Konfigurera mötesalternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode

 

Tillåt användare att registrera ett WebEx-värdkontoObservera


När enkel inloggning (SSO) är aktiverat på en WebEx-webbplats är denna funktion inte tillgänglig.

 
 
   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   I avsnittet Inställningar för kontohantering markerar du kryssrutan Tillåt registrering av värdkonto.
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att registrera ett WebEx-deltagarkonto


Observera


När enkel inloggning (SSO) är aktiverat på en WebEx-webbplats är denna funktion inte tillgänglig.

 
 
   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   I avsnittet Inställningar för kontohantering markerar du kryssrutan Tillåt registrering av deltagarkonto.
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att identifiera interna mötesdeltagare

När den är tilldelad till din webbplats kan du slå på alternativet för att se eller tagga interna mötesdeltagare. Interna mötesdeltagare är de som ingår i en organisation. Mötesdeltagare som har autentiserats med enkel inloggning (SSO) anses vara interna mötesdeltagare.

När detta är aktiverat visas ”(intern)” bredvid namnet på alla interna mötesdeltagare på panelen Mötesdeltagare och överallt där namnet visas i mötet och rapporterna.

Denna funktion är endast tillgänglig för organisationer med aktiverad SSO.


Observera


Om SSO-autentisering är aktiverad är inställningen Visa intern användartagg i mötesdeltagarlistan inte tillgänglig. Om du aktiverar SSO-autentisering kommer inställningen för SSO-autentisering att åsidosätta denna inställning.


   
1   På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   Under avsnittet Sidalternativ, markera kryssrutan Visa intern användartagg i mötesdeltagarlistan.
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att lägga till sessionsinformation till kalendrar

Denna procedur är endast för Meeting Center, Training Center och Event Center. Använd denna procedur för att aktivera iCalendar-funktionen på din webbplats och för att visa knappen Lägg till i Min kalender i sidan WebEx-sessionsinformation. iCalendar är ett standardformat för kalendrar. Med iCalendar kan användare dela kalenderinformation och automatiskt uppdatera sina scheman.

   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan iCalendar (Visa lägg till i min kalender för EC, MC och TC).
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att använda SMS

   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   Under Sidalternativ, markera kryssrutan Aktivera SMS.
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att välja en alternativ värd

Denna procedur är endast för Meeting Center och Event Center. Du kan tillåta värdar att utse en annan person till ”alternativ värd” för en WebEx-session. En användare kan göra detta om de till exempel schemalägger ett möte men planerar att delta senare och vill att den alternativa värden ska påbörja och leda mötet. Den alternativa värden måste också ha ett WebEx-värdkonto.

   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   I avsnittet Alternativ för schemaläggning av möten väljer du Vid schemaläggning av ett möte kan användare välja en alternativ värd.
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att schemalägga möten åt andra användare

Denna procedur är endast för Meeting Center och Event Center.

Innan du börjar

Användare som schemalägger möten måste ha ett WebEx-värdkonto.

   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   I avsnittet Alternativ för schemaläggning av möten markerar du kryssrutan Användare kan låta andra schemalägga möten för deras räkning.
3   Välj Uppdatera.

Tillåt användare att skriva ut eller spara filen som delas

Denna procedur är endast för Meeting Center, Event Center och Training Center.

   
1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2   I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan Tillåt utskrift/spara i dokumentdelning.
3   Välj Uppdatera.

Avmarkera detta alternativ för att förhindra att deltagare skriver ut eller hämtar en fil under delning.

Tillåt att Cisco Unified MeetingPlace-användare deltar i externa möten WBS30

Denna procedur är endast för Meeting Center och WBS30. Om du vill göra det möjligt för deltagare att delta i möten via internet kan du ange standardbeteende i mötesschemaläggaren och produktivitetsverktygen. Detta alternativ måste först aktiveras för en mötesvärd för att kunna tillåta externa deltagare att delta i ett möte. Om inställningen inte är vald i schemaläggaren kommer endast deltagare från samma interna nätverk att kunna delta i ett möte.

Innan du börjar

Detta alternativ är endast tillgängligt om din WebEx-webbplats är tillhandahållen med följande:

 • Alternativ för Cisco Unified MeetingPlace-integration

   

 • Alternativet WebEx Node för MCS

   

        
1   För att lägga till en ny användare, välj Användare > Lägg till användare på den vänstra navigeringsraden. För att uppdatera ett befintligt användarkonto, välj Användare > Redigera användare och välj sedan en användare.
2   Rulla ner till avsnittet Privilegier.
3   Bredvid Meeting Center väljer du Tillåt externa deltagare.
4   Välj Lägg till eller Uppdatera för att spara dina ändringar.
5   På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar.
6   Bläddra ner till Alternativ för Cisco Unified MeetingPlace-integration.
7   För att tillåta externa deltagare ska du markera Externa deltagare som standard i MP.
8   Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

 


Attachments

  Outcomes