Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen in Microsoft Outlook

Document created by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Overzicht van Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen


 

Met de WebEx-integratie met Microsoft Outlook kunt u iemand anders toewijzen als een gedelegeerde die voor u vergaderingen kan plannen, bewerken, annuleren en starten.

Als u bijvoorbeeld regelmatig WebEx-vergaderingen moet hosten, kunt u uw assistent toestemming geven namens u vergaderingen te beheren.

     

De gedelegeerde moet een hostaccount hebben en een computer waarop WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd.

 •    

  Geef de gedelegeerde op de WebEx-site toestemming om namens u te plannen.

     

 •    

  Deel uw agenda in Microsoft Outlook met de gedelegeerde.

     

        

Opmerking


  

U kunt de toestemming waarmee uw gedelegeerde vergaderingen voor u kan beheren te allen tijde verwijderen.

  
  

Een gedelegeerde toewijzen op de WebEx-site

Voordat u begint
 •     

  Zorg dat uw sitebeheerder de delegatiefunctie heeft ingeschakeld.

      

 •     

  Zorg dat uw gedelegeerde beschikt over een WebEx-hostaccount op uw WebEx-site.

      

 •     

  Zorg dat op uw WebEx-site de e-mailadressen voor u en voor het account van de gedelegeerde overeenkomen met die in Outlook.

      

     
1   Selecteer Mijn WebEx op uw WebEx-site.
Opmerking      

In de Windows-versie van de WebEx-integratie met Microsoft Outlook kunt u ook naar de WebEx-werkbalk gaan en Vergadering plannen > Meer > Planningsrechten instellen selecteren om rechtstreeks naar het gedeelte Planningsopties van de pagina Voorkeuren op uw WebEx-site te gaan.

2   Selecteer Voorkeuren.
3   Selecteer Planningsopties.
4   Voer in het vak Planningsrechten het e-mailadres in van een of meer hosts die u wilt toestaan om namens u vergaderingen te plannen.
5   Selecteer Opslaan onderaan de pagina Voorkeuren.

Planningsrechten instellen in Microsoft Outlook voor Windows

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de agenda die u deelt zich niet in uw persoonlijke map in Microsoft Outlook bevindt. Uw gedelegeerde heeft alleen toegang tot uw agenda als deze zich in een algemene map bevindt.

De naam van de gedelegeerde die u wilt toewijzen dient zich in de Algemene adreslijst van uw Microsoft Outlook te bevinden.

      
1   Klik in het menu Bestand op Accountinstellingen.
2   Klik in het menu Accountinstellingen op Toegang van gedelegeerden.
3   Klik in het dialoogvenster Gedelegeerden op Toevoegen.
4   Selecteer de naam van de gedelegeerde en selecteer vervolgens OK.
5   Selecteer in het dialoogvenster Toestemmingen van gedelegeerde Editor in de Agenda. Klik vervolgens op OK.
6   Klik op OK om het dialoogvenster Gedelegeerden te sluiten.

Planningsrechten instellen in Microsoft Outlook voor Mac

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de agenda die u deelt zich niet in uw persoonlijke map in Microsoft Outlook bevindt. Uw gedelegeerde heeft alleen toegang tot uw agenda als deze zich in een algemene map bevindt.

De naam van de gedelegeerde die u wilt toewijzen dient zich in de Algemene adreslijst van uw Microsoft Outlook te bevinden.

     
1   Selecteer Extra > Accounts in Microsoft Outlook voor Mac.
2   Selecteer Geavanceerd in het venster Accounts.
3   Selecteer op het tabblad Gemachtigden, in het gedeelte Gemachtigden die namens mij mogen handelen de knop + (plus).
4   Typ in het venster Een persoon kiezen de naam van de persoon in het tekstvak, kies de gebruiker en selecteer vervolgens Toevoegen.
5   Kies in het venster Machtigingen: <gebruikersnaam> de toestemmingen die u aan de gedelegeerde wilt toekennen, selecteer OK en selecteer vervolgens nogmaals OK om het venster te sluiten.

Een vergadering namens een andere host plannen, beheren en starten

Voordat u begint
 •     

  Zorg dat u en de eigenlijke host dezelfde versie van WebEx-productiviteitstools gebruiken.

      

 •     

  Zorg dat de eigenlijke host u planningsrechten heeft gegeven op de WebEx-site van de host.

      

 •     

  Zorg dat u bent aangemeld bij uw eigen WebEx-account in WebEx-productiviteitstools.

      

     
1   Selecteer in het menu Bestand in Microsoft Outlook Openen > Map van andere gebruiker.
2   Typ de naam van de actuele host of selecteer Naam om de naam van de huidige host te selecteren.
3   Selecteer Agenda in de lijst Maptype en klik op OK.
4   Als u een vergadering voor de host wilt plannen, selecteert u de agenda van de huidige host in Outlook, opent u een nieuwe Vergadering of Afspraak en voert u de informatie en instellingen voor de vergadering in.
5   Als u een vergadering voor de host wilt starten, selecteert u het vergaderitem in de agenda van de huidige host in Outlook en selecteert u vervolgens in de vergadering de koppeling Deelnemen aan WebEx-vergadering of Neem deel aan mijn persoonlijke ruimte.

 


Attachments

  Outcomes