Vergaderopties voor uw site configureren

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

 

Gebruikers toestaan zich aan te melden voor een WebEx-hostaccountOpmerking


Deze functie is niet beschikbaar wanneer SSO (single sign on) is ingeschakeld op een WebEx-site.

 
 
   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel het selectievakje Aanmelding hostaccount toestaan in in het gedeelte Instellingen accountbeheer.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan zich aan te melden voor een WebEx-deelnemersaccount


Opmerking


Deze functie is niet beschikbaar wanneer SSO (single sign on) is ingeschakeld op een WebEx-site.

 
 
   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel het selectievakje Aanmelding deelnemersaccount toestaan in in het gedeelte Instellingen accountbeheer.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan interne deelnemers te identificeren

Als dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen om interne deelnemers van vergaderingen te identificeren of te labelen. Interne deelnemers zijn deelnemers die bij een organisatie horen. Deelnemers die via eenmalige aanmelding (SSO) zijn geverifieerd, worden beschouwd als interne deelnemers.

Als dit is ingeschakeld, wordt '(intern)' weergegeven naast de naam van iedere interne deelnemer in het deelvenster Deelnemers, evenals op alle andere plekken waar de naam wordt weergegeven in de vergadering en op rapporten.

Deze functie is alleen beschikbaar voor organisaties die SSO inschakelen.


Opmerking


Als SSO-verificatie is ingeschakeld, is de instelling Label voor interne gebruikers weergeven in deelnemerslijst niet beschikbaar. Deze instelling wordt bij inschakeling van SSO-verificatie overschreven door de instellingen voor de SSO-verificatie.


   
1   Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel in het gedeelte Site-options het selectievakje Label voor interne gebruikers weergeven in deelnemerslijst in.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om sessiegegevens aan agenda's toe te voegen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Meeting Center, Training Center en Event Center. Gebruik deze procedure om de iCalendar-functie op uw site in te schakelen en om de knop Toevoegen aan Mijn agenda weer te geven op de informatiepagina van de WebEx-sessie. iCalendar is een standaard agenda-indeling. Met iCalendar kunnen gebruikers agendagegevens delen en hun planning automatisch bijwerken.

   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel het selectievakje iCalendar (Toevoegen aan Mijn agenda voor EC, MC en TC weergeven) in het gedeelte Siteopties in.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om sms-berichten te gebruiken

   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel bij Siteopties het selectievakje Sms-berichten inschakelen in.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om een alternatieve host te gebruiken

Deze procedure is alleen bedoeld voor Meeting Center en Event Center. U kunt hosts toestaan om iemand anders aan te wijzen als de 'alternatieve host' voor een WebEx-sessie. Een gebruiker kan dit bijvoorbeeld doen als deze een vergadering heeft gepland, maar hij of zij zelf pas later kan deelnemen aan de vergadering en de alternatieve host de vergadering moet starten en uitvoeren. De alternatieve host moet ook over een WebEx-hostaccount beschikken.

   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Selecteer de optie Bij het plannen van een vergadering kunnen gebruikers een alternatieve host kiezen in het gedeelte Planningsopties vergadering.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om vergaderingen voor andere gebruikers te plannen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Meeting Center en Event Center.

Voordat u begint

Gebruikers die vergaderingen plannen, moeten een WebEx-hostaccount hebben.

   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel het selectievakje Gebruikers kunnen andere gebruikers toestaan namens hen vergaderingen te plannen in het gedeelte Planningsopties vergadering in.
3   Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan het bestand dat wordt gedeeld af te drukken of op te slaan

Deze procedure is alleen bedoeld voor Meeting Center, Event Center en Training Center.

   
1   Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
2   Schakel het selectievakje Afdrukken/opslaan toestaan in documenten delen in het gedeelte Site-opties in.
3   Selecteer Bijwerken.

Schakel deze optie uit om te voorkomen dat deelnemers tijdens het delen een bestand afdrukken of downloaden.

Cisco Unified MeetingPlace-gebruikers toestaan om deel te nemen aan externe vergaderingen WBS30

Deze procedure is alleen voor Meeting Center en WBS30. Stel in de vergaderingplanner en in de Productiviteitstools-planner in of deelnemers die zich op het openbare web bevinden standaard wel of niet een vergadering mogen deelnemen. De optie moet eerst worden ingeschakeld voor de host van een vergadering om deelnemers toe te staan deel te nemen aan een vergadering. Als de instelling niet in de planner is geselecteerd, kunnen alleen deelnemers binnen hetzelfde interne netwerk deelnemen aan een vergadering.

Voordat u begint

Deze optie is alleen beschikbaar als uw WebEx-site is voorzien van het volgende:

 • De integratie-opties voor Cisco Unified MeetingPlace

   

 • Het WebEx-knooppunt voor de MCS-optie

   

        
1   Als u een nieuwe gebruiker wilt instellen, selecteert u op de linkernavigatiebalk Gebruikers > Gebruiker toevoegen. Als u een bestaand gebruikersaccount wilt bijwerken, selecteert u Gebruikers > Gebruiker bewerken en selecteert u vervolgens een gebruiker.
2   Scrol omlaag naar het gedeelte Rechten.
3   Selecteer naast Meeting Center de optie Externe deelnemers toestaan.
4   Selecteer Toevoegen of Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.
5   Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen.
6   Scrol omlaag naar Integratie-instellingen Cisco Unified MeetingPlace.
7   Als u externe deelnemers wilt toestaan, schakelt u het selectievakje Standaard externe MP-deelnemers in.
8   Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

 


Attachments

  Outcomes