Persoonlijke WebEx-ruimten

Document created by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Wat is een persoonlijke ruimte?

Uw persoonlijke WebEx-ruimte is uw eigen virtuele conferentieruimte. Deze ruimte is altijd beschikbaar, hoeft niet te worden geboekt en is altijd eenvoudig te vinden. U start uw vergadering door de koppeling te delen. Een persoonlijke ruimte biedt de volgende voordelen:

 • Uw persoonlijke ruimte bevindt zich altijd op dezelfde plek. De URL, het video-adres en de inbelnummers veranderen nooit.

 • Deelnemers die Cisco TelePresence-systemen of andere videosystemen of -toepassingen gebruiken, kunnen ook deelnemen als uw WebEx-site Meeting Center-videoconferenties ondersteunt.

 • Een virtuele wachtruimte of lobby waarin personen wachten als ze te vroeg proberen deel te nemen aan de vergadering in uw persoonlijke ruimte of als u uw persoonlijke ruimte hebt vergrendeld.


Opmerking


De bovenste navigatiebalk wordt automatisch verborgen wanneer deze niet wordt gebruikt om het beschikbare gedeelte van het scherm te maximaliseren. U kunt de balk opnieuw weergeven via de pijl bovenaan het scherm. Het tabblad Start bevat standaard uw persoonlijke ruimte.


Taak

Actie

Uw persoonlijke ruimte instellen

Uw persoonlijke ruimte instellen is eenvoudig. Nadat uw beheerder de ruimte heeft ingeschakeld, ontvangt u via e-mail een welkomstbericht. Selecteer de koppeling Ruimte instellen om de configuratiewizard te starten.

U krijgt automatisch een hostpincode toegewezen waarmee u als de host wordt geïdentificeerd wanneer u een WebEx-vergadering start in uw persoonlijke ruimte. U kunt deze pincode op elk moment wijzigen.

Als u op een later moment uw voorkeuren wilt wijzigen, gaat u naar Mijn WebEx > Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte.

De weergave van uw persoonlijke ruimte aanpassen

Zorg ervoor dat u de persoonlijke ruimte weergeeft in de volledige weergave. Ga naar uw WebEx-site, selecteer Mijn WebEx > Mijn persoonlijke ruimte en selecteer vervolgens het pictogram Volledige weergave persoonlijke ruimte in de rechterbovenhoek. U kunt ook naar de URL voor uw persoonlijke ruimte gaan (bijvoorbeeld https://webex.com/meet/<host-id>).

U kunt de weergave van uw persoonlijke ruimte op de volgende manieren aanpassen:
 • Selecteer Wijzigen bij uw avatar om een nieuwe te uploaden.

 • Selecteer de afbeelding van het drankje op het bureau als u een andere afbeelding wilt kiezen.

 • Selecteer het bureau als u een andere afbeelding wilt kiezen.

 • Selecteer de pijl aan de linkerkant van de ruimte om de beschikbare achtergrondafbeeldingen te bekijken. U kunt deze afbeeldingen vervangen door zelf afbeeldingen te uploaden.

Personen uitnodigen in uw persoonlijke ruimte

U kunt op drie manieren personen uitnodigen in uw persoonlijke ruimte:

 • Deel uw unieke URL via een e-mail- of chatbericht.

  • Ga naar Mijn WebEx > Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte om de URL te vinden.

 • Selecteer de knop Uitnodigen en herinneren in uw persoonlijke ruimte en volg de aanwijzingen.

 • Als u over de WebEx-integratie met Microsoft Outlook beschikt in WebEx-productiviteitstools, kunt u personen uitnodigen via Outlook.

  1. Selecteer Vergadering in persoonlijke ruimte plannen op de WebEx-werkbalk in het Outlook-venster.

  2. Voer de informatie voor uw vergadering in en selecteer Verzenden.

Opmerking   Er wordt een CAPTCHA getoond wanneer deelnemers voor het eerst een persoonlijke ruimte op uw site binnengaan of wanneer browsercookies zijn gewist.

Een vergadering in een persoonlijke ruimte starten

 1. Meld u aan op uw WebEx-site.

 2. Ga naar Mijn WebEx > Ruimte betreden.

 3. Kies uw audioverbinding. U kunt uw computer gebruiken, inbellen met een telefoon of een oproep voor de vergadering ontvangen op uw telefoon of videosysteem.

U kunt de vergadering in de persoonlijke ruimte ook starten via ondersteunde videosystemen, waaronder TelePresence-systemen, of videotoepassingen.

Een vergadering in een persoonlijke ruimte telefonisch starten

U kunt uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte telefonisch starten zonder dat u zich hoeft aan te melden met de WebEx-toepassing.
 1. Voer de toegangscode voor de vergadering in.

 2. Voer uw hostpincode of audiopincode in en druk op # om de vergadering te starten.
  Opmerking   

  Deelnemers hoeven alleen op # te drukken. Als de host de vergadering in de persoonlijke ruimte al heeft gestart, nemen ze deel aan de vergadering. Als de vergadering nog niet is gestart, wachten ze in de lobby.

alternatieve hosts kunnen geen vergaderingen in een persoonlijke ruimte telefonisch starten. U kunt vergaderingen niet telefonisch vergrendelen of ontgrendelen. Vergaderingen die zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden vergrendeld, moeten worden gestart vanuit de WebEx-toepassing.

Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte

 1. Kies een van de volgende manieren om aan de vergadering deel te nemen:

  • Als u een e-mailuitnodiging hebt ontvangen, selecteert u de koppeling in de e-mailuitnodiging.

  • Plak de URL van de vergadering in de adresbalk van een webbrowser en druk op Enter.

  • Voer de host-id van de host van de persoonlijke ruimte in op uw WebEx-site. De host-id is vaak de gebruikersnaam van de host. U vindt de id van de host van de persoonlijke ruimte in de URL van de vergadering. Bijvoorbeeld: organisatienaam.webex.com/meet/jparker. De gebruikersnaam is jparker

 2. Selecteer Deelnemen.

 3. Kies uw audioverbinding. U kunt uw computer gebruiken, inbellen met een telefoon of een oproep voor de vergadering ontvangen op uw telefoon of videosysteem.

U kunt ook deelnemen aan de vergadering in de persoonlijke ruimte via ondersteunde videosystemen, waaronder TelePresence-systemen, of videotoepassingen.

Alternatieve hosts toewijzen

U kunt alternatieve hosts voor uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte toewijzen door ze te specificeren op de pagina Voorkeuren. Als u dan niet beschikbaar bent om uw vergadering te starten, kan de alternatieve host deze voor u starten.

Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u een of meer personen specificeren als alternatieve hosts of kunt u toestaan dat iedereen met een hostaccount op uw site als alternatieve host kan fungeren.

Het wordt op de pagina voor uw persoonlijke ruimte aangegeven als iemand alternatieve host is en deze persoon ziet hier Vergadering starten in plaats van Deelnemen aan vergadering. De alternatieve host moet zich aanmelden om de vergadering te starten. Als de alternatieve host al is aangemeld, wordt de vergadering automatisch gestart.

Opmerking   

Alternatieve hosts moeten een hostaccount op uw site hebben en kunnen geen vergaderingen starten vanaf videosystemen of -toepassingen.

Uw persoonlijke ruimte vergrendelen of ontgrendelen

Als u aaneengesloten vergaderingen houdt of als u privacy nodig hebt in uw persoonlijke ruimte, vergrendelt u de ruimte. U kunt in de voorkeuren voor uw persoonlijke ruimte ook een optie instellen waarmee de ruimte 5, 10, 15 of 20 minuten na het begin van de vergadering automatisch wordt vergrendeld. Wanneer de ruimte is vergrendeld, kan niemand deze betreden, totdat u de ruimte ontgrendelt.

Als u een ruimte wilt vergrendelen of ontgrendelen, selecteert u Vergrendelen of Ontgrendelen in de ruimte.

Wanneer de ruimte is vergrendeld, ziet de host een lijst met deelnemers die in de lobby wachten en waarop vermeld staat wie zich heeft aangemeld en wie niet. De host kan dan bepalen wie wordt toegelaten tot de vergadering in de persoonlijke ruimte.

Als de instellingen op uw site ervoor zorgen dat niet-geverifieerde gebruikers alleen ontgrendelde ruimten binnen kunnen gaan als de host ze binnenlaat, wachten deelnemers die zich niet hebben aangemeld in de lobby wanneer de ruimte is ontgrendeld en ziet de host een lijst met wachtenden aan de hand waarvan hij of zij kan bepalen wie er wordt toegelaten.
Opmerking   

Deelnemers die deelnemen via een telefoon of videosysteem kunnen ontgrendelde persoonlijke ruimten wel binnengaan.

Sitebeheerders kunnen het niet-geverifieerde deelnemers ook mogelijk maken een ontgrendelde ruimte binnen te gaan als ze zich binnen een gespecificeerde recente periode hebben aangemeld. De standaardperiode is twee weken.

Uw persoonlijke ruimte verlaten

Als u een vergadering in een persoonlijke ruimte wilt verlaten, selecteert u Ruimte verlaten.

Wanneer de host van een persoonlijke ruimte de ruimte verlaat, wordt de vergadering voor alle deelnemers beëindigd. Als u de host bent en u de ruimte wilt verlaten zonder de vergadering te beëindigen, moet u een andere deelnemer als host aanwijzen. De nieuwe host neemt vervolgens alle besturingselementen in de ruimte over.
Attachments

  Outcomes