

  Meddelande om inaktiverat konto, flera

   

  %SiteBrandName%:

   

  URL för kunders WebEx-servicewebbplats, till exempel: http://customer.webex.com

   

  Automatsvar till användare

   

  %SiteHomePageURL%

   

  URL till WebEx-servicewebbplatsens hemsida

   

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

   

  %SiteID%

   

  Unikt numeriskt ID på webbplatsen (denna information skickas till webbplatsadministratören)

   

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

   

  %SiteURL%

   

  URL till WebEx-servicewebbplats

   

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

   

  %StartingTime%

   

  Starttid för möte med betala-per-visning (levereras med faktureringsinformation efter mötet)

   

  Flera

   

  %StartTime%

   

  Starttid för faktureringsperioden avseende månatlig tjänsteprenumeration

   

  Månadsfaktura för PE-kreditkort

   

  %Status%

   

  Preliminär status på användaren som har registrerat sig för ett konto hos WebEx. ”;Status;” är ”;Godkänn;” eller ”;Avvisa;” beroende på kriterierna för godkänn/avvisa som finns för registreringsfunktionen i administrering av webbplatsen.

   

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

   

  %StatusAction%

   

  Åtgärd som ska vidtas av webbplatsadministratören på användarens begäran om ett WebEx-konto, antingen ”;Godkänn”; eller ”;Avvisa”;

   

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

   

  %SubAmount%

   

  Delsummans kostnad (exklusive moms) för köpet

   

  köpbekräftelse

   

  %SubmitDate%

   

  Datum då begäran skickades

   

  Flera

   

  %SubmitTime%

   

  Tid då begäran skickades

   

  Flera

   

  %Subject%

   

  Text att använda på ämnesraden

   

  Flera

   

  %subtype%

   

  Prenumerationstyp som är knuten till det nya kontot

   

  Flera

   

  %SuccessCount%

   

  Antal konton som har ändrats under händelsen administrering av webbplatsen

   

  Normaltillstånd för ökad lösenordssäkerhet

   

  %SupportEmail%

   

  E-postadress till teknisk support för WebEx-tjänsten

   

  Flera

   

  %SupportPhone%

   

  Telefonnummer till teknisk support för WebEx-tjänsten

   

  Flera

   

  %ServiceNameURL%

   

  URL-adress för tjänstenamnet (t.ex. MC, SC, TC)

   

  Flera

   

  %SiteAdminEmail%

   

  E-postadress till webbplatsadministratören

   

  Flera

   

  %SiteAdminPhoneContactInfo%

   

  Telefonnummer till webbplatsadministratören

   

  Flera

   

  %Tax%

   

  Momskostnad för köpet

   

  Flera

   

  %TechSupportEmailAddress%

   

  E-postadress som kan märkas för teknisk support i WebEx.

   

  Automatsvar till användare

   

  %TeleconferenceCost%

   

  Kostnad för telefonkonferensdelen för mötet som betala-per-gång

   

  Flera

   

  %TeleconferenceName%

   

  Av värden tilldelat konferensnamn

   

  Flera

   

  %TeleconferencingInfo%

   

  Telekonferensinformation som användarna erhåller. Ej konfigurerbar.

   

  Flera

   

  %TeleconferencingMinutes%

   

  Antal telefonkonferensminuter som har använts i mötet som betalas per tillfälle

   

  Flera

   

  %TimeZone%

   

  Det schemalagda mötets tidszon. Tidszonen kan konfigureras av mötesvärden

   

  Flera

   

  %Topic%

   

  Mötesämne

   

  Flera

   

  %Topic Name%

   

  Namn på ämnet vars inspelning är tillgänglig för uppspelning direkt på WebEx-servicewebbplatsen.

   

  Tillgänglig inspelningsavisering

   

  %TotalCost%

   

  Den totala kostnaden för möte med betala-per-visning, inklusive kostnader för möte, telekonferens och moms

   

  Flera

   

  %TotalCount%

   

  Totalt antal hämtade poster

   

  Flera

   

  %TrialEnd%

   

  Slutdatum för provprenumeration av WebEx-tjänsten

   

  Flera

   

  %URL%

   

  URL som pekar till en webbsida eller en annan plats

   

  Allt

   

  %UserEmail%

   

  E-postadress för WebEx-konto

   

  Flera

   

  %UserInfomation%

   

  Information som tillhandahålls av användaren vid en ny WebEx-kontoförfrågan

   

  Registrering för PE-anpassning

   

  %UserList%

   

  Lista över användarkonton på WebEx-servicewebbplatsen som inaktiverades

   

  Meddelande om inaktiverat konto, flera

   

  %UserName%

   

  Användarens ”;användarnamn”; för att logga in på WebEx-tjänster

   

  Konfigurationsinformation om Access Anywhere

   

  %username%

  Användarens ”;användarnamn”; för att logga in på WebEx-tjänster

  Välkomst-e-postmeddelanden från WebEx-tjänst_CMR

  %WaitTime_Not%

   

  Tid som förfrågan väntade i kön innan aviseringen utlöstes

   

  Bekräftelse via e-post angående att vänta

   

  %WaitTime_Tsh%

   

  Uppskattad väntetid för att förfrågan ska bli bearbetad och utredd av en kundtjänstrepresentant

   

  Lämna e-postmeddelande, flera

   
   
 
 

Attachments

  Outcomes