Tillåt att någon schemalägger möten åt dig i Microsoft Outlook

Document created by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Tillåt att någon annan schemalägger möten åt dig, översikt


 

WebEx-integrering till Microsoft Outlook låter dig utse någon annan som ett ombud att schemalägga, redigera, avboka och starta möten åt dig.

Om du t.ex. behöver hålla WebEx-möten regelbundet kan du ge din assistent behörighet att hantera dina möten.

     

Ombudet måste ha ett värdkonto och WebEx produktivitetsverktyg installerade på sin dator.

 •    

  På din WebEx-webbplats ger du ombudet schemaläggningsbehörighet.

     

 •    

  I Microsoft Outlook delar du din kalender med ombudet.

     

        

Observera


  

Du kan när som helst ta bort ombudets behörighet att hantera dina möten.

  
  

Utse ett ombud på WebEx-webbplatsen

Innan du börjar
 •     

  Kontrollera att din webbplatsadministratör har aktiverat ombudsfunktionen.

      

 •     

  Kontrollera att ditt ombud har ett WebEx-värdkonto på din WebEx-webbplats.

      

 •     

  Kontrollera att e-postadresserna till dig och ditt ombuds konto på din WebEx-webbplats matchar adresserna i Outlook.

      

     
1   På din WebEx-webbplats väljer du Mitt WebEx.
Observera      

I Windows-versionen av WebEx-integreringen till Microsoft Outlook kan du också gå till WebEx-verktygsfältet och välja Schemalägg möte > Mer > Ställ in schemaläggningsbehörighet för att direkt komma till schemaläggningsalternativen på inställningssidan på din WebEx-webbplats.

2   Välj Inställningar.
3   Välj Schemaläggningsalternativ.
4   I rutan Schemaläggningsbehörighet anger du e-postadressen till en eller flera värdar som du vill ska kunna schemalägga möten åt dig.
5   Välj Spara längst ner på sidan Inställningar.

Ställ in schemaläggningsbehörighet i Microsoft Outlook för Windows

Innan du börjar

Säkerställ att kalendern som du delar inte finns i din personliga Microsoft Outlook-mapp. Ditt ombud kan bara få tillgång till din kalender om den ligger i en offentlig mapp.

Namnet på ombudet som du vill utse måste finnas i den globala adresslistan i Microsoft Outlook.

      
1   I arkivmenyn väljer du Kontoinställningar.
2   Välj Ombudsåtkomst i menyn Kontoinställningar.
3   I dialogrutan Delegater klickar du på Lägg till.
4   Välj delegatens namn och klicka sedan på OK.
5   I dialogrutan Delegatbehörighet väljer du Redigerare i Kalendern och klickar sedan på OK.
6   Klicka på OK för att stänga dialogrutan Ombud.

Ställ in schemaläggningsbehörighet i Microsoft Outlook för Mac

Innan du börjar

Säkerställ att kalendern som du delar inte finns i din personliga Microsoft Outlook-mapp. Ditt ombud kan bara få tillgång till din kalender om den ligger i en offentlig mapp.

Namnet på ombudet som du vill utse måste finnas i den globala adresslistan i Microsoft Outlook.

     
1   I Microsoft Outlook för Mac väljer du Verktyg > Konton.
2   I fönstret Konton väljer du Avancerat.
3   Under fliken Ombud i avsnittet Ombud som kan agera åt mig väljer du knappen + (plus).
4   I fönstret Välj en person skriver du personens namn i textrutan, väljer användaren och sedan Lägg till.
5   Under Behörigheter: I fönstret <användarnamn> väljer du den behörighet som du vill ge ombudet och väljer OK och sedan OK igen för att stänga fönstret.

Schemalägg, hantera och starta ett möte åt en annan värd

Innan du börjar
 •     

  Kontrollera att både du och den faktiska värden använder samma version av WebEx produktivitetsverktyg.

      

 •     

  Kontrollera att den faktiska värden har gett dig schemaläggningsbehörighet på dennes WebEx-webbplats.

      

 •     

  Kontrollera att du är inloggad på ditt eget WebEx-konto i WebEx produktivitetsverktyg.

      

     
1   I Arkiv-menyn i Microsoft Outlook väljer du Öppna > Annan användares mapp.
2   Skriv in namnet på den faktiska värden eller välj Namn för att välja den faktiska värdens namn.
3   Välj Kalender i listan över Mapptyp och klicka på OK.
4   För att schemalägga ett möte åt värden ska du välja den faktiska värdens kalender i Outlook, öppna ett nytt möte eller en ny avtalad tid och sedan ange mötesinformation och -inställningar.
5   För att starta ett möte åt värden väljer du mötesposten i den faktiska värdens Outlook-kalender och sedan väljer du Delta i WebEx-möte eller Delta med mig via länken till mitt personliga rum.

 


Attachments

  Outcomes