Verbinding maken met een WebEx-videovergadering

Document created by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Een WebEx-vergadering starten of aan een WebEx-vergadering deelnemen via een videosysteem

U kunt eenvoudig een WebEx-vergadering starten of verbinding maken met een WebEx-vergadering, ongeacht of u Cisco Systems, Polycom of andere op SIP- of H.323-gebaseerde videosystemen gebruikt.

Opmerking


Alle informatie die u nodig hebt om een WebEx-vergadering te starten of aan een WebEx-vergadering deel te nemen, vindt u in de e-mailuitnodiging voor de vergadering, op de pagina met vergaderinformatie of op uw pagina Persoonlijke ruimte.


        
     
1    Open het virtuele toetsenbord of gebruik de afstandsbediening voor uw videosysteem.          

Voorbeelden van Cisco TelePresence-systemen:     

      
 1.       

  Tik op Kiezen of Nieuw gesprek, afhankelijk van het type systeem dat u hebt.      

         

  Afbeelding 1. Persoonlijke of ruimtesystemen         
  Afbeelding 2. Detailsystemen        
 2.       

  Tik op de toetsenbordknop op het toetsenblok.      

         

        
     
2    Kies het videoadres in een van de volgende indelingen:
 • <vergaderingsnummer>@<sitenaam>.webex.com voor een geplande WebEx-vergadering

   

 • <gebruikersnaam>@<sitenaam>.webex.com voor een directe of geplande vergadering in een persoonlijke ruimte

   

3    Voer het numerieke vergaderwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.          
Opmerking            

Het numerieke wachtwoord is alleen nodig voor reguliere geplande WebEx-vergaderingen, niet voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte.     

      
     
4    Ga als volgt te werk als de aanwijzing verschijnt:
 1.       

  Als u de host bent, voert u de hostsleutel of hostpincode in, gevolgd door een hekje #, om de vergadering te starten.      

                    

 2.       

  Als u de host niet bent, voert u een hekje # in om aan de vergadering deel te nemen.      

              

 
Opmerking      

Als de host de TelePresence-ruimte inplant als ruimteresource, kunt u ook deelnemen via One Button to Push (OBTP) door rechtstreeks op dat TelePresence-systeem Deelnemen aan vergadering te selecteren.

U kunt OBTP pas gebruiken als de host al aan de vergadering deelneemt. Als de host nog niet deelneemt, wordt u mogelijk gevraagd de hostpincode in te voeren en op # te drukken om aan de vergadering deel te nemen.  Als er voor het deelnemen een numeriek wachtwoord is vereist, zelfs als de host al aan de vergadering deelneemt, moet u dit wachtwoord altijd invoeren, gevolgd door #, om deel te nemen.

Voor meer informatie over hoe u vergaderingen inplant om gemakkelijker te kunnen deelnemen, raadpleegt u WebEx-integratie met Outlook voor Windows (WBS31) https://help.webex.com/docs/DOC-6243 en WebEx-integratie met Outlook voor Mac (WBS31) https://help.webex.com/docs/DOC-6242.

Een WebEx-vergadering starten of aan een WebEx-vergadering deelnemen via een videotoepassing

U kunt deelnemen aan de vergadering of de vergadering starten met een op standaarden gebaseerde videotoepassing zoals Cisco Jabber.   

Opmerking


Alle informatie die u nodig hebt om een WebEx-vergadering te starten of aan een WebEx-vergadering deel te nemen, vindt u in de e-mailuitnodiging voor de vergadering, op de pagina met vergaderinformatie of op uw pagina Persoonlijke ruimte.


      
1    Open uw videotoepassing.    
2    Kies het videoadres in een van de volgende indelingen:
 • <vergaderingsnummer>@<sitenaam>.webex.com voor een geplande WebEx-vergadering

   

 • <gebruikersnaam>@<sitenaam>.webex.com voor een directe of geplande vergadering in een persoonlijke ruimte

   

3    Selecteer Start, Gesprek of de desbetreffende knop voor het starten van een videogesprek, afhankelijk van het label dat in uw toepassing is gebruikt.    
4    Voer het numerieke vergaderwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.          
Opmerking            

Het numerieke wachtwoord is alleen nodig voor reguliere geplande WebEx-vergaderingen, niet voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte.     

      
     
5    Ga als volgt te werk als de aanwijzing verschijnt:
 1.       

  Als u de host bent, voert u de hostsleutel of hostpincode in, gevolgd door een hekje #, om de vergadering te starten.      

                    

 2.       

  Als u de host niet bent, voert u een hekje # in om aan de vergadering deel te nemen.      

              

Een WebEx-videovergadering starten of aan een WebEx-videovergadering deelnemen via Skype voor Bedrijven

   
Een Skype voor Bedrijven-specifiek videoadres is vereist om uw Skype voor Bedrijven-toepassing te verbinden met de vergadering. Microsoft Skype voor Bedrijven heette eerder Microsoft Lync.   

Opmerking


Alle informatie die u nodig hebt om een WebEx-vergadering te starten of aan een WebEx-vergadering deel te nemen, vindt u in de e-mailuitnodiging voor de vergadering, op de pagina met vergaderinformatie of op uw pagina Persoonlijke ruimte.


    
     
1    Open de Skype voor Bedrijven-toepassing.    
2    Kies het gewenste videoadres door de cameraknop te selecteren:              
 •       

  Voor een reguliere geplande WebEx-vergadering: <vergaderingsnummer>.<sitenaam>@lync.webex.com (bijvoorbeeld 123456789.voorbeeld@lync.webex.com).      

        

 •       

  Voor een directe of geplande vergadering in een persoonlijke ruimte: <gebruikersnaam>.<sitenaam>@lync.webex.com (bijvoorbeeld acassidy.voorbeeld@lync.webex.com).      

        

     
3    Voer het numerieke vergaderwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.          
Opmerking            

Het numerieke wachtwoord is alleen nodig voor reguliere geplande WebEx-vergaderingen, niet voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte.     

      
     
4    Start een videogesprek.    

Aan een WebEx-videovergadering deelnemen via de mobiele Cisco Proximity-app

Voordat u begint   
 •      

  De Cisco Proximity-app voor Apple iPhone en iPad en Android-apparaten moet zijn geïnstalleerd om de integratie weer te geven.     

       

 •      

  De microfoon moet zijn ingeschakeld en mag niet in gebruik zijn op het mobiele apparaat. U kunt bijvoorbeeld niet iemand bellen of gebeld worden tijdens de vergadering.     

       

 •      

  Het videosysteem moet zijn ingeschakeld voor Proximity en zich binnen het bereik van het mobiele apparaat bevinden.     

       

 •      

  Het mobiele apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde wifinetwerk en moet zich in dezelfde ruimte bevinden als het video-eindpunt.     

       

 •      

  Alleen van toepassing op de Cisco WebEx Meetings-app 7.1 of hoger voor Apple iPhone en iPad, of de Cisco WebEx Meetings-app 7.5 of hoger voor Android-apparaten.

       

    
    

Opmerking


Deze functie is alleen beschikbaar voor videosystemen van de volgende generatie, zoals SX80 en MX700, en werkt ook voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte.    
    
    
   
1    Terwijl u zich in een vergadering op een iPhone, iPad of Android-apparaat bevindt, tikt u op het pictogram Meer ....    
2    Tik op het pictogram Proximity.          
      De Proximity-app wordt gestart via het videoadres van de WebEx-vergadering. U kunt nu de TelePresence-eenheid of het videoapparaat beheren met de Proximity-app op uw mobiele apparaat.    

Aan een WebEx-videovergadering deelnemen via Cisco Spark

Voordat u begint   
 •      

  Voor WebEx moet de Cisco Spark-toepassing zijn ingeschakeld.     

       

        
    
1    Selecteer in de Cisco Spark-ruimte het tabblad Gesprekken.    
2    Voer in het veld Een oproep plaatsen het videoadres voor de vergadering in, bijvoorbeeld gebruikers-id@<bedrijf>.webex.com.    
3    Selecteer het camerapictogram om deel te nemen aan de vergadering.    
 

Attachments

  Outcomes